TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht

Uitgever Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
Tijdschrift TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht
Datum 08-11-2010
Aflevering 9
RubriekRedactioneel
TitelDe openbaarheid van vonnissen
CiteertitelTrema, nr. 9, 2010, p. 370
SamenvattingRechters oefenen macht uit. Hun beslissingen kunnen diep ingrijpen in de positie van burgers, private instellingen en publieke organen. Zij zijn niet rechtstreeks democratisch gelegitimeerd - in deze zin dat zij niet worden gekozen door een meerderheid van betrokken burgers en niet kunnen worden ontslagen als een democratische meerderheid dat wil - maar hun positie en bevoegdheden hebben wel een stevig wettelijk (en in zoverre dus ook democratisch tot stand gekomen) fundament.
Auteur(s)H. Hofhuis
Pagina370-371
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDissenting opinions en het geheim van de raadkamer
CiteertitelTrema, nr. 9, 2010, p. 372
SamenvattingIn dit artikel staat het geheim van de raadkamer centraal. Daarbij wordt ingegaan op de wenselijkheid dissenting opinions te publiceren. Betoogd wordt het geheim van de raadkamer te handhaven, de feitelijke beraadslagingen niet openbaar te maken en ook de mogelijkheid tot het geven van dissenting opinions niet open te stellen. Wel moeten alle rechterlijke beslissingen nog uitgebreider gemotiveerd worden.
Auteur(s)H. de Doelder
Pagina372-377
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe strafrechtspleging na 'Lissabon'
CiteertitelTrema, nr. 9, 2010, p. 378
SamenvattingMet de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon op 1 december 2009 staat het strafrecht in het centrum van de belangstelling. Hoewel van een waarlijk Europese strafrechtspleging niet gesproken kan worden, is duidelijk dat de rol van de Europese Unie bij de strafrechtelijke handhaving groter wordt. Tegelijk blijven de nationale strafrechtsplegingen voortbestaan. Bezien wordt hoe het nu gesteld is met de eens moeizame verhouding tussen de nationale strafrechtsplegingen en de Europese Unie en de daaruit voortkomende tegenstelling tussen de specialisten Europees recht en de penalisten.
Auteur(s)G.J.M. Corstens
Pagina378-387
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEnkele aspecten van de Wet openbaarheid van bestuur
CiteertitelTrema, nr. 9, 2010, p. 388
SamenvattingDe Wet openbaarheid van bestuur mag niet vooral de laatste jaren in een grote belangstelling verheugen. Het aantal uitspraken in Wob-zaken neemt jaarlijks toe. In dit artikel bespreekt mr. E.J. Daalder de hoofdlijnen van de rechtspraak en een aantal vernieuwende uitspraken. Verder gaat hij in op de relatie tussen de Wob en stukken die onderdeel uitmaken van procesdossiers. Ook wordt aandacht besteed aan zaken waarbij informatie wordt gevraagd uit dossiers bij de politie en het openbaar ministerie en aan actuele ontwikkelingen met betrekking tot het actief door de overheid verstrekken van informatie.
Auteur(s)E. Daalder
Pagina388-393
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInterview
TitelDe oplossing voor de 'vertrouwenscrisis'? Een tv-serie!
CiteertitelTrema, nr. 9, 2010, p. 394
SamenvattingVanaf 30 november a.s. wordt een nieuwe reallife rechtbankserie uitgezonden vanuit de rechtbank Utrecht. Acht afleveringen van een halfuur op Nederland 1, waarin tien rechters uit alle sectoren van de rechtbank worden gevolgd in hun behandeling van zaken. Vooraf wordt gesproken met alle partijen, de zitting wordt gefilmd en vervolgens met de diverse betrokkenen nabesproken. Dit unieke project vormde aanleiding om te spreken met de initiatiefnemers Eddie Bongers (rechter in de rechtbank Utrecht) en Bas Groot (voormalig advocaat), en met Arjan van Engen, producent/regisseur bij productiemaatschappij De Haaien, en Mirjam Oostendorp en Bart van Meegen, twee deelnemende rechters.
Auteur(s)K.G.F. van Kraats
Pagina394-397
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechters houden het hoofd koel. Een empirisch onderzoek naar beslisgedrag van politierechters
CiteertitelTrema, nr. 9, 2010, p. 398
SamenvattingDeze bijdrage bevat een kort verslag van een recent empirisch onderzoek naar het beslisgedrag van politierechters. De conclusie van het hier beschreven onderzoek is dat (politie)rechters stressbestendig zijn het het hoofd koel houden, precies zoals van professionals mag worden verwacht.
Auteur(s)B. Assink , N. Pepels
Pagina398-402
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDe Vindplaats
TitelMariŽnburcht
CiteertitelTrema, nr. 9, 2010, p. 403
SamenvattingIn de rechtspraak worden grote en kleine zaken berecht, die vaak nauw verbonden zijn met de plaats van handeling. In de rubriek 'De Vindplaats' keren leden van onze redactie of gastschrijvers terug naar de plaats van handeling in een soms meer, soms minder geruchtmakende zaak. Foto's tonen de vindplaats en een toelichting memoreert de uitspraak.
Auteur(s)J. Nan
Pagina403-405
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspositie in rechte
TitelCentrale Raad van Beroep, 20-05-2009, 08/4948 AW
CiteertitelTrema, nr. 9, 2010, p. 408
SamenvattingSchorsing in het belang van de dienst.
Samenvatting (Bron)Schorsing. Ten tijde van het treffen van de maatregel was sprake van een concrete verdenking van ernstige strafbare feiten; ten tijde van het nemen van het bestreden besluit was sprake van een strafvervolging van appellant voor (ambts)misdrijven. Dat verweerder groot gewicht heeft toegekend aan de functie van appellant, acht de Raad begrijpelijk. De nadelige gevolgen van de schorsing voor het persoonlijk belang van appellant om te kunnen functioneren zijn niet onevenredig in verhouding met het door de schorsing te dienen doel dat het openbaar ministerie geloofwaardig functioneert. Met de schorsing werd een redelijk doel gediend, ook nu appellant ziek was.
Pagina408-409
UitspraakECLI:NL:CRVB:2009:BI7040
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspositie in rechte
TitelCentrale Raad van Beroep, 22-04-2010, 08/5070 AW
CiteertitelTrema, nr. 9, 2010, p. 409
SamenvattingBeschrijving organieke functies senior-secretaris en coŲrdinerend secretaris.
Samenvatting (Bron)Vaststelling beschrijvingen van de functies. De Raad heeft in hetgeen door appellant naar voren is gebracht, geen aanleiding gevonden om de bestreden functieprofielen in rechte onhoudbaar te achten. De grieven van appellant hebben in wezen betrekking op de beschrijving van de in beide functies door hem feitelijk uitgevoerde werkzaamheden. Deze grieven kunnen geen doel treffen. Dat er wellicht feitelijk aan appellant meer ruimte werd gelaten, is een omstandigheid waaraan voor een organiek functieprofiel geen betekenis toekomt.
Pagina409-410
UitspraakECLI:NL:CRVB:2010:BM3719
Artikel aanvragenVia Praktizijn