Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 01-10-2004
Aflevering 15
TitelDebat over ontslagvergoeding. Gemengde gevoelens onder advocaten
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2004, nr. 15, p. 624
SamenvattingAls het parlement akkoord gaat met het voorstel van minister De Geus om de ontslagvergoeding af te trekken van de WW-uitkering, zal dat advocaten meer werk bezorgen. Aan de andere kant zijn arbeidsrechtadvocaten bezorgd dat de 'smeerolie' uit het ontslagrecht verdwijnt.
Auteur(s)L. van Almelo
Pagina624-625
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDonner dendert door. De Miljoenennota
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2004, nr. 15, p. 626
SamenvattingVeel meer van hetzelfde. Zo kan de begroting van het ministerie van Justitie wellicht het best gekarakteriseerd worden: meet geld om criminaliteit en overlast in het publieke domein te bestrijden, meer inkomsten uit boeten en transacties (van Ä 548,2 naar 652 miljoen per jaar) en meer cellen. Hier aandacht voor een aantal wat minder in het oog lopende thema's uit de begroting.
Pagina626-626
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDokken voor collega's
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2004, nr. 15, p. 627
SamenvattingHet aantal claims als gevolg van beroepsfouten en nalatigheden is sinds 1990 met 60% gestegen. Het percentage werd genoemd op een symposium over beroepsaansprakelijkheid van juridische beroepen dat verzekeraar AON 10 september jl. in Amsterdam organiseerde. Als oorzaken kwamen ter sprake: juridisering, claimbereidheid, drukte op kleinere kantoren, toegenomen macht van de Consumentenbond en ook de bewijslast ten nadele van de professional. Hoe dan ook, de verzekeringspremies nemen toe.
Pagina627-627
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelNotaris tegen inkoopmacht
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2004, nr. 15, p. 628
SamenvattingNotarissen worden geconfronteerd met inkoopmacht van grote afnemers. De Nederlandse Mededingingsautoriteit NMa houdt een consultatie over problemen rond inkoopmacht; de Koninklijke NotariŽle Beroepsorganisatie heeft haar standpunt laten weten.
Pagina628-628
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe critici (v)
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2004, nr. 15, p. 628
SamenvattingNu minister Donner van Justitie binnenkort met een notitie komt over de positie van de balie in de rechtsstaat, vragen wij alvast enkele critici wat hun belangrijkste kritiekpunten zijn. Frans Ohm, directeur van de Raad voor de Rechtsbijstand Amsterdam, over de gefinancierde rechtshulp.
Auteur(s)M. Kat
Pagina628-628
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVerbod op afluisteren woningen Duitse advocaten
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2004, nr. 15, p. 629
Auteur(s)B. Zypries
Pagina629-629
LinkVolledige tekst artikel (budh.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
Titel'Rechter moet geen morele knopen doorhakken'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2004, nr. 15, p. 630
Samenvatting'Het EHRM zal gepolitiseerd raken, zoveel vertrouwen heb ik wel in het politieke instinct van de Europese burgers. Die rechters nemen zoveel morele en politieke beslissingen, dat de mensen zich zullen gaan interesseren voor hun benoemingen.' Aldus Antonin Scalia, sinds achttien jaar lid van het Amerikaanse Supreme Court. Hij legde donderdagavond 9 september in Amsterdam uit waarom er ook in Europa van die 'Amerikaanse toestanden' zullen optreden, zelfs moeten optreden.
Auteur(s)A. Scalia
Pagina630-630
LinkVolledige tekst artikel (budh.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCave canem. De geurindentificatieproef als gebrekkig bewijsmiddel in strafzaken
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2004, nr. 15, p. 634
SamenvattingHonden worden geregeld ingezet om in de strijd tegen de misdaad geuren te detecteren en met elkaar te vergelijken, De geuridentifictieproef berust echter op een aantal veronderstellingen die niet zijn bewezen. Daarom moeten rechters uiterst terughoudend zijn als zij hun oordeel op dit bewijsmiddel baseren. Hoe zit het met het juridische kader en de betrouwbaarheid van dit opsporingsinstrument, en welke kritische vragen kunnen advocaten daarover stellen?
Pagina634-638
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe wijzigingen van de Mededingingswet
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2004, nr. 15, p. 640
SamenvattingOnlangs hebben we in dit blad materiŽle wijzigingen van het EG-mededingingsrecht per 1 mei 2004 toegelicht. In dit nummer de wijzigingen van het Nederlandse mededingingsrecht, afgelopen juni door de Eerste Kamer aangenomen, die daarvan het gevolg zijn. En binnenkort waarschijnlijk een volgende aflevering, want: 'Gezien het Parlementair Onderzoek Bouwnijverheid zou in de toekomst de NMa de wettelijke bevoegdheid kunnen krijgen om boetes op te leggen aan bestuurders die geen medewerking verlenen.'
Auteur(s)M. Barth
Pagina640-643
LinkVolledige tekst artikel (budh.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelWonen is alimentatie genieten
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2004, nr. 15, p. 644
SamenvattingDe lasten voor de voormalige gezamenlijke eigen woning die werden betaald voor de onderhoudsgerechtigde, vormen ook alimentatie. Dat is de conclusie uit een analyse van een praktijkcasus.
Auteur(s)H. Recker
Pagina644-646
LinkVolledige tekst artikel (budh.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken geschillencommissie
TitelGeschillencommissie Advocatuur, 05-02-2004, ADV D03 0128
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2004, nr. 15, p. 661
SamenvattingWettelijke rente over een onbetaald gebleven declaratie is bij bindend advies niet toewijsbaar.
Pagina661-663
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGeschillencommissie Advocatuur, 09-01-2004, ---
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2004, nr. 15, p. 663
Pagina663-664
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelRaad van Discipline Amsterdam, 26-05-2003, ---
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2004, nr. 15, p. 665
SamenvattingTerugtrekken zonder opvolger.
Pagina665-665
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van Discipline 's-Hertogenbosch, 02-06-2003, ---
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2004, nr. 15, p. 666
SamenvattingTuchtrechtelijke aansprakelijkheid patroon.
Pagina666-667
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Discipline, 04-07-2003, 3730
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2004, nr. 15, p. 667
SamenvattingOntvankelijkheid klacht tegen Anwalt.
Pagina667-667
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Discipline, 04-07-2003, 3727
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2004, nr. 15, p. 668
SamenvattingOnbetamelijke opstelling tegenover gemeente.
Pagina668-669
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van Discipline 's-Gravenhage, 07-07-2003, ---
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2004, nr. 15, p. 670
SamenvattingGefinancierde rechtshulp en betaald optreden.
Pagina670-671
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Discipline, 07-07-2003, 3738
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2004, nr. 15, p. 671
SamenvattingOnnodig grievende uitlatingen.
Pagina671-672
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van Discipline Amsterdam, 11-07-2003, ---
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2004, nr. 15, p. 672
SamenvattingIngrijpen in praktijkuitoefening.
Pagina672-673
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van Discipline Amsterdam, 17-07-2003, ---
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2004, nr. 15, p. 673
SamenvattingInformeren over datum kort geding.
Pagina673-674
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (budh.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn