Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 20-08-2010
Aflevering 10/11
RubriekActualiteiten
TitelActualiteiten
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 10/11, p. 336
SamenvattingControle Šlle opgaven hoofdelijk omslag

Kan Joran van der Sloot zijn straf uitzitten in Nederland?

'Declareren per kwartier benadeelt cliŽnt'

Aantal schuldsaneringen daalt

Toezichthouder in ontwikkeling

Kabinet wil extern klachteninstituut rechtsbijstandverzekeraars

Conservatoir beslag moet beter;

'Alle uitspraken op rechtspraak.nl is verkwisting'

'Permanente inspanning' tegen tunnelvisie

Procesregeling bestuursrecht aangepast

Minister: toevoeging goedkoper bij Juridisch Loket

Vermogen nŠ procedure telt

Bestuursrechters: meer zaken, minder uitspraken

Pleiten over sport en recht

Agenda
Pagina336-340
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVan de deken
TitelSoesa in Sabsyap
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 10/11, p. 337
SamenvattingVan alle nieuwe staten die hun ontstaan aan de fragmentatie van Midden-Europa te danken hebben, krijgt de onafhankelijke republiek Sabsyap wel de minste aandacht. Ten onrechte. Neem bijvoorbeeld de wijze waarop daar het vraagstuk van de advocatenhonorering is opgelost.
Auteur(s)J. Loorbach
Pagina337-337
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelDe biologie van het rechtsgevoel
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 10/11, p. 339
SamenvattingVan een bevriend advocaat hoorde ik eens de volgende anekdote. Hij was de raadsman van een meisjeshuis in Leiden. De eigenaar van het studentenhuis die aan de dames kamers verhuurde lag in scheiding en was door zijn vrouw het huis uit gezet. Hij bedacht dat in zijn meisjeshuis een kamer beschikbaar was, namelijk de gezamenlijke huiskamer, waar hij prompt om middernacht met een grote koffer arriveerde om deze als zijn nieuwe adres in gebruik te nemen. 's Ochtends stond de huisjesmelker met een handdoekje te wachten voor de gezamenlijke douche.
Auteur(s)M. Kaaks
Pagina339-339
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelInformatie over terugkeer ex-gedetineerden moet onrust voorkomen
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 10/11, p. 341
Samenvatting'Mensen kunnen wanhopig worden omdat ze denken: wat ik ook doe, ik loop toch wel tegen de stempel aan. Hoe slechter je vooruitzichten zijn, hoe meer je je daarnaar gaat gedragen.' Dat zegt Job Joris Arnold, activist voor rechten van ex-gedetineerden, over de pilot waarbij gemeenten informatie van Justitie kregen over de aanstaande terugkeer van ex-gedetineerden.
Auteur(s)T. Scheltema
Pagina341-345
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelToevoegingscliŽnt tevreden over dienstverlening
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 10/11, p. 342
SamenvattingDe toevoegingsadvocaat krijgt van zijn cliŽnt gemiddeld een 7,9. Dat is een betere score dan in voorgaande metingen. Onderzoekers en de Raad voor Rechtsbijstand presenteren het resultaat van hun onderzoek.
Auteur(s)L. Combrink-Kuiters , S.L. Peters
Pagina342-342
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelGijzeling benadrukt ernst van situatie in Iran
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 10/11, p. 343
SamenvattingAdvocaten in Iran die hun nek uitsteken door politiek gevoelige zaken te doen krijgen het steeds moeilijker. Onlangs gijzelden de Iraanse autoriteiten de vrouw en zwager van Mohammad Mostafaei om zijn eigen arrestatie af te dwingen. Hij verzet zich als advocaat actief tegen de doodstraf door steniging.
Pagina343-343
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelBerichten van de Orde
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 10/11, p. 345
SamenvattingOproep: Wordt u afgeluisterd?

Punten voor sessies Jaarcongres

Aanvulling Stuiting

Cursuswijzer VSO/PO
Pagina345-345
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReacties & brieven
TitelReacties en brieven
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 10/11, p. 347
SamenvattingSelectieve schreeuw om gerechtigheid

Deken reageert: Een advocaat zonder toga - kan dat?
Auteur(s)G. van Amstel , J. Loorbach
Pagina347-347
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKloppen aan de poort van de Hoge Raad: Nieuwe cassatiebalie en selectie van zaken
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 10/11, p. 349
SamenvattingEen Voorontwerp van wet bevat voorstellen voor een cassatiebalie die niet meer alleen uit Haagse advocaten bestaat. Geen probleem, zegt Lineke Bruins, ook het stellen van nieuwe kwaliteitseisen niet. Maar de koppeling aan selectie van zaken aan de poort van de Hoge Raad: daar moet de balie zich krachtig tegen verzetten.
Auteur(s)L. Bruins
Pagina349-351
LinkVolledige tekst artikel (advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInterview
TitelJan Maarten Slagter, VEB-voorzitter, over claimcultuur: 'Er is in de politiek ten onrechte een roep om de aandeelhouder terug in zijn hok te duwen
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 10/11, p. 352
SamenvattingEx-advocaat Jan Maarten Slagter, hoofdspreker van het Ordejaarcongres (24 september), aan het woord over de positie van aandeelhouders en het thema van het congres, de 'claimcultuur'. 'Die term wekt de indruk dat men misbruik maakt van zijn rechten, terwijl er tussen aanbieder en belegger nog geen begin is van gelijke verhoudingen.'
Auteur(s)T. Sillevis Smitt
Pagina352-355
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKroniek burgerlijk procesrecht 2009, deel 2
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 10/11, p. 356
SamenvattingIn dit nummer het tweede deel van het jaarlijks overzicht van de jurisprudentie burgerlijk procesrecht (deel 1 in Advocatenblad 2010-9, 9 juli jl.). De kroniek bevat een selectie van uitspraken die in 2009 zijn gewezen en van oudere uitspraken die in 2009 zijn gepubliceerd en niet in de kroniek van vorig jaar zijn vermeld. In dit deel is ook een overzicht opgenomen van relevante in 2009 in werking getreden wet- en andere regelgeving op BPR-gebied. Specifieke ontwikkelingen in de wijze van procederen in cassatie worden buiten beschouwing gelaten. Verwijzing naar RvdW is achterwege gebleven indien de betreffende uitspraak tevens in de NJ is gepubliceerd.
Auteur(s)H. Bast , R. Hendrikse , L. Rammeloo , H. Vestjens
Pagina356-367
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInterview
TitelDirecteur Tjark Tjin-A-Tsoi van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI): 'De waarde van forensisch onderzoek is maar net zo groot als de manier waarop juristen het gebruiken'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 10/11, p. 368
SamenvattingZelden komt het nog voor dat er gťťn gebruik wordt gemaakt van forensisch onderzoek in een strafzaak. Sinds dit jaar zijn de mogelijkheden voor advocaten om onderzoeksvragen mee te geven aan het NFI verruimd. Maar die mogelijkheden worden nog te weinig benut, vindt NFI-directeur Tjark Tjin-A-Tsoi.
Auteur(s)T. Scheltema
Pagina368-371
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKantoorartikelen
TitelDoe het veilig
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 10/11, p. 372
SamenvattingDe reputatie van de USB-stick gaat gebukt onder zijn handige formaat. Een kwart van de geheugensticks raakt vroeg of laat een keer zoek, en de berichten van ambtenaren die USB-sticks verloren met vertrouwelijke informatie liggen nog vers in het geheugen. Advocaten, als hoeders van vertrouwelijkheid, zijn terughoudend in het gebruik van memorysticks. Voor wie het toch wil: koop een stick met een pincode, adviseert de deskundige.
Auteur(s)L. Kuiper
Pagina372-373
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKantoorartikelen
TitelPleidooi op bestelling
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 10/11, p. 373
SamenvattingZonder advocaat, maar met een pleidooi voor de rechter - dat is de dienstverlening van juridisch adviesbureau Juridium in Tilburg. De cliŽnt moet zelf zijn dossier opvragen en zijn verhaal voor de rechter doen, maar de prijs is er naar: Ä120 voor een pleidooi in een politierechterzaak.
Pagina373-373
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKantoorartikelen
TitelOvereenkomst tussen advocaat en tandarts
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 10/11, p. 373
Samenvatting'Heb je een goede tandarts?' Als je dat vraagt aan mensen, hebben ze daar vaak wel een idee over. Veel mensen zijn erg tevreden over hun tandarts. Hoe komen ze aan dat oordeel? Op dezelfde manier waarop mensen de kwaliteit van de tandarts beoordeeld, beoordelen de meeste cliŽnten ook de kwaliteit van hun advocaat. Juridische kwaliteit speelt daarbij geen rol: die wordt verwacht 'goed' te zijn.
Auteur(s)S. de Lange
Pagina373-373
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEven opfrissen
TitelIs de formule rechtskracht een fuik?
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 10/11, p. 375
SamenvattingDe civiele rechter gaat uit van de rechtmatigheid van een overheidsbesluit als er bestuursrechtelijke rechtsmiddelen openstonden en deze niet of zonder succes zijn gebruikt. Tegen deze leer is het moeilijk strijden.
Auteur(s)A. Groenewoud
Pagina375-375
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelUnus testis beleeft tweede jeugd
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 10/11, p. 377
SamenvattingEnkele jaren geleden leek de unus testis-regel (art. 342 lid 2 Sv) niet veel meer te betekenen. Maar in enkele recente arresten eist de Hoge Raad dat de strafrechter behoorlijk motiveert uit welke andere bron hij een voldoende bevestiging haalt van de verklaring van de getuige.
Auteur(s)J. Nan
Pagina377-377
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelTransfers
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 10/11, p. 378
Pagina378-379
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelAgenda
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 10/11, p. 344
SamenvattingJonge Balie Congres

Werkkostenregeling

Duurzaam ruimtegebruik, bouwen en wonen

Jubileumcongres Nederlandse Vereniging Europees Recht
Pagina340-340
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelAgenda
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 10/11, p. 344
SamenvattingKwalteit van de milieurichtlijnen

Europees speelveld voor woningcorporaties

Open gevangenissen
Pagina344-344
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelWet- en andere regelgeving
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 10/11, p. 365
SamenvattingEuropese procedure voor geringe vorderingen (EGV-Vo)

Hof 's-Hertogenbosch nevenzittingsplaats Hof 's-Gravenhage m.b.t. Middelburgse appŤllen

Uitvoeringswetten Europese procesrechtelijk verordeningen

Wet van 30 oktober 2008 tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Gerechtsdeurwaarderswet in verband met de bevoegdheid van deurwaarders om informatie op te vragen en elektronisch te betekenen in geval van derdenbeslag Stb. 2008, 435)

Vereenvoudigd derdenbeslag Ontvanger op bestedingsruimte bankrekening.

Landelijke regelingen/richtlijnen
Pagina365-367
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRaad van Discipline 's-Hertogenbosch, 21-09-2009, ---
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 10/11, p. 380
SamenvattingKlachtfunctionaris reageert niet op klacht jegens kantoorgenoten.
Pagina380-380
UitspraakECLI:NL:TADRSHE:2009:YA0147
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRaad van Discipline Leeuwarden, 28-08-2009, ---
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 10/11, p. 380
SamenvattingZich lenen voor doorgeven van dreigementen. Een advocaat mag zich niet lenen voor het doorgeven van dreigementen van zijn cliŽnt. In het algemeen is het een advocaat wel toegestaan op te treden tegen een statutair directeur van een rechtspersoon waar eerder vůůr is opgetreden, tenzij sprake is van bijzondere omstandigheden.
Pagina380-381
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRaad van Discipline 's-Hertogenbosch, 05-06-2009, 5369
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 10/11, p. 381
SamenvattingRechter wezenlijke informatie onthouden. Het openbaar belang bij een goede rechtspleging verzet zich ertegen dat een advocaat een rechter willens en wetens verstoken laat van informatie waarvan de advocaat weet of moet weten dat deze wezenlijk is voor de oordeelsvorming van de rechter.
Pagina381-381
Artikel aanvragenVia Praktizijn