Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 02-11-2010
Aflevering 8
RubriekOpinie
TitelSnelle(re) besluitvorming: gaan wij voor- of achteruit?
CiteertitelM en R 2010/8, nr.
SamenvattingHet is alweer twee jaar geleden dat ik mijn opinie in dit tijdschrift wijdde aan het advies van de commissie Elverding. Eén van de adviezen van de Commissie was gericht op de verbreding van draagvlak: de introductie in het besluitvormingsproces van een richtinggevende verkenningsfase, met als een van de dragende elementen eerdere en ruimere participatie van betrokkenen. Volgens de Commissie is een snellere besluitvorming niet louter een kwestie van het beter organiseren van het besluitvormingsproces en het aanpassen van de regelgeving. Naar de kern gaat het er haars inziens om te komen tot besluiten van een zodanige kwaliteit qua inhoud en procesgang dat die maatschappelijk zo breed mogelijk kunnen worden gedragen.
Auteur(s)L.F. Wiggers-Rust
Pagina487-487
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe Omgevingsvergunning - Instrument voor een betere dienstverlening
CiteertitelM en R 2010/8, nr.
SamenvattingOp 1 oktober 2010 is de Wabo in werking getreden. Dat is het voorlopig sluitstuk van een majeure wetgevings-operatie die grote gevolgen zal hebben voor de praktijk. Waar een groot aantal verschillende vergunningen nodig was voor het mogen uitvoeren van een project, kan nu veelal worden volstaan met één omgevingsvergunning. In dit artikel wordt in hoofdlijnen een overzicht gegeven van de de nieuwe wetgeving.
Auteur(s)I. Sievers
Pagina488-493
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelCo-vergisting in Nederland
CiteertitelM en R 2010/8, nr.
SamenvattingDe (co-)vergisting van mest heeft in de afgelopen jaren, als onderdeel van de groei van duurzame energie-initiatieven, een sterke groei doorgemaakt. De overheden stimuleren deze ontwikkeling. Dat blijkt o.a. uit het feit dat het oprichten van vergistingsinstallaties is opgenomen in de Crisis- en herstelwet om de procedure te versoepelen. Ook vanuit het bedrijfsleven neemt de belangstelling toe, onder andere omdat het voor aanbieders van stromen aantrekkelijk is om stromen die voorheen als afval moesten worden afgevoerd, aan te bieden voor nuttige toepassing in een vergistingsinstallatie.
De vergistingsactiviteiten vinden plaats op het grensvlak tussen de Meststoffenwet en de Wet milieubeheer. De afstemming daartussen heeft in de afgelopen twee jaar geleid tot meningsverschillen tussen provincies en het Ministerie van LNV, onder andere over de toepassing van artikel 10.63 Wet milieubeheer. In dit artikel wordt het probleem geschetst en dragen de auteurs mogelijke oplossingen aan.
Auteur(s)A. Hahn , N. de Jong
Pagina494-499
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualia & Documentatie
TitelActualia & Documentatie
CiteertitelM en R 2010/8, nr.
SamenvattingAfval - Bestrijdingsmiddelen - Bestuursrecht - Energie - Exoten - GGO - Industrie - Klimaat - Luchtvaart - Stoffen - Vis - Wabo.
Pagina500-504
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelH. Barendrecht, H.C. Borgers, H.C.M. van Egmond, J. in 't Hout, B. Rademaker, Handboek Bor/Mor (Wabo)
CiteertitelM en R 2010/8, nr.
Pagina504-504
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelY.G.C.M. Bijkerk, J.H.G. van den Broek, P.J.J. van Buuren, R. Leijendekker-van Kraam, B. Rademaker, Wabo: antwoorden op praktijkvragen
CiteertitelM en R 2010/8, nr.
Pagina504-504
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelJ.H.G. van den Broek, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
CiteertitelM en R 2010/8, nr.
Pagina504-504
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelJ.H.G. van den Broek, Wegwijzer Wabo en omgevingsvergunning 2010/2011
CiteertitelM en R 2010/8, nr.
Pagina504-504
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelJ.H.G. van den Broek en M.J. Dresden, Parlementaire geschiedenis Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 2010
CiteertitelM en R 2010/8, nr.
Pagina504-504
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelJ.H.G. van den Broek en M.J. Dresden, Wabo in de praktijk. Juridische leidraad bij de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
CiteertitelM en R 2010/8, nr.
Pagina504-505
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelJ.F. de Groot w.a. (redactie), Sterk gecoördineerd. Opstellen over de Wabo
CiteertitelM en R 2010/8, nr.
Pagina505-505
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelA.W. Klaassen (redactie), Handboek RO & Bouw
CiteertitelM en R 2010/8, nr.
Pagina505-505
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelA.G.A. Nijmeijer, S. Hillegers, T.E.P.A. Lam, Bouwen en ontwikkelen met de Wabo 2010
CiteertitelM en R 2010/8, nr.
Pagina505-505
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelH.A.G. Schippers, H. van der Velde, R.P.A. Otte, Praktijkpocket Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
CiteertitelM en R 2010/8, nr.
Pagina505-505
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelT.H.A.A. van der Schoot Werken met de omgevingsvergunning
CiteertitelM en R 2010/8, nr.
Pagina505-505
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelN.S.J. Koeman, A.G.A. Nijmeijer, R. Uylenburg (redactie), Tekst & Commentaar Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
CiteertitelM en R 2010/8, nr.
Pagina505-505
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelTekstuitgave Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
CiteertitelM en R 2010/8, nr.
Pagina505-505
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelWetteksten Wabo
CiteertitelM en R 2010/8, nr.
Pagina505-506
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTijdschriften
TitelTijdschriften
CiteertitelM en R 2010/8, nr.
Pagina506-507
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMededelingen
TitelMededelingen
CiteertitelM en R 2010/8, nr.
SamenvattingKluwer's VROM Academy organiseert de volgende studiedagen:

Studiedag Juridische aspecten Wabo
07-12-2010: Regardz La Vie, Utrecht.

2-daagse cursus Wabokompas 2 verdieping
Bij interesse kunt u Marit Lebbink benaderen (mlebbink@kluwer.nl, tel. 0172 466 505).

Studiedag Crisis- en herstelwet
09-11-2010: Meeting Plaza, Utrecht.

Studiedag Wabo en omgevingsvergunning
30-11-2010: Meeting Plaza, Utrecht.

4-daagse cursus De rol van de Wabo-coördinator
23-11-2010: BMC, Amersfoort
30-11-2010: BMC, Amersfoort
07-12-2010: BMC, Amersfoort
14-12-2010: BMC, Amersfoort
20-01-2011: BMC, Amersfoort
27-01-2011: BMC, Amersfoort
03-02-2011: BMC, Amersfoort
10-02-2011: BMC, Amersfoort.

6-daagse training Leidinggeven aan het Wabo-veranderingsproces
09-11-2010: BMC, Amersfoort
10-11-2010: BMC, Amersfoort
24-11-2010: BMC, Amersfoort
01-12-2010: BMC, Amersfoort
08-12-2010: BMC, Amersfoort
15-12-2010: BMC, Amersfoort.

Studiedag Handhaving van het omgevingsrecht
09-12-2010: KNAW, Amsterdam.

Tijdschrift Milieu & Recht op LinkedIn
(www.linkedin.com)
Pagina507-508
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNationale milieuwet- en regelgeving
TitelNationale omgevingswetgeving in behandeling
CiteertitelM en R 2010/8, nr.
SamenvattingStand van zaken 24 september 2010.
Auteur(s)J.H.G. van den Broek
Pagina509-510
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 09-06-2010, 200900705/1/M2
CiteertitelM en R 2010/8, nr. 41K
SamenvattingVergunning op maat die onvoldoende bindende normen bevat.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 december 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Boxmeer aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Intervet International BV een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor het ontwikkelen, produceren en verkopen van diergeneesmiddelen en humane geneesmiddelen. Dit besluit is op 17 december 2008 ter inzage gelegd.
Pagina511-511
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BM7138
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 16-06-2010, 200907923/1/M2
CiteertitelM en R 2010/8, nr. 42K
SamenvattingDe vergunningaanvraag is bepalend voor de beantwoording van de vraag of een woning tot de inrichting behoort.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 augustus 2009 heeft het college aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hippisch Centrum Nootdorp B.V. een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een manege op het perceel Oudeweg 62 te Nootdorp. Dit besluit is op 3 september 2009 ter inzage gelegd.
Pagina511-511
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BM7745
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 16-06-2010, 200905646/1/M1
CiteertitelM en R 2010/8, nr. 43K
SamenvattingGrenswaarden voor piekgeluiden van meer dan 65 dB (A) zijn op grond van een bestuurlijke afweging aanvaardbaar te achten.
Samenvatting (Bron)Bij uitspraak van 20 mei 2009, in zaak nr. 200802036/1, heeft de Afdeling het besluit van het college van 5 februari 2008, waarbij aan de vereniging Motorcrossclub Zuidwolde (hierna: de motorcrossclub) een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer is verleend voor het oprichten en in werking hebben van een motorcrossterrein voor meer dan acht uur per week op het perceel, kadastraal bekend gemeente Zuidwolde, sectie B, nummer 4415, en sectie A, nummers 1656 en 2377 (gedeeltelijk), vernietigd.
Pagina511-511
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BM7787
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 23-06-2010, 200906354/1/R1
CiteertitelM en R 2010/8, nr. 44K
SamenvattingIn bestemmingsplan opgenomen beperkingen aan horecavoorziening zijn ruimtelijk relevant.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 juni 2009, kenmerk 5.1/2009000494, heeft het college van gedeputeerde staten van Drenthe besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Aa en Hunze bij besluit van 17 december 2008 vastgestelde bestemmingsplan "Dorp van Bartje".
Pagina511-511
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BM8834
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 07-07-2010, 200906284/1/R1
CiteertitelM en R 2010/8, nr. 45K
SamenvattingBestemmingsplan dat ontwikkeling van studentenwoningen nabij LPG-tankstation mogelijk maakt vastgesteld in strijd met artikel 13 Besluit externe veiligheid inrichtingen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 juli 2009 heeft de raad het bestemmingsplan "Laakwijk-Schipperskwartier" vastgesteld.
Pagina511-512
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN0438
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelHof van Justitie EG, 09-03-2010, C-378/08, C-379/08 juncto C-380/08
CiteertitelM en R 2010/8, nr. 71
SamenvattingDe milieu-aansprakelijkheidsrichtlijn en het 'de vervuiler betaalt' -beginsel.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 9 maart 2010. # Raffinerie Mediterranee (ERG) SpA, Polimeri Europa SpA en Syndial SpA tegen Ministero dello Sviluppo economico en anderen. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Tribunale amministrativo regionale della Sicilia - Italie. # Beginsel dat vervuiler betaalt - Richtlijn 2004/35/EG - Milieuaansprakelijkheid - Toepasselijkheid ratione temporis - Verontreiniging die voor datum voor uitvoering van deze richtlijn is ingetreden en na deze datum voortduurt - Nationale regeling die kosten voor herstel van door deze verontreiniging veroorzaakte schade in rekening brengt aan veelheid van ondernemingen - Vereiste van schuld of nalatigheid - Vereiste van causaal verband - Overheidsopdrachten voor uitvoering van werken. # Zaak C-378/08.
AnnotatorE. Brans , L. Squintani
Pagina512-528
UitspraakECLI:EU:C:2010:126
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelHoge Raad, 06-07-2010, 09/01546 B
CiteertitelM en R 2010/8, nr. 72
SamenvattingFeitelijk leiding geven. Overbrenging en uitvoer afval. Bezwaar tegen dagvaarding.
Samenvatting (Bron)Bezwaarschrift tegen de dagvaarding. Art. 262 Sv. Cassatie OM en verdachte. 1. Uitleg begrippen overbrenging en uitvoer i.d.z.v. de EEG-Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA). 2. Geen respons op verweer strekkende tot n.o-verklaring OM in de vervolging. Ad 1. Art. 10.60.2.a Wet Milieubeheer jo. art. 18 EVOA. In s Hofs oordeel ligt besloten dat van overbrenging dan wel uitvoer van afvalstoffen naar ACS-Staten i.d.z.v. de EVOA geen sprake meer kan zijn, zodra die afvalstoffen over de grens van een ACS-Staat zijn gebracht. Een dergelijke beperkte uitleg vloeit niet voort uit de bewoordingen van de EVOA. Zij verdraagt zich ook niet met het doel van de EVOA en past evenmin in het stelsel van de in de CAG genoemde Verordeningen, Overeenkomsten en Verdragen die het milieu in die staten eveneens beogen te beschermen. Gezien het doel van de EVOA en het stelsel van genoemde Verordeningen, Overeenkomsten en Verdragen is de uitvoer van afvalstoffen naar de ACS-Staten i.d.z.v. de EVOA eerst voltooid wanneer deze hun uiterlijke bestemming hebben bereikt. Ad 2. Geen rechtsregel belet de rechter die moet oordelen over een bezwaarschrift a.b.i. art. 262 jo. 250 Sv, om gelet op het summiere karakter van deze procedure, indien hij tot het oordeel komt dat de verdachte buiten vervolging moet worden gesteld, andere bezwaren met dezelfde beoogde uitkomst buiten bespreking te laten.
Annotator Douma
Pagina528-530
UitspraakECLI:NL:HR:2010:BK9263
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 24-12-2009, 200908872/1/H1 en 200908872/2/H
CiteertitelM en R 2010/8, nr. 73
SamenvattingBouw lichtmasten. Esthetische invloed van de verlichting op de omgeving is onderdeel van welstandstoets.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 februari 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Breda (hierna: het college) aan de vereniging Tennisvereniging De IJpelaar (hierna: de tennisvereniging) bouwvergunning verleend voor het oprichten van acht lichtmasten van elk 15 meter op het perceel Trompenburgstraat 4 te Breda (hierna: het perceel).
Annotator Nijmeijer
Pagina530-533
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK7975
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 24-03-2010, 200906149/1/M1
CiteertitelM en R 2010/8, nr. 74
SamenvattingWeigering ontheffing voor lozen vanuit woonboot zonder voorafgaande zuivering. Beslissing op aanvraag.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 februari 2009 heeft de staatssecretaris een aanvraag van [appellant] om vanaf zijn woonboot de [naam], afvalwater te mogen lozen in het oppervlaktewater zonder een zuiveringsvoorziening afgewezen.
Annotator van Rijswick
Pagina535-536
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL8736
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 17-03-2010, 200905011/1/H1
CiteertitelM en R 2010/8, nr. 74
SamenvattingBelanghebbende. Tijdelijke ontheffing bestemmingsplan. Tijdelijke behoefte.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 maart 2009 heeft het college van burgemeester en wethouders van Helmond (hierna: het college) aan de gemeente Helmond ontheffing en reguliere bouwvergunning verleend voor het oprichten van een school op het perceel, gelegen aan de Laathoeve 4 en Hulshoeve 4 te Helmond (hierna: het perceel).
Annotator Hillegers
Pagina533-535
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL7724
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 31-03-2010, 200902395/1/M1
CiteertitelM en R 2010/8, nr. 76
SamenvattingActieplan luchtkwaliteit is geen Awb-besluit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 februari 2009 heeft het college van burgemeester en wethouders van Velsen het Actieplan luchtkwaliteit Regio IJmond (hierna: het Actieplan) vastgesteld voor de gemeente Velsen.
Annotator Hillegers
Pagina537-538
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL9651
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 21-04-2010, 200804828/1/M2
CiteertitelM en R 2010/8, nr. 77
SamenvattingSaneringsplan en toekomstige ontwikkelingen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 augustus 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Limburg (hierna: het college van gedeputeerde staten) onder voorwaarden ingestemd met het saneringsplan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V. (hierna: Shell) betreffende de bodemverontreiniging op de locatie Voorstad St. Jacob 160 te Roermond.
Annotator Warendorf
Pagina538-542
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BM1785
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 02-06-2010, 200908788/1/M2
CiteertitelM en R 2010/8, nr. 78
SamenvattingMogelijke strijd met het bestemmingsplan geen grond om melding te weigeren.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 november 2008 heeft het college een verklaring als bedoeld in artikel 8.19, tweede lid, onder c, van de Wet milieubeheer gegeven voor de aanleg van twee mestzakken op het perceel [locatie] te [plaats].
Annotator Arentz
Pagina542-543
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BM6436
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 07-07-2010, 200909293/1/M2
CiteertitelM en R 2010/8, nr. 79
SamenvattingBeleidsvrijheid stellen maatwerkvoorschriften.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 april 2009 heeft het college het verzoek van [appellanten] om maatwerkvoorschriften te stellen voor een door [belanghebbende] gedreven inrichting aan de [locatie] te [plaats], afgewezen.
Annotator de Graaf
Pagina543-546
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN0498
Artikel aanvragenVia Praktizijn