Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 08-04-2011
Aflevering 5
RubriekActualiteiten
TitelToch combinatie taak- en celstraf
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 5, p. 2
SamenvattingDe Tweede Kamer maakt het voor rechters mogelijk om voor ernstige misdrijven toch een gecombineerde taak- en celstraf op te leggen. Een meerderheid stemde vorige maand voor een amendement van CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg waarin het oorspronkelijk wetsvoorstel van staatssecretaris Fred Teeven wordt afgezwakt.
Pagina2-2
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelDeurwaardersstempel voor online bewijs
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 5, p. 2
SamenvattingNepsites gebaseerd op het beeldmerk van bestaande bedrijven, ongeautoriseerd doorplaatsen van content, bedreigingen of intimidatie via social media.(IE-)advocaten hebben er hun handen vol aan, maar hoe bewijs je dat iets op een bepaald moment online heeft gestaan?
Pagina2-2
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelVerzekerde kan in Šlle procedures advocaat kiezen
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 5, p. 3
SamenvattingHet recht op vrije advocaatkeuze voor iemand met een rechtsbijstandspolis beperkt zich niet tot procedures met verplichte procesvertegenwoordiging door advocaten. Dat heeft de Rechtbank Amsterdam op 8 maart gezegd in een kort geding van een verzekerde tegen verzekeraar DAS.
Pagina3-3
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelVS: onrecht dreigt
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 5, p. 3
SamenvattingAmerikaanse rechtbanken krijgen te weinig geld om aan hun taken naar behoren te vervullen. Die ontwikkeling is een bedreiging voor de economie en kan leiden tot een onveiliger maatschappij. Dat is de voornaamste conclusie uit een enquÍte die de Task Force on Preservation of the Justice System van de American Bar Association (ABA) hield onder meer dan 7500 advocaten en rechters. De enquÍte is onderdeel van een ABA campagne om bezuinigingen op de gefinancierde rechtspraak tegen te gaan.
Pagina3-3
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVan de deken
TitelKostendekking en kruissubsidies
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 5, p. 3
SamenvattingKostendekkende griffierechten zouden de klappen wel eens op onvoorziene plekken kunnen uitdelen. Als ik dit schrijf weten we nog niet de details maar wel dat de bewindslieden wijdbeens en vastberaden het roer omknellen en blik en steven vast gericht houden op dat baken van 240 miljoen opbrengst en 100 miljoen kostenuitval door procedureontmoediging. Van die 340 miljoen gaat 100 miljoen terug in een compensatiefonds. Daaruit krijgen de minimuminkomens en een vrij brede inkomenslaag daarboven (gedeeltelijk) een restitutie op het kostendekkend griffierecht. Ik noem dat kruissubsidie 1. Kruissubsidie 2 wordt ingebouwd in de categorische griffierechten: als men bijvoorbeeld kostendekkende griffierechten in familiezaken te prijzig vindt worden stelt men die vast onder hun kostendekkend niveau; opslagen op andere griffierechten (die het dus 'beter kunnen lijen') moeten dat goed maken.
Auteur(s)J. Loorbach
Pagina3-3
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
Titel'Niet hoopvol over vergoeding advocaat bij verhoor'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 5, p. 4
Samenvatting'Het is een goede ontwikkeling, maar over de bijbehorende financiŽle vergoeding zijn we in deze tijden van bezuinigingen niet erg hoopvol.' Dit zegt Geertjan van Oosten, secretaris van de Nederlandse vereniging van Strafrechtadvocaten, in reactie op de veranderde opstelling van het OM.
Pagina4-4
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelBuitenlandse straf niet lager bij uitzitten in Nederland
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 5, p. 4
SamenvattingNederlanders die in het buitenland worden gestraft, kunnen voortaan hun straf makkelijker in Nederland uitzitten. De prijs die zij daarvoor betalen, is dat de straf altijd even lang zal zijn als het Nederlandse maximum. Eind vorige maand ging de ministerraad akkoord met het wetsvoorstel van de minister van Veiligheid en Justitie om de overdracht van strafvonnissen in de Europese Unie te versoepelen. Het wetsvoorstel is voor advies naar de Raad van State gestuurd. Met het voorstel worden twee Europese kaderbesluiten geÔmplementeerd.
Pagina4-4
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelGriffierecht koppelen aan financieel belang
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 5, p. 5
SamenvattingHet griffierecht moet worden gekoppeld aan de financiŽle belangen die gemoeid zijn met een juridisch geding. En als partijen procederen om miljoenen euro's, dan zouden ze ook aanzienlijk meer griffierecht moeten betalen. Dat stelde de Tweede Kamer die deze week unaniem instemde met een PvdA-motie waarin een koppeling wordt gelegd tussen de hoogte van het griffierecht en het financieel belang. Hiermee zouden burgers met een laag of middeninkomen ontzien kunnen worden.
Pagina5-5
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelDe Opsta-regel
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 5, p. 5
SamenvattingIk had me zo verheugd op de Opsta-regel voor advocaten. En nu gaat het toch niet door. Advocaten zullen niet wettelijk worden verplicht om op te staan voor rechters.
Het is ook sneu voor de cursusmanagers van Kluwer die al een leergang Recht en Respect op de plank hadden liggen. Ze hadden mij recent nog benaderd om en blokuur te wijden aan de cursus Actualiteiten R&R, gedoteerd met vier opleidingspunten. Het door mij aangedragen onderdeel was de Sta op - competitie. Een soort omgekeerde stoelendans: een verklede magistraat valt onverhoeds een zaaltje binnen en alle cursisten springen vliegensvlug op van hun stoel. Wie als laatste staat krijgt een berisping. Een hartstikke leuk en leerzaam onderdeel, dat eindeloos herhaald kan worden. Gezond ook, zo vlak na de lunch.
Auteur(s)M. Kaaks
Pagina5-5
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelPapieren werkelijkheid domineert
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 5, p. 7
SamenvattingUitgangspunt bij het vastleggen van ter zitting afgelegde verklaringen is een door de rechter en griffier opgemaakte zakelijke samenvatting daarvan. Geen onverdeeld genoegen, aldus hoogleraar strafrechtspraktijk Petra van Kampen in haar oratie Papieren werkelijkheid.
Auteur(s)M. Maathuis
Pagina7-7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelSpaanse advocaten vogelvrij
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 5, p. 9
SamenvattingSpaanse advocaten die mishandeling van hun cliŽnten melden, worden tegenwoordig zelf vervolgd. Aanleiding voor een congres van de Coordinadora para la Prevenciůn de Tortura waar de auteur, coŲrdinator bij Avocats Europťens Dťmocrates, vorige maand de bezoekers toesprak.
Auteur(s)H. Gaasbeek
Pagina9-9
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelWabo: nieuwe milieugronden in beroep geen probleem
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 5, p. 11
SamenvattingDe Raad van State heeft een nieuwe lijn ten aanzien van de zogenaamde 'onderdelentrechter' bij omgevingsvergunningen. Daarmee wordt het aanvoeren van nieuwe milieugronden in beroep gemakkelijker.
Auteur(s)T. Sillevis Smitt
Pagina11-11
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelOngewild in de spotlights
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 5, p. 12
SamenvattingDe eerste Lawyers for lawyers Award wordt volgende week in Amsterdam uitgereikt aan de Zimbabwaanse mensenrechtenadvocaat Alec Muchadehama.
Auteur(s)T. Scheltema
Pagina12-12
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelNautaDutilh en DLA Piper in de prijzen
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 5, p. 13
SamenvattingAls De Stand van de Advocatuur 2011 iets duidelijk maakt, is het wel dat het dit jaar lastig is eenduidige trends te ontwaren in de Top 10 van kantoren.
Auteur(s)M. Maathuis
Pagina13-13
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelAgenda
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 5, p. 14
Pagina14-14
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelLokfiets dwingt advocatuur tot scherpte
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 5, p. 15
SamenvattingDe politie mag veel, maar niet alles inzetten tegen fietsendiefstal. Lokfietsen moeten daarom voldoen aan strenge eisen om niet te verworden tot uitlokfietsen.
Auteur(s)A. de Haas
Pagina15-16
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelMarketing steeds belangrijker
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 5, p. 16
SamenvattingVoor ruim driekwart van de kantoren is het belang van marketing de afgelopen twee jaar toegenomen. Ook het marketingbudget is bij 67 procent van de ondervraagde kantoren gestegen en de meerderheid verwacht dat dit de komende jaren doorzet. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit het onderzoeksrapport Het belang van marketing in de advocatuur van Annalise Market Intelligence dat vorige maand uitkwam.
Pagina16-16
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelVerkenning verruiming schadevergoeding slachtoffers
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 5, p. 16
SamenvattingDe rechtspraak verkent de verruiming van de mogelijkheden voor slachtoffers om een schadevergoeding in te dienen in het strafproces. Als uit die verkenning blijkt dat de verruiming een reŽle optie is, volgt een proef, aldus een woordvoerder van de Raad voor de Rechtspraak.
Pagina16-16
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInterview
TitelYbo Buruma: nieuwe raadsheer Hoge Raad. 'Ik wil erbij zijn als de beslissingen worden genomen'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 5, p. 18
SamenvattingYbo Buruma, als hoogleraar strafrecht in Nijmegen altijd bereid strafzaken te becommentariŽren, stapt van de zeepkist. Buruma bespreekt zijn benoeming bij de Hoge Raad, het nut van duiding en de Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken. 'Ik heb een aantal malen echt deernis gehad met de verzoeker.'
Auteur(s)L. Kuipers
Pagina18-20
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInterview
TitelTheo van Boven. 'Betrokkenheid hangt af van de situatie waarin je verkeert'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 5, p. 22
SamenvattingTheo van Boven wijdde zijn lange carriŤre aan de strijd voor mensenrechten. Zeker, er is nog te weinig oog voor de positie van de verdediging bij internationale tribunalen. Maar de aandacht voor mensenrechten is groter dan ooit, zegt Mr. Human Rights.
Auteur(s)T. Scheltema
Pagina22-27
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAnalyse
TitelEen kans voor poker
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 5, p. 28
SamenvattingDe gevolgen van de aanpassing van het kansspelbeleid kunnen verder reiken dan het pokerspel en het vergunningenbeleid van de Wet op de kansspelen.
Auteur(s)M. Eversteijn , N. Lina
Pagina28-31
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInternationaal
TitelZo blijft de New Yorkse Orde bij de tijd
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 5, p. 32
SamenvattingOpleidingen verzorgen, kwaliteit waarborgen en rechtsontwikkelingen bijhouden. Maar de New York City Bar Association doet meer om in the picture te blijven, vertelt hoofd Communicatie Eric Friedman.
Auteur(s)H. Jak
Pagina32-34
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEven opfrissen
TitelWat is ook weer de procedure inzake de onbehoorlijke praktijkuitoefening?
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 5, p. 35
SamenvattingDe procedure inzake de onbehoorlijke praktijkuitoefening, sinds de invoering in 2002 vaak benut, voorziet kennelijk in een behoefte bij plaatselijke dekens om cliŽnten te beschermen tegen advocaten die niet naar behoren kunnen werken.
Auteur(s)L. Rammeloo
Pagina35-35
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKantoorartikelen
TitelFacturen toe aan verbeterslag
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 5, p. 36
SamenvattingOp de declaratie staan de verplichte onderdelen keurig opgesomd. De oproep om binnen afzienbare tijd te betalen is ook duidelijk. En toch gaat het met advocaatfacturen relatief vaak mis.
Auteur(s)M. Maathuis
Pagina36-37
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelDe zwaan: over zingeving in een professionele omgeving
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 5, p. 37
SamenvattingEťn van de mooiste gedichten die ik ken, is Rainer Maria Rilkes De zwaan. Het beschrijft hoe de zwaan - op land een lomp en onhandig beest - in het water moeiteloos een zelfbewuste koningin wordt. Op een hei-dag van een kantoor schetste ik dit beeld en een van de partners bekende dat hij de zwaan was - maar dan op het land. Zonder nog hoop het water te zullen vinden, zodat hij er op het land maar het beste van maakte. Spijtig genoeg is dit geen uitzondering. De 'maatschappij' drijft mensen voort en zeker in de huidige tijd - met strategische plannen, marketingdoelstellingen en omzetvereisten - is er weinig geduld voor individuen om op zoek te gaan naar hun eigen 'water', de plek waar talent en passie moeiteloos samengaan.
Auteur(s)D. de Stuyling de Lange
Pagina37-37
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechter schrijft terug
TitelGelieve uw cliŽnt niet te knuffelen
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 5, p. 39
SamenvattingHet komt wel eens voor: je doet een uitspraak waarvan de inhoud zo overrompelend is, dat de rechtszoekende de tekst aanhoort met een gezicht alsof hij bij de verkeerde zaak terecht is gekomen. Zo ongeveer keken ruim vijftig jonge advocaten die enige weken geleden ter introductie op bezoek waren bij de rechtbank. Op het programma stond 'Omgangsvormen in de rechtszaal.' Er volgden veel do's, maar eerlijk gezegd nog veel meer dont's. 'Zit niet te dicht op uw cliŽnt, tutoyeer hem niet, zit niet aan hem, knuffel hem niet, drink niet uit zijn glas!' Het klonk eerder als een introductie omgangsvormen voor een gesloten afdeling van een hospitaal voor besmettelijke ziekten dan voor een rechtbank. Uit de glazige blikken van de toekomstige advocaten viel dan ook op te maken dat het advies geen enkele herkenning opriep.
Auteur(s)J. van der Does
Pagina39-39
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWerken in het buitenland
TitelElk najaar oogsten in Illinois
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 5, p. 41
SamenvattingShawn Conway was ooit partner en stagiaire tegelijkertijd. Nu heeft hij twee nationaliteiten, ťťn eigen kantoor en meer plezier.
Auteur(s)A. Italianer
Pagina41-42
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTransfers
TitelWie, wat, waar?
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 5, p. 43
SamenvattingWie vertrok, wie stopte en wie begon voor zichzelf? Bent u zelf onlangs van kantoor gewisseld of eigen baas geworden? Mail ons kort uw verhaal of meld u aan via redactie@advocatenorde.nl
Pagina43-45
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken geschillencommissie
TitelGeschillencommissie Advocatuur, 24-03-2009, ADV 08-0121
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 5, p. 46
SamenvattingOnbevoegdverklaring; particulier of bv opdrachtgever?
AnnotatorL. Hamer
Pagina46-46
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken geschillencommissie
TitelGeschillencommissie Advocatuur, 24-03-2009, ADV 08-0217
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 5, p. 46
Samenvatting5 of 15 minuten?
AnnotatorL. Hamer
Pagina46-46
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRaad van Discipline Amsterdam, 17-05-2010, 09248 U
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 5, p. 47
SamenvattingDeclaratiegeschil in bestuursrecht kwestie.
Pagina47-48
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelHof van Discipline, 02-08-2010, 5698 en 5699
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 5, p. 48
SamenvattingExcessief declareren.
Pagina48-48
Artikel aanvragenVia Praktizijn