Praktisch Bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Praktisch Bestuursrecht
Datum 19-08-2010
Aflevering 5
TitelDe Crisis- en herstelwet vanuit algemeen bestuursrechtelijk perspectief
SamenvattingDe Crisis- en herstelwet (hierna:'Chw') is gericht op versnelling van infrastructurele en grote projecten, waaronder projecten op het gebied van duurzaamheid, energie en innovatie, met als doel de bevordering van het herstel van de economische structuur in Nederland. Om dit doel te bereiken is het in de visie van de regering noodzakelijk dat de juridische horden die aan snelle(re) besluitvorming in de weg staan, weggenomen of in ieder geval verminderd worden.
Auteur(s)R. Benhadi , T.E.P.A. Lam
Pagina4-11
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 26-05-2010, 200909421/1/H3
SamenvattingBesluit.
Samenvatting (Bron)Op 28 februari 2008 heeft de raad de aanvullende notitie detailhandelsbeleid vastgesteld.
AnnotatorM.J.H.M. Verhoeven
Pagina12-12
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BM5605
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Verkeer burger bestuursorgaan
TitelRaad van State, 16-06-2010, 200907869/1/H2
SamenvattingVooringenomenheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 september 2005 heeft de raad een verzoek van Nebuvast om vergoeding van planschade afgewezen.
AnnotatorH.M.J.G. Nelis
Pagina12-13
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BM7755
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 04-06-2010, 201004914/2/R3
SamenvattingBeslistermijn
AnnotatorR.R. Jacobs
Pagina13-14
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bepalingen over besluiten
TitelLiteratuur
SamenvattingDe van rechtswege verleende vergunning in de praktijk (NTB 2010, p. 147-153)
Pagina14-14
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Handhaving
TitelRechtbank Utrecht, 25-05-2010, SBR 10/1255 en SBR 10/1256
SamenvattingInvordering onevenredig.
Samenvatting (Bron)Vovo en bodemprocedure. Handhaving. Opgelegde en verbeurde dwangsom. Invorderingsbeschikking ex artikel 5:37 Awb. Bijzondere omstandigheden voor matiging. Finale geschilbeslechting. Zelf voorzien.
AnnotatorR.R. Jacobs
Pagina14-16
UitspraakECLI:NL:RBUTR:2010:BM5649
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Handhaving
TitelLiteratuur
Samenvatting(NTB 2010, p. 162-177)
Pagina16-16
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 02-06-2010, 200907777/1/M2
SamenvattingHeroverweging op grondslag bezwaar.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 november 2008 heeft het college besloten het verzoek van [appellant] om bestuurlijke handhavingsmaatregelen te treffen ten aanzien van [vergunninghouder] gelegen aan de [locatie] te [plaats], niet in behandeling te nemen.
AnnotatorA.M.M. Peter
Pagina16-16
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BM6428
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 26-05-2010, 200906170/1/H1
SamenvattingRechtsopvolger
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 oktober 2002 heeft het college geweigerd aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ITD Real Estate B.V. (hierna: Real Estate B.V.) vrijstelling te verlenen voor het voeren van een perifere detailhandel in het pand op het perceel aan de Van IJsendijkstraat 403-409 te Purmerend (hierna: het perceel).
AnnotatorM.J.H.M. Verhoeven
Pagina16-16
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BM5617
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 26-05-2010, 200901760/1/H3
SamenvattingFaillissement curator procesbelang.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 december 2007 heeft de burgemeester van Ridderkerk met onmiddellijke ingang de sluiting bevolen van [bedrijf], gevestigd aan de [locatie] te [plaats] (hierna: de inrichting).
AnnotatorM.J.H.M. Verhoeven
Pagina16-17
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BM5615
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bezwaar en beroep
TitelLiteratuur
SamenvattingBestuursrecht harmoniseren: 15 jaar Awb (NTB 2010, p. 154-160)
Pagina17-17
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Varia
TitelRaad van State, 12-05-2010, 200901893/1/V6 + 200901891/1/V + 200901898/1/V6
SamenvattingStrafrechtelijke immuniteit Staat.
AnnotatorP.E.M. Franssen
Pagina17-18
Artikel aanvragenVia Praktizijn