Pensioen Jurisprudentie

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Pensioen Jurisprudentie
Datum 15-10-2010
Aflevering 9
RubriekPensioenwet
TitelHoge Raad, 23-04-2010, 08/04746
CiteertitelPJ 2010/157
SamenvattingUIt 'stilzitten' kan in casu geen wijziging van de indexeringsafspraak worden afgeleid. Uitdrukkelijke instemming was vereist.
Samenvatting (Bron)Overeenkomstenrecht. Uitleg overeenkomst inzake indexering van pensioen; Haviltex-maatstaf; aan inhoud brief mocht redelijkerwijze de betekenis van een onvoorwaardelijke indexering worden togekend; het niet-reageren op toegezonden pensioenbochure, de overhandigde definitieve tekst van pensioenregeling en jaarlijkse pensioenoverzichten, alsmede het pas later aan de orde stellen van de indexering impliceert geen instemming met voorwaardelijke indexering; bij de uitleg in aanmerking te nemen nadere omstandigheden.
AnnotatorE. Lutjens
Pagina701-720
UitspraakECLI:NL:HR:2010:BL5262
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPensioenwet
TitelKlachteninstituut FinanciŽle Dienstverlening , 26-04-2010, 2010-85
CiteertitelPJ 2010/158
SamenvattingWaardeoverdracht; actuariŽle gelijkwaardigheid.
AnnotatorS.H. Kuiper
Pagina720-725
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel
TitelKlachteninstituut FinanciŽle Dienstverlening , 29-04-2009, 2009-32
CiteertitelPJ 2010/159
SamenvattingWaardeoverdracht; rechtskracht prognose van kapitaal offerte.
AnnotatorS.H. Kuiper
Pagina726-729
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel
TitelKlachteninstituut FinanciŽle Dienstverlening , 29-06-2009, 2009-54
CiteertitelPJ 2010/160
SamenvattingAnw-hiaatpensioen; verzekering op risicobasis.
AnnotatorS.H. Kuiper
Pagina729-731
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel
TitelKlachteninstituut FinanciŽle Dienstverlening , 28-07-2010, 2009-56
CiteertitelPJ 2010/161
SamenvattingGewekte verwachting; informatie over pensioen; ontvankelijkheid geschillencommissie Kifid.
AnnotatorS.H. Kuiper
Pagina731-734
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel
TitelKlachteninstituut FinanciŽle Dienstverlening , 28-07-2009, 2009-61
CiteertitelPJ 2010/162
SamenvattingZorgplicht adviseur; beleggingsrisico; lijfrente.
Pagina734-737
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel
TitelKlachteninstituut FinanciŽle Dienstverlening , 28-07-2009, 2009-66
CiteertitelPJ 2010/163
SamenvattingTussenpersoon; informatieplicht werkgever.
AnnotatorS.H. Kuiper
Pagina737-739
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel
TitelKlachteninstituut FinanciŽle Dienstverlening , 05-08-2009, 2009-64
CiteertitelPJ 2010/164
SamenvattingC-polis; pensioenoverzicht; gewekte verwachtingen.
AnnotatorS.H. Kuiper
Pagina739-742
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel
TitelKlachteninstituut FinanciŽle Dienstverlening , 18-08-2009, 2009-65
CiteertitelPJ 2010/165
SamenvattingControle tussenpersoon door verzekeraar; informeren over premieachterstand.
AnnotatorS.H. Kuiper
Pagina742-744
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel
TitelKlachteninstituut FinanciŽle Dienstverlening , 25-08-2009, 2009-68
CiteertitelPJ 2010/166
SamenvattingBeŽindigingsovereenkomst; nakoming; arbeidsongeschiktheidspensioen.
Pagina744-746
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel
TitelKlachteninstituut FinanciŽle Dienstverlening , 22-09-2009, 2009-72
CiteertitelPJ 2010/167
SamenvattingPensioen in eigen beheer; zorgplicht verzekeraar; beschikbarepremieregeling.
AnnotatorS.H. Kuiper
Pagina746-748
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel
TitelKlachteninstituut FinanciŽle Dienstverlening , 22-09-2009, 2009-73
CiteertitelPJ 2010/168
SamenvattingBeschikbarepremieregeling; eigen beheer; advies; tussenpersoon.
AnnotatorS.H. Kuiper
Pagina748-750
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel
TitelKlachteninstituut FinanciŽle Dienstverlening , 10-11-2009, 2009-103
CiteertitelPJ 2010/169
Samenvatting 
Tussenpersoon; toerekening kosten advies; c-polis.
AnnotatorS.H. Kuiper
Pagina751-753
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel
TitelKlachteninstituut FinanciŽle Dienstverlening , 03-05-2010, 2010-89
CiteertitelPJ 2010/170
SamenvattingArbeidsongeschiktheidsverzekering; keuringsverbod; aan arbeidsovereenkomst gerelateerde verzekering.
Pagina753-756
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEuropees recht
TitelHof van Justitie EU, 15-07-2010, C-271/08
CiteertitelPJ 2010/171
SamenvattingRecht op collectief onderhandelen tussen sociale partners betekent niet dat de uitkomst daarvan niet getoetst moet worden aan de vrijheid van vestiging en de vrije dienstverrichting.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 15 juli 2010.#Europese Commissie tegen Bondsrepubliek Duitsland.#Niet-nakoming - Richtlijnen 92/50/EEG en 2004/18/EG - Overheidsopdrachten voor diensten - Bedrijfspensioenvoorziening voor werknemers in gemeentelijke overheidsdienst - Rechtstreekse gunning van overeenkomsten, zonder aanbesteding op niveau van Unie, aan assuradeurs die zijn aangewezen in tussen sociale partners gesloten collectieve overeenkomst.#Zaak C-271/08.
AnnotatorE. Lutjens
Pagina757-802
UitspraakECLI:EU:C:2010:426
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFiscaal
TitelHoge Raad, 09-07-2010, 09/03825
CiteertitelPJ 2010/172
SamenvattingGeen tegemoetkoming voor Nederlandse belastingheffing omdat in de Belgische periode een bedrag buiten de heffing van inkomstenbelasting is gebleven dat ten minste gelijk is aan het bedrag van de belaste bijdragen met betrekking tot de Amerikaanse periode, waardoor geen sprake meer is van economische dubbele heffing.
Samenvatting (Bron)Artikel 11, lid 1, letter c, Wet LB 1964. Pensioenuitkering. Aanspraak gedeeltelijk in buitenland opgebouwd zonder belastingfaciliteit. Uitkering ten dele genoten vůůr de aanvang van binnenlandse belastingplicht. Uitleg van het Besluit van 6 augustus 2002, nr. CPP2002/784M, BNB 2002/390.
AnnotatorH.M. Kappeler
Pagina803-805
UitspraakECLI:NL:HR:2010:BN0635
Artikel aanvragenVia Praktizijn