Notariaat magazine

Uitgever Sdu
Tijdschrift Notariaat magazine
Datum 13-12-2010
Aflevering 12
RubriekPraktijk
Titel'Je bent instrument ťn dienstverlener'
CiteertitelNotariaat 2010/12, 8
SamenvattingIn 2001 organiseerde Notariaat Magazine een rondetafelgesprek met als onderwerp het notariaat in 2010. Inmiddels is het tien jaar verder en staan we op de drempel van 2011. Tijd om de stand van zaken op te maken en vooruit te blikken richting 2020.
Auteur(s)G. Laan
Pagina8-11
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelSNPF vindt korten onrechtvaardig
CiteertitelNotariaat 2010/12, 12
Samenvatting'We gaan een robbertje vechten met De Nederlandsche Bank', kondigde Gijs Alferink, voorzitter van de Stichting Notarieel Pensioenfonds (SNPF) onlangs aan in dit magazine. Hoe staat het daarmee? Alferink en Max Muntinga, SNPF-directeur, blijven bij hun standpunt. 'We willen niet nu korten op de pensioenen'.
Auteur(s)W. van Hoeflaken
Pagina12-13
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
Titel'Edelweissroute' afgesloten - Hagelschot treft ook nette erfgenaam
CiteertitelNotariaat 2010/12, 14
SamenvattingOm belastingontduiking via een Zwitserse notaris te voorkomen, moeten vanaf 2012 alle erfgenamen de aangifte erfbelasting ondertekenen. Dat leidt tot meer werk voor de executeur en hogere kosten voor de erfgenaam. En tot onduidelijkheden. 'De wet moet veranderd worden. Dit kan zo niet blijven'.
Auteur(s)L. van Almelo
Pagina14-14
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelPartnerruil
CiteertitelNotariaat 2010/12, 16
SamenvattingIn de serie partnerruil kijken twee notarissen bij elkaar in de keuken. Deze keer zijn dat Bart Spruijt uit Ommen en Marnix Aarts uit Amsterdam.
Auteur(s)A. Veilbrief
Pagina16-17
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe auditor: Bart Taselaar
CiteertitelNotariaat 2010/12, 19
SamenvattingBart Taselaar is auditor, oud-notaris en lid van het dagelijks bestuur van notariskantoor Van Putten Van Apeldoorn.
Pagina19-19
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelNieuwe regels voor vastgoedlichamen
CiteertitelNotariaat 2010/12, 20
SamenvattingEen BV die onroerend goed bezit wordt onder omstandigheden aangemerkt als een vastgoedlichaam. Bij overdracht van aandelen kan dan overdrachtsbelasting verschuldigd zijn. Vanaf 1 januari wordt sneller dan voorheen aangenomen dat een BV een vastgoedlichaam is. Deze ingrijpende wijziging vraagt om extra alertheid van de notaris.
Auteur(s)H. van Wermeskerken
Pagina20-21
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoe ziet de digitale toekomst eruit?
CiteertitelNotariaat 2010/12, 22
Samenvatting'6 augustus 1991. Zegt die datum u iets?' Geen reactie. 'En weet u wat dit is?' Te zien is een dia die nog het meeste weg heeft van een e-mail. 'Dat is de dag dat de eerste website ontstond. En bedenk wel, dat is pas 70000 dagen geleden. 7000 dagen! En waar staan we nu?' Aan het woord is Tony Bosma, futuroloog en partner bij Ordina op het gebied van innovatie en klantcontact. Hij is een van de sprekers op het congres 'De Digitale Toekomst van het Notariaat', dat 19 november plaatsvond in Media Plaza (Utrecht).
Auteur(s)M. Lindenhovius
Pagina22-23
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelStelling: Decemberdrukte is een mythe?
CiteertitelNotariaat 2010/12, 24
Samenvatting'Nee hoor, ik mag geen vrij in december. Dan hebben wij het veel te druk op kantoor.' Een veelgehoorde uitspraak. Ook nu nog. Maar hoe valt dit te rijmen met die andere veelgehoorde kreet dat het werk vanwege de kredietcrisis enorm is teruggelopen? Bestaat die decemberdrukte nog wel echt? Of is het iets wat nog vooral tussen de oren zit? En als het al zou bestaan, zijn werknemers dan zelf niet in staat om in te schatten of ze vrij kunnen nemen die maand. Moet dat echt van hogerhand opgelegd worden?
Auteur(s)M. Lindenhovius
Pagina24-25
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelBotsende belangen rondom de legitimaris
CiteertitelNotariaat 2010/12, 26
SamenvattingSinds de notaris het onterfde kind niet meer hoeft te informeren over zijn rechtspositie is er discussie over deze richtlijn. Vooral omdat die de kern raakt van de notariŽle dienstverlening.
Auteur(s)J. aan de Stegge
Pagina26-29
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDe betrokken notaris
TitelDe betrokken notaris: Tinus Gaikema
CiteertitelNotariaat 2010/12, 30
SamenvattingCoevorden is een oude historische stad. Ik heb de boeken er nog weer eens op nageslagen: in 1148 kwam de naam al voor in stukken. Een voorde is een doorwaadbare plaats in een beek of rivier. Er was hier een soort zandrug tussen allemaal moerasgebied. Koeien werden er naar landbouwgrond geloodst. Vandaar de naam van de stand. Deze plek lag ook aan de enige doorgaande weg vanuit Duitsland naar het noorden, naar Groningen, de rest was moeras.
Auteur(s)A. Huyser
Pagina30-31
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelTunnelvisies: een leerschool
CiteertitelNotariaat 2010/12, 33
SamenvattingBij tunnelvisie denk ik aan het Openbaar Ministerie (OM). Het OM heeft vooral van het bestaan daarvan het bewijs geleverd. Maar het heeft geen monopolie. De jurist die het boekje 'De slapende rechter' van Wagenaar e.a. heeft gelezen, hult zich in plaatsvervangende schaamte. Niet omdat rechters fouten maken, maar omdat zij het niet over hun tong krijgen dat toe te geven. De zaken 'Lucia de B.' en de 'Schiedammer parkmoord' illustreren het. Recent deed een raadsheer/hoogleraar een boekje open. Ging het om nieuwe kleren of om vuile was?
Auteur(s)A. Rieter
Pagina33-33
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelHuwelijkse voorwaarden
CiteertitelNotariaat 2010/12, 34
SamenvattingHet voorstel van D66 om de wettelijke basis bij een huwelijk om te draaien - standaard huwelijkse voorwaarden in plaats van gemeenschap van goederen - heeft tot veel reacties geleid in de media. Weinig mensen heb ik echter een antwoord horen geven op de vraag welk probleem hiermee eigenlijk wordt opgelost. Let wel, ik ben niet tegen veranderingen in het huwelijksvermogensrecht, maar de discussie die nu is opgelaaid lijkt gevoerd te worden op verkeerde gronden.
Auteur(s)G. Sarneel
Pagina34-34
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKNB-nieuws
TitelDigitalisering bibliotheek, een logische stap
CiteertitelNotariaat 2010/12, 34
SamenvattingDe laatste jaren heeft de digitalisering van juridische bronnen een grote vlucht genomen. Ook het bureau van de Koninklijke NotariŽle Beroepsorganisatie (KNB) blijft hierin niet achter. Het digitaliseren van de bibliotheekcollectie is daarvan een onderdeel. Hoe hebben wij dat aangepakt.
Pagina34-35
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtuitspraken
TitelGerechtshof Amsterdam, 05-10-2010, 200.048.483/01 NOT
CiteertitelNotariaat 2010/12, 38
SamenvattingNotaris geeft geen voorlichting over de keuze tussen zuivere of beneficiaire aanvaarding van een nalatenschap.
Samenvatting (Bron)Het hof constateert dat de notaris, door herhaaldelijk te verwijzen naar de netelige positie waarin haar zoons zullen komen te verkeren, klaagster onder ontoelaatbaar zware druk zet om een voor haar financieel nadelige beslissing (aanvaarding van de nalatenschap) te nemen. Naar het oordeel van het hof heeft de notaris in strijd met de door hem op grond van artikel 17 Wna in acht te nemen zorgvuldigheid gehandeld. Het hof komt tot de conclusie dat de notaris tuchtrechtelijk laakbaar heeft gehandeld bij de voorlichting betreffende de te maken keuze tussen zuiver/beneficiair aanvaarden of verwerpen. Gelet op de omstandigheid dat de notaris geen tuchtrechtelijk verleden heeft acht het hof de maatregel van waarschuwing passend en geboden.
Pagina40-40
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2010:BO0822
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtuitspraken
TitelKamer van Toezicht Leeuwarden, 30-09-2010, ---
CiteertitelNotariaat 2010/12, 38
SamenvattingTen onrechte in de akte beroep op vrijstelling van overdrachtsbelasting opgenomen. De notaris had zijn dienst moeten weigeren.
Pagina40-41
UitspraakECLI:NL:TNOKLEE:2010:YC0515
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtuitspraken
TitelGerechtshof Amsterdam, 02-11-2010, 200.060.127/01 NOT
CiteertitelNotariaat 2010/12, 39
SamenvattingExorbitante declaraties ingediend voor overbodige werkzaamheden, die zonder vooroverleg met cliŽnte werden verricht.
Samenvatting (Bron)Met de kamer is het hof van oordeel dat de notaris ernstig te kort geschoten is in de zorg die hij ten opzichte van klaagster diende te betrachten. Ter zitting in hoger beroep heeft de notaris erkend dat hij de belangen van klaagster volstrekt uit het oog heeft verloren en daarmee blijk gegeven het onjuiste van zijn handelen in te zien. Met de kamer is het hof van oordeel dat, gelet op de ernst van het verwijt dat de notaris moet worden gemaakt, een schorsing van twee weken passend en geboden is.
Pagina41-41
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2010:BO4684
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonalia
TitelPersonalia
CiteertitelNotariaat 2010/12, 42
Pagina42-42
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKanocolumn
TitelOndernemingsplan
CiteertitelNotariaat 2010/12, 42
SamenvattingIk heb mij recentelijk gewaagd aan enige verdieping in de - lustremmende - criteria voor een (bij)kantoor, in het kader van de beoordeling van een ondernemingsplan door de Commissie van Deskundigen Notariaat. Ik ben er een stuk wijzer van geworden en maak u graag deelgenoot van mijn bevindingen.
Pagina42-42
Artikel aanvragenVia Praktizijn