Notariaat magazine

Uitgever Sdu
Tijdschrift Notariaat magazine
Datum 13-09-2010
Aflevering 9
TitelNieuws
CiteertitelNotariaat 2010/9, 6
SamenvattingPensioenfonds zoekt naar maatwerkoplossing.

Oplossing gezocht voor particuliere erfpacht.

Prijsdaling koopwoningen kleiner.

Tjooz.nl, een nieuwe vergelijkingssite.
Pagina6-7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelSubtiel omgaan met ondernemerschap.
CiteertitelNotariaat 2010/9, 8
SamenvattingDe notaris die het ondernemerschap niet beheerst, heeft weinig kans van slagen. Maar in het opleidingstraject tot notaris komt het onderwerp maar mondjesmaat aan bod: de universitaire opleiding is er niet voor bedoeld, en ook de beroepsopleiding was tot nu toe vooral gefocust op inhoudelijke aspecten van het werk. Kun je ondernemerschap leren, en zo ja, wanneer dan?
Auteur(s)T. Scheltema
Pagina8-11
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelOnderwijs in ontwikkeling - Nieuwe leermethoden rukken op
CiteertitelNotariaat 2010/9, 12
SamenvattingHet onderwijs maakt steeds meer gebruik van internetmogelijkheden, van leren van de praktijk en van elkaar. Wat houden die nieuwe ontwikkelingen in en wat betekent dat voor het notariaat?
Auteur(s)J. aan de Stegge
Pagina12-13
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAmbt
TitelMet de bul op zak - 'En nu snel notaris worden'
CiteertitelNotariaat 2010/9, 14
SamenvattingHet studentenleven is voorbij; voor de kandidaat-notarissen komt het er nu echt op aan. Maar ondanks het economische klimaat lijken de meeste onder hen prima een baan te kunnen vinden. Vol goede moed gaan ze aan de slag; de toekomst ligt open en ze zijn nog lang uitgeleerd.
Auteur(s)E. Heijligers
Pagina14-17
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelBrenda Takken
CiteertitelNotariaat 2010/9, 19
SamenvattingVoor een optimale ontwikkeling van kwaliteit en integriteit binnen het notariaat worden met regelmaat peer reviews gehouden bij notariskantoren. Ieder kantoor wordt eens in de drie jaar bezocht. Deze onderzoeken worden verricht door auditoren die zijn aangesteld door de KBN. Notariaat Magazine belicht in de komende edities een auditor en de vaak verrassende praktijkoplossingen die hij of zij tegenkomt.
Pagina19-19
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelNieuwe ideeŽn voor de rechtenstudie - Brede bachelor met topmaster
CiteertitelNotariaat 2010/9, 20
SamenvattingHet is tijd voor een heroriŽntatie op de rechtenstudie. Zowel de kwaliteit van de opleiding als de aansluiting op de juridische beroepen kan beter. 'Er is behoefte aan verdieping, verbreding en internationalisering', zegt prof. dr. Philip Eijlander, rector magnificus van de Universiteit van Tilburg.
Auteur(s)H. van Wermeskerken
Pagina20-21
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelTop Performer Program - Energie is niet alleen fysiek
CiteertitelNotariaat 2010/9, 23
SamenvattingHolland van Gijzen biedt sinds enkele jaren hun partners het Top Performer Program aan, gericht op het managen van je energie en vitaliteit. 'Hoewel sport het meest tastbare onderdeel is van het programma, draait het daar niet alleen om,' benadrukt Paul Bartelings, verantwoordelijk voor opleidingen en kennismanagement van dat kantoor. Wat is het dan wel?
Auteur(s)M. Lindenhovius
Pagina23-25
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBuitenland
TitelActief op zoek naar werk - De kick van werken in het buitenland
CiteertitelNotariaat 2010/9, 26
SamenvattingWerken in het buitenland is voor veel kandidaat-notarissen een fantastische ervaring. Maar het werk komt daar niet vanzelf aanwaaien. Er moet geluncht, genetwerkt en geborreld worden. Wat zijn hun ervaringen?
Auteur(s)A. Veilbrief
Pagina26-27
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelLast van mee-eters
CiteertitelNotariaat 2010/9, 29
SamenvattingRecent ontving ik een verzoek van een nalatenschapplanner om een testament voor haar opdrachtgever op te maken. Een bespreking vooraf was niet nodig. Een eenvoudige erfstelling en een executeurbenoeming, dat was alles. Toch wilde de vriendelijke, enigszins zenuwachtige dame op leeftijd na mijn informatie en tips een ander testament. Wat voegt zo'n planner nu eigenlijk toe? Een dame voorbereiden op een bezoek aan de notaris? En dat voor de prijs van 375 euro! Geen idee of deze nalatenschapplanner opleiding en ervaring heeft in de notariŽle praktijk? Een mee-eter! Terwijl ik dacht dat ik hier na mijn puberteit wel van af was. Maar zo zijn er velen die hun graantje meepikken uit de notariŽle ruif en daarbij cliŽnten uitknijpen.
Auteur(s)M. Moerland
Pagina29-29
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelVoor het goede begrip
CiteertitelNotariaat 2010/9, 30
SamenvattingAls bestuur reageren wij graag op de bijdrage van notaris Van der Horst in het Notariaat Magazine nummer 7/8:
Wij menen dat de wijze waarop politiek en samenleving op dit moment aankijken tegen marktwerking binnen de juridische dienstverlening en daarnaast ook technologische ontwikkelingen, ons dwingen de toekomst onder ogen te zien zoals in de notitie 'In transitie' verwoord. De heer Van der Horst blijft zich verzetten tegen wat wij zien als de veranderde tijd, waarmee begrijpelijk is dat 'in transitie' voor hem niet aanvaardbaar is. Korter gezegd: het is juist dat wij er in onze beleidsnotitie voor hebben gekozen een aantal gegevenheden als vertrekpunten te nemen, waar Van der Horst over deze gegevenheden een afwijzend moreel oordeel velt.
Auteur(s)G. Sarneel
Pagina30-31
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDe betrokken notaris
TitelHeribert Delicaat - 'Meedenken over locatietheater dat landschap en lokale mensen centraal stelt.'
CiteertitelNotariaat 2010/9, 33
SamenvattingMr. Heribert Delicaat
(Notariaat AA en Hunze, Gieten) is vanuit zijn maatschappelijke betrokkenheid lid van de Raad van Advies van de Stichting Het Drentse Landschap; bestuurslid van de Stichting PeerGrouP, bestuurlid van de Vereniging Dorpsbelangen Gieten, bestuurslid van de Stichting Kunst in Zicht en deelnemer van de Spelersgroep Etstoel Anloo.
Auteur(s)A. Huyser
Pagina33-33
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelYoung Professionals
CiteertitelNotariaat 2010/9, 34
SamenvattingWat is er beter voor je opleiding en vorming, dan aan te schuiven bij een ervaren notaris om van hem het vak af te kijken.
Auteur(s) Sarneel
Pagina34-34
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKNB-nieuws
TitelPraktijkoefenening antwoordt
CiteertitelNotariaat 2010/9, 38
SamenvattingWat te doen met een cliŽnt die niet in staat is de akte te ondertekenen? Is het gebruik van de term notaris beschermd? Aan de afdeling praktijkoefenening van de KNB worden allerlei vragen gesteld over de meest uiteenlopende praktijkonderwerpen. In deze rubriek zullen praktijkvragen worden besproken.
Pagina38-38
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKNB-nieuws
TitelReglement rechercheren registergoederen van kracht
CiteertitelNotariaat 2010/9, 38
SamenvattingPer 1 oktober 2010 wordt de rechercheplicht van de notaris uitgebreid met een recherche in het Centraal Insolventieregister, het Curateleregister en het Handelsregister.
Auteur(s)J. Peter
Pagina38-38
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKNB-nieuws
TitelSlagvaardig ondernemen
CiteertitelNotariaat 2010/9, 38
SamenvattingIn het najaar van 2010 gaat voor het eerst de leergang 'Slagvaardig ondernemen in de advocatuur en het notariaat' van start. Het doel is bedrijfskundige kennis aan te reiken waardoor advocaten en notarissen succesvol leren ondernemen. De leergang is bedoeld voor partners en aankomend partners (met maatschapstoezegging) van grote en middelgrote advocaten- en/ of notariskantoren.
Auteur(s)F. Brugman
Pagina38-38
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKNB-nieuws
TitelWijziging klachtenbeleid notariaat
CiteertitelNotariaat 2010/9, 39
SamenvattingOnlangs is het 'Klachtenbeleid Notariaat Financieel Toezicht' van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) opnieuw door het Bestuur van het BFT vastgesteld.
Op 12 augustus is hiervan een mededeling in de Staatscourant gepubliceerd en het nieuwe beleid is inmiddels op de website van het BFT (www.bureaubft.nl) geplaatst onder Financieel Toezicht/Klachtenbeleid Notariaat.
Pagina39-39
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKNB Cursusagenda
CiteertitelNotariaat 2010/9, 39
Pagina39-39
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtuitspraken
TitelKamer van Toezicht Leeuwarden, 30-10-2009, 16-2009
CiteertitelNotariaat 2010/9, 40
SamenvattingOok al hadden partijen daar geen behoefte aan, had de notaris toch - mede gelet op het bedrag - een depotovereenkomst niet achterwege mogen laten ter voorkoming van misverstanden omtrent de uitbetaling.

(Uitspraak: waarschuwing)
Pagina40-40
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtuitspraken
TitelKamer van Toezicht Arnhem, 13-10-2009, 07.831/2008
CiteertitelNotariaat 2010/9, 40
SamenvattingNotaris maakt rente van een depot ondanks toezeggingen niet over, legt onjuiste verklaringen af tegenover de kamer, verontschuldigt zich met ongegronde uitvluchten, adresseert brieven onjuist en weigert gevraagde informatie te verstrekken.

(Uitspraak: berisping)
Pagina40-40
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtuitspraken
TitelKamer van Toezicht Assen, 28-10-2009, 05-2009 (YC0500)
CiteertitelNotariaat 2010/9, 41
SamenvattingEen notaris klaagt over de verspreiding door een notariskantoor in de regio van informatieve, ongeadresseerde, brieven aan de bewoners van zorgcentra in de vestigingsplaats van dat kantoor en in omliggende plaatsen, waaronder de vestigingsplaats van klager.

(Uitspraak: ongegrond)
Samenvatting (Bron)Heeft gedaagde sub 2, als middellijk bestuurder, voldaan aan de administratieplicht van artikel 2:10 BW?
Pagina41-41
UitspraakECLI:NL:RBROT:2007:BA1309
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonalia
TitelPersonalia
CiteertitelNotariaat 2010/9, 42
Pagina42-42
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKanocolumn
TitelDroevig lot
CiteertitelNotariaat 2010/9, 42
SamenvattingOp 22 juni heeft de Notariskamer van Hof Amsterdam bepaald dat het door de notaris geoffreerde basistarief alle gebruikelijke werkzaamheden moet omvatten. De notaris moet voorkomen dat er bij zijn klant een onjuiste voorstelling van zaken ontstaat over de kosten die uiteindelijk gedeclareerd zullen worden. Zo mogen kosten voor inzage in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) niet als extra werkzaamheden in rekening worden gebracht.
Auteur(s) Kano
Pagina42-42
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKNB-nieuws
TitelVernieuwde registratie notariaat. 'Je faciliteert in feite ondernemerschap'
CiteertitelNotariaat 2010/9, 34
SamenvattingDe ontwikkeling van het Basis Register Notariaat (BRN) is volop in gang. 26 augustus bespraken betrokken partijen de aansluiting van BRN op het wetsvoorstel-Hammerstein. Wat zijn de consequenties daarvan voor het notariaat en de betrokken partijen?
Auteur(s)G. Laan
Pagina34-35
Artikel aanvragenVia Praktizijn