Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie

Uitgever Sdu
Tijdschrift Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie
Datum 20-12-2010
Aflevering 6868
TitelOnvrede over wetgevingsproces
CiteertitelWPNR 6868/935
SamenvattingIn de privaatrechtelijke rechtspraktijk en bij de redactie van het WPNR heerst grote onvrede over de stroperigheid van het wetgevingsproces op de hierna aan te duiden terreinen.
Pagina935-935
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPrivaatrecht Actueel
TitelZekerheidstelling ten behoeve van minderjarige erfgenamen, wilsrechten en de positie van de kantonrechter
CiteertitelWPNR 6868/936
SamenvattingAls bij de wettelijke verdeling of een ouderlijke boedelverdeling minderjarigen zijn betrokken, kan de kantonrechter geen zekerheidstelling vervangen. Ook niet als, bij de wettelijke verdeling, de wilsrechten van de art. 4:21 e.v. BW aan de kinderen zijn ontnomen.
Auteur(s)M.J.A. van Mourik
Pagina936-937
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelAansprakelijkheid en draagplicht voor gemeenschapsschulden na ontbinding van de huwelijksgemeenschap volgens het ontwerp Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen
CiteertitelWPNR 6868/938
SamenvattingSchrijver onderzoekt hoe de ontworpen tweede zin van art. 1:102 BW dient te worden verstaan en toegepast en komt tot de conclusie dat het aanbeveling verdient deze zin aan te passen.
Auteur(s)S. Perrick
Pagina938-949
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelStellen en bewijzen in gevallen van dwaling en non-conformiteit (II, slot)
CiteertitelWPNR 6868/949
SamenvattingVoortgezette bespreking van dwaling en non-conformiteit vanuit bewijsrechtelijk perspectief. In deze aflevering de non-conformiteit, met bijzondere aandacht voor het peilmoment, normaal gebruik en de rol van onderzoeks- en mededelingsplichten.
Auteur(s)W.L. Valk
Pagina949-957
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGolddiggers in de nalatenschap? Het belang van de handhaving van termijnen
CiteertitelWPNR 6868/958
SamenvattingKan een kind dat al een juridische vader heeft erven van zijn biologische vader? De vervaltermijnen van art. 1:200 lid 6 en 1:205 lid 4 nader beschouwd in twee recente beschikkingen.
Auteur(s)J.H.M. ter Haar , A. Heida
Pagina958-963
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReactie
TitelOok Vormerkung bij executoriale verkoop!
CiteertitelWPNR 6868/964
SamenvattingDe auteur reageert op de stelling dat bescherming van de veilingkoper door middel van Vormerkung onwenselijk is. Tevens wordt de mogelijkheid van inschrijving van de veilingkoop in de openbare registers besproken.
Auteur(s)I. Visser
Pagina964-968
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNaschrift
TitelNaschrift
CiteertitelWPNR 6868/969
Auteur(s)L.P. Broekveldt
Pagina969-970
Artikel aanvragenVia Praktizijn