Maandblad voor Vermogensrecht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Maandblad voor Vermogensrecht
Datum 28-09-2010
Aflevering 9
TitelStuiting van de verjaring en en buiten rechte
CiteertitelMvV 2010, 221
SamenvattingIn dit artikel staan de eisen die de Hoge Raad stelt aan de stuiting van de verjaring in en buiten rechte centraal. Daarbij wordt in het bijzonder ingegaan op de stuitingsproblematiek in het kader van onderhandelingen en stuiting van de verjaring door handelingen zoals het verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor.
Auteur(s)M.L. Tuil
Pagina221-227
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEnkele aandachtspunten aangaande de omgang met IPR-regels en vreemd recht volgens het voorgesteld Boek 10 BW. Een nationale IPR-codificatie in een context van europeanisatie van het IPR
CiteertitelMvV 2010, 228
SamenvattingHet codificatieproces van het Nederlandse internationaal privaatrecht bevindt zich in de eindfase. In deze bijdrage neemt de auteur enkele bijzondere aspecten van omgang met IPR-regels en vreemd recht volgens het voorgestelde Boek 10 Burgerlijk Wetboek onder de loep, met name de ambtshalve toepassing van IPR-regels en vreemd recht, evenals de problematiek van het in te schakelen surrogaatrecht indien vreemd recht niet kenbaar is of strijdig blijkt met de openbare orde. De door de Nederlandse wetgever ter zake gemaakte keuzes worden blootgelegd en gesitueerd in een context van europeanisatie van het internationaal privaatrecht.
Auteur(s)V. van den Eeckhout
Pagina228-233
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelSecurisatie van handelsvorderingen
CiteertitelMvV 2010, 234
SamenvattingIn deze bijdrage wordt de securisatie van handelsvorderingen besproken. Na een beschrijving van een gebruikelijke transactiestructuur wordt nader ingegaan op de kenmerken waar de vorderingen in kwestie aan moeten voldoen. Tevens worden de regels van het internationaal privaatrecht met betrekking tot cessie beschreven.
Auteur(s)J. Bos
Pagina234-239
Artikel aanvragenVia Praktizijn
Titel'Gij had beter toezicht op mijn overtreding moeten houden'. Het relativiteitsvereiste en toezicht op de naleving van de Woningwet
CiteertitelMvV 2010, 240
SamenvattingKan de vergunninghouder die zelf in afwijking van zijn bouwvergunning bouwt, de schade op de gemeente verhalen op grond van onvoldoende toezicht? Het Hof Arnhem meent dat dit niet het geval is. Vermogensschade die is ontstaan door onvoldoende toezicht valt volgens het hof hoe dan ook niet onder het beschermingsbereik van toezicht op de Woningwet. In dit artikel wordt niet alleen het beschermingsbereik van toezicht op de Woningwet besproken, maar ook de stand van zowel de civiele als de bestuursrechtelijke rechtspraak met betrekking tot het relativiteitsvereiste en de Woningwet zelf.
Auteur(s)A.C. Beck
Pagina240-245
Artikel aanvragenVia Praktizijn