Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 14-03-2011
Aflevering 3
RubriekArtikelen
TitelGastcolumn: De provinciale ruimtelijke verordening en de aanpak van krimp
CiteertitelTBR 2011/39, p. 188-189
SamenvattingOp het moment dat ik deze column schrijf (eind februari 2011), is de campagne voor de verkiezing van Provinciale Staten in volle gang. In het kielzog van de verkiezingsstrijd pleiten sommigen voor afschaffing van de provincie. Minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties behoort niet tot dat kamp. Hij ziet in ieder geval ÚÚn belangrijke taak voor de provincie: een regierol in de strijd tegen de effecten van bevolkingsdaling (ook wel 'krimp' genoemd). Dat blijkt uit zijn beantwoording, begin dit jaar, van een groot aantal Kamervragen over de aanpak van krimp in krimpgebieden. De Wro, in het bijzonder de provinciale ruimtelijke verordening als bedoeld in art. 4.1 Wro, worden in dat verband door de minister genoemd.
Auteur(s)A.G.A. Nijmeijer
Pagina188-189
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelKroniek Crisis- en herstelwet: Eerste voorzichtige stapjes en een wetsvoorstel verbeteringen en aanvullingen
CiteertitelTBR 2011/40, p. 190-199
SamenvattingKroniek over de Crisis- en herstelwet waarin wordt stilgestaan bij de ontwikkelingen in het afgelopen jaar en de verwachtingen voor de komende tijd.
Auteur(s)A. de Snoo
Pagina190-199
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelUitleg van overeenkomsten die na een aanbestedingsprocedure tot stand zijn gekomen
CiteertitelTBR 2011/41, p. 200-211
SamenvattingJaarrede van de voorzitter van de Vereniging voor Bouwrecht, uitgesproken op 1 december 2010 tijdens de jaarvergadering van de VBR te Amersfoort. Centraal in deze rede staat het arrest van het Hof Leeuwarden van 15 juni 2010 (Novio Express/Gemeente Wijhe Olst) waarin een begin is gemaakt met de beantwoording van de vraag hoe een na een aanbestedingsprocedure tot stand gekomen overeenkomst dient te worden uitgelegd. De wijze waarop het hof dat heeft gedaan, biedt de mogelijkheid om de uitleg van een na een aanbesteding tot stand gekomen overeenkomst verder te problematiseren.
Auteur(s)C.E.C. Jansen
Pagina200-211
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelBeschouwingen naar aanleiding van het wetsvoorstel Aanbestedingswet
CiteertitelTBR 2011/42, p. 212-247
SamenvattingVerslag van de jaarvergadering van de Vereniging voor Bouwrecht gehouden op 1 december 2010 te Amersfoort.
Pagina212-247
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 29-09-2010, 200909471/1/H1
CiteertitelTBR 2011/43, p. 248-250
SamenvattingHandhaving bestemmingsplan. Last onder dwangsom. Verbod detailhandelsactiviteiten. Gebruik pand voor internetverkoop niet in strijd met bestemmingsplan.

(Internetverkoop Woensdrecht)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 mei 2008 heeft het college [appellante] onder oplegging van een last onder dwangsom van 2.500,00 per week met een maximum van 25.000,00 gelast binnen drie dagen na de verzenddatum van dit besluit alle detailhandelsactiviteiten, inclusief alle activiteiten naar aanleiding van internetverkoop, op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel) te staken en gestaakt te houden.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina248-250
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN8583
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 05-01-2011, 201009576/1/R1 en 201009576/2/R1
CiteertitelTBR 2011/44, p. 251-255
SamenvattingBedrijven en milieuzonering. Afwijken indicatieve richtafstanden VNG-brochure. Afstand tussen perceelsgrens bedrijf en gevel van woning. De feitelijke milieubelasting van de bestaande bedrijven is niet bepalend; het gaat om de maximale planologische mogelijkheden die het plan biedt.

(Uitwerkingsplan Prins Alexander)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 augustus 2010 heeft het dagelijks bestuur het uitwerkingsplan "16e Uitwerking van het bestemmingsplan Nesselande" (hierna: het uitwerkingsplan) vastgesteld.
AnnotatorP.M.J. de Haan
Pagina251-255
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BP0513
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 26-01-2011, 201000105/1/R1
CiteertitelTBR 2011/45, p. 256-262
SamenvattingVaststelling bestemmingsplan met binnenplanse bevoegdheden. Reikwijdte binnenplanse ontheffing identiek aan binnenplanse vrijstelling van de WRO. Afwijken plangrens niet mogelijk.

(Binnenplanse ontheffing Koggenland)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 oktober 2009, nr. 12, heeft de raad het bestemmingsplan "Fiets- voetpad Grosthuizen-Oudendijk" vastgesteld.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina256-262
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BP2123
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Woningwet c.a.
TitelRaad van State, 26-01-2011, 201005387/1/H1
CiteertitelTBR 2011/46, p. 262-264
SamenvattingWeigering bouwvergunning. Voorschriften. Indieningsvereisten. Constructieve veiligheid.

(Indieningsvereisten bouwvergunning Amersfoort)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 augustus 2008 heeft het college aan [vergunninghouder] vrijstelling en lichteábouwvergunning verleend voor het uitbreiden van de woning aan de achtergevel op het perceel [locatie] te Amersfoort (hierna: het perceel).
AnnotatorB. Rademaker
Pagina262-264
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BP2082
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Woningwet c.a.
TitelRaad van State, 02-02-2011, 201002804/1/H1
CiteertitelTBR 2011/47, p. 264-269
SamenvattingNEN-normen. Verbindendheid. Bouwbesluit.

(NEN normen)
Samenvatting (Bron)Bij onderscheiden brieven van 16 mei 2007 heeft het college aan [appellante] medegedeeld dat haar bij besluit van 17 november 2006 van rechtswege monumentenvergunning en bij besluit van 8 december 2006 van rechtswege bouwvergunning zijn verleend voor het gedeeltelijk veranderen van de voorgevelpui en het intern verbouwen van een pand aan de [locatie] te 's-Hertogenbosch (hierna: het perceel).
AnnotatorA.R. Neerhof
Pagina264-269
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BP2750
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw, 18-11-2009, 30.728
CiteertitelTBR 2011/49, p. 272-274
SamenvattingAanbrengen stapelzoden pyramide. Verzakkingen. Waarschuwingsplicht. Risicovol ontwerp. Calamiteitenclausule. Uitvoeringsfout.

(Verzakking Pyramide)
Pagina272-274
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Koop- en aannemingscontracten
TitelPresidentáCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 23-09-2009, 71.366
CiteertitelTBR 2011/50, p. 274-278
SamenvattingKoopovereenkomst. Gewijzigd artikel 11 modelkoopovereenkomst. Toestemming door of namens GIW. Nietig op grond van art. 12 modelkoopovereenkomst.

(Afwijking model-koopovereenkomst: 30e penning)
Pagina274-278
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanbestedingsrecht
TitelGerechtshof Leeuwarden, 15-06-2010, 200.026.160/01
CiteertitelTBR 2011/51, p. 278-280
SamenvattingLeerlingenvervoer. Openbare aanbesteding. Uitleg overeenkomst. Haviltex-criterium. Meerminderwerk.

(Uitleg overeenkomst)
Samenvatting (Bron)Uitleg van een overeenkomst na aanbesteding. Haviltex.
Pagina278-280
UitspraakECLI:NL:GHARN:2010:BM8441
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 16-03-2010, 105.006.712/01
CiteertitelTBR 2011/52, p. 281-286
SamenvattingFunderingsproblemen. Non-conformiteit. Klachtplicht. Klachttermijn.

(Funderingsproblemen en non-conformiteit)
Samenvatting (Bron)Non-conformiteit woning, klachttermijn, dwaling, onrechtmatige daad, bedrog.
Pagina281-286
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2010:BL7627
Artikel aanvragenVia Praktizijn