Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 01-10-2010
Aflevering 13
RubriekActualiteiten
TitelActualiteiten
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 13, p. 448
SamenvattingGefinancierde rechtsbijstand voorlopig gespaard.

Teleurgestelde Rinnooy Kan.

Jonge insolventierechtadvocaten.

Afscheid AR-lid Kleyn.

Intussen op het Binnenhof...

Mr. Twitter.

Veel gelovigen in de bak.

Advocaten melden iets meer ongebruikelijke transacties.

Kinderrechten beter beschermd door komst Kinderombudsman.

Orde vraagt advies preventief toezicht.
Pagina448-449
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelVerschoningsrecht Cohen-advocaat brokkelt af
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 13, p. 450
SamenvattingEen advocaat die in dienst is bij zijn opdrachtgever is minder onafhankelijk dan een externe advocaat. Daarom komt hem in Europese mededingingszaken geen verschoningsrecht toe, zo bepaalde het Europese Hof van Justitie op 14 september. Dat de onafhankelijkheid van advocaten in dienstbetrekking in Nederland en enkele andere Europese lidstaten wordt gewaarborgd met beroepsregels en statuten maakt voor het hof niet uit. Is het einde van de Cohen-advocaat nu nabij?
Auteur(s)L. van Almelo
Pagina450-450
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
Titel'Wij willen onszelf blijven'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 13, p. 451
SamenvattingWat schreef hoofdredacteur jhr. mr. G.W. Van der Does, de latere landsadvocaat, in dit blad op 15 december 1935 over Joodse advocaten die uit Duitsland waren gevlucht? De vraag komt op na de publicatie van het onderzoek over de balie in WO II.
Pagina451-451
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelDe zaak van zes minuten
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 13, p. 451
SamenvattingNiet eerder heeft een rechter zo duidelijk de noodklok geluid als Frits Bakker, president van de Haagse Rechtbank twee weken geleden. 'Onafhankelijkheid dreigt steeds vaker in het gedrang te komen door productie-eisen', waarschuwt hij. 'De tijd is te krap.'
Auteur(s)M. Kaaks
Pagina451-451
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelAdvo-coaches voor allochtone rechtenstudenten
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 13, p. 452
SamenvattingDe instroom van allochtone rechtenstudenten in de advocatuur is bedroevend klein. Om deze groep toch te bereiken, zijn er nu advo-coaches: jonge advocaten die studenten met raad en daad bijstaan.
Auteur(s)H. Jak
Pagina452-452
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelTuchtrechtelijke antecedenten rechter-plaatsvervanger - Kleine smet geen bezwaar
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 13, p. 453
SamenvattingDat advocaten herhaaldelijk op de vingers zijn getikt door de tuchtrechter hoeft een benoeming tot rechter-plaatsvervanger niet in de weg te staan. De Selectiecommissie Rechterlijke Macht kan ermee leven zo lang de missers niet te ernstig zijn.
Auteur(s)A.E. van Almelo
Pagina453-453
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
Titel'Salduz-consult belemmert Halt-afdoening'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 13, p. 455
SamenvattingMinderjarige verdachten die na het Salduz-gesprek met een advocaat geen bekentenis afleggen, komen niet meer voor een Halt-afdoening in aanmerking. Daardoor lopen ze mogelijk onnodig een strafblad op, menen politie en Bureau Halt.
Auteur(s)T. Scheltema
Pagina455-455
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelBerichten van de Orde
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 13, p. 457
SamenvattingToetsen beroepsopleiding 15 oktober;

Vereiste aantal opleidingspunten: 20;

Aanbieding aan minister Hirsch Ballin.
Pagina457-457
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelJaarcongres 2010 over claimcultuur, calculerende burgers en advocaten - Toestanden, maar geen Amerikaanse
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 13, p. 458
SamenvattingMeer dan 800 advocaten hadden afgelopen vrijdag hun praktijk op orde, en konden zonder vrees voor claims door het verstrijken van fatale termijnen op 24 september in Rotterdam het Jaarcongres van de Orde bijwonen. Hier impressies van lezingen en workshops over claimcultuur en de (ongegrond gebleken) vrees voor Amerikaanse toestanden.
Auteur(s)K. Boshouwers , L. Hesselink , H. Jak , M. Maathuis , T. Sillevis Smitt , A. van de Streek
Pagina458-461
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
Titel'Turkije hoort bij Europa' - Rechtbank: Turken hoeven niet verplicht in te burgeren
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 13, p. 462
SamenvattingDe rechterlijke schrapping van het verplichte inburgeringsexamen voor Turken veroorzaakte nogal wat commotie. Advocaat Durmus laat zien dat regering en parlement beter hadden kunnen weten. En dat ook eventuele nieuwe maatregelen om rechten van Turken op sociale zekerheid te beperken, eenvoudig onmogelijk zijn.
Auteur(s)A. Durmus
Pagina462-465
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelWaar trekt de advocatuur de grens als de rechtsstaat wordt bedreigd?
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 13, p. 466
SamenvattingAls het fout is gegaan met de rechtsstaat hebben advocaten maar weinig middelen om zich te verzetten. Je moet er dus op tijd bij zijn als de rechtsstaat in gevaar komt. Is nu de tijd gekomen? En wat kan de advocatuur dan doen?
Auteur(s)T. Sillevis Smitt
Pagina466-469
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVerbeterde kantonrechtersformule maakt wetswijziging onnodig
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 13, p. 470
SamenvattingDe werkelijke inkomensschade speelt ten onrechte geen rol bij de berekening van de ontslagvergoeding, zegt Petra Willems. Ze komt met een herziening van de kantonrechtersformule waarmee discussies over vertrekpremies gemakkelijker kunnen worden beslecht.
Auteur(s)P. Willems
Pagina470-473
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWerken in het buitenland
TitelWerken in Londen - 'Wanneer een Engelse advocaat denkt dat hij zich sterk uitdrukt, schets hij in mijn ogen een mooi verpakt en genuanceerd beeld'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 13, p. 474
SamenvattingAdvocaat Peter Declerq grossiert niet in licenties, maar heeft er wel drie: hij staat ingeschreven bij de Engelse, de Amerikaanse en de Nederlandse Balie. Al tijdens zijn studietijd ambieerde hij een internationale carrière. Hij vestigde zich uiteindelijk in Londen, voor hem als advocaat in de insolventiepraktijk the place to be.
Auteur(s)A. Italianer
Pagina474-475
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelNieuw sinds de Verordening vakbekwaamheid: gestructureerde feedback - 'Het is gewoon even wennen'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 13, p. 476
SamenvattingAan de verplichting om 20 opleidingspunten te halen, kan ook worden voldaan door deelname aan gestructureerde feedback, zoals intervisie of collegiale toetsing. Een verkenning.
Auteur(s)M. Goosens
Pagina476-479
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKantoorartikelen
TitelWerken in een wolk
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 13, p. 481
SamenvattingIT-outsourcing, tegenwoordig vaak aangeduid als cloud computing: niet het meest juicy onderwerp, maar wel iets waar veel kantoren mee bezig zijn. Want hoe kun je ervoor zorgen dat iedereen veilig zijn dossiers opslaat, mailt en factureert?
Auteur(s)H. Jak
Pagina481-481
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKantoorartikelen
TitelBrandjes blussen of time management?
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 13, p. 480
SamenvattingIk heb het zo druk, dat ik er niet aan toe kom aandacht te besteden aan betere software, of aan het informeren van mijn secretaresse/medewerker, of aan het acquireren van leukere en lucratievere cliënten.
Auteur(s)D. Stuyling de Lange
Pagina480-480
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEven opfrissen
TitelWat maakt de exhibitieplicht (art. 843a Rv) tot een machtig wapen?
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 13, p. 483
SamenvattingHet Nederlandse recht kent beperkte mogelijkheden om stukken bij een wederpartij op te vragen. Art. 843a Rv biedt daartoe wel een mogelijkheid. Met exhibitieplicht wordt overigens hetzelfde bedoeld als met inzagerecht. Wat voor de ene partij een recht is, is voor de andere een plicht. Het schrikbeeld van wetgever en rechter zijn de zogenoemde Amerikaanse toestanden. Wie wel eens betrokken is geweest bij een Amerikaanse procedure weet dat de pre-trial discovery geen pretje is. Zo ver zal het in Nederland niet komen, want art. 843a Rv kent een aantal beperkende voorwaarden.
Auteur(s)R. Klomp
Pagina483-483
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMoordkuil
TitelHomo!
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 13, p. 485
SamenvattingUit een pleidooi van 18 augustus jl. voor de enkelvoudige strafkamer van het Gerechtshof Leeuwarden. 'Een seksuele voorkeur voor hetzelfde geslacht is net zo irrelevant als een culinaire voorkeur voor spaghetti.'
Auteur(s)A. Scholtmeijer
Pagina485-485
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDekenrede Jaarcongres, Rotterdam, 24 september 2010 - Gelukkig Nederland?
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 13, p. 486
SamenvattingHet is nogal wat u in mijn eigen Rotterdam te mogen verwelkomen, nog wel vanaf de vaste werkplek van Valeri Gergiev. In het bijzonder een hartelijk welkom aan: de heer Corstens en mevrouw De Vries Lentsch, president en plaatsvervangend P-G bij de Hoge Raad; de heer Demmink, namens de Minister van Justitie; de heer Brouwer, voorzitter van het College van PG's; de heer Van den Emster, namens de Raad voor de rechtspraak; vertegenwoordiger van zusterorganisaties; vertegenwoordiger uit het politieke veld; vrienden uit het buitenland; vertegenwoordiger van onze Raad van Advies; en ten slotte natuurlijk zeker ook een welkom voor onze keynote spreker en oud-confrère Jan Maarten Slagter.
Auteur(s)J. Loorbach
Pagina486-489
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelTransfers
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 13, p. 490
Pagina490-491
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRaad van Discipline Amsterdam, 18-01-2010, ---
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 13, p. 492
SamenvattingOverleggen confraternele correspondentie.
Pagina492-492
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRaad van Discipline 's-Hertogenbosch, 26-01-2010, ---
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 13, p. 493
SamenvattingVerantwoordelijkheid voor interne kantoororganisatie.
Pagina493-493
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRaad van Discipline 's-Hertogenbosch, 11-01-2010, ---
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 13, p. 493
SamenvattingBewust onjuist voorlichten rechtbank.
Pagina493-493
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelAgenda
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 13, p. 454
SamenvattingJaarcongres vereniging voor vrouw en recht
Donderdag 7 oktober 2010;

Congres de doodstraf voorbij
28 en 29 oktober 2010;

Nationaal Arbeidsrechtcongres
5 en 6 november 2010;

Visies op Klachtrecht
Woensdag 10 november 2010;

Het Publieke van het Privaatrecht
Dinsdag 9 november 2010;

Nacht van de rechtsstaat
Vrijdag 19 november 2010;

Turks personen- en familierecht in de Nederlandse rechtspraktijk
Donderdag 16 december 2010;

Vereniging Civiele Cassatie Advocaten
17 december 2010.
Pagina454-457
Artikel aanvragenVia Praktizijn