Juridische Berichten voor het Notariaat

Uitgever Sdu
Tijdschrift Juridische Berichten voor het Notariaat
Datum 02-12-2010
Aflevering 12
RubriekInhoud
TitelWijzigingen in de witwaswetgeving
CiteertitelJBN 2010, nr. 59
SamenvattingEen losse hypotheekakte valt in de toekomst onder de witwaswetgeving. De auteur bespreekt in vogelvlucht de voor de praktijk belangrijkste voorgenomen wijzigingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.
Auteur(s)B. Snijder-Kuipers
Pagina3-5
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInhoud
TitelGeen verschoningsrecht voor de mediator. De bewijsovereenkomst als alternatief
CiteertitelJBN 2010, nr. 60
SamenvattingAan een mediator komt geen verschoningsrecht toe. Dit geldt in beginsel ook wanneer zo'n mediator tot de selecte kring van verschoningsgerechtigden behoort, die dit recht wel hebben uit hoofde van hun hoofdberoep: artsen, advocaten en notarissen. Maar de bewijsovereenkomst biedt de mediator een alternatief.
Auteur(s)G.J.C. Lekkerkerker
Pagina5-6
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInhoud
TitelNotariŽle dienstverlening in het buitenland
CiteertitelJBN 2010, nr. 61
SamenvattingDe vraag is of voor notariŽle dienstverlening in internationale gevallen andere (lees: lichtere) normen gelden dan voor dienstverlening binnen Nederland.
Auteur(s)R.J. Holtman
Pagina7-9
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInhoud
TitelProductie- en toeslagrechten in pachtverhoudingen; ontwikkelingen in de rechtspraak
CiteertitelJBN 2010, nr. 62
SamenvattingDe pachtkamer van Hof Arnhem heeft zich in twee onderscheiden procedures uitgesproken over melkquotum, respectievelijk toeslagrechten in pachtverhoudingen. In de vaste rechtspraak van het hof met betrekking tot de rechten van de verpachter op het melkquotum is een belangrijke wijziging aangebracht. Wat betreft de toeslagrechten volgt het hof voor het nationale recht de opvatting van het Hof van Justitie EG dat de verpachter geen aanspraak kan doen gelden op deze rechten.
Auteur(s)B.F. Preller
Pagina9-11
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInhoud
TitelToestemming van echtgenote ook niet nodig als aandelen zijn gecertificeerd
CiteertitelJBN 2010, nr. 63
SamenvattingDe uitzondering op het toestemmingsvereiste van artikel 1:88, lid 1, sub c BW geldt ook als de bestuurder niet rechtstreeks, maar via een holding de aandelen houdt van de vennootschap voor welke hij persoonlijk zekerheid heeft verschaft. Deze uitzondering blijkt nu ook te gelden wanneer de aandelen van de vennootschap zijn gecertificeerd.
Auteur(s)C.G. Breedveld-de Voogd
Pagina12-14
Artikel aanvragenVia Praktizijn