Nederlands Juristenblad

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Juristenblad
Datum 08-10-2010
Aflevering 34 De staat van het recht
RubriekKronieken
TitelKroniek van het vermogensrecht: Ontwikkelingen in het vermogensrecht
CiteertitelNJB 2010, 1789
SamenvattingKunnen we ons recht nog beschouwen als nationaal of moet het als meerlagig worden gezien? Vele Europese normen werken direct of indirect door in ons recht en door de onophoudelijke stroom aan nieuwe Europese regels ontbreekt de gelegenheid om deze geheel in het nationaal recht te integreren. Zo bezien lijkt het ironisch dat de Hoge Raad zich meer wil richten op rechtsontwikkeling op een moment dat hij daar (relatief) geringere invloed op heeft dan ooit.
Auteur(s)T.F.E. Tjong Tjin Tai
Pagina2175-2182
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het straf(proces)recht
CiteertitelNJB 2010, 1790
SamenvattingTegen de stroom van werkbelasting en de dwang tot het leveren van 'kernproducten' met quotaregelingen en al in zal de rechter, wakker geschud door Lucia, moeten investeren in een extra zorgvuldige behandeling van bewijskwesties. Dat geldt niet uitsluitend voor grote en gecompliceerde zaken zoals de zaak Lucia de Berk, maar ook voor meer routineuze en eenvoudige zaken. In essentie gaat het om een beroepshouding die men zou kunnen aanduiden als professioneel wantrouwen.
Auteur(s)T. de Roos
Pagina2183-2189
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het algemeen bestuursrecht: Aanpassing van het bestuursprocesrecht
CiteertitelNJB 2010, 1791
SamenvattingHet wetsvoorstel aanpassing bestuursrecht stroomlijnt procedures, bevordert definitieve geschilbeslechting en herbergt ook nog eens een aantal belangrijke instititionele wijzigingen. Van de bestuurlijke lus wordt flink gebruikgemaakt en de elektronische weg tussen de bestuursrechter en de burger is geopend. Het congres '15 jaar AWB' en de VAR-vergadering 'toegeng tot de rechter' zetten de pennen in beweging en maakten de tongen los.
Auteur(s)E.J. Daalder , A.C. Rop
Pagina2190-2198
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het sociaal recht
CiteertitelNJB 2010, 1792
SamenvattingStakingen tegen verhoging van de AOW-leeftijd zijn erkend in de vorm van korte werkonderbrekingen. Maar daarmee is nog niet gezegd dat ook een langdurige staking tegen een politieke maatregel gericht op het uitoefenen van politieke druk op de overheid door het ontwrichten van bepaalde sectoren eveneens zou worden geaccepteerd.
Auteur(s)G.J.J. Heerma van Voss , J.M. van Slooten
Pagina2199-2204
LinkVolledige tekst artikel (leidenuniv.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het Nederlands en Europees constitutioneel recht
CiteertitelNJB 2010, 1793
SamenvattingWie de ontwikkelingen in het afgelopen jaar in het constitutioneel recht bekijkt, zal tot de conclusie komen dat die opzichzelf niet groot of indrukwekkend zijn. Toch is dat beeld bedrieglijk, omdat het klimaat ingrijpend veranderde.
Auteur(s)M.L. van Emmerik , H.-M.Th.D. ten Napel , J. Uzman , W.J.M. Voermans
Pagina2205-2213
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van de grondrechten
CiteertitelNJB 2010, 1794
SamenvattingMet spraakmakende rechtszaken over kwesties als het passief kiesrecht van vrouwen bij de SGP en crucifixen in klaslokalen stond het recht op godsdienstvrijheid afgelopen jaar weer volop in de aandacht. Op het gebied van gelijke behandeling ontving Nederland stevige kritiek van internationale mensenrechteninstanties. Rechten als de vrijheid van meningsuiting en de bescherming van persoonsgegevens roepen steeds weer nieuwe vragen op. Het beloven spannende tijden te worden voor de grondrechten in Nederland.
Auteur(s)J.H. Gerards , N.R. Koffeman
Pagina2214-2223
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het belastingrecht
CiteertitelNJB 2010, 1795
SamenvattingDe fiscale wetgeving liet in de afgelopen kroniekperiode twee totaal verschillende gezichten zien. Werd het najaar van 2009 gekenmerkt door een zelfs voor fiscalisten die op dit terrein het een en ander gewend zijn, ongekende hectiek op fiscaal wetgevingsterrein, na de val van het kabinet en de aansluitende verkiezingen trad een periode van rust in, die waarschijnlijk na de komst van het nieuwe kabinet een stilte voor de storm zal blijken te zijn geweest.
Auteur(s)P.H.J. Essers , R.H. Happé
Pagina2224-2232
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het personen- en familierecht
CiteertitelNJB 2010, 1796
SamenvattingVoor de rechten van kinderen is structureel te weinig aandacht. Hun recht op afstammingsgegevens bij de regeling van lesbisch ouderschap wordt genegeerd. En de juridische afhandeling van gezag, verblijfsrecht en verkrijging van Nederlanderschap van de adoptiekinderen uit Haïti is op de lijst 'controversieel' geplaatst, in afwachting van het nog te vormen kabinet. Tot slot is een kind geen belanghebbende, ook al wordt zijn gezin uit elkaar gerukt.
Auteur(s)R.E. Bakker , C. Forder
Pagina2233-2241
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het migratierecht
CiteertitelNJB 2010, 1797
SamenvattingVele procesrechtelijke ontwikkelingen streden in het afgelopen jaar om aandacht, waarbij opvalt dat de materieel juiste beslissing het nog wel eens aflegt ten faveure van prosessuele kwesties. De afdeling toetst steeds voller, waarbij zelfs de schijn dat de uitspraak van de rechtbank het voorwerp van geschil is niet meer wordt opgehouden. Een pragmatische koers is te billijken, maar het is wel steeds de staatssecretaris die hiermee een kontje krijgt.
Auteur(s)K.E. Geertsema , H.E. Helmink , T.P. Spijkerboer
Pagina2242-2252
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het omgevingsrecht: Vechten tegen complexiteit
CiteertitelNJB 2010, 1798
SamenvattingWetten als de WABO en de crisis- en herstelwet integreren en bundelen er lustig op los. Maar zij compliceren tegelijk het omgevingsrecht. Zij leiden tot verdergaande vervlechting van structuren in de wetgeving. De jurisprudentie wordt minder bruikbaar, met name doordat wetswijzigingen, waarop die jurisprudentie voortbouwt, elkaar snel opvolgen. De onzekerheden over de uitleg van steeds veranderende wetten stapelen zich op.
Auteur(s)B.J. Schueler
Pagina2253-2262
Artikel aanvragenVia Praktizijn