Berichten IndustriŽle Eigendom

Uitgever Uitgeverij deLex
Tijdschrift Berichten IndustriŽle Eigendom
Datum 30-03-2011
Aflevering 3
TitelGekweekt, of ontdekt en ontwikkeld
SamenvattingIn art. 50 lid 1 Zaaizaad- en plantgoedwet 2005 (ZPW 2005) staat dat de aanspraak op verlening van kwekersrecht uitsluitend toekomt aan de kweker. dit begrip, dat ook elders in de wet veelvuldig wordt gebruikt, wordt in art. 1 onder j ZPW 2005 als volgt gedefinieerd: "degene die een ras door eigen arbeid heeft gekweekt of die het ras heeft ontdekt en ontwikkeld, of diens rechtverkrijgende." De drieŽenheid "gekweekt, of ontdekt en ontwikkeld" (hierna ook wel afgekort tot: de formule) komt ook voor in art. 50 leden 2 en 3 (buiten Nederland gewonnen ras), art. 51 lid 1 (ras gewonnen in dienstbetrekking of in het kader van een andere overeenkomst) en art. 52 ZPW 2005 (ras gewonnen in samenwerking).
In dit opstel ga ik nader in op de vraag wat met de geciteerde zinsnede wordt bedoeld. Achtereenvolgens komen ter sprake: de voorgeschiedenis van de bepaling (2), de interpretatie van de bepaling in enige rechtspraak en literatuur (3), de wijze waarop de aanspraak op bescherming in andere landen in de wet is omschreven (4), en een nadere analyse van deze gegevens (5); het geheel wordt afgerond met een conclusie (6).
Auteur(s)P. van der Kooij
Pagina82-90
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 02-11-2010, B9 9192
Samenvatting(Glaxo Group Limited / Pharmachemie b.v.)
AnnotatorJ.H.J. den Hartog
Pagina91-97
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EU, 13-01-2011, C-92/10 P, B9 9344
SamenvattingVoldoende motivering van de globale beoordeling van het onderscheidend vermogen van het woord/beeldmerk Best Buy.

(Media-Saturn-Holding GmbH / BHIM
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 13 januari 2011. # Media-Saturn-Holding GmbH tegen Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM). # Hogere voorziening - Gemeenschapsmerk - Absolute weigeringsgrond - Ontbreken van onderscheidend vermogen - Merk bestaande uit reclameslogan en samengesteld uit elementen die afzonderlijk beschouwd onderscheidend vermogen missen - Beeldteken 'BEST BUY'. # Zaak C-92/10 P.
AnnotatorP.J.M. Steinhauser
Pagina97-101
UitspraakECLI:EU:C:2011:15
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelBenelux-Gerechtshof, 23-12-2010, A 2009/3, B9 9326
SamenvattingArt. 10bis UvP laat geen beroep toe op het gemene recht als art. 2.19 lid 1 BVIE van toepassing is.

(BVBA D. Engels / GmbH Daewoo Electronics Europe)
AnnotatorP.J.M. Steinhauser
Pagina101-105
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVoorzieningenrechter Rechtbank 's-Gravenhage, 08-12-2010, B9 9273
SamenvattingMerkgebruik niet gericht op de Nederlandse markt.

(X en Playseats B.V. / Y. en Playseats Deutschland GmbH c.s.)
AnnotatorP.A.C.E. van der Kooij
Pagina105-109
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVoorzieningenrechter Rechtbank 's-Gravenhage, 17-11-2010, B9 9228
SamenvattingDe aanduiding DigiD wordt niet als handelsnaam of als merk gebruikt.

(Digi-D / DigiD)
AnnotatorP.A.C.E. van der Kooij
Pagina109-112
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EU, 22-12-2010, B9 9323
SamenvattingHet merk Bavaria hoeft niet te wijken voor Bayerisches Bier.

(Bavaria N.V. / Bayerischer Brauerbund eV)
Pagina112-112
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof 's-Gravenhage, 16-11-2010, B9 9225
SamenvattingHet woordmerk Man's Perfect is uitsluitend beschrijvend voor cosmetica voor mannen.

(Dramers / Henkel & Schwarzkopf)
Pagina112-113
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof 's-Gravenhage, 30-11-2010, B9 9257
SamenvattingSyou stemt niet overeen met Sioux, beiden voor kleding, schoenen en accessoires.

(Sioux GmbH / X)
Pagina113-113
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Amsterdam, 28-12-2010, 200.068.084/01 KG
SamenvattingBeperkt verbod tot gebruik van het merk Travelcard als adword.

(Travel Card Nederland B.V. / Multi Tank Card B.V.)
Samenvatting (Bron)'TRAVEL CARD' geldig merk voor tankpas-systeem; beperkte beschermingsomvang. Gebruik 'travelcard' als adword vormt inbreuk daarop, gebruik als adword van losse woorden 'travel' en 'card' niet.
Pagina113-113
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2010:BP1382
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Haarlem, 31-12-2010, 174353 / KG ZA 10-531
SamenvattingToewijzing inzage door forensisch accountant van op harde schijf opgeslagen NAW gegevens naar analogie van arrest Lycos/Pessers.

(Converse Inc. / Alpi International Forwarders B.V.)
Samenvatting (Bron)VORDERING TOT INZAGE IN DOOR MERKHOUDER IN BESLAG GENOMEN DIGITALE ADMINISTRATIE VAN EXPEDITEUR TOEGEWEZEN Converse heeft een tweetal conservatoire beslagen (beslag tot afgifte van de zich onder de expediteur bevindende inbreukmakende Converse-schoenen en bewijsbeslag op de administratie) doen leggen ten laste van expediteur Alpi wegens het vermoeden van de aanwezigheid van namaak Converse-schoenen. Alpi heeft desgevraagd (uiteindelijk) de in beslag genomen en door de deurwaarder gekopieerde papieren administratie aan Converse vrijgegeven, maar heeft geweigerd kopieŽn van de harde schijven van haar digitale administratie aan Converse te verstrekken. Voor zover de vordering van Converse tot inzage in de digitale administratie van Alpi is gegrond op artt. 2.22 lid 5 BVIE, 1019f Rv en 8 Handhavingsrichtlijn, wordt deze afgewezen, omdat op grond van deze bepalingen informatie van derden slechts tijdens een gerechtelijke procedure wegens inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht kan worden verkregen, waarvan in dit kort geding geen sprake is. Voorzieningenrechter acht - met analogische toepassing van het Lycos/Pessers-arrest (HR 25 november 2005, LJN: AU4019) - inzage in de in beslag genomen digitale administratie van Alpi echter tůch gerechtvaardigd. De weigering van Alpi om Converse al hetgeen bij Alpi bekend kan zijn omtrent de herkomst en distributiekanalen van die inbreukmakende goederen te verstrekken komt in het onderhavige geval in strijd met de zorgvuldigheid die Alpi jegens Converse in acht dient te nemen, nu aannemelijk is dat Alpi als expediteur betrokken is geweest bij het vervoer en de opslag van namaak Converse-schoenen, zich in de in beslag genomen kopieŽn van de harde schijven van de computer van Alpi meer informatie bevindt omtrent de herkomst en de distributiekanalen van de namaak Converse-schoenen dan Alpi inmiddels aan Converse heeft geopenbaard en voorts dat er voor Converse geen minder ingrijpende mogelijkheid bestaat om die gegevens te achterhalen.
Pagina113-113
UitspraakECLI:NL:RBHAA:2010:BO9502
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVoorzieningenrechter Rechtbank 's-Gravenhage, 15-11-2010, B9 9219
SamenvattingDerbyking voor voetballen maakt inbreuk op Derbystar voor voetballen.

(Derbystar Sportartikelfabriek GmbH / Teamsport4all.nl c.s.)
Pagina113-113
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Rotterdam, 13-12-2010, 367498 / KG ZA 10-1158
SamenvattingOpheffing van beslag op ingevoerde goederen na belangenafweging.

(A1 Topgros B.V. / CHK Develop B.V.)
Samenvatting (Bron)Opheffing beslag tot afgifte van partij rollators ivm merkinbreuk. Ondanks (geringe) merkinbreuk door eiseres wordt het beslag opgeheven op grond van een belangenafweging.
Pagina114-114
UitspraakECLI:NL:RBROT:2010:BO8154
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Amsterdam, 16-11-2010, B9 9224
SamenvattingGeen verwarringsgevaar van The New Motion versus het oudere New Motion.

(New Motion B.V. / The New Motion B.V.)
Pagina114-114
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVoorzieningenrechter Rechtbank 's-Gravenhage, 18-11-2010, B9 9230
SamenvattingGebruik van domeinnamen als handelsnaam; parfumwinkel.nl stemt verwarringwekkend overeen met parfumswinkel.nl

(Solutions Advice / Viewtech Europe B.V.)
Pagina114-114
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelConclusie A-G HvJ EU, 09-12-2010, C-324/09, B9 9275
SamenvattingReikwijdte van de vrijstelling voor internet providers volgens A-G Jššskinen.

(L'Orťal SA, LancŰme parfums et beautť & Cie c.s. / eBay International AG c.s.)
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 12 juli 2011.#L'Oreal SA en anderen tegen eBay International AG en anderen.#Verzoek om een prejudiciele beslissing: High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division - Verenigd Koninkrijk.#Merken - Internet - Verkoopaanbieding op elektronische marktplaats bestemd voor consumenten in Unie van merkproducten die door merkhouder zijn bestemd voor verkoop aan derde staten - Verwijdering van verpakking van genoemde producten - Richtlijn 89/104/EEG - Verordening (EG) nr. 40/94 - Aansprakelijkheid beheerder van elektronische marktplaats -Richtlijn 2000/31/EG (,richtlijn inzake elektronische handel') - Rechterlijke bevelen aan genoemde beheerder - Richtlijn 2004/48/EG (,richtlijn betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten').#Zaak C-324/09.
Pagina115-115
UitspraakECLI:EU:C:2011:474
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Amsterdam, 19-01-2011, B9 9364
SamenvattingMisleidende reclame; doelgroep; vergelijking onnodig denigrerend.

(Stybenex / Rockwool)
Pagina115-116
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVoorzieningenrechter Rechtbank Amsterdam, 06-01-2011, B9 9325
SamenvattingGeen vergelijkende reclame; niet misleidend; omvang kostenveroordeling.

(Mars / Nestle)
Pagina116-116
Artikel aanvragenVia Praktizijn