Praktisch Bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Praktisch Bestuursrecht
Datum 15-03-2011
Aflevering 2
TitelIntern klachtrecht nader beschouwd
CiteertitelPB 2011/2, 4
SamenvattingIn deze bijdrage over intern klachtrecht wordt allereerst ingegaan op de hoofdlijnen van hoofdstuk 9 van de Awb. Vervolgens wordt stilgestaan bij de in titel 9.1 van de Awb opgenomen (minimum)vereisten voor de behandeling van klachten door bestuursorganen en de verhouding tussen intern en extern klachtrecht. Ook wordt aandacht besteed aan de vraag hoe om te gaan met notoire klagers. Tot slot wordt kort ingegaan op de bevindingen van een in 2007 uitgevoerd evaluatieonderzoek naar de regeling van het intern klachtrecht.
Auteur(s)M.M.P.G. Meyer , A.M.M. Peters
Pagina4-10
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe openbaarheid van financiŽle gegevens in en rondom exploitatieplannen
CiteertitelPB 2011/2, 11
SamenvattingDe openbaarheid van financiŽle gegevens in en rondom exploitatieplannen komt geregeld ter sprake. Kent de openbaarheid van financiŽle gegevens geen grenzen? Daarvan is geen sprake. Op verschillende manieren is het mogelijk de openbaarheid van gevoelige financiŽle gegevens geen grenzen? Daarvan is geen sprake. Op verschillende manieren is het mogelijk de openbaarheid van gevoelige financiŽle informatie te voorkomen. Bij het wel of niet openbaar maken van financiŽle gegevens kunnen verschillende belangen een rol spelen. Het is aan de rechter om een belangenafweging te maken. In deze bijdrage wordt uiteengezet op welke wijze het mogelijk is om openbaarmaking van financiŽle stukken te voorkomen. Daarnaast wordt beschreven hoe de rechter in procedures omgaat met de (vaak) tegenstrijdige belangen van grondeigenaren en gemeenten.
Auteur(s)W. Burger , A.C.H. Lahaije
Pagina11-17
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 19-01-2011, 201003562/1/H1
CiteertitelPB 2011/2, 18
SamenvattingBelanghebbende.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 december 2009 heeft het college aan Hornbach tijdelijke ontheffing en bouwvergunning verleend voor het verplaatsen van de huidige opslagvoorziening met een omvang van 2000 m≤ en het plaatsen van een hekwerk op het perceel nabij Veldwade 3 te Nieuwegein, kadastraal bekend gemeente JPSOO, sectie D, nr. 2895.
AnnotatorJ.P. Hoegee
Pagina18-18
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BP1354
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 26-01-2011, 201005682/1/H1
CiteertitelPB 2011/2, 18
SamenvattingBelanghebbende.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 augustus 2008 heeft het college aan de commanditaire vennootschap Zeestad C.V. aanlegvergunning verleend voor de realisatie van de eerste fase van de inrichting van de Stelling van Den Helder.
AnnotatorA.A.M. Peters
Pagina18-19
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BP2067
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 26-01-2011, 201006559/1/H2
CiteertitelPB 2011/2, 19
SamenvattingBelanghebbende.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 juli 2009 heeft het college aan de gemeente Vianen vergunning verleend voor de kap van 31 kastanjes aan de Weesdijk te Vianen (hierna: de kapvergunning).
AnnotatorJ. Heijsman
Pagina19-20
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BP2116
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 29-12-2010, 201004505/1/H1
CiteertitelPB 2011/2, 20
SamenvattingVertrouwensbeginsel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 januari 2009 heeft het college geweigerd [appellant] vrijstelling en bouwvergunning eerste fase te verlenen voor het bouwen van twee bosvilla's op het perceel aan de [locatie 1] en [locatie 2] te Tilburg.
AnnotatorR.R. Jacobs
Pagina20-20
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BO9206
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bepalingen over besluiten
TitelLiteratuur
CiteertitelPB 2011/2, 21
SamenvattingSchadevergoeding bij de intrekking van begunstigende beschikkingen (O&A2010/7, p. 152-173).
Pagina21-21
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 19-01-2011, 201006426/1/R2
CiteertitelPB 2011/2, 21
SamenvattingRelativiteitsvereiste en Crisis- en herstelwet.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 mei 2010, kenmerk RB10.0017, heeft de raad het bestemmingsplan "Elzenbos" (hierna: het plan) vastgesteld en besloten om geen exploitatieplan vast te stellen.
AnnotatorR.R. Jacobs
Pagina21-22
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BP1352
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Varia
TitelRaad van State, 29-12-2010, 200910038/1/H1
CiteertitelPB 2011/2, 22
SamenvattingProjectbesluit en bouwrijp maken.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 juli 2009 heeft het college het projectbesluit "Ophoging en voorbelasting De Winkelbuurt" genomen.
AnnotatorM.J.H.M. Verhoeven
Pagina22-22
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BO9191
Artikel aanvragenVia Praktizijn