Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 25-03-2011
Aflevering 7350
RubriekRedactioneel
TitelDecentraliseren waar het kan
CiteertitelGst. 2011,
SamenvattingOp 22 februari 2011, iets meer dan een week voor de provinciale statenverkiezingen, was minister Gerd Leers (Immigratie en asiel) te gast bij Pauw en Witteman. Het werd een opmerkelijk gesprek. Leers legde uit dat hij als minister de brieven over schrijnende gevallen afwees die hij als burgemeester had geschreven. Als minister had hij een betere kennis van het dossier en een andere verantwoordelijkheid, waarin precedentwerking belangrijk was. Vervolgens liet hij in het gesprek de proefballon opstijgen om voortaan in schrijnende dossiers niet langer de minister maar de burgemeester over het verkrijgen van een verblijfsvergunning te laten beslissen. Niet zozeer uit compassie met de vreemdeling, maar met de burgemeester. Het burgemeestershart klopt nog duidelijk bij onze Minister voor Immigratie en asiel, ook al ontgaat me hoe zijn eerdere argumenten met zijn plan vallen te verenigen. Leers gaf zelf aan dat het nog een prille gedachte was die politiek nog moet worden 'uitontwikkeld'. De PVV liet voor de zekerheid direct weten niets in het plan te zien ('slappe knieŽn').
Pagina117-117
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDwangsommen bij niet tijdig beslissen in de praktijk
CiteertitelGst. 2011, 25
SamenvattingDe Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen is alweer ruim een jaar van kracht. In deze periode is er ruime ervaring opgedaan met de uitvoering van de wet. Aanvankelijk deden zich vooral vragen voor over het overgangsrecht. Inmiddels zijn ook meer materiŽle onderdelen van de nieuwe regeling in de rechtspraak aan de orde gekomen. Tijd dus om de balans op te maken. In dit artikel ligt de focus op de gevolgen van de wet voor de praktijk. Welke uitvoeringsproblemen kunnen zich voordoen en waar moet een bestuursorgaan rekening mee houden bij de toepassing van de wet? Aan de hand van een stappenplan voor het bestuursorgaan zullen de belangrijkste aspechten van de dwangsomregeling aan de orde komen. Vervolgens zal worden ingegaan op een aantal bijzonder casusposities in de beroepsprocedure.
Auteur(s)M.L. Batting , J. Dijkgraaf
Pagina118-124
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 24-11-2010, 201000554/1/H2
CiteertitelGst. 2011, 26
SamenvattingVerhaal toegekende planschadevergoeding op basis van planschadeovereenkomst. Geen sprake van publiekrechtelijke grondslag verhaal, beslissing om te verhalen geen besluit. Betoog dat planschadeovereenkomst nietig is, kan uitsluitend door burgerlijke rechter worden beoordeeld. (Echt-Susteren).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 oktober 2008 heeft het college aan [belanghebbende A] en [belanghebbende B] (hierna in enkelvoud: [belanghebbende]) een planschadevergoeding toegekend.
AnnotatorA.A.J. de Gier
Pagina125-128
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BO4824
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 01-12-2010, 201005518/1/H3
CiteertitelGst. 2011, 27
SamenvattingVerstoring van de openbare orde in de zin van art. 174a Gemw kan alleen aanwezig worden geacht bij overlast waardoor de veiligheid en gezondheid van mensen in de omgeving van de woning in ernstige mate wordt bedreigd. Zodanig overlast kan slechts plaatsvinden bij gedragingen die op zichzelf ernstig zijn. (Berkel Enschot)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 mei 2009 heeft de burgemeester de woning op het adres [locatie] te [plaats] voor een periode van drie maanden gesloten.
AnnotatorL.J.J. Rogier
Pagina128-131
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BO5718
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 22-12-2010, 201003901/1/H3
CiteertitelGst. 2011, 28
SamenvattingVerstrekking informatie, openbaarmaking, aantasting van de persoonlijke levenssfeer. (Groningen)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 december 2008 heeft het college het verzoek van [appellant] om verstrekking van documenten gedeeltelijk afgewezen.
AnnotatorC.N. van der Sluis
Pagina132-134
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BO8328
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 02-02-2011, 201004547/1/H3
CiteertitelGst. 2011, 29
SamenvattingToezichthouders zullen in het algemeen, en het Commissariaat voor de Media in het bijzonder, in de toekomst de procedures correct volgen bij het openbaar maken van informatie uit eigener beweging. (Hilversum)
Samenvatting (Bron)Bij brief van 10 december 2008 heeft het commissariaat de AVRO meegedeeld dat het een zakelijke weergave zal publiceren op zijn website van zijn besluit van 20 (lees: 18) november 2008.
AnnotatorC.N. van der Sluis
Pagina134-138
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BP2849
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReacties
TitelReactie op 'Een noodverordening in Moerdijk: de veiligheidsregio in gedrang?'
CiteertitelGst. 2011, 30
SamenvattingNaar aanleiding van het stuk van de heer Hennekens over de noodverordening in Moerdijk (Gst. 2011/15) wil ik graag even reageren. Ik ben als juridisch adviseur werkzaam bij de gemeente Moerdijk en als zodanig ook betrokken geweest bij het opstellen van de noodverordening. Uiteraar hebben wij ons ook gebogen over de kwestie wie nu de bevoegde persoon/het bevoegde orgaan is voor het vaststellen van de noodverordening. De noodverordening waar dhr. Hennekens over spreekt in zijn stuk, dateert van 7 januari 2011. Op dat moment was er geen sprake van een regionale rampsituatie. De regionale rampenstaf was toen niet in beeld en de gemeentelijke rampenstaf had de leiding.
Auteur(s)Y. van Loon-Jansen
Pagina139-139
Artikel aanvragenVia Praktizijn