Notariaat magazine

Uitgever Sdu
Tijdschrift Notariaat magazine
Datum 11-10-2010
Aflevering 10
TitelNieuws
CiteertitelNotariaat 2010/10, 6
SamenvattingMijn ouders gaan scheiden. Wat betekent dit voor mij?

Schade hypotheekfraude sterk verminderd.

Belastingplan 2011.

Lexence lanceert tv-campagne.

Dirkzwager lanceert App voor iPhone.
Pagina6-7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelSNPF-voorzitter Gijs Alferink. 'We zijn een gezond fonds'
CiteertitelNotariaat 2010/10, 8
SamenvattingDe Stichting Notarieel Pensioenfonds (SNPF) hoort bij de veertien pensioenfondsen die volgens minister Donner moeten korten. Maar volgens voorzitter Gijs Alferink gaat het goed met SNPF. Wat is er precies aan de hand?
Auteur(s)W. van Hoeflaken
Pagina8-11
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFamiliepraktijk
TitelSpeeddate tussen notariaat en goede doelen
CiteertitelNotariaat 2010/10, 12
SamenvattingSteeds meer mensen nemen goede doelen op in hun testament. De afwikkeling van dergelijke wilsbeschikkingen loopt echter niet altijd even soepel. Betere samenwerking moet daar verandering in brengen.
Auteur(s)J. aan de Stegge
Pagina12-13
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOrganisatie en management
TitelBeoordelen of je goed bezig bent. 'Je moet je tijd niet verschrijven'
CiteertitelNotariaat 2010/10, 14
SamenvattingTijdschrijven wordt maar al te vaak gezien als controlemiddel om het functioneren van medewerkers in een organisatie te meten. Is het daarvoor bedoeld? Hoe wordt er in het notariaat omgegaan met dit mechanisch en onvriendelijk klinkend fenomeen?
Auteur(s)G. Laan
Pagina14-15
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBuitenland
Titel'Nationaliteitsvereiste moet vervallen'. Grensboom omhoog, taalbarrière dicht
CiteertitelNotariaat 2010/10, 16
SamenvattingOok al oefent een notaris openbaar gezag uit, dan mag een staat niet eisen dat deze de nationaliteit heeft van het land waar hij werkt. Wel mag de wetgever eisen dat de notaris daar een stage heeft gevolgd en de taal van het land machtig is. Dat concludeerde de advocaat-generaal bij het Europese Hof van Justitie onlangs. Als het hof de conclusies overneemt, staan de sluizen voor buitenlandse notarissen niet open.
Auteur(s)L. van Almelo
Pagina16-17
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe auditor - Ed Bijster
CiteertitelNotariaat 2010/10, 19
SamenvattingVoor een optimale ontwikkeling van kwaliteit binnen het notariaat worden met regelmaat peer reviews gehouden bij notariskantoren. Ieder kantoor wordt eens in de drie jaar bezocht. Deze onderzoeken worden verricht door auditoren die zijn aangesteld door de KNB. Notariaat Magazine belicht in de komende edities een auditor en de vaak verrassende praktijkoplossingen die hij of zij tegenkomt.
Pagina19-19
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAmbt
TitelOp stap met Ines
CiteertitelNotariaat 2010/10, 20
SamenvattingNaar aanleiding van hun 25-jarig bestaan heeft het fotografenbureau Hollandse Hoogte al hun Nederlandse fotografen (ruim 200) gevraagd om een dag (25 uur) uit het leven van een 25-jarige te fotograferen. Op deze pagina's de hoogtepunten uit de dag van kandidaat-notaris Ines van Dijk, gefotografeerd door Truus van Gog.
Auteur(s)M. Lindenhovius
Pagina20-21
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOnroerendgoedpraktijk
TitelDe tenderpraktijk. Overzichtelijk, sneller en toegankelijker
CiteertitelNotariaat 2010/10, 22
SamenvattingTender is de verzamelnaam voor een gestructureerde verkoopprocedure waarin doorgaans meerdere objecten in een onroerendportefeuille te koop worden aangeboden. 'Tenderen is meer dan louter en alleen een verkoop bij openbare inschrijving, het is een heel scala van verkoopmechanismen om vastgoed op een transparante wijze van eigenaar te laten wisselen.'
Auteur(s)R. Didde
Pagina22-23
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKwaliteit en toezicht
TitelAan de schandpaal?
CiteertitelNotariaat 2010/10, 25
SamenvattingRecentelijk sprak de ledenraad van de KNB over de wenselijkheid om notarissen die over de schreef gaan publiekelijk bekend te maken. Die trend tekent zich ook af in andere beroepsgroepen.
Auteur(s)T. Scheltema
Pagina25-27
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelDe goede overheid?
CiteertitelNotariaat 2010/10, 28
SamenvattingTijdens de jaarvergadering van de KNB staat de notariële deontologie centraal. Wat mag men van een goede notaris verwachten? De burger kan niet altijd de reikwijdte van zijn handelen overzien. Van notarissen, advocaten, (para)medici, banken en andere zakelijke dienstverleners wordt verwacht dat zij broeders hoeder zijn. Waarom geldt deze regel eigenlijk niet voor de overheid en haar ambtenaren?
Auteur(s)A. Autar
Pagina28-28
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelDe helaasheid der dingen
CiteertitelNotariaat 2010/10, 29
SamenvattingIn notariaat Magazine nummer 7/8 stond mijn opinie 'De ketting is zo sterk als de zwakste schakel' over de adviezen van de werkgroepen 'Toekomst Notariaat' en de bestuursnotitie 'In transitie'. Het bestuur van de KNB heeft hier in Notariaat Magazine nummer 9 (artikel 'Voor het goede begrip') op gereageerd. Het bestuur begrijpt mijn schrijven niet anders dan als verzet tegen de 'veranderende tijd' en mijn kritiek op de vertrekpunten van het bestuur daarin als een 'afwijzend moreel oordeel'.
Auteur(s)R. van der Horst
Pagina29-29
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDe betrokken notaris
TitelMarian Pérez. 'Autistische jongeren een kans bieden in de maatschappij'
CiteertitelNotariaat 2010/10, 30
Samenvatting'Autistische kinderen en jongeren vallen eigenlijk altijd tussen wal en het schip. Eerst al op school, maar ook daarna, tijdens een vervolgopleiding. Stichting Jansland in Voorschoten beoogt autistische jongeren of jongeren met een spraakstoornis een stageplaats te bieden in de horeca. De stichting is een initiatief van een echtpaar - Jansma en Harland, vandaar de naam van de stichting - dat zelf twee kinderen heeft met een autistische stoornis. Zij merkten de problemen in de praktijk voor kinderen met zo'n aandoening. Je ziet niets aan ze, en ze hebben een gemiddelde begaafdheid. Maar ze gedragen zich wel anders. Ze hebben regelmaat nodig, een duidelijke structuur, en een goede vertrouwensbasis, want anders "flippen" ze. Tijdens een stage in de horeca is een-op-een- begeleiding nodig. Normaal gesproken is dat te duur voor een bedrijf, vandaar de noodzaak van speciale werkervaringsplaatsen.'
Auteur(s)A. Huyser
Pagina30-31
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelBeter een goed gesprek dan een slechte regel
CiteertitelNotariaat 2010/10, 32
SamenvattingIn aanloop naar ons wetenschappelijk congres over 'De goede notaris' heb ik verschillende gesprekken bijgewoond en gevoerd over het preadvies dat onder die titel eerder dit jaar is gepubliceerd. Wat mij daaruit vooral is bijgebleven is dat, hoe je bepaalde zaken ook wilt regelen en reguleren, er altijd ruimte blijft bestaan voor interpretatieverschillen, uitzonderingsgevallen, niet voorziene ontwikkelingen etc. Met elke nieuwe regel ontstaat zo een nieuw dilemma, probleem of hoe je het ook maar wilt noemen.
Auteur(s)G. Sarneel
Pagina32-32
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKNB-nieuws
TitelAfscheidssymposium Erna Kortlang. Naar nieuwe verhoudingen
CiteertitelNotariaat 2010/10, 32
SamenvattingDe klassieke vrije beroepen hebben te maken met grote veranderingen. Hoe kan je daar als organisatie mee omgaan? Moet je altijd meegaan met veranderingen of is weerstand bieden ook een optie? En hoe beïnvloedt werk je identiteit en die van een beroepsgroep?
Auteur(s)M. Lindenhovius
Pagina32-33
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtuitspraken
TitelGerechtshof Amsterdam, 31-08-2010, 200.054.688/01 NOT
CiteertitelNotariaat 2010/10, 36
SamenvattingNotaris moet altijd toestemming van de rechthebbende vragen voor de uitkering van derdengeld en mag niet afgaan op de mededeling, zelfs niet van een collega, dat alle betrokkenen met uitkering akkoord zijn gegaan.

(Uitspraak: berisping)
Samenvatting (Bron)Ook in hoger beroep heeft de notaris onvoldoende weersproken dat klaagster, zoals door haar gesteld, pas in de loop van het jaar 2008 op de hoogte is geraakt van de overboeking van het depotbedrag door de notaris naar de kwaliteitsrekening van notaris [Y]. De notaris had contact dienen op te nemen met klaagster, dit ondanks het feit dat een collega-notaris hem mededeling had gedaan contact te hebben met alle betrokkenen. De notaris heeft een eigen verantwoordelijkheid en mag niet voetstoots afgaan op de mededeling van zijn collega. Het hof bekrachtigt de bestreden beslissing van de kamer.
Pagina36-37
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2010:BN5990
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtuitspraken
TitelGerechtshof Amsterdam, 17-08-2010, 200.048.031/01 NOT
CiteertitelNotariaat 2010/10, 36
SamenvattingDe notaris heeft de werking van huwelijkse voorwaarden volgens een vijftien jaar tevoren verleden akte toegelicht aan één van de partijen zonder de andere partij daarin te betrekken.

(Uitspraak: klacht gegrond, geen maatregel)
Samenvatting (Bron)Artikel 99 lid 12 Wna. Het hof is van oordeel dat de notaris onzorgvuldig heeft gehandeld door in het onderhavige geval, waarin partijen in een echtscheidingsprocedure waren verwikkeld en de notaris de akte van huwelijkse voorwaarden, die mede deel uitmaakte van het tussen de (ex-)echtgenoten bestaande geschil, had verleden, terwijl hij zoals uit de brief aan [X] blijkt van deze procedure op de hoogte was, zich dienen te onthouden van een uitleg van de tussen partijen in geschil zijnde huwelijkse voorwaarden, zonder dat hij door [X] in de gelegenheid was gesteld daarover met klaagster contact op te nemen. Het hof is van oordeel dat het gegrond verklaarde onderdeel van de klacht in dit geval niet zodanig ernstig is dat aan de notaris een maatregel zou moeten worden opgelegd. Het hof vernietigt de beslissing van de kamer van toezicht.
Pagina37-37
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2010:BN4542
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonalia
TitelPersonalia
CiteertitelNotariaat 2010/10, 38
Pagina38-38
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKanocolumn
TitelMoeder
CiteertitelNotariaat 2010/10, 38
SamenvattingIk ben een kandidaat-notaris van 38 jaar met 12 jaar werkervaring. Tot 3 jaar geleden was ik 'alleen' kandidaat-notaris. Inmiddels ben ik ook moeder van twee dochters geworden. Een enorme verrijking van mijn leven. Qua werkzaamheden is mijn baan niet echt veranderd. Ik werk nu vier dagen met werk voor vijf dagen.
Pagina38-38
Artikel aanvragenVia Praktizijn