Delikt en Delinkwent

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Delikt en Delinkwent
Datum 24-12-2010
Aflevering 10
TitelSlappe rechters
CiteertitelDD 2010, 79
SamenvattingHet gedoog- en regeerakkoord van het in oktober aangetreden kabinet Rutte kondigt aan dat binnenkort voor een aantal delicten minimumstraffen zullen worden ingevoerd.
Auteur(s)A.H. Klip
Pagina1253-1263
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelBetter safe, than sorry? Over de legitimiteit van strafbaarstelling van seksueel corrumperen van minderjarigen en grooming
CiteertitelDD 2010, 80
SamenvattingSinds kort is seksueel corrumperen van minderjarigen (artikel 248d) respectievelijk grooming (artikel 248e) strafbaar. Beide bepalingen vloeien voort uit het Verdrag van Lanzarote (verder: het Verdrag). Doel van het Verdrag is de bestrijding van seksueel misbruik van minderjarigen op internationaal niveau te stimuleren, in het bijzonder gelet op de digitalisering van de samenleving. De vlotte ratificatie van het Verdrag en de snelheid waarmee het daarop gebaseerde wetsvoorstel werd aangenomen, wijzen op een breed politiek draagvlak. Maar er waren ook kritische geluiden. Deze richtten zich op de overlap met bestaande strafbepalingen, de verruimde strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen, alsmede die van de voorlopige hechtenis. Deze bezwaren hebben het parlement destijds niet kunnen overtuigen, maar was dat terecht? Heeft de wetgever kritisch genoeg gekeken naar de noodzaak van strafbaarstelling? Of heeft de wens om seksueel misbruik te voorkomen ertoe geleid dat de grenzen van het strafrecht te vergaand zijn verruimd?
Auteur(s)R.S.B. Kool
Pagina1264-1293
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekbespreking
TitelP. Nieuwbeerta, Gevangenisstraf, levenslopen en criminele carrières (oratie Utrecht)
CiteertitelDD 2010, 81
Auteur(s)M.M. Boone
Pagina1294-1303
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekbespreking
TitelH.J.B. Sackers, Herder, hoeder en handhaver (oratie Nijmegen)
CiteertitelDD 2010, 82
Auteur(s)L.J.J. Rogier
Pagina1304-1310
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMededelingen
TitelMededelingen
CiteertitelDD 2010, 83
SamenvattingConference on Substantive Criminal Law of the European Union
Maastricht University - 20th and 21st of Januari 2011

Conference: 'Common Civility: Criminal Law as a Cultural Hybrid'
T.M.C. Asser Instituut, The Hague, 28th and 29th of January 2011
Pagina1311-1312
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFinancieel-economisch strafrecht
TitelFinancieel-economisch strafrecht
CiteertitelDD 2010, 84
SamenvattingHet is alweer ruim vijf jaar geleden dat de Wet Marktmisbruik in werking trad. In één van de voorgaande rubrieken werden de hoofdlijnen van deze wet geschetst (zie DD 2005, 83, p. 1161 - 1167). De inhoud van de Wet Marktmisbruik is terug te vinden in hoofdstuk 5.4 van de Wet op het financieel toezicht (Wft), met uitzondering van de publicatieplicht betreffende koersgevoelige informatie, welke inmiddels verplaatst is naar artikel 5:25i Wft.
Auteur(s)D.R. Doorenbos
Pagina1313-1320
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFiscaal strafrecht
TitelFiscaal strafrecht
CiteertitelDD 2010, 85
SamenvattingIn deze rubriek wordt een kort overzicht gegeven van een aantal relevante wetgevende ontwikkelingen die de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR) regarderen. In de eerste plaats zijn dat de wijzigingen ten gevolge van de inwerkingtreding van de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Ten tweede is de AWR aangepast doordat de strafdreiging op zwart sparen is aangescherpt. Ten slotte heeft zich begin dit jaar in fiscalibus een verdere opmars van de bestuurlijke boete voltrokken.
Auteur(s)W.E.C.A. Valkenburg
Pagina1320-1323
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak EHRM
TitelRechtspraak EHRM
CiteertitelDD 2010, 86
SamenvattingEHRM 2 september 2010, Iorgov t. Bulgarije (2)
Tenuitvoerlegging levenslange gevangenisstraf niet in strijd met artikel 3 EVRM

ERHM (Grand Chamber) 1 juni 2010, Gäfgen t. Duitsland
Bewijsgebruik na mensonwaardige behandeling (artikel 3 en artikel 6 EVRM)

EHRM (Grand Chamber) 14 september 2010, Sanoma Uitgevers B.V. t. Nederland
De rolverdeing tussen de verschillende procesdeelnemers in het vooronderzoek (artikel 6 en artikel 10 EVRM)

EHRM 14 oktober 2010, Brusco t. Frankrijk

EHRM 1 april 2010, Pavlenko t. Rusland

EHRM 6 juli 2010, Pocius t. Litouwen en Uzukauskas t. Litouwen
Interne openbaarheid m.b.t. 'geheme' registers (artikel 6 EVRM)

EHRM 20 juli 2010, Van Anraat t. Nederland (ontv.)

Wet oorlogsmisdrijven niet in strijd lex certa-beginsel; HR niet gehouden tot motiveerd verwerpen van betoog in reactie op COM (artikel 6 en 7 EVRM)
EHRM 20 juli 2010, Van Anraat t. Nederland (ontv.)

EHRM 2 september 2010, Uzun t. Duitsland
Observatie met behulp van GPS-zender (artikel 8 EVRM)
Auteur(s)J.E.B. Coster van Voorhout , J.M.W. Lindeman
Pagina1324-1343
Artikel aanvragenVia Praktizijn