Praktisch Bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Praktisch Bestuursrecht
Datum 15-10-2010
Aflevering 6
TitelVergunningvrij bouwen onder de Wabo
CiteertitelPB 2010/6, 4
SamenvattingOp 1 oktober 2010 is de wet algemene bepalingen omgevingsvergunning (Wabo) in werking getreden. Deze wet voorziet in de introductie van de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is een geÔntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, werken, monumenten, ruimte, natuur en miieu. De Wabo brengt ook belangrijke wijzigingen met zich voor het vergunningvrij bouwen.
Auteur(s)J.P. Hoegee
Pagina4-8
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelConsequenties van een te lange procedure
CiteertitelPB 2010/6, 9
SamenvattingIn 2009 heeft ondergetekende een artikel geschreven over toekenning van een vergoeding voor geleden immateriŽle schade als gevolg van een procedure die (te) lang heeft geduurd. Andere auteurs hebben eveneens aandacht aan dit onderwerp besteed. Het artikel sloot met de opmerking dat de tijd zal leren of in de toekomst veel behoefte zal bestaan aan aanvullende schadevergoedingen.
Auteur(s)M.J.H.M. Verhoeven
Pagina9-14
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 16-06-2010, 200904325/1/R3
CiteertitelPB 2010/6, 15
SamenvattingBelanghebbenden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 maart 2009, kenmerk 09.03A.02, heeft de raad het bestemmingsplan "Project Gezandebaan" vastgesteld.
Pagina15-15
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BM7791
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 30-06-2010, 200901027/1/R1
CiteertitelPB 2010/6, 15
SamenvattingVertrouwensbeginsel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 februari 2009 heeft de raad het bestemmingsplan "Escamplaan" vastgesteld.
AnnotatorJ. Heijsman
Pagina15-15
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BM9701
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 30-07-2010, 200908777/1/V2
CiteertitelPB 2010/6, 16
SamenvattingGrenzen rechtsstrijd.
AnnotatorR.R. Jacobs
Pagina16-16
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 14-07-2010, 200909712/1/H1
CiteertitelPB 2010/6, 16
SamenvattingOvernemen procedure door rechtsopvolger onder bijzondere titel.
Samenvatting (Bron)Bij afzonderlijke besluiten van 28 oktober 2008 heeft het college aan Villa Kakelbont Kinderopvang B.V. vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het verbouwen tot kinderdagverblijf van de panden op de percelen Sonsbeekweg 32, onderscheidenlijk 34 te Arnhem (hierna: de percelen).
AnnotatorJ.P. Hoegee
Pagina16-17
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN1109
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Varia
TitelRaad van State, 28-07-2010, 200910300/1/H3
CiteertitelPB 2010/6, 17
SamenvattingWet openbaarheid van bestuur.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 december 2007 heeft de minister een verzoek van [appellant] om informatie omtrent maatregelen in het kader van de openbare orde en veiligheid, grootschalig optreden, voorbereidingshandelingen en inlichtingen betreffende de ontruiming en kap van de Schinveldse bossen in de periode 2005 tot en met 2007 gedeeltelijk afgewezen.
AnnotatorA.M.M. Peters
Pagina17-18
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN2615
Artikel aanvragenVia Praktizijn