Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Datum 07-07-2010
Aflevering 6
RubriekRedactioneel
TitelDe kloof
CiteertitelNTB 2010, 24
SamenvattingVijftien jaar Awb werd, weliswaar met enige vertraging, gevierd met een goedbezocht symposium te Leiden en met een vuistdikke bundel van bijna duizend pagina's. Tout bestuursrechtelijk Nederland gaf acte de presence, in persoon in de Leide collegezaal onder leiding van afdelingsvoorzitter Jaap Polak, en/of in geschrifte als auteur van een van de 49 bijdragen in de bundel.
Auteur(s)N.S.J. Koeman
Pagina145-146
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelDe van rechtswege verleende vergunning in de praktijk
CiteertitelNTB 2010, 25
SamenvattingDe invoering van de - op het Spaanse recht gebaseerde - Lex Silencio Positivo is in Nederland op zijn zachts gezegd met gemengde gevoelens ontvangen. Het instrument kreeg alleen al in dit tijdschrift kwalificaties variƫnd van 'weloverwogen'een 'hype', tot 'het sop de kool niet meer waard'. In Spanje is, sinds de invoering van de Lex Silencio Positivo (hierna: LSP), een zeer sterke toename van de jurisprudentie over dit onderwerp te zien, simpelweg omdat de van rechtswege verleende vergunning regelmatig wordt aangevochten.
Auteur(s)A.D.L. Knook
Pagina147-153
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelBestuursrecht harmoniseren: 15 jaar Awb. Over een bestuursrechtelijke biografie en een levendig congres.
CiteertitelNTB 2010, 26
SamenvattingOp 1 januari 2009 was het alweer vijftien geleden dat de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in werking trad. Gezien de gebrekkige voortvarendheidstraditie binnen het bestuursrecht, mag het niet verbazen dat pas in 2010 uitgebreid aandacht werd besteed aan dit jublieum met een wetenschappelijke feestbundel over verleden, heden en toekomst van de Awb en het algemene bestuursrecht en met een op die bundel gebaseerd congres dat op 23 april 2010 in Leiden plaatsvond.
Auteur(s)T. Barkhuysen , W. den Ouden , J.E.M. Polak
Pagina154-160
LinkVolledige tekst artikel (universiteitleiden.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelGa ik nou nog van Drees trekken en hoeveel? De Wet dwangsom in de praktijk
CiteertitelNTB 2010, 27
SamenvattingIn oktober 2010 hoop ik van Drees te gaan trekken. Een vriend in Amerika, aan wie die meevaller vanaf december 2010 ten deel valt, vroeg mij onlangs hoe hij zijn pensioen ingevolge de Algemene Ouderdomswet (AOW) kan aanvragen. Mijn antwoord: ik krijg als ingezetene van Nederland vast wel een aanvraagformulier toegezonden, maar jij moet op www.svb.nl kijken hoe je kunt aanvragen.
Auteur(s)L. Damen
Pagina161-162
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelHandhaving van bestuursrecht
CiteertitelNTB 2010, 28
Samenvatting1 Algemeen
2 Preventieve handhaving
3 Toezicht en opsporing
4 Toezicht en opsporing
4.1 Bestuursdwang
4.2 Dwangsom
4.3 Intrekking van een begunstigende beschikking
4.4 Bestuurlijke boete
4.5 Overige sancties
5 Gedogen
6 Bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving
Auteur(s)J.P. Heinrich , R.W. Veldhuis
Pagina163-177
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRubriek - Bijeenkomsten
TitelBijeenkomsten
CiteertitelNTB 2010,
SamenvattingRadboud Universiteit Nijmegen organiseert op 1 juli 2010 een actuele studiemiddag over 'Bouwen en ontwikkelen met de Wabo'.

Instituut voor bouwrecht (IBR) organiseert op 8 september 2010 een studiemiddag 'Werken met de Grondexploitatiewet'.

Instituut voor bouwrecht (IBR) organiseert vanaf 9 september t/m 3 november 2010 de verdiepingscursus VBR-A/IBR 'Publiekrechtelijk bouwrecht 2010'.
Pagina178-178
Artikel aanvragenVia Praktizijn