Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 04-02-2011
Aflevering 2
RubriekActualiteiten
TitelFouten en vertraging bij heffing griffierechten
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 2, p. 2
SamenvattingDe nieuwe Wet griffierechten burgerlijke zaken veroorzaakt sinds 1 januari problemen met de griffierechtsheffing.
Auteur(s)T. Sillevis Smit
Pagina2-2
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelActualiteiten
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 2, p. 2
SamenvattingAdvocaat terecht van curatorenlijst geschrapt

Werledcongres jonge advocaten Amsterdam

Relativiteitseis in Crisis- en herstelwet zet omwonenden buitenspel

Verjaring afschaffen doet 'afbreuk aan karakter strafrecht'

Verschoningsrecht voor Duitse mediator

'Hoge premies door letselschadeadvocaten UK'

Maximum voor toevoegingsadvocaten

Uitspraakje publiceren?
Pagina2-6
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVan de deken
TitelNiet meer stamoudsten tegen stoute stamgenoten
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 2, p. 3
SamenvattingWie op 1 februari 1986 geboren is - de generatie die nu de advocatuur instroomt - is even oud als het moderne tuchtrecht voor de advocatuur. Per die datum is het systeem van raden van discipline en het Hof van Discipline in werking getreden (zie ook elders in deze Actualiteiten).
Auteur(s)J. Loorbach
Pagina3-3
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelNMa? Hupsakee, weg ermee
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 2, p. 5
SamenvattingPaniek in kofferland. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) deed vorige week invallen bij reisorganisaties TUI Nederland, Thomas Cook en Oad. De reisorganisaties voor Jan Modaal worden verdacht voor verboden prijsafspraken.
Auteur(s)H. Veenendaal
Pagina5-5
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelMeer rechten voor slachtoffer in strafproces
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 2, p. 6
SamenvattingOp 1 januari van dit jaar is een nieuwe regeling voor het slachtoffer in het strafproces van kracht geworden (Wet ter versterking van de positie van het slachtoffer van 17 december 2009, Stb. 2010,1).
Auteur(s)R. Malewicz
Pagina6-6
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelDas beantwoordt aangifte met klacht
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 2, p. 7
SamenvattingDe aangifte van advocaat en voormalig SRK-jurist Leendert de Jong tegen het Verbond van Verzekeraars en rechtsbijstandsverzekeraars is door Das beantwoord met een klacht bij de Haarlemse deken.
Auteur(s)L. van Almelo
Pagina7-7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelSleutelrol voor advocaten bij Jasmijnrevolutie 'Ze kunnen niet iedereen arresteren'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 2, p. 8
Samenvatting'Ze konden nu eenmaal niet iedereen arresteren', zegt de Tunesische mensenrechtenadvocaat Mohamed Abbou aan de telefoon. Aan de vervolging en onderdrukking van Tunesische mensenrechtenadvocaten lijkt door de Jasmijnrevolutie een voorlopig einde gekomen.
Auteur(s)T. Scheltema
Pagina8-8
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelEHRM schrijft en belt Nederlandse regering
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 2, p. 9
SamenvattingBemoeit het Europese Hof voor de Rechten van de Mens zich te veel met het (asiel) - beleid van de Europese landen? Advocaten moeten alert zijn om nakoming van uitspraken af te dwingen.
Auteur(s)T. Sillevis Smitt
Pagina9-11
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelRechtbank Den Bosch gaat door met avondzittingen
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 2, p. 11
SamenvattingZe gaan dit jaar verder met experimenteren met avondzittingen bij de Rechtbank Den Bosch. Vorig jaar hield men een eerste proef. Eisers, gedaagdenn, verweerders, officieren en verdachten: ze waren allemaal enthousiast, zo meldde de afdeling persvoorlichting van de rechtbank in decmeber.
Auteur(s)T. Sillevis Smitt
Pagina11-11
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelBerichten van de Orde
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 2, p. 12
SamenvattingGevraagd: commentaar op 'Kortmann'

Uitbreiding Digitaal loket rechtspraak

Gevraagd: advo-coaches
Pagina12-12
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelRaden van discipline bestaan 25 jaar. Geen onderonsje meer
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 2, p. 13
SamenvattingOp 1 februari 1986 namen de raden van discipline de tuchtrechtspraak over van de raden van toezicht. Zo kort geleden was de tuchtrechtspraak nog wat we nu 'een onderonsje van advocaten' zouden noemen. Wie voor 1986 een klacht had over een advocaat, kwam terecht bij een gezelschap van confrères van de beklaagde uit hetzelfde arrondissiment: de raad van toezicht - als de klacht niet al in het voorstadium door de deken naar de prullenbak was verwezen.
Auteur(s)M. Verburgh
Pagina13-13
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelAdvocaten strijden tegen publieke veroordelingen. Het mediagerecht
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 2, p. 15
SamenvattingHeeft verslavingsgoeroe Keith Bakker zich vergrepen aan kwetsbare cliënten, en is het feit dat Bakker zelf een ex-junkie is daarbij relevant? De Telegraaf liet op 10 december vorig jaar een minderjarig meisje aan het woord in eeen paginanoot artikel met de kop: 'Keith Bakker misbruikte patiëntes'. Direct gevolg: de NCRV haalde Bakkers programma waarin hij families helpt met verslavingsproblemen onmiddelijk van de buis.
Auteur(s)T. Scheltema
Pagina15-19
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKroniek Arbeidsrecht 2009-2010
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 2, p. 20
SamenvattingDeze kroniek bevat een overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht tussen november 2009 en 1 januari 2011. Het afgelopen jaar stond vooral in het teken van arresten op het gebied van kennelijk onredelijk ontslag. Dit in navolging van de ontwikkeling van twee formules voor de kennelijk onredelijk ontslagprocedure: die van het Gerechtshof Den Haag en de XYZ-formule van de andere hoven.
Auteur(s)K. Hillebrandt , C. Oberman
Pagina20-27
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWerken in het buitenland
TitelLa dolce vita in Breda
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 2, p. 29
SamenvattingEen land van kaas en klompen, nat en koud. Meer wist de italiaanse Patrizia Marcucci niet van Nederland. Tot de liefde haar twintig jaar geleden naar Breda voerde. Ze werd Nederlands advocaat in Tilburg. 'Ik voelde me meteen thuis.'
Auteur(s)A. Italianer
Pagina29-30
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFamilierecht
TitelAdvocaat mag niet twee partijen dienen
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 2, p. 31
SamenvattingJan Loorbach blijft erbij, als ex-annotator van tuchtrechtelijke uitspraken, dat een advocaat bij een echtscheiding niet voor de twee ex-echtgenoten kan optreden. Een vFAS-advocaat/-mediator moet niet pronken met het verschoningsrecht van de advocaat.
Auteur(s)J. Loorbach
Pagina31-32
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelCommissie-Kortmann stelt foute eisen aan universiteiten
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 2, p. 33
SamenvattingDe Commissie-Kortmann die de stagiaire onderzocht, wil ook dat de rechtenfaculteiten betere studenten afleveren. Volgens de Maastrichtse decaan Heringa heeft de commissie die eisen niet onderbouwd en miskent ze de kwaliteiten van de divers gevormde juridische academici.
Auteur(s)A.W. Heringa
Pagina33-34
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelBeroepsvaardigheden stiefmoederlijk behandeld
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 2, p. 35
SamenvattingDe Commissie-Kortmann schiet tekort waar het gaat om de beroepsvaardigheden, vindt Asha van Rooijen. Zij pleit voor ontwikkeling van commerciële vaardigheden, duidelijker eindtermen en loskoppeling van taalvaardigheidstraining en kennisoverdracht.
Auteur(s)A. van Rooijen
Pagina35-36
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelNieuwe griffierechten - Waarom moet de advocaat de schulden betalen van hen die hij bijstaat?
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 2, p. 37
SamenvattingRecent moest ik een appèldagvaarding opstellen, op nader aan te voeren gronden. Waar ik tot voor kort afkon met één A4'tje zijn dat er sinds 1 januari drie. Toen is de Wet Griffierechten Burgerlijke Zaken (WGBZ) in werking getreden, waaraan wij een aanzegging te danken hebben die voor de onvermogende die daar iets van begrijpt de titel 'drs.' zou moeten opleveren.
Auteur(s)M. Maathuis
Pagina37-37
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelVof, cv en maatschap vergeten in nieuw griffierechtenstelsel?
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 2, p. 39
SamenvattingIn het nieuwe griffierechtenstelsel geschieden de heffing en incasso aan het begin van de procedure, en als er niet (op tijd) betaald wordt, is de kans groot dat de zaak niet in behandeling wordt genomen. Aan de wet is de juridische vakpers de nodige aandacht besteed. Daarbij is in elk geval één punt over het hoofd gezien.
Auteur(s)H. Loonstein
Pagina39-39
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEven opfrissen
TitelVerjaring van vordering bij verzekeringsuitkering
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 2, p. 40
SamenvattingEen langere verjaringstermijn en een ruimhartiger stuitingsregime bezorgen verzekerden een meer ontspannen schadeafwikkeling.
Auteur(s)H. Bast
Pagina40-40
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRecensie
TitelE. Schutte en J. Spierdijk, De advocaat in mediation
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 2, p. 41
Pagina41-41
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKantoorartikelen
Titel'Advocatenkantoren moeten zich duidelijker positioneren'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 2, p. 42
SamenvattingPersoneelsadvertenties advocatuur: te grijs, te veel tekst, te onduidelijk.
De Bakker om de hoek adverteert duidelijker dan advocatenkantoren. Dat is de conclusie van Judith Roelofs-Wisman, marketing- en communicatieadviseur bij Vookus. Ze bestudeerde de jaargangen 2003 en 2009 van het Advocatenblad.
Auteur(s)M. Knapen
Pagina42-43
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelTarieven (1)
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 2, p. 43
SamenvattingVan alle klachten over advocaten, nemen die over de kosten van een advocaat wel een bijzondere plaats in. Men vindt advocaten 'te duur' en de rekeningen 'onduidelijk', zo blijkt steeds weer.
Auteur(s)D. Stuyling de Lange
Pagina43-43
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReacties & brieven
TitelReacties
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 2, p. 44
SamenvattingRéchters verplichten advocaten te zitten

Niet het laatste woord, hoop ik

'Orde handboek is een ramp'

Chinees rechtssysteem is echt zo slecht nog niet

Dwangcomparitie? Borrelpraat!
Pagina44-46
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelTransfers
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 2, p. 47
Pagina47-49
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRaad van Discipline Arnhem, 21-12-2009, ---
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 2, p. 50
SamenvattingMisbruik van positie als deken?
Pagina50-50
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRaad van Discipline Arnhem, 08-03-2010, ---
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 2, p. 50
SamenvattingHet staat een advocaat vrij namens een vennootschap op te treden tegen een 50%-aandeelhouder die het daarmee oneens is. Geen tegenstrijdig belang.
Pagina50-51
UitspraakECLI:NL:TADRARN:2010:YA0597
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRaad van Discipline Amsterdam, 19-04-2010, ---
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 2, p. 51
SamenvattingIndien een advocaat zich jegens de wederpartij persoonlijk garant stelt voor de nakoming van de financiële verplichtingen van zijn cliënt, moet de wederpartij erop kunnen vertrouwen dat de advocaat, na daartoe te zijn aangesproken, zijn verplichting uit hoofde van die garantstelling onverwijld zal nakomen.
Pagina51-51
UitspraakECLI:NL:TADRAMS:2010:YA0578
Artikel aanvragenVia Praktizijn