Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 10-09-2010
Aflevering 12
RubriekActualiteiten
TitelActualiteiten
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 12, p. 384
SamenvattingHirsch Ballin trotseert Kamer bij nummerherkenning

Afbouw subsidie tuchtrechtspraak

Nederlandse Grondwet online

Jurisprudentiedatabank voor mediation

Geen rechtshulp voor 7/7-weduwe

Opnemen verhoren uitgesteld

Toevoegingsbeleid hoeft nauwelijks anders
Auteur(s)L. Hesselink , T. Scheltema
Pagina384-385
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVan de deken
TitelBijna cum laude voor sociale advocatuur
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 12, p. 385
SamenvattingIn 2008 verscheen voor het eerst de Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand. De Monitor is bedoeld om een overzicht te bieden van de gesubsidieerde rechtsbijstand in Nederland. Inmiddels is deze Monitor ook verschenen voor het jaar 2009 (zie onder meer het Advocatenblad van 20 augustus jl.).
Auteur(s)J. Loorbach
Pagina385-385
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelRechtbank laat no cure no pay-afspraak in stand
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 12, p. 386
SamenvattingOndanks de tuchtrechtelijke tik op de vingers van de advocaat wegens zijn betrokkenheid bij een no cure no pay-afspraak liet de civiele rechter deze afspraak in stand. Maar voor no cure no pay is de tuchtrechtelijke weg nog niet vrij.
Auteur(s)L. Rammeloo
Pagina386-386
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelAgenda
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 12, p. 387
Pagina387-387
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelLiberaliseer het strafrecht
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 12, p. 387
SamenvattingVolgens een TNS-NIPO onderzoek wil een meerderheid van VVD-, CDA- en PVV-stemmers langere celstraffen. Ofschoon het strafstelsel in de VS ons leert dat zwaarder straffen niets oplost, ben ik het met dit deel van het electoraat eens. Een substantiŽle daling van de criminaliteit is slechts mogelijk via een radicale systeemverandering. Een extreem hoge strafmaat is daarvan een essentieel onderdeel.
Auteur(s)H. Veenendaal
Pagina387-387
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelKůmt er nou een zwarte lijst? Ongeanonimiseerd register tuchtrechtuitspraken
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 12, p. 389
SamenvattingEen hartenkreet van de Amsterdamse deken Germ Kemper in het Parool van 14 augustus jl., bracht het onderwerp weer in de media: er is geen openbaar register waar in staat wat advocaten op hun tuchtrechtelijke kerfstok hebben. Had het College van Afgevaardigden dan niet vorig jaar besloten dat er zo'n register moest komen?
Auteur(s)T. Sillevis Smitt
Pagina389-389
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelLichte stijging gefinancierde rechtshulp
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 12, p. 390
SamenvattingHet beroep op gefinancierde rechtshulp steeg vorig jaar met drie procent. De grootste absolute toename in reguliere toevoegingen betrof net als vorig jaar het personen- en familierecht: op dat gebied werden 98.133 toevoegingen afgegeven, een stijgen van 11% ten opzichte van 2006.
Pagina390-390
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelVN veroordeelt verlofstelsel in strafzaken
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 12, p. 390
SamenvattingHet VN-Mensenrechtencomitť wil dat Nederland de stroomlijning van het hoger beroep in strafzaken gedeeltelijk terugdraait. Volgens het comitť is het verlofstelsel in strijd met artikel 14 lid 5 van het VN-verdrag in zake burgerlijke en politieke rechten.
Auteur(s)L. van Almelo
Pagina390-390
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelMooie woorden, beetje hoop. Tweede Caravana Colombia voor vervolgde advocaten
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 12, p. 391
SamenvattingEen groep van 56 advocaten uit 13 landen van over de hele wereld bezocht eind augustus Colombia in het kader van de Second International Lawyers' Caravana. Men vroeg aandacht voor de moeizame omstandigheden waaronder Colombiaanse advocaten hun werk doen.
Auteur(s)T. Scheltema
Pagina391-391
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
Titel'Voor principiŽle verweren was vrijwel geen ruimte' Joggli Meihuizen presenteerde langjarig onderzoek naar Nederlandse balie in WO II
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 12, p. 392
SamenvattingVan de 1900 Nederlandse advocaten tijdens de Duitse bezetting waren er 200 Joods en een kleine 100 fout, aldus historicus Meihuizen. De andere 1600 bogen met de Duitsers mee, en hadden als advocaat niet veel keus. Er waren uitzonderingen. Maar er was de landsadvocaat - ťn er waren nare discussies in dit blad.
Auteur(s)J. Snel
Pagina392-395
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelSolide bouwwerk over smalle marges voor advocatuur
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 12, p. 396
SamenvattingIndien ooit de geschiedenis van onze confrťrie zal worden te boek gesteld, dan zal de wedergave van deze periode met zwarte bladzijden doorschoten zijn.
Auteur(s)P.W. Eysten
Pagina396-397
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelMinder vergunningen. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 12, p. 398
SamenvattingEťn aanvraag bij ťťn loket, waarop ťťn besluit volgt: dat is het uitgangspunt van de nieuwe Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) die op 1 oktober in werking treedt.
Auteur(s)C.D.A. Bos , T.E.P.A. Lam
Pagina398-401
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelTegenover de lobby van big business. Jaarcongres American Association for Justice
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 12, p. 402
Samenvatting'Claimcultuur' is onderwerp van het komende Jaarcongres. Dan gaat het zeker ook over 'Amerikaanse toestanden'. Een verslag van een groot Amerkiaans letselschadecongres doet vermoeden dat die toestanden minder ondoordacht zijn dan vaak gesuggereerd.
Auteur(s)J. Beer , A. Collignon , E. Wytema
Pagina402-403
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelAdviseurs schieten tekort. Verrekenbedingen in huwelijkse voorwaarden
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 12, p. 404
SamenvattingAdviseurs van scheidende echtgenoten kijken maar zelden naar de vele verrekenbedingen in huwelijkse voorwaarden. Wie zou dat wel moeten doen, en zou er bij foute adviezen niet iemand aansprakelijk moeten worden gesteld?
Auteur(s)A.P.H. Oostveen
Pagina404-405
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
Titel'Een respectvolle scheding, dat is zů belangrijk'. vFAS organiseert Dag van de Scheiding op 15 september
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 12, p. 406
SamenvattingDag van de Vrede: duidelijk. Dag van de Architectuur: okť. Maar een Dag van de Scheiding, wie verzint dat? Dat doet de vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators. Vicevoorzitter Diny Hompus vertelt over het initiatief, de vereniging en het mooie van haar vak.
Auteur(s)T.S. Sillevis Smitt
Pagina406-409
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechter schrijft terug
TitelRoze bijstand bij witwassen?
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 12, p. 411
SamenvattingHet was september, en die vrijdag deed de zomer zich nog volop gelden. De hitte lag loom in de ouderwetse zittingszaal, waar de versleten lambrisering een muffe geur verspreidde. Drie tafelventilators probeerde de lucht in beweging te krijgen, maar het effect was nauwelijks voelbaar.
Auteur(s)J. van der Does
Pagina411-411
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEven opfrissen
TitelHoe zat het ook alweer met de termijnen bij conservatoir en executoriaal beslag?
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 12, p. 413
SamenvattingHebt u na het leggen van conservatoir derdenbeslag en na het ontvangen van een niet acceptabele verklaring derde-beslagene ingevolge art. 476a Rv wel eens de mededeling van die derde gekregen dat dť tweemaandentermijn voor betwisting dan wel aanvulling van de verklaring na de datum vanaf het afgeven van de verklaring is verstreken?
Auteur(s)M. Padberg
Pagina413-413
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelMaak van de advocaat geen ambtenaar. Wetsvoorstel Advocatenwet
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 12, p. 417
SamenvattingHet onlangs ingediende wetsvoorstel tot wijziging van de Advocatenwet tast volgens Richard Verkijk de onafhankelijkheid van de advocatuur ernstig aan. De toelichting erop zit vol venijn en de onafhankelijkheid wordt in feite geschrapt.
Auteur(s)R. Verkijk
Pagina417-419
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelTransfers
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 12, p. 420
Pagina420-423
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRaad van Discipline Amsterdam, 11-05-2009, ---
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 12, p. 424
SamenvattingVrijheid van de advocaat om de belangen van zijn cliŽnt naar eigen inzicht te behartigen omvat tevens de bevoegdheid om een toevoeging aan te vragen.
Pagina424-424
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRaad van Discipline Amsterdam, 11-05-2009, ---
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 12, p. 424
SamenvattingAdviescommissie voor bezwaarschriften is geen rechter (Gedragsregel 15 lid 2).
Pagina424-425
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRaad van Discipline 's-Gravenhage, 27-04-2009, ---
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 12, p. 425
SamenvattingIn het kader van de zorgplicht van de advocaat jegens getuigen behoort de advocaat zijn cliŽnt schriftelijk te wijzen op de mogelijke risico's verbonden aan het vermelden van de adressen en telefoonnummers in de schriftelijk afgelegde verklaringen van diverse getuigen.
Pagina425-425
Artikel aanvragenVia Praktizijn
Titel'De scheidslijn tussen intelligent acquireren en colporteurschap is dun'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 12, p. 434
SamenvattingEťnpitter of internationale law firm, alle kantoren moeten de cliŽnt tegenwoordig 'actief opzoeken'. Valt dat de juridische professional bij te brengen?
Auteur(s)A. Veilbrief
Pagina434-435
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRecensie
TitelBundelde startersinformatie
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 12, p. 437
SamenvattingSinds afgelopen mei is er voor advocaten die een eigen kantoor willen beginnen een handboek beschikbaar. Dit Handboek Startersinformatie geeft inzicht in de belangrijkste beslissingen die een advocaat moet nemen voordat hij/zij start. Aan de hand van het opstellen van een ondernemingsplan wordt de advocaat een aantal keuzemogelijkheden voorgelegd op het gebied van de ondernemingsstructuur, kantoorfaciliteiten en ICT, financiŽle processen, huisvesting en personeel.
Auteur(s)M. Verschuren
Pagina437-437
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHet startende kantoor
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 12, p. 438
SamenvattingJaarlijks verlaten honderden advocaten het veilige nest van het - vaak grote - kantoor om alleen of in een kleiner gezelschap verder te gaan. Een kijkje in de keuken van twee starters, en een paar succesrecepten van een fiscalist.
Auteur(s)J.H. Varenhorst , M. Verschuren
Pagina438-439
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe ondernemende advocaat een zijn gadgets
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 12, p. 440
SamenvattingOndernemende advocaat zijn: leuk. Over zakelijke gadgets beschikken: nog leuker. Of is het vooral onzin??
Auteur(s)A. Veilbrief
Pagina440-441
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelMarkt voor juridische dienstverlening. 'Alles neemt toe: mediation, elkaar voor de rechter dagen, claimen, alles'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 12, p. 442
SamenvattingDe rechtsbijstandsverzekeraars timmeren aan de weg. Ze groeien fors, zowel in aantal medewerkers als in het aantal zaken dat ze doen. Moet de advocatuur zich zorgen maken? Moeten kantoren 'een tweede merk in de markt zetten'?
Auteur(s)A. Veilbrief
Pagina442-443
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelMarketing ook voor advocaten. Iedereen maakt herrie
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 12, p. 444
Samenvatting'The fact is, everyone is in sales. Whatever area you work in, you do have clients and you do need to seel' (Jay Abraham, marketingexpert). Er zijn mooiere zinnen geschreven over zakendoen en de kunst van het verkopen, maar deze van Abraham raakt in z'n klae nuchterheid de kern. En hij geldt net zo goed voor de advocatuur als voor de vissticks van Unilever. Pas de laatste vijftien jaar heeft het marketingdenken
Auteur(s)A. Veilbrief
Pagina444-445
Artikel aanvragenVia Praktizijn