Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 22-10-2010
Aflevering 14
RubriekActualiteiten
TitelActualiteiten
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 14, p. 504
SamenvattingChatten met je Salduz-advocaat;

Een beter milieu begint bij een wet;

Claimmogelijkheden in UK beperkt;

Van Veggel speelt: Andres onbekend;

Baret leidt tot klacht;

BelgiŽ worstelt met 'Salduz';

Alles op Rechtspraak.nl?;

Geld voor systeem nummerherkenning;

Adviescommissie cassatiebalie;

Nieuwe klachtenkoning in UK;

Advies over advocaat in loondienst;

Verschoningsrecht niet-advocaat in bestuur;

Extra toezicht kost half miljoen;

Vademecum voorbij.
Pagina504-507
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVan de deken
TitelLekkende zolders en de risico-regel-reflex
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 14, p. 505
SamenvattingHet kamerbrede electorale borstgeroffel over meer en zwaarder strafrecht was voor prof. Klip aanleiding om in DD zijn artikel 'Totaal strafrecht' te schrijven (DD 2010, 34); dat heeft terecht veel aandacht getrokken. De lezing ervan riep bij mij in herinnering wat Margo Trappenburg in NRC Handelsblad schreef over de 'risico-regel-reflex': alles wat ooit een keer narigheid heeft opgeleverd moet met een regel bezworen worden. Zij beveelt aan om eerst rustig na te denken voordat de zoveelste papieren tijger het land in wordt gestuurd. Het lezen van de artikelen van Klip en Trappenburg in samenhang levert zo'n soort ervaring op als kijken naar een film met een 3D-bril: wat je leest krijgt diepte. (Cruijff: 'Je gaat het pas zien als je twťť artikelen leest.')
Auteur(s)J. Loorbach
Pagina505-505
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelPolitiek correcte clichťs
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 14, p. 507
SamenvattingOp 15 oktober 2010 werd bij een veilinghuis in MŁnchen een procesvolmacht uit 1924 geveild. Adolf Hitler verleende zijn advocaat Lorenz Roder volmacht om hem te vertegenwoordigen tijdens het Bierkellerputsch-prozess. Na negen maanden op bier en worst en met voldoende tijd om de schrijf- en spelfouten uit Mein Kampf te halen, werd Hitler vrijgelaten. Verdient Lorenz Roder applaus omdat hij zijn cliŽnt uitstekend heeft bijgestaan? Waarschijnlijk niet. Althans, volgens de redenering van de redactie van dit blad. Blijkbaar had hij zich als prudent 'hoeder van de rechtsstaat' moeten distantiŽren van het haatzaaiende karakter van de NSDAP. Moeten Nederlandse advocaten, met de wetenschap van 1924 indachtig, zich beraden op hun standpunt ten aanzien van Geert Wilders?
Auteur(s)H. Veenendaal
Pagina507-507
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelNieuw stelsel griffierechten: 'Voorbarig'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 14, p. 508
SamenvattingPer 1 november gelden nieuwe, vaste tarieven voor griffierechten in civiele zaken bij alle gerechtelijke instanties. Of dit de drempel voor de gang naar de rechter verlaagt is twijfelachtig. Binnen 28 dagen moet er worden betaald, anders dreigt niet-ontvankelijkheid. En de advocaat zit met nieuwe incassorisico's.
Auteur(s)T. Scheltema
Pagina508-508
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelStijging aantal wrakingsverzoeken - Tussen krenking en relativering
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 14, p. 509
SamenvattingWraking zit in de lift. Het middel wordt vaker ingezet en sinds het proces tegen Geert Wilders lijkt iedere Nederlander te weten wat het inhoudt. Teken des tijds of storm in een glas water?
Auteur(s)M. Maathuis
Pagina509-509
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelKijken in de ziel van elf strafrechtadvocaten - Praten over het geweten van de strafpleiter
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 14, p. 510
SamenvattingEen jaar geleden was Coen Verbraak te gast in De Wereld Draait Door. Hij werd gelauwerd voor de veelgeprezen serie 'Kijken in de ziel van psychiaters', en liet vallen dat hij een nieuwe reeks wilde maken, nu met strafadvocaten. Bij thuiskomst vond hij drie mailtjes in zijn postvak van advocaten die schreven: we willen ons niet opdringen, maar kijkt u toch eens naar de site van ons bijzondere kantoor.
Auteur(s)T. Scheltema
Pagina510-510
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelUitbreiding meldingsplicht: 'Verlengstuk van justitie'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 14, p. 511
SamenvattingDe advocaat moet straks Šlle ongebruikelijke transacties melden waarvan hij kennis heeft genomen bij het verlenen van diensten aan een cliŽnt. Dat is de strekking van het voorstel om de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) te herzien.
Auteur(s)L. van Almelo
Pagina511-511
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
Titel'Besloten belastingrechtspraak voedt wantrouwen'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 14, p. 511
SamenvattingVlak voordat er een boete wordt opgelegd, doet de bode de deur van de rechtszaal open om te zien of er niet toevallig publiek is. Verder worden belastinggeschillen in beslotenheid berecht. Moet dit zo blijven?
Auteur(s)L. van Almelo
Pagina511-511
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelKritiek van advocaten op regeerakoord
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 14, p. 512
SamenvattingWat kan het nieuwe regeerakkoord betekenen voor de advocatuur? 'We creŽren telkens iets nieuws, zonder ons te bekommeren om de goede toepassing van wat we al hadden.'
Auteur(s)P. Pouw
Pagina512-513
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelMedia update - Het blijft schipperen
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 14, p. 513
Samenvatting'Als het om onrechtmatige publicaties gaat, speelt ''ik vind'' altijd een grote rol,' aldus Jens van den Brink, partner bij Kennedy Van der Laan en gespecialiseerd in intellectueel eigendomsrecht en media. 'Althans, dat vind ik.'
Auteur(s)M. Maathuis
Pagina513-513
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
Titel'Toen ze mijn vrouw arresteerden moest ik laten zien: dit kŠn niet'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 14, p. 514
SamenvattingDe Iraanse mensenrechtenadvocaat Mohammad Mostafaei kreeg politiek asiel in Noorwegen. Vorige week was hij in Amsterdam. Hij zou willen dat advocaten in Europa hun Iraanse collega's steunen bij mensenrechtenzaken.
Auteur(s)T. Scheltema
Pagina514-514
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelAgenda
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 14, p. 514
SamenvattingHet dilemma van de Noordzee
3 november;

Groenboek Europees contractenrecht
10 november;

Lichamelijke integriteit in detentie
11 november;

Congres: Health care rationing
9 en 10 december;

Studiedag: Handhaving van het omgevingsrecht
9 december.
Pagina514-515
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHuydecoper en Van Andel vna de commissie bestuurlijke vernieuwing over hun advies. Huydecoper: 'Je moet er wat aan vertimmeren, maar het hoeft niet radicaal anders'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 14, p. 517
SamenvattingBepaald niet de hele organisatiestructuur van de Orde hoeft op de schop, als het aan de Orde-commissie ligt die zich boog over de bestuurlijke vernieuwing. Wel worden de lokale ordes afgeschaft - ze worden lokale afdelingen van ťťn Orde. Het College van Afgevaardigden zal in aantal leden bijna worden gehalveerd, en bovendien representatiever samengesteld. Voorzitter Toon Huydecoper en commissielid Ruth van Andel lichten het advies toe.
Auteur(s)T. Sillevis Smitt
Pagina517-519
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVoorlopige hechtenis wordt onvoldoende gemotiveerd - Recidivegevaar en gebrekkige redeneringen
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 14, p. 520
SamenvattingVeel advocaten worden geconfronteerd met voorlopige hechtenis gebaseerd op gebrekkige standaardredeneringen. Dit is in strijd met Europese jurisprudentie, met de onschuldpresumptie en met het stelsel van de wet. Roza van Zijl houdt de redeneringen tegen het licht.
Auteur(s)R. van Zijl
Pagina520-523
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelTijdsdruk rechters neemt toe - 'Het is absoluut niet te doen in de tijd die je hebt'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 14, p. 524
SamenvattingRechters in Nederland hebben structureel te weinig tijd om zaken goed te bestuderen. Dit kwam recent weer in het nieuws door het tv-optreden van de haagse rechtbankpresident. Overwerken blijkt een manier om het nog te kunnen bolwerken. En dat doen ze, want 'het is je beroepseer kwalitatief goed werk af te leveren', zegt een raadsheer Marjan Goslings. Wat merken advocaten van rechterlijke overbelasting?
Auteur(s)H. Jak
Pagina524-527
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
Titel'Advocaat moet steeds meer moeite doen om meerwaarde te bewijzen'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 14, p. 528
SamenvattingAdvocaat en jonge doctor Richard Verkijk vreest meer wanordelijkheden en oneerlijke processen als de competentiegrens verder wordt verhoogd en burgers worden bijgestaan door juristen van allerlei snit. Advocaten kunnen dat veel beter - maar zouden nog beter werk kunnen afleveren, bijvoorbeeld als de Gedragsregels hogere eisen stellen aan hun adviesverplichtingen.
Auteur(s)M. Knapen
Pagina528-529
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKroniek fiscaal personen- en familierecht
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 14, p. 531
SamenvattingHet afgelopen jaar kenmerkt zich door tal van belangrijke wijzigingen in de fiscale regelgeving, die per 1 januari 2010 in werking zijn getreden: herziening Successiewet 1956, introductie nieuw partnerbegrip, veranderde besluiten staatssecretaris van FinanciŽn.
Auteur(s)F. van den Barselaar
Pagina531-535
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInterview
TitelVereniging Jonge Arbeidsrecht Advocaten - 'Mensen met wie je je enthousiasme voor het vak kunt delen'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 14, p. 537
SamenvattingAfgelopen zomer bestond de Vereniging Jonge Arbeidsrecht Advocaten twee jaar. En de VJAA organiseert nu een schrijfwedstrijd. Even bijpraten met Daniel Maas (27), de voorzitter.
Auteur(s)M. Goosens
Pagina537-538
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEven opfrissen
TitelWat is de invloed van tuchtuitspraken op civiele claims?
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 14, p. 539
SamenvattingIn lagere rechtspraak laat de civiele rechter zich duidelijk beÔnvloeden door een tuchtrechtelijke veroordeling. Maar de Hoge Raad onderscheidt de twee telkens weer zo scherp dat een tuchtuitspraak geen blauwdruk geeft voor het civiele oordeel.
Auteur(s)L. Rammeloo
Pagina539-539
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelVeel polisvoorwaarden in strijd met de wet - Vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandsverzekering
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 14, p. 541
SamenvattingVeel verzekeraars beperken de vrije advocaatkeuze tot het gebied van het procesmonopolie van advocaten, of ze beperken de keuze na een voor verzekerde gunstige beslissing. Leendert de Jong legt uit waarom dit in strijd is met de wet.
Auteur(s)L. de Jong
Pagina541-542
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekIn memoriam
TitelJoop Seegers (1957-2010) - Advocaat te Amsterdam
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 14, p. 543
SamenvattingOp zijn begrafenis vielen weer wat stukjes van de legpuzzel die Joop Seegers was op hun plaats. Kantoorgenoten uit de jaren tachtig beschreven Joop als de man die als laatste het kantoor (het toenmalige Advokatenkollektief Staatsliedenbuurt in Amsterdam) verliet en ook de sluitingstijd van het cafť haalde. Sterke verhalen uitwisselen, grappen maken, al dan niet over de praktijk. En sterke verhalen waren er genoeg, over de krakers waarvoor Joop optrad, de aanvaringen met rechters en advocaten, het lichte handgemeen met een parketwacht die in de Groningse rechtbank een krakerscliŽnt van Joop aanpakte wat De Telegraaf wist te halen, botsingen met die grote en heftige cliŽntengroep, krakers, over de juiste strategie en over wat je van een raadsman kon vergen.
Auteur(s)G. Kemper
Pagina543-543
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKantoorartikelen
TitelBedrijfsvoering bij toevoeging - 'Zelfs de loodgieter krijgt meer voorrijkosten'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 14, p. 544
SamenvattingVergt het doen van veel toevoegingen een ander soort bedrijfsvoering dan die van commerciŽle kantoren? Niet echt. Het is vooral een kwestie van goed doseren.
Auteur(s)T. Scheltema
Pagina544-545
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKantoorartikelen
TitelEen schaap met vijf poten of meer van hetzelfde?
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 14, p. 545
SamenvattingIn de maatschapvergadering wordt besloten een nieuwe medewerker te werven. Partners van praktijkgroepen die het druk hebben, voeren al meteen de druk op bij het bestuur om snel met 'goede mensen' te komen. Maar tja: hoe doe je dat? Vaak hebben kantoren geen duidelijk beeld van wat ze willen. En ook niet van wat hen onderscheidt van anderen - dus wat ze te bieden hebben. Veel advertenties zijn dan ook variaties op:
Gezocht: schaap met vijf poten
Geboden: meer van hetzelfde
Waarom zou iemand nou op zo'n bericht reageren? Of op iets als: Gezocht: goede juristen, door een kantoor met full-service corporate praktijk?
Auteur(s)D. Stuyling de Lange
Pagina545-545
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMoordkuil
TitelImpressies van een slecht verstaander
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 14, p. 546
SamenvattingAmbtshalve, vond ik zelf, moest ik naar de beŽdiging van een stagiaire, en ik kan u verzekeren dat ik er geen spijt van heb gehad. Ik ben al heel wat malen patroon geweest, en voor de meesten was de beŽdiging weinig meer (maar wel Ūťts meer) dan een formaliteit. In die gevallen hoefde je, en ging je, niet mee. Dat was hier niet het geval; mijn stagiaire werd weliswaar voor de tweede maal beŽdigd, maar hij vond het ook ditmaal een bijzonder en feestelijk gebeuren. En, naar bleek, met reden.
Auteur(s)E.A.M. Santen
Pagina546-546
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechter schrijft terug
TitelEerst het zoet
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 14, p. 547
SamenvattingNiets en niemand ontkomt aan feedback. Op 7 oktober was het zover: de feedback ter zitting. Een oudste rechter uit een ander arrondissement had er speciaal cursussen voor gevolgd, en hij zou deelnemer ťn waarnemer worden, dat wil zeggen: meedoen aan de zitting en tevens de communicatie in kaart brengen. Op de rechtersvergadering was er druk over gediscussieerd, want het ťťn zou zeker ten koste gaan van het ander, waarbij het nadeel voor het resultaat van de inhoudelijke behandeling de gemoederen meer beroerde, dan de mogelijkheid dat de feedback er wat flets vanaf zou komen.
Auteur(s)J. van der Does
Pagina547-547
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelTransfers
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 14, p. 548
Pagina548-549
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelHof van Discipline, 22-01-2010, 5527
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 14, p. 550
SamenvattingEen advocaat dient terughoudend te zijn waar hij eerst als advocaat en later als mediator optreedt. Een advocaat die een declaratie verstuurt voor werkzaamheden als mediator zonder dat ter zake, zoals overeengekomen, afspraken zijn gemaakt, handelt klachtwaardig.
Pagina550-550
UitspraakECLI:NL:TAHVD:2010:YA0271
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelHof van Discipline, 15-01-2010, 5486
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 14, p. 550
SamenvattingCorrespondentie tussen advocaat en cliŽnt dient als vertrouwelijk te worden beschouwd en deze vertrouwelijkheid moet ook worden gewaarborgd door de advocaat van de wederpartij die de beschikking over die correspondentie heeft gekregen.
Pagina550-551
UitspraakECLI:NL:TAHVD:2010:YA0263
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRaad van Discipline Arnhem, 25-01-2010, ---
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 14, p. 551
SamenvattingUitlating klachtwaardig ondanks excuus.
Pagina551-551
UitspraakECLI:NL:TADRARN:2010:YA0326
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRaad van Discipline 's-Gravenhage, 14-12-2009, ---
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 14, p. 551
SamenvattingEen inhoudelijk kennismakingsgesprek staat in de weg aan optreden tegen gesprekspartner, ook al is geen advocaat-cliŽntrelatie tot stand gekomen.
Pagina551-551
UitspraakECLI:NL:TADRSGR:2009:YA0480
Artikel aanvragenVia Praktizijn