Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 03-12-2010
Aflevering 16
RubriekActualiteiten
TitelActualiteiten
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 16, p. 616
Samenvatting'Huwelijksregels vooral goed administréren'

Stijging aantal klachten nog geen trend

Hardrijder met baan kansrijk bij gratie

Verhoging competentiegrens uitgesteld

'Voor rechters bestaan geen vervangers'

Advocatenkeuze bij rechtsbijstands-verzekering niet verder regelen

Orde: 'Bijwonen verhoor is de toekomst'

Scherpe Collegemotie toezichtvoorstellen

Berichten van de Orde: Bureau van de Orde is terug

'Indringend toezicht van minister dreigt'
Pagina616-619
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVan de deken
TitelHet kantoor handboek: handig!
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 16, p. 617
Samenvatting'Kwaliteit is onze reclame.' Dat stond vroeger al op de zakjes waarin onze slager zijn puike boterhamworst verpakte. Die slogan moet ook waar zijn voor onze beroepsgroep als geheel en daarom ook voor alle onderdelen van onze beroepsgroep.
Auteur(s)J. Loorbach
Pagina617-617
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelGezagvoerder Kortmann
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 16, p. 618
SamenvattingBas Kortmann vindt jonge advocaten maar niets. De academische grijze haardos graait in zijn archaïsche letterbak wat clichés bijeen en zegt de gevallen rechtenknechten de wacht aan. In zijn tijd was alles nog goed. Rechtenstudenten en advocaat-stagiaires werden wetenschappelijk opgeleid. Nu is de opleiding 'flinterdun'. De Nimwegense éminence grise speelt de academische autoriteitskaart. En die is weerbarstig. Immers, heeft u ook niet veel meer vertrouwen in een KLM-gezagvoerder met grijze haren, notenhouten kop en veel vliegjaren, dan in twee jonge binkies van half in de twintig in de cockpit?
Auteur(s)H. Veenendaal
Pagina619-619
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
Titel'Proces van de eeuw' getraineerd
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 16, p. 620
SamenvattingPresident Aquino van de Filippijnen bezwoer dat de daders van het Maguindanao-bloedbad, precies een jaar geleden, zouden worden gestraft. Maar de rechtszaak tegen de verdachten komt moeizaam op gang.
Auteur(s)T. Scheltema
Pagina620-620
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelDe Rechtbank op tv: Serie toont het werk van alledag
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 16, p. 621
SamenvattingDe serie De Rechtbank die sinds 30 november wekelijks op dinsdag wordt uitgezonden, geeft volgens betrokkenen en een genuanceerd beeld van het rechtsbedrijf.
Auteur(s)T. Sillevis Smitt
Pagina621-621
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelAgenda
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 16, p. 622
SamenvattingLaat het maar gezegd zijn
13 december;

Constitutionele toetsing, ja of nee?
8 december;

'Turks personen familierecht in Nederland
16 december;

Internet en recht
16 december;

Shari'a in the west?
7 december;

'Judicial decision making in a multi-level system'
9 december;
Pagina622-622
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReacties & brieven
TitelAlmelo is niet het kleinst
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 16, p. 622
SamenvattingIn Advocatenblad 2010-14 van 22 oktober jl. spreekt Huydecoper onder meer over de scheve getalsverhoudingen in het College van Afgevaardigden, en geeft daarbij als voorbeeld de verhouding tussen het kleinste arrondissement Almelo en het grootste arrondissement Amsterdam.
Auteur(s)G.G. Vermeulen
Pagina622-622
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelEen nieuwe wind door de rechtsstaat?
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 16, p. 624
SamenvattingNadat onlangs enkele Nederlandse politieke besluiten op het EVRM en het IVBPR strandden, trokken we eropuit om te vragen of er misschien een nieuw rechtsstatelijk klimaat aan het ontstaan is. Nog niet, lijkt het.
Auteur(s)M. Maathuis
Pagina624-627
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelAanhoudende kritiek op de rechtspraak. Boemerang voor advocaten
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 16, p. 628
SamenvattingDe storm van kritiek die de rechtspraak nu treft, zal niet zomaar aan de advocatuur voorbijgaan, zegt advocaat Luscuere. Als de advocatuur die kritiek cultiveert, ondergraaft ze op den duur ook haar eigen positie.
Auteur(s)J. Luscuere
Pagina628-630
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelWraking in Wilderszaak ten onrechte toegewezen
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 16, p. 631
SamenvattingEen ter zitting gedaan verzoek om 'toevallig' aanwezige personen te horen, mag op basis van het noodzaakcriterium worden afgewezen, zoals de Wildersrechtbank deed. Jeroen Soeteman werkt hier uit dat deze rechtbank niet had hoeven te worden gewraakt.
Auteur(s)J. Soeteman
Pagina631-631
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHet huisrecht van krakers revisited
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 16, p. 633
SamenvattingWaarop zijn de ontruimingen op basis van de anti-kraakwet nu precies gestrand? Hoe zou de overheid toch haar doel kunnen bereiken?
Auteur(s)O. van der Linden
Pagina633-633
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKroniek Aansprakelijkheidsrecht
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 16, p. 634
SamenvattingIn vervolg op de vorige kroniek (Advocatenblad 2009-9) worden hierna de overige belangrijkste uitspraken uit 2009 van in het bijzonder de Hoge Raad besproken. Het meest in het oog springen de uitspraken over de zorg- en waarschuwingsplichten van effecteninstellingen.
Auteur(s)L. Couvret , G.J. de Jager , M. Koevoets , A. Reznitchenko
Pagina634-643
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelBalie dient hbo-juristen op te nemen
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 16, p. 644
SamenvattingEnkele honderden hbo'ers worden jaarlijks rechtshulpverlener. Ze opereren in een tucht- en gedragsrechtelijk vacuüm; mede daarom zouden ze moeten worden opgenomen in de Orde.
Auteur(s)R. Mans , E. van Win
Pagina644-645
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe Werkkostenregeling: niet leuker en niet makkelijker. Nieuw fiscaal regime voor onkostenvergoedingen en verstrekkingen aan werknemers
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 16, p. 646
SamenvattingThuiscomputers, fietsen van de zaak en personeelskosten: de nieuwe Werkkostenregeling zal het verschaffen van dergelijke voorzieningen en vergoedingen waarschijnlijk niet vereenvoudigen.
Auteur(s)B. Derhaag
Pagina646-649
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEven opfrissen
TitelWanneer kan de betaling van partneralimentatie worden stopgezet?
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 16, p. 651
SamenvattingDe truc van de alimentatiebetaler om na twaalf jaar nog drie maanden stilletjes door te betalen om de vervaltermijn ongemerkt te laten verstrijken, werkt niet meer.
Auteur(s)K. Boshouwers
Pagina651-651
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechter schrijft terug
TitelRecht en rel
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 16, p. 653
SamenvattingHet was in de laatste dagen van de Wilderszaak. Het hof startte op vrijdagmiddag in gebruikelijke beslotenheid de raadkamer appèllen gevangenhouding. Drie raadsheren en een griffier zaten klaar om 24 zaken te behandelen. Zes zaken per uur, ofwel: tien minuten per zaak, volgens een strak stramien.
Auteur(s)J. van der Does
Pagina653-653
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKantoorartikelen
TitelKijken in het hoofd van key clients
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 16, p. 654
SamenvattingWie weet exact wat er in de klant omgaat? 'Tachtig procent van de kantoren heeft een verkeerd idee over de vraag waarom klanten blijven of weggaan.'
Auteur(s)M. Maathuis
Pagina654-655
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKantoorartikelen
TitelConflicten
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 16, p. 655
SamenvattingAdvocaten houden niet van conflicten - althans als het hen zelf betreft. Het liefst lopen ze er met een boog omheen. Op een recent gehouden rondetafelconferentie gaven de circa veertig managing partners van middelgrote kantoren toe dat ze er allemaal toch mee te maken hebben.
Auteur(s)D. Stuyling de Lange
Pagina655-655
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelTransfers
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 16, p. 656
Pagina656-657
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRaad van Discipline Arnhem, 22-02-2010, ---
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 16, p. 658
SamenvattingLenen van cliënte. Advocaat leent geld van zijn cliënte en betaalt dat ondanks herhaalde toezegging niet terug.
Pagina658-658
UitspraakECLI:NL:TADRARN:2010:YA0458
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRaad van Discipline Arnhem, 11-01-2010, ---
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 16, p. 659
SamenvattingSchending beperkingen. Dekenbezwaar. Schending door strafadvocaat van aan zijn cliënt opgelegde beperkingen in het kader van voorlopige hechtenis.
Pagina659-659
UitspraakECLI:NL:TADRARN:2010:YA0320
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRaad van Discipline 's-Hertogenbosch, 05-01-2010, ---
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 16, p. 659
SamenvattingExcessief declareren. Dekenbezwaar; excessief declareren.
Pagina659-659
UitspraakECLI:NL:TADRSHE:2010:YA0276
Artikel aanvragenVia Praktizijn