Notariaat magazine

Uitgever Sdu
Tijdschrift Notariaat magazine
Datum 15-11-2010
Aflevering 11
RubriekNieuws
TitelNieuws
CiteertitelNotariaat 2010/11, 6
SamenvattingAantal echtscheidingen stijgt weer;

Strijd NMa en banken over marge hypotheken;

Prijs voor naming & shaming-scriptie;

Tien jaar Netwerk Notarissen;

In the picture: Goede Doelen Boek.
Pagina6-7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelStakeholders over het notariaat - 'Laat ie gewoon zeggen waar hij goed in is'
CiteertitelNotariaat 2010/11, 8
SamenvattingIn de toekomstvisie 'In transitie' schrijft het KNB-bestuur dat de notaris een sterk merk moet worden. Hoe denkt de buitenwacht eigenlijk over notarissen? Notariaat Magazine ging te rade bij belanghebbenden, zoals ondernemers, huizenbezitters en makelaars.
Auteur(s)P. Louwerse
Pagina8-11
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMens
TitelVan tweederde kandidaat tot advocaat
CiteertitelNotariaat 2010/11, 12
SamenvattingDat het werkzame leven niet ophoudt bij de notariŽle leeftijdsgrens van zeventig bewijst Emile Luijten (91), emeritus hoogleraar notarieel recht en momenteel de oudste praktiserende advocaat in Nederland. Een portret van een bijzondere man die als student de roerige periode van de Tweede Wereldoorlog meemaakte en vele jaren later een overstap maakte van het notariaat naar de advocatuur.
Auteur(s)G. Laan
Pagina12-13
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOrganisatie en management
TitelNieuwe Werkkostenregeling - Een vereenvoudiging?
CiteertitelNotariaat 2010/11, 14
SamenvattingVaktijdschriften, Blackberry's, kerstpakketten en een fiets van de zaak. Wat zegt de nieuwe Werkkostenregeling erover? En waar moeten werkgevers rekening mee houden?
Auteur(s)W. van Hoeflaken
Pagina14-15
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAmbt
TitelPartnerruil
CiteertitelNotariaat 2010/11, 16
SamenvattingZe zijn allebei notaris, maar verder zijn de verschillen in het werk van Eric Feijen en Annerie Ploumen groter dan de overeenkomsten. De plattelandsnotaris uit Heerde en de Zuidas-notaris uit het financiŽle hart van Nederland gingen allebei een dagje bij elkaar op bezoek.
Auteur(s)A. Veilbrief
Pagina16-17
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe Auditor: Niek van Wijk
CiteertitelNotariaat 2010/11, 19
SamenvattingNiek van Wijk is auditor, oud-notaris en grondlegger van notariskantoor Van Wijk, Gorsira & Tacken.
Pagina19-19
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOrganisatie en management
TitelWaar zijn de kano's?
CiteertitelNotariaat 2010/11, 20
SamenvattingHet blijkt niet altijd gemakkelijk een geschikte kandidaat-notaris te vinden, bleek uit een discussie die vorige maand speelde in de groep Notarissen op LinkedIn. Een vacature voor een kandidaat ondernemingsrecht op een klein kantoor in een landelijke gemeente blijkt vrijwel onvervulbaar.
Hoe kan dat? Je zou verwachten dat de kandidaat-notarissen die tijdens de ontslaggolf vorig jaar afvloeiden bij de minste opleving van de markt in de rij zouden staan. Waar zijn ze gebleven? Willen ze nog wel aan de slag in het notariaat?
Kandidaten die een vast contract hebben, zullen niet gauw het risico nemen om een avontuur op een tijdelijk contract aan te gaan. En degenen die vorig jaar overtallig werden, hebben goed nagedacht over wat ze graag zouden willen van een toekomstige werkgever. De bereidheid om dagelijks ver te reizen is gering. Een baan in het notariaat is leuk, maar er moet wel wat tegenover staan. Goede secundaire arbeidsvoorwaarden en gehoord worden in de organisatie spelen een belangrijke rol.
Auteur(s)T. Scheltema
Pagina20-21
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDe betrokken notaris
TitelDe betrokken notaris: Dinand ter Braak
CiteertitelNotariaat 2010/11, 22
SamenvattingMr. Dinand ter Braak (HŲlscher Ter Braak Willems Twentse notarissen, Almelo) is vanuit zijn maatschappelijke betrokkenheid vicevoorzitter en bestuurslid van voetbalclub Heracles, voorzitter van de Raad van Toezicht Stichting Evenementen Almelo en bestuurslid van Stichting Veilingen Twente-Achterhoek.
Auteur(s)A. Huyer
Pagina22-23
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelWetenschappelijk congres in soundbytes
CiteertitelNotariaat 2010/11, 24
SamenvattingOpmerkelijke citaten van de sprekers.
Pagina24-26
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelDe Goede Ondernemende Notaris
CiteertitelNotariaat 2010/11, 27
SamenvattingLenig vooruitdenken met marktwerking als uitgangspunt is een uitstekende benadering om de balans te vinden tussen de Goede en de Ondernemende Notaris. Bovendien staan ze niet noodzakelijkerwijs tegenover elkaar.

Op het wetenschappelijk congres van de KNB van 8 november was het onderwerp 'De Goede Notaris'. Een preadvies lag voor waarin gekeken werd naar de plichten van de notaris. In algemene zin leek overeenstemming te bestaan over wat die plichten zijn vanuit notarieel-juridisch standpunt. Discussie ontstond waar gekeken werd naar de relatie van plichten met de werking van de markt.
Auteur(s)J.W. van Ee , E.J. van der Linden
Pagina27-27
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelBewaringspositie en kwaliteitsrekening
CiteertitelNotariaat 2010/11, 28
SamenvattingOnderwerp van deze publicatie is een naar mijn mening onjuiste uitspraak van de Notariskamer over de berekening van de bewaringspositie.

Een notaris heeft opdracht gegeven om van de kwaliteitsrekening een bedrag over te boeken naar de interne kantoorrekening. Als gevolg hiervan is een tekort op de kwaliteitsrekening ontstaan.
Het totaal van de kwaliteitsrekening en de interne rekening is echter toereikend om aan de verplichtingen jegens derden te voldoen. Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) telt voor de berekening van de bewaringspositie echter uitsluitend het saldo op de kwaliteitsrekening; het saldo op de interne rekening telt voor die berekening dus niet mee. Het BFT klaagt vervolgens bij de kamer van toezicht Amsterdam dat de notaris niet meer voldoet aan de bewaringspositie.
Auteur(s)R. Holtman
Pagina28-28
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBuitenland
TitelUINL-congres Marrakech
CiteertitelNotariaat 2010/11, 29
SamenvattingNotaris Maarten Meijer doet voor Notariaat Magazine verslag van het 26e congres van de Union International du Notariat in Marrakech. Belangrijkste onderwerp: de voordelen van de notariŽle authentieke akte voor bescherming van investeringen, in het bijzonder door publicatie in de registers, en zijn executoriale kracht.
Auteur(s)M. Meijer
Pagina29-29
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelDe koopakte notarieel
CiteertitelNotariaat 2010/11, 30
SamenvattingNu het nieuwe kabinet is aangetreden reken ik erop, dat zeer binnenkort in het parlement de notariŽle dossiers worden behandeld. Voor mij met stip op ťťn: de evaluatie van de Wet koop onroerende zaken. Uit onderzoek (verricht op verzoek van de vorige minister van Justitie) is gebleken dat de bedenktijd van drie dagen niet goed werkt. Deze bedenktijd, bedoeld om de huizenkoper te beschermen, blijkt te kort. Conclusie uit het rapport is dan ook dat de consument anders dient te worden beschermd.
Auteur(s)G. Sarneel
Pagina30-30
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKNB-nieuws
TitelDe geheimhoudingsplicht; waar staat de KNB?
CiteertitelNotariaat 2010/11, 30
SamenvattingTijdens de wetenschappelijke congres van de KNB op 8 oktober 2010 heeft Harm Brouwer, voorzitter van het College van Procureurs-generaal, gepleit voor een inperking van de geheimhoudingsplicht van de notaris. Hoofdofficier Albert van Wijk van het Functioneel parket van het Openbaar Ministerie zei in Het Financieel Dagblad van 15 oktober hetzelfde. Dit pleidooi is niet nieuw. Hoe denkt de KNB hierover?
Auteur(s)M. Hillen
Pagina30-30
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKanocolumn
TitelKlant is koning?
CiteertitelNotariaat 2010/11, 38
Pagina38-38
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekIngezonden brieven
TitelIngezonden Brieven
CiteertitelNotariaat 2010/11, 32
SamenvattingIn de kanocolumn in Notariaat Magazine nummer 10 werd een oproep gedaan aan alle vrouwelijke (kandidaat-)notarissen met kinderen voor tips en tricks om het moederschap en notarisschap te combineren. Wij ontvingen diverse e-mails, niet alleen van vrouwelijke collega's
Pagina35-35
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtuitspraken
TitelGerechtshof Amsterdam, 14-09-2010, 200.033.399/01 NOT
CiteertitelNotariaat 2010/11, 37
SamenvattingE-mails mogen niet onbeantwoord worden gelaten. nadat de boedelvolmacht is ingetrokken, mag de notaris geen betalingen meer verrichten.
Samenvatting (Bron)Het hof is van oordeel dat de notaris onjuist heeft gehandeld bij de afwikkeling van het e-mailcontact tussen klaagster en hem, aangezien de notaris niet tijdig heeft gereageerd op e-mailberichten met een prangend karakter. De notaris heeft na intrekking van de boedelvolmacht nog voor vier betalingen een geldbedrag ingehouden op het aan klaagster uit te keren saldo. Hiermee heeft de notaris onjuist gehandeld. Het hof acht de handelwijze van de notaris zodanig laakbaar dat de maatregel van berisping passend en geboden is.
Pagina37-37
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2010:BN9419
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtuitspraken
TitelGerechtshof Amsterdam, 21-09-2010, 200.039.171/01 NOT, 200.039.172/01 NOT, 200.039.173/01 NOT en 200.039.174/01 NOT
CiteertitelNotariaat 2010/11, 36
SamenvattingBewaringstekort ook als er voldoende geld op de kantoorrekening staat. Verzuim om het tekort op de derdengeldrekening aan te zuiveren. De mede-maatschapsleden zijn evenzeer verantwoordelijk als de dossiernotaris.
Samenvatting (Bron)Anders dan de kamer komt het hof tot de conclusie dat is gebleken dat er sprake was van een negatieve bewaringspositie in de zin van artikel 23 lid 1 Wna juncto artikel 15 lid 1 Vbg. Het hof voegt daar nog het volgende aan toe. Met de kamer en het BFT is het hof van oordeel dat de notarissen zich niet hebben gehouden aan hun verplichting om het tekort op de kwaliteitsrekening terstond aan te vullen op grond van artikel 25 lid 3 Wna en dat het tekort door de notarissen terstond aangezuiverd had moeten worden. Van deze nalatigheid kan naar het oordeel van het hof niet alleen de notaris sub 1 een verwijt worden gemaakt, maar ieder van de notarissen afzonderlijk kan te dier zake een verwijt worden gemaakt. Het hof legt de maatregel van waarschuwing op.
Pagina36-37
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2010:BN9441
Artikel aanvragenVia Praktizijn