Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie

Uitgever Sdu
Tijdschrift Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie
Datum 24-07-2010
Aflevering 6851
TitelBoek 10 BW: Vertegenwoordiging, verbintenissen uit overeenkomst en verbintenissen uit andere bron dan overeenkomst (art. 10:125, 10:153-10:156 en 10:157-:10:159 BW)
CiteertitelWPNR 6851/577
SamenvattingIn deze bijdrage aan de rode draad over het wetsvoorstel voor Boek 10 BW komt de regeling voor vertegenwoordiging, verbintenissen uit overeenkomst en verbintenissen uit andere bron dan overeenkomst aan de orde. Deze terreinen worden grotendeels bestreken door verschillende internationale instrumenten, zoals verdragen (Haags Vertegenwoordigingsverdrag, EVO-Verdrag) en verordeningen (Rome I en Rome II). Gezien de werkingssfeer van deze instrumenten is voor de toepassing van de nationale weinig ruimte overgebleven.
Auteur(s)M. Zilinsky
Pagina577-581
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelAansprakelijkheid voor gemeenschapsschulden na ontbinding en verjaring
CiteertitelWPNR 6851/582
SamenvattingOp 8 januari 2010 heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest over de hoofdelijke aansprakelijkheid van art. 1:102 BW in verband met verjaring gewezen. De feiten in deze procedure waren als volgt.
1. De vrouw is op 20 januari 1989 in algehele gemeenschap van goederen gehuwd met de man.
2. Het UWV heeft over de periode van 27 juni 1994 tot en met 19 augustus 1996 aan de man een WW-uitkering betaald van in totaal Ä 36.610,20 (f 80.678,26).
Auteur(s)A.J.M. Nuytinck
Pagina582-584
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelAfspraak is afspraak, of toch niet?
CiteertitelWPNR 6851/585
SamenvattingIn 2006 verscheen de bundel 'Spiegels voor rechters' met daarin beschouwingen over literatuur en recht. Eťn van de auteurs, Carinne Elion-Valter, concludeert in haar artikel dat het noodzakelijk is voor de jurist om zijn denken kritisch te benaderen vanuit andere disciplines. Elion-Valter benadert een casus uit het huwelijksvermogensrecht - waarover Luijten en Schoordijk uitvoerig discussieerden in het WPNR - vanuit de literatuur en stelt dat het 'recht niet zou moeten meegaan in de plaatsing van de ene mens tegenover de andere onder ontkenning van de geschiedenis die zij samen maakten'.
Auteur(s)H. Gommer
Pagina585-590
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelIs art. 3:260 lid 3 BW nog houdbaar?
CiteertitelWPNR 6851/590
SamenvattingIn het Burgerlijk Wetboek is voor een aantal rechtshandelingen een notariŽle akte voorgeschreven. Voor de vestiging van een hypotheekrecht is dat in art. 3:260 lid 1 BW geregeld. Het moge duidelijk zijn, dat het in beginsel de bedoeling is dat partijen daadwerkelijk voor de notaris verschijnen en de akte ondertekenen. Omdat dit niet altijd mogelijk is, men kan immers in het buitenland verblijven of ziek in bed liggen, en in de huidige praktijk zelfs vaak als last wordt ervaren, is het mogelijk bij volmacht te compareren.
Auteur(s)L.W. Kelterman
Pagina590-593
LinkVolledige tekst artikel (vbcnotarissen.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn