Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 28-02-2011
Aflevering 3
RubriekActualiteiten
TitelActualiteiten
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 3, p. 4
SamenvattingDoorbraak bij nummerherkenning - Minister vertrouwt toezicht deken

Europese Hof - Balielidmaatschap voorschrijven mag

Wetsvoorstel zwarte lijst naar Kamer

Het Citaat - 'Rechters zeggen dat het beoordelen van bewijsmiddelen een juridische discussie is. Maar dat is het juist niet.

Hoge Raad om in kwestie kantoorbetekening

Advocaat en Jodenredder overleden

Kinderalimentatie blijft aftrekbaar

'Berecht strafzaak waar verdediging makkelijk is'
Pagina4-7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVan de deken
TitelDe Rutte-garantie!
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 3, p. 3
SamenvattingAdvocaten zijn er voor specifieke en actuele belangen; de Nederlandse Orde van Advocaten is er (ook) om voor alle Nederlandse rechtzoekenden, als genus, op te komen als het gaat om hun juridische belangen van vandaag, maar vooral ook die van (over)morgen. u moet het in dat licht zien dat ik mij ditmaal bezighoud met de garanties die onze minister-president recent aan de Kamer en daarmee aan het Nederlandse volk heeft geadresseerd. Dat gebeurde in de dialoog die zich op 27 januari jl. in de Tweede Kamer ontspon; het betrof het Kunduz-debat.
Auteur(s)J. Loorbach
Pagina3-3
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelDuitse rechter te intiem met advocaat
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 3, p. 4
SamenvattingEen vrouwelijke raadsheer van het Duitse Bundesgerichtshof in Karlsruhe vecht tegen haar overplaatsing naar een andere civiele kamer omdat zij te nauwe banden heeft met een advocaat.
Auteur(s)L. van Almelo
Pagina4-4
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelRechtsmacht bij onbekende woonplaats minderjarigen
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 3, p. 5
SamenvattingDe Nederlandse rechter is bevoegd om van een verzoek tot vaststelling van een omgangsregeling kennis te nemen, als de minderjarige die het betreft niet in Nederland woont en niet duidelijk is waar hij verblijft. Dit heeft het Gerechtshof 's-Gravenhage op 12 januari 2011 beslist (zaaknummer 200.056.166/01). Dat met een beroep op art. 9 sub b Rv rechtsmacht kan worden gecreŽerd, is een groot goed.
Auteur(s)K. Boshouwers
Pagina5-5
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelDe lekkende rechter
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 3, p. 5
SamenvattingEn nu hebben we dus ook de lekkende rechter. Mr. Harbert Schimmel uit Zwolle ligt onder vuur omdat hij op verzoek het strafblad had gelicht van de Koerdische vriend van de dochter van zijn bezorgde buren. Deze vriend bleek vuurwapengevaarlijk en gewelddadig. Dat had de rechter eigenlijk niet mogen vertellen, daar is iedereen het wel over eens. Enkele advocaten haastten zich om hun heilige verontwaardiging te uiten. Er is inmiddels aangifte gedaan, de rechter is vervolgens hangende officieel onderzoek geschorst.
Auteur(s)M. Kaaks
Pagina5-5
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelIntussen op het Binnenhof ... ... wordt het menens met de bezuinigingen.
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 3, p. 7
SamenvattingIneens regent het concrete (bezuinigings)voorstellen in de rechtspleging. De rechtzoekende die niet eerst langs het Juridisch Loket is gegaan, betaalt straks een hogere eigen bijdrage voor een toevoeging. Daarnaast leidt in asielzaken de nieuwe asielprocedure tot een andere toevoegingsvergoeding voor de advocaat. Beide plannen zijn nog afkomstig van het vorige kabinet en moeten dit jaar van kracht worden. Een derde ontwerpbesluit regelt de piketvergoeding voor rechtshulp tijdens politieverhoren (zie verderop in de Actualiteiten, red.). Dit 'Salduz-besluit' vloeit niet voort uit bezuinigingsdoelstellingen van de regering, maar de vergoeding is volgens de Vereniging van Strafrechtadvocaten veel te laag. Daarbovenop moet de rechtshulp vanaf 2014 nog eens Ä 50 miljoen per jaar goedkoper worden. Daartoe kunnen straks echtscheidingen zonder advocaat aangevraagd worden en ... gaan de toevoegingstarieven voor advocaten omlaag.
Pagina7-7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelAgenda
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 3, p. 8
Pagina8-8
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
Titel'Advocaatuurlijke vrijheid in het geding'; Eskes wint tuchtzaak over verstrekking strafdossiers - OM teleurgesteld.
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 3, p. 9
SamenvattingHet Openbaar Ministerie kan advocaten niet door een eenzijdige mededeling beperken in hun vrijheid om gegevens uit het strafdossier aan derden te verstrekken. Dat is de belangrijkste uitkomst van een tuchtzaak tegen advocaat Tom Eskes.
Auteur(s)T. Sillevis Smitt
Pagina9-9
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelPottenkijkers niet welkom in SyriŽ
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 3, p. 10
SamenvattingVorige maand reisden vier advocaten naar SyriŽ om zitting bij te wonen van de Raad van discipline van Aleppo, die disciplinaire maatregelen wil treffen tegen mensenrechtenadvocaat Radeef Moustafa vanwege zijn betrokkenheid bij het Koerdische mensenrechtencomitť. Judith Lichtenberg was ťťn van hen, ze vertelt in dagboekvorm.
Pagina10-10
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelRechterlijke macht bezorgd om griffierechten
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 3, p. 11
SamenvattingDe voorgenomen verhoging van de griffierechten baart niet alleen de advocatuur zorgen. Tijdens het onlangs gehouden debat 'Crisis in de rechtsstaat' bleken ook de president van de Utrechtse rechtbank en de voorzitter van het College van procureurs-generaal te vrezen dat de toegang tot de rechter in gevaar komt.
Auteur(s)L. van Almelo
Pagina11-11
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelBezuinigingen Salduz: 'Actiebereidheid echt heel groot'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 3, p. 13
SamenvattingHet voornemen van staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) om de piketvergoeding voor Salduz-zaken te bevriezen op maximaal drie punten is niet doordacht, vinden strafrechtadvocaten.
Auteur(s)T. Scheltema
Pagina13-14
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelAanvullingen en correcties
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 3, p. 14
SamenvattingRecensie De advocaat in mediation

Rotterdam in plaats van Amsterdam

Veranderingen griffierechtenstelsel
Auteur(s)M. de Boorder , W. Westenbroek
Pagina14-14
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelActualiteiten.
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 3, p. 14
SamenvattingWitwasmelding in EU-top 4

Vragen stellen

Nieuwe beslagsyllabus
Pagina14-15
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelGeen inzage BFT in dossiers.
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 3, p. 14
SamenvattingOnder het voorgestelde nieuwe toezichtsstelsel krijgt het BFT geen inzage in de vertrouwelijke dossiers. Lokale dekens zullen de dossiers zo nodig onderzoeken, onder supervisie van een nieuwe onafhankelijk orgaan binnen de Orde, waarin geen advocaten zitting hebben. Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie schreef op 7 februari aan de Tweede Kamer dat hij rekening wil houden met de 'bijzondere positie van de advocatuur in ons rechtsbestel'. Daarom wil hij de verantwoordelijkheid voor het toezicht op de advocatuur niet beleggen bij een externe toezichthouder, maar bij een landelijk toezichthoudend orgaan binnen de Orde. De leden van dit orgaan zullen onafhankelijk zijn van de beroepsgroep; er zullen geen advocaten deel van uitmaken. Het orgaan ziet toe op het feitelijke toezicht dat de lokale dekens uitoefenen. Daardoor is de vertrouwelijkheid van cliŽntengegevens gewaarborgd. Het orgaan 'is ook bevoegd om in daartoe aangewezen gevallen eventuele bestuurlijke maatregelen op te leggen'. Wat dat voor gevallen zijn en wat de mogelijke maatregelen zijn, staat niet in de brief.
Auteur(s)L. van Almelo
Pagina14-14
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
Titel'Koploper tuchtzaken' belaagt 'veelpleger smaad'.
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 3, p. 15
SamenvattingAdvocaat Paul Smits daagde Het Parool voor de Raad voor de Journalistiek en kreeg gelijk. Het Parool neemt de uitspraak niet erg serieus.
Auteur(s)T. Scheltema
Pagina15-15
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekProcederen
Titel'Vertel nou maar hoe het zit' - Advocaat Jan Ekelmans promoveerde op de exhibitieplicht.
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 3, p. 17
SamenvattingEisen dat de wederpartij voor het geschil relevante stukken overlegt: de exhibitieplicht wint aan populariteit. Jan Ekelmans promoveerde op het onderwerp. Over een gebrekkig wetsartikel, procestactiek en de vraag: hoe voorkomen we dat we doorschieten?
Auteur(s)T. Sillevis Smitt
Pagina17-19
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelKroniek Pensioenrecht - kroniek 2009-2010
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 3, p. 20
SamenvattingDeze Kroniek Pensioenrecht behandelt de periode 2009-2010. Grote verschuivingen deden zicht in de rechtspraak niet voor, maar onder andere de ontwikkelingen in verband met de pensioenovereenkomst, de uitvoeringsovereenkomst en het pensioenreglement leverden voldoende stof op.
Auteur(s)B.J. Bodewes , A.W. Cramer , J.A. van de Hoef , K.A. Jessurun , W.P.M. Thijssen
Pagina20-29
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInnovatie
TitelCliŽnt ziet wie wanneer waaraan werkt - LegalTech 2011 New York City
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 3, p. 31
SamenvattingCliŽnten willen kunnen zien waar hun advocaat zich mee bezighoudt. Hello Technology. Het New Yorkse LegalTech congres was er vol van.
Auteur(s)H. Jak
Pagina31-33
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGefinancierde rechtsbijstand
TitelEigen beursje terug van weggeweest; Incasso proceskosten wederpartij voor risico toevoegingsadvocaat
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 3, p. 35
SamenvattingNu niet meer de griffier maar de (winnende) on- of minvermogende de proceskosten bij de tegenpartij moet innen, ligt het incassorisico uiteindelijk bij de toegevoegde advocaat. Omdat dit de gefinancierde rechtsbijstand extra onder druk zet, moet de regeling op korte termijn worden veranderd.
Auteur(s)H.B. Boogaart
Pagina35-36
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEven opfrissen
TitelWie beoordeelt de verlenging inverzekeringstelling in Arnhem?
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 3, p. 37
SamenvattingWillem Jebbink schreef naar aanleiding van een beschikking van de Rechtbank Amsterdam dat de R-C de rechtmatigheid van de verlenging van de inverzekeringstelling niet kan beoordelen. In het Arnhemse arrondissement ligt dat vanaf 11 november 2010 anders.
Auteur(s)S. van 't Hullenaar
Pagina37-37
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechter schrijft terug
TitelEen geluk bij een ongeval
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 3, p. 39
SamenvattingMevrouw van Asperen had het geluk dat zij niet werd bijgestaan door een advocaat. Een verdachte zonder advocaat is als een koning zonder kleren. Het maakt dat rechters een zekere schroom aan de dag leggen, zich bewust van het feit dat de gebruikelijke wijze van benaderen, gebaseerd op een machtsbalans, bij een zo onbeschermde staat een bezoedeling kan zijn. Dat pakte voor haar goed uit.
Auteur(s)J. van der Does
Pagina39-39
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKantoorartikelen
TitelCreŽer kansen met social media
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 3, p. 40
SamenvattingSteeds meer advocatenkantoren gebruiken ťťn of meer social media-accounts maar doen daar weinig mee, zo blijkt uit Brits onderzoek. Jammer, want focus kan cliŽnten opleveren. Social media-experts Rutger Huizenga geeft een aantal praktische tips.
Auteur(s)R. Huizenga
Pagina40-41
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelTarieven (2)
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 3, p. 41
SamenvattingIn mijn vorige column besprak ik enkele methoden om ongemak van cliŽnten over de advocatenkosten tegen te gaan. Een mogelijkheid om te voorkomen dat het tarief een struikelblok wordt, is door de cliŽnt verschillende mogelijkheden voor te leggen. Wil die 'uren maal tarief', een afspraak over kortingen boven een bepaalde omzet (loyaliteitsbonus) of een 'gemiddeld tarief' dat voor alle advocaten - partners, medewerkers en stagiaires - zal worden gehanteerd? Bij die laatste variant is het natuurlijk zaak vooraf een goed idee te hebben over de mate waarin jongeren ingezet kunnen worden.
Auteur(s)D.S. de Lange
Pagina41-41
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReacties & brieven
TitelNiet mixen
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 3, p. 42
SamenvattingIn de laatste nummers van dit blad is ampel geschreven over de advocaat-mediator en het verschoningsrecht. De mediator enerzijds en de advocaat anderzijds zie ik liever niet in ťťn en dezelfde persoon belichaamd, integendeel; hun beider taken zijn verschillend. De mediator dient ervoor zorg te dragen dat er bij een echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek een echtscheidingsconvenant komt als weerslag van de gemeenschappelijke wens en daarmee het gemeenschappelijk belang van partijen. Vervolgens komt de advocaat in beeld, die de opdracht heeft te bevorderen, dat de inhoud van het echtscheidingsconvenant ook door de rechtbank in de echtscheidingsbeschikking wordt overgenomen, hetzij door individuele bepalingen als individuele verzoeken te formuleren hetzij door de rechtbank te verzoeken de inhoud van het echtscheidingsconvenant integraal in de echtscheidingsbeschikking over te nemen. In mijn optiek kan het dus voorkomen, dat mr. X als advocaat/echtscheidings-mediator het echtscheidingsproces tot en met het echtscheidingsconvenant begeleidt, terwijl mr. Y als procesadvocaat de procedure bij de rechtbank voert. Op deze manier is het ook voor de cliŽnt het duidelijkst. Ik acht het samensmelten van mr. X en mr.Y niet juist.
Auteur(s)V.C. van Ahee
Pagina42-42
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMoordkuil
TitelOrde heeft het te druk met het bedenken van verordeningen
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 3, p. 43
SamenvattingIn Advocatenblad 2011-2 vraagt redactielid Martijn Maathuis zich af waar de Orde was in het wetgevingsproces dat leidde tot de Wet Griffierechten Burgerlijke Zaken. Diezelfde vraag heb ik me ook gesteld bij het wetsvoorstel dat ertoe moet leiden dat de Kantonrechter bevoegd wordt kennis te nemen van geldvorderingen tot Ä 25.000. Ik heb er in elk geval niets van gemerkt dat de Orde bezwaar maakte tegen deze verhoging van de competentiegrens.
Auteur(s)H. Mars
Pagina43-43
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMoordkuil
TitelElektronisch procederen? En de postduif dan?
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 3, p. 44
SamenvattingOp 1 januari 2011 is het nieuwe Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven van kracht geworden. Terwijl ik nog niet alle wijzigingen ten opzichte van het oude hofrolreglement heb kunnen vaststellen, ben ik in praktijk al wel hier tegenaan gelopen: 'een voor een roldatum bestemd processtuk wordt (...) ingediend door verzending per post of door afgifte aan de centrale balie. Per telefax ingediende processtukken worden niet in behandeling genomen.'
Auteur(s)M. Maathuis
Pagina44-44
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelTransfers.
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 3, p. 45
Pagina45-47
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRaad van Discipline Amsterdam, 11-01-2010, ---
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 3, p. 49
SamenvattingGeen termen tot toewijzing van door de deken ingediend verzoek tot schorsing van mr X. Wel aanleiding tot het treffen van een voorlopige voorziening in verband met onttrekkingen door mr. X aan de derdengeldenrekening ten behoeve van haar privťrekening.
Pagina49-49
UitspraakECLI:NL:TADRAMS:2010:YA0215
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelHof van Discipline, 15-03-2010, 5602
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 3, p. 49
SamenvattingEen mededeling van een advocaat aan de opvolgend advocaat dat op betalende basis aan een cliŽnt rechtsbijstand is verleend valt niet onder de geheimhoudingsplicht.
Pagina49-50
UitspraakECLI:NL:TAHVD:2010:YA0525
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRaad van Discipline Amsterdam, 16-06-2010, ---
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 3, p. 50
SamenvattingMet uitlatingen als 'geestelijke (kinder)mishandeling' en 'zonneklaar instabiele moeder' heeft mr. X de grenzen van fatsoenlijkheid en redelijkheid overschreden.
Pagina50-50
UitspraakECLI:NL:TADRAMS:2010:YA0715
Artikel aanvragenVia Praktizijn