Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Datum 07-01-2011
Aflevering 10
RubriekRedactioneel
TitelOntruiming van kraakpanden: de burgermeestersbevoegdheid die geen burgemeestersbevoegdheid is
CiteertitelNTB 2011, 44
SamenvattingBegin november haalde de problematiek rond de ontruiming van kraakpanden diverse voorpagina's van landelijke dagbladen. Aanleiding was een arrest van het Hof Den Haag van 8 november 2010 (LJN BO3682) waarin het de ontruiming van een aantal kraakpanden in Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Leeuwarden op grond van de nieuwe Kraakwet (officieel: de wet Kraken en leegstand) in strijd achtte met het in het EVRM gewaarborgde huisrecht, omdat de ontruiming zou kunnen plaatsvinden zonder dat was gegarandeerd dat de krakers van te voren een oordeel van de rechter zouden kunnen vragen. Verschillende burgemeesters, maar in het bijzonder de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan, werden op de radio en televisie en in de kranten geÔnterviewd over de vraag hoe het nu verder moest met de uitvoering van de nieuwe Kraakwet. De eerste indruk bij de problematiek van het ontruimen van kraakpanden is dat hier in belangrijke mate de burgemeester aan zet is. Is die ontruimingsbevoegdheid het zoveelste voorbeeld van een nieuwe bevoegdheidstoekenning aan de burgemeester (zie de bijdrage van L.J.J. Rogier in dit blad)?
Auteur(s)G.T.J.M. Jurgens
Pagina307-308
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelNieuwe bevoegdheden van de burgemeester - Sancties, bevelen en andere maatregelen
CiteertitelNTB 2011, 45
SamenvattingDe burgemeester is met allerlei nieuwe bevoegdheden van burgervader in een 'veiligheidsbaas' veranderd. Die bevoegdheden trekken daarmee aandacht maar tegelijkertijd blijft de juridische status van deze bevoegdheden (en in hoeverre ze verschillen van wat we al kennen) meestal in het midden. Auteur neemt deze nieuwe ontwikkelingen onder de loep.
Auteur(s)L.J.J. Rogier
Pagina309-314
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelOntwikkelingen op het terrein van de overheidsaansprakelijkheid; over grenzen van privaatrecht en bestuursrecht heen
CiteertitelNTB 2011, 46
SamenvattingOp 16 november 2010 werd in Tilburg de jaarlijkse Herman Schoordijklezing uitgesproken door de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak die de ontwikkeling van de overheidsaansprakelijkheid sinds 1984 belichtte, daartoe geÔnspireerd door het uit dat jaar stammende werk 'Bestuursrecht en privaatrecht' van H.C.F. Schoordijk.
Auteur(s)J.E.M. Polak
Pagina315-323
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelHet regeerakkoord van het kabinet Rutte: de schaamte voorbij
CiteertitelNTB 2011, 47
SamenvattingIn deze opinie over het regeerakkoord van 30 september 2010 bespreek ik enkele thema's, die vrijwel allemaal voor het bestuursrecht min of meer van belang zijn. Met het onderstaande kan en wil ik dus zeker geen uitvoerige behandeling van het gehele regeerakkoord bieden. Ik heb niet steeds de vindplaatsen van de besproken passages genoemd, maar dat wel gedaan bij die onderdelen waarvan de lezer naar ik vrees anders niet zou geloven dat ze er in staan.
Auteur(s)F.C.M.A. Michiels
Pagina324-326
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelBestuur en privaatrecht
CiteertitelNTB 2011, 48
SamenvattingIndeling

1 Algemeen

2 De overheid in het (privaatrechtelijke) rechtspersonenrecht

3 Vertegenwoordiging

4 Goederen-/burenrecht

5 Verjaring
5.1 Publiekrechtelijke geldschulden
5.2 Overeenkomsten
5.3 Onrechtmatige daden van burgers jegens de overheid
5.4 Onverschuldigde betaling

6 Overeenkomsten met de overheid
6.1 Algemeen
6.2 Privaatrechtelijke overeenkomsten
6.3 Bevoegdhedenovereenkomsten
6.4 Gemengde overeenkomsten

7 Onrechtmatige daad
7.1 Rechtsmachtverdeling
7.2 Onrechtmatige overheidsdaad

8 Onverschuldigde betaling

9 Ongerechtvaardigde verrijking
Auteur(s)M.W. Scheltema
Pagina327-333
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelEuropees bestuursrecht
CiteertitelNTB 2011, 49
SamenvattingIndeling

1 Bestuurlijke organisatie
1.1 Instellingen en organen van de EU
1.2 Openbaarheid van bestuur
1.3 Toezicht en samenwerking
1.4 Nationale bestuursorganisatie

2 Bestuurshandelingen
2.1 Implementatievragen
2.2 Besluiten
2.2.1 Verordeningen
2.2.2 Richtlijnen
2.2.3 Beschikkingen
2.2.4 Andere handelingen

3 Rechtsbescherming
3.1 Stelsel van rechtsbescherming
3.2 Ontvankelijkheidsvragen
3.2.1 Beroeps- en verjaringstermijn
3.2.2 Procespartijen
3.2.3 Voor beroep vatbare handeling
3.3 Behandeling
3.4 Uitspraken
3.5 Bijzondere procedures
3.5.1 Schorsing/voorlopige maatregelen
3.5.2 PrejudiciŽle vragen

4 Rechtsbeginselen
4.1 Reikwijdte
4.2 De uit de algemene rechtsbeginselen voortvloeiende eisen
4.2.1 Voorbereiding en motivering
4.2.2 Motivering
4.2.3 MateriŽle eisen
4.2.4 Overige eisen

5 Handhaving en schadevergoeding
5.1 Handhaving
5.2 Aansprakelijkheid
Auteur(s)A.P.W. Duijkersloot , R.J.G.M. Widdershoven
Pagina334-343
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRubriek - Bijeenkomsten
TitelBijeenkomsten
CiteertitelNTB 2011,
SamenvattingHet Instituut voor Bouwrecht organiseert op donderdagmiddag 13 januari 2011 een 'Actualiteiten college bestuursprocesrecht'.

Het Instituut voor Bouwrecht organiseert op dinsdag 8 maart 2011 een 'Actualiteiten college Ruimtelijke ordening en vergunningverlening'.

Het Instituut voor Bouwrecht organiseert op donderdag 16 juni 2011 het Wabo-congres 'Voldoet de Wabo aan uw verwachting; de eerste ervaringen'.
Pagina344-344
Artikel aanvragenVia Praktizijn