Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 12-11-2010
Aflevering 15
RubriekActualiteiten
TitelActualiteiten
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 15, p. 560
SamenvattingGerechtelijke herindeling kan nog jaren duren;

Verkijk: 'Niet bang voor marktverlies';

Nieuw griffierechtenstelsel;

College kritisch op toezichtvoorstellen;

Verschoningsrecht onderzocht bij banktoezicht;

Nederlandse rechtsstaat scoort hoog.
Pagina560-561
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVan de deken
TitelSubstantiŽring: formeel recht en andere betamelijkheid
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 15, p. 561
SamenvattingOnlangs werd ik weer eens deelgenoot gemaakt van de spanning tussen spreekplicht en zwijgplicht. Volgens art. 21 Rv moet de dagvaarding de volledige relevante waarheid bevatten en volgens art. 111 Rv moet in de dagvaarding een beschrijving worden gegeven van een aan eiser reeds bekende verweer van gedaagde. Deze wettelijke verplichting om informatie te verschaffen kan schuren met het verbod van de Gedragsregels 12 en 13 om je op informatie te beroepen wanneer die verkregen is in het confraternele verkeer. Wat nu?
Auteur(s)J. Loorbach
Pagina561-561
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
Titel'Niet iedereen heeft mijn optreden begrepen'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 15, p. 562
SamenvattingDe advocaten van de benadeelde partijen kijken met gemengde gevoelens terug op het afgebroken proces tegen Geert Wilders. Er is veel kritiek op het optreden van Nico Steijnen en Mohammed Enait, maar zij zijn zelf tevreden.
Auteur(s)V. Spaans
Pagina562-562
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelPad van integriteit is eenzaam
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 15, p. 563
SamenvattingNa de geslaagde wraking van de Amsterdamse rechtbank in de zaak-Wilders bleek ineens de rechtspraak zelf terecht te staan. Een advocaat mailde de redactie dat 'wij advocaten in de bres moeten springen voor onze zittende vrienden'.
Pagina563-563
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelEetclubje
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 15, p. 563
SamenvattingBij de maandelijkse kaasfondue van het Kosmopolitiese Slauerhoffgezelschap zat ik op uitnodiging van de gastheer van die avond naast Jan Moors, die er opgewekt bij zat.
Auteur(s)M. Kaaks
Pagina563-563
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelKlein ordegeluk. Hoe valt 'Huydecoper' in Alkmaar?
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 15, p. 564
SamenvattingAls het aan Huydecoper ligt, zal de Alkmaarse orde samen met Haarlem een afdeling van de landelijke Orde gaan vormen. We peilden de stemming op de jaarvergadering in Alkmaar.
Auteur(s)T. Sillevis Smitt
Pagina564-565
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelRammelen met koffiekopjes is zinloos. Effect advocaat bij politieverhoor onderzocht
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 15, p. 566
SamenvattingDe aanwezigheid van de advocaat bij het politieverhoor bevordert niet direct het proces van waarheidsvinding. Maar in ieder geval wel de kwaliteit van het proces-verbaal, zo blijkt uit onderzoek van het WODC.
Auteur(s)T. Scheltema
Pagina566-566
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelAdvocaat bij verhoor of niet? Verwarring alom
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 15, p. 567
SamenvattingEen nieuwe uitspraak van het EHRM doe de discussie weer oplaaien: hoort de advocaat bij het politieverhoor aanwezig te zijn of niet? De Franse Hoge Raad zegt ja, de Nederlandse nee. Kan de Nederlandse verdachte toch maar het best zwijgen?
Auteur(s)L. van Almelo
Pagina567-567
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelAdvocaten maken ťcht verschil
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 15, p. 568
SamenvattingVoor wie denkt dat de rechter zich toch niet door advocaten laat beÔnvloeden: een onderzoek naar de straftoemeting in politierechterzaken wijst uit dat de aanwezigheid van een advocaat tot gunstiger beslissingen voor de verdachte leidt.
Auteur(s)M. Dekkers , P. Keppenne
Pagina568-568
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
Titel'Gebruik toch je hersens!'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 15, p. 569
SamenvattingJongeren kunnen hun hersenen nog niet optimaal gebruiken, want die zijn nog niet volgroeid. Wetenschappers pleiten daarom voor verhoging van de leeftijd waarop het jeugdstrafrecht kan worden toegepast.
Auteur(s)T. van Schagen
Pagina569-569
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelKemper hekelt rol Syrische Orde. Amsterdamse Dekenprijs
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 15, p. 570
SamenvattingDe Amsterdamse Dekenprijs is dit jaar uitgereikt aan de Syrische mensenrechtenadvocaat Muhannad Al-Hassani voor zijn strijd tegen mensenrechtenschendingen in SyriŽ. Al-Hassani zit een gevangenisstraf van drie jaar uit, en werd onlangs nog door een celgenoot in elkaar geslagen omdat hij niet nationalistisch genoeg zou zijn.
Auteur(s)T. Scheltema
Pagina570-570
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelBerichten van de Orde
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 15, p. 571
SamenvattingJonge Balie Assen
Pagina571-571
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReacties & brieven
TitelReacties en brieven
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 15, p. 571
SamenvattingAdvies huwelijksvoorwaarden
Pagina571-571
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelAgenda
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 15, p. 573
Pagina573-573
Artikel aanvragenVia Praktizijn
Titel'Ik heb twijfels over het niveau van advocaten die net hun stage hebben afgerond'. Bas Kortmann, voorzitter van de Commissie Opleiding
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 15, p. 574
SamenvattingAls het aan de commissie-Kortmann ligt, is het afgelopen met opleidingspunten die stagiaires krijgen met alleen aanwezigheid. Stagiaires moeten zich weer voorbereiden, huiswerk maken en tentamens doen. De 'behoorlijke verzwaring' vindt commissievoorzitter Kortmann 'terecht'.
Auteur(s)M. Knapen
Pagina574-577
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe Nederlandse rechter bestaat niet meer. NVvR-voorzitter Van Zutphen over de Europese dimensie van bijna alle zaken
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 15, p. 579
SamenvattingJe zou het bij de actuele discussies van de laatste maanden bijna vergeten, maar bijna elke rechtszaak heeft een Europese dimensie. De Nederlandse rechter 'is een communautaire rechter' en die heeft 'het activisme van advocaten nodig, wil hij met het Europese recht kunnen werken'.
Auteur(s)T. Scheltema
Pagina579-581
Artikel aanvragenVia Praktizijn
Titel'In een paar jaar tijd heb ik het vertrouwen tussen advocaten en de confraternaliteit zien verdwijnen'. Frans van Velsen, voorzitter Belangenvereniging van Ondernemende Advocaten (BOA)
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 15, p. 582
SamenvattingMeer toezicht is nutteloze bureaucratie en bedilzucht van onwetenden. En met het aanpassen van het verschoningsrecht vraagt bananenrepubliek Nederland om een corrigerende tik op de vingers van het EHRM. Zegt Frans van Velsen, voorzitter van de BOA.
Auteur(s)M. Maathuis
Pagina582-583
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKroniek Insolventierecht
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 15, p. 584
SamenvattingDeze Kroniek Insolventierecht bespreekt de rechtsontwikkeling in 2009, met de belangrijkste arresten van de Hoge Raad en voor de praktijk relevante lagere rechtspraak.
Auteur(s)F.P.G. Dix , M. van der Hoek , S. Koerselman , J.A. van der Meer , A.C.A. Valks
Pagina584-591
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVeranderingen griffierechtenstelsel sinds 1 november jl. ťn per 1 januari a.s.
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 15, p. 592
SamenvattingHier zijn de belangrijkste veranderingen als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet griffierechten burgerlijke zaken bij elkaar gezet.
Auteur(s)R. Hendrikse
Pagina592-593
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEven opfrissen
TitelOpschorting in tien vragen en antwoorden
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 15, p. 595
Auteur(s)R. Klomp
Pagina595-595
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelCrime fighter kan geen magistraat zijn - Wet OM-afdoening
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 15, p. 597
SamenvattingSinds kort kan het Openbaar Ministerie zelfstandig straffen opleggen. Dat zijn te veel petten - en het stelt zware eisen aan het gedrag van de officieren.
Auteur(s)T. van der Groot
Pagina597-597
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWerken in het buitenland
TitelWerken in... Vietnam - 'Verdedigen van de underdog doet meer beroep op je creativiteit'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 15, p. 599
SamenvattingKarlijn van der Voort is advocaat in Vietnam en verdedigt de voormalige first lady van de Rode Khmer voor het Cambodjatribunaal in Phnom Penh. Met een beetje geluk komt haar cliŽnt medio 2011 op de zitting.
Auteur(s)A. Italianer
Pagina599-601
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKantoorartikelen
Titel'High Trust': nieuwe manier van controleren
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 15, p. 602
SamenvattingEen pilot in het zuiden van het land waarin de Raad voor rechtsbijstand toevoegingsaanvragen en -declaraties alleen achteraf en steekproefgewijs controleert, blijkt geslaagd.
Auteur(s)M. Maathuis
Pagina602-603
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKantoorartikelen
TitelSpanning in de maatschap
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 15, p. 603
SamenvattingHet bestuur van een kantoor wil iets veranderen, maar een deel van de partners is ertegen. Het verzet kan vele vormen aannemen: van regelrechte confrontatie tot sabotage door lijdzaam verzet. Of in een maatschap leven spanningen tussen individuen of praktijkgroepen. De oorzaken kunnen zeer verschillend zijn: te grote variŽteit in inzet, verschillen in omzet, te groot stempel op het imago van het kantoor - enzovoort.
Auteur(s)D. Stuyling de Lange
Pagina603-603
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelTransfers
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 15, p. 604
Pagina604-605
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelHof van Discipline, 08-02-2010, 5584
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 15, p. 606
SamenvattingProcessuele gevolgen in hoger beroep nadat klager is overleden tussen het tijdstip van de mondelinge behandeling bij de raad en de beslissing van de raad.
Pagina606-606
UitspraakECLI:NL:TAHVD:2010:YA0312
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelHof van Discipline, 30-11-2009, 5414
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 15, p. 606
SamenvattingVerstrekken medische gegevens aan deskundige zonder machtiging betrokkene niet geoorloofd. Beroep op deskundigenbericht met evidente onjuistheden onnodig grievend en kwetsend.
Pagina606-607
UitspraakECLI:NL:TAHVD:2009:YA0430
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelHof van Discipline, 31-08-2009, 09-124A
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 15, p. 607
SamenvattingAdvocaat die drie dagen per week (tijdelijk) als bedrijfsjurist werkzaam is, kan zich daarmee niet aan het tuchtrecht onttrekken. Hoedanigheid van advocaat kan op deze wijze niet worden 'afgelegd'.
Pagina607-607
UitspraakECLI:NL:TADRAMS:2009:YA0087
Artikel aanvragenVia Praktizijn