Tijdschrift voor Criminologie

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Tijdschrift voor Criminologie
Datum 16-03-2011
Aflevering 1
TitelOuderschap en crimineel gedrag. Het effect van het krijgen van een eerste kind op de ontwikkeling van crimineel gedrag
CiteertitelTvC 2011/1, p. 3
SamenvattingDeze studie onderzoekt het effect van het krijgen van een eerste kind op het criminele gedrag van de ouders. Wordt een dergelijk effect gevonden, ook wanneer rekening gehouden wordt met reeds bestaande verschillen tussen ouders en niet-ouders? En, verschilt dit effect voor mannen en vrouwen of is dit effect afhankelijk van het moment waarop en de situatie waarin men voor het eerst een kind krijgt? Deze studie is gebaseerd op individuele criminele carrières van 3.527 mannen en 339 vrouwen. Om te controleren voor bestaande tussenpersoonsverschillen is voor de analyses een fixed effects-model gebruikt. Resultaten laten zien dat crimineel gedrag van mannen afneemt na het krijgen van een kind, maar dat moederschap geen effect heeft op het criminele gedrag van vrouwen. Ook onder reeds getrouwde mannen hebben vaders een lagere kans op crimineel gedrag. Als mannen op (te) jonge leeftijd hun eerste kind krijgen, neemt hierdoor de kans op crimineel gedrag juist toe.
Auteur(s)A. Blokland , P. Nieuwbeerta , S. de Goede
Pagina3-22
LinkVolledige tekst artikel (researchgate.net)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelTemperament en antisociaal gedrag in de kindertijd. De rol van empathie, etniciteit en gender
CiteertitelTvC 2011/1, p. 23
SamenvattingVoorgaand onderzoek in voornamelijk blanke westerse populaties heeft laten zien dat temperament en het geweten belangrijke verklaringen zijn voor antisociaal gedrag. In de huidige crosssectionele studie onder 2.185 kinderen van de vier grootste etnische groepen in Nederland, namelijk 684 Nederlandse, 702 Marokkaanse, 434 Turkse en 365 Surinaamse kinderen, is nagegaan hoe deze factoren antisociaal gedrag gezamenlijk verklaren en in hoeverre deze verklaringen geldig zijn ongeacht etniciteit en gender. Leraren vulden de Strengths and Difficulties Questionnaire in voor basisschoolkinderen uit groep drie tot en met vijf. De temperamentfactor zelfregulatie blijkt voor jongens en meisjes van alle etnische groepen negatief gerelateerd aan antisociaal gedrag behalve voor Turkse jongens. De temperamentdimensie angst blijkt alleen voor Nederlandse meisjes negatief geassocieerd met antisociaal gedrag. De gewetenscomponent empathie blijkt, ongeacht gender en etniciteit, negatief samen te hangen met antisociaal gedrag. Zelfregulatie blijkt alleen voor Nederlandse meisjes en Marokkaanse jongens het effect van angst op antisociaal gedrag te modereren.
Auteur(s)B.W.C. Zwirs
Pagina23-39
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelZwerfafval als teken van wanorde en onveiligheid? Een kwalitatief onderzoek naar het weggooien van zwerfafval door jongeren
CiteertitelTvC 2011/1, p. 40
SamenvattingDit artikel over het weggooien van consumptieafval door jongeren en hun betekenisgeving ervan laat ten eerste een ander licht schijnen op zwerfafval als indicator voor (subjectieve) veiligheid: het houdt voor hen nauwelijks verband met onveiligheidsgevoelens. Ten tweede nuanceert het artikel een belangrijk uitgangspunt van de broken windows-theorie door die te verbinden met het symbolisch interactionisme: jongeren handelen niet automatisch regelovertredend in een 'wanordelijke' omgeving, omdat zij zingevende personen zijn. Op basis van interviews en observaties worden drie manieren waarop jongeren reageren op zwerfafval (regels respecteren, oprekken en overtreden) beschreven, die samenhangen met de wijze waarop zwerfafval betekenis krijgt als onderdeel van hun gewenste publieke identiteit.
Auteur(s)T. Müller
Pagina40-54
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDiscussie
TitelHet valt toch wel mee? Onafhankelijkheid van onderzoekers in de Nederlandse criminologie
CiteertitelTvC 2011/1, p. 55
SamenvattingEen verkennend onderzoek naar de vraag in hoeverre de onafhankelijkheid van onderzoekers en de vrijheid van criminologisch onderzoek ook in Nederland wordt bedreigd, was de aanleiding voor deze discussiebijdrage. Doel van een discussiestuk is het initiëren van een discussie, in dit geval over onafhankelijkheid en onderzoeksvrijheid in de criminologie. De redactie nodigt reacties op dit discussiestuk dan ook van harte uit.
Auteur(s)M.M. Boone , W.J.M. de Haan
Pagina55-59
LinkVolledige tekst artikel (vu.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBesprekingen
TitelCarnaval in Amsterdam
CiteertitelTvC 2011/1, p. 60
SamenvattingNabben, T. (2010). High Amsterdam. Ritme, roes en regels in het uitgaansleven (diss.).
Pagina60-64
LinkVolledige tekst proefschrift (uva.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn