European Human Rights Cases

Uitgever Sdu
Tijdschrift European Human Rights Cases
Datum 24-06-2010
Aflevering 6
TitelHof van Justitie EG, 09-03-2010, C-518/07
CiteertitelEHRC 2010/56
SamenvattingOverheidstoezicht op autoriteiten belast met de bescherming van persoonsgegevens. Volledige onafhankelijkheid. Grote Kamer. (Europese Commissie / Bondsrepubliek Duitsland).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 9 maart 2010.#Europese Commissie tegen Bondsrepubliek Duitsland.#Niet-nakoming - Richtlijn 95/46/EG - Bescherming van natuurlijke personen bij verwerking van persoonsgegevens en vrij verkeer van deze gegevens - Artikel 28, lid 1 - Nationale toezichthoudende instanties - Onafhankelijkheid - Overheidstoezicht op deze instanties.#Zaak C-518/07.
AnnotatorM. Aelen , A.T. Ottow
Pagina679-688
UitspraakECLI:EU:C:2010:125
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 11-02-2010, 33704/04
CiteertitelEHRC 2010/57
SamenvattingRecht op eigendom. Herziening van wettelijke rente. Terugwerkende kracht van regelgeving.

(Sud Parisienne de Construction / Frankrijk).
Samenvatting (Bron)No violation of P1-1
Pagina688-693
UitspraakECLI:CE:ECHR:2010:0211JUD003370404
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 02-03-2010, 78039/01
CiteertitelEHRC 2010/58
SamenvattingRecht op vrije en geheime verkiezingen. Toewijzing parlementair mandaat. Vaststelling verkiezingsuitslag. Onafhankelijkheid kiescommissies.

(Grosaru / RoemeniŽ)
Samenvatting (Bron)Violation of P1-3;Violation of Art. 13+P1-3;Pecuniary damage - claim dismissed;Non-pecuniary damage - award
AnnotatorJ.L.W. Broeksteeg
Pagina693-701
UitspraakECLI:CE:ECHR:2010:0302JUD007803901
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 16-03-2010, 15766/03
CiteertitelEHRC 2010/59
SamenvattingOngelijke behandeling. Recht op onderwijs. Aparte schoolklassen voor Roma. Indirect onderscheid jegens Roma. Geen objectieve rechtvaardiging. Grote Kamer.

(Orsus / KroatiŽ)
Samenvatting (Bron)Preliminary objection dismissed;Violation of Art. 6-1;Violation of Art. 14+P1-2;Non-pecuniary damage - award
AnnotatorJ.H. Gerards
Pagina701-725
UitspraakECLI:CE:ECHR:2010:0316JUD001576603
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 16-03-2010, 42184/05
CiteertitelEHRC 2010/60
SamenvattingRecht op eigendom. Discriminatie op grond van woonplaats. Niet-indexatie van staatspensioen voor in buitenland woonachtige onderdanen. Grote Kamer. (Carson e.a. / Verenigd Koninkrijk)
Samenvatting (Bron)Preliminary objection dismissed (non-exhaustion of domestic remedies);Preliminary objection allowed (non-exhaustion of domestic remedies);No violation of Art. 14+P1-1
Annotator Bollen-Vandenboorn
Pagina725-737
UitspraakECLI:CE:ECHR:2010:0316JUD004218405
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 18-03-2010, 58939/00
CiteertitelEHRC 2010/61
SamenvattingOnschuldpresumptie. Uitlatingen door kandidaat in gouverneursverkiezingen.

(Kouzmin / Rusland).
Samenvatting (Bron)Preliminary objections dismissed (victim, non-exhaustion of domestic remedies);Violation of Art. 3 (substantive aspect);Violation of Art. 6-2;No violation of Art. 6-2;No violation of Art. 6-1 and 6-3-d
AnnotatorH. Gommer
Pagina737-751
UitspraakECLI:CE:ECHR:2010:0318JUD005893900
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 23-03-2010, 15869/02
CiteertitelEHRC 2010/62
SamenvattingToegang tot de rechter. Staatsimmuniteit disproportionele beperking.

(Cudak / Litouwen)
Samenvatting (Bron)Violation of Art. 6-1;Pecuniary and non-pecuniary damage - award
AnnotatorR. van Alebeek
Pagina751-763
UitspraakECLI:CE:ECHR:2010:0323JUD001586902
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 29-03-2010, 3394/03
CiteertitelEHRC 2010/63
SamenvattingVrijheidsontneming in internationale wateren. Wettelijke basis. Onverwijld voor de rechter. Grote Kamer.
 
(Medvedyev e.a. / Frankrijk)
Samenvatting (Bron)Preliminary objection dismissed (ratione materiae);Violation of Art. 5-1;No violation of Art. 5-3;Non-pecuniary damage - award
AnnotatorJ. van der Velde
Pagina763-786
UitspraakECLI:CE:ECHR:2010:0329JUD000339403
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 01-04-2010, 57813/00
CiteertitelEHRC 2010/64
SamenvattingDiscriminatieverbod. Voortplanting. Toegang tot inf. Consistente wetgeving.

(X / Oostenrijk).
Samenvatting (Bron)Violation of Art. 14+8;Pecuniary damage - claim dismissed;Non-pecuniary damage - award
AnnotatorA.C. Hendriks
Pagina786-802
UitspraakECLI:CE:ECHR:2010:0401JUD005781300
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 06-04-2010, 43349/05
CiteertitelEHRC 2010/65
SamenvattingPersvrijheid. Privacy. Publiek figuur. Openbaarheid. Appreciatiemarge.
Samenvatting (Bron)Violation of Art. 6-1;Violation of Art. 10;No violation of Art. 7
AnnotatorA.J. Nieuwenhuisen
Pagina802-816
UitspraakECLI:CE:ECHR:2010:0406JUD004334905
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 02-02-2010, 32798/06
CiteertitelEHRC 2010/66
SamenvattingProportionaliteit. Belastingboete niet onevenredig hoog. Ruime beoordelingsmarge op fiscaal gebied. Klacht kennelijk ongegrond.

(Monedero e.a. / Frankrijk).
Pagina816-819
UitspraakECLI:CE:ECHR:2010:0202JUD003279806
Artikel aanvragenVia Praktizijn