Mediaforum

Uitgever Uitgeverij deLex
Tijdschrift Mediaforum
Datum 08-04-2011
Aflevering 4
RubriekOpinie
TitelSchaarse vergunningen
CiteertitelMediaforum 2011-4, p. 93-93
SamenvattingHet telecommunicatierecht is zijn tijd ver vooruit, zeker waar het de verdeling van 'schaarse vergunningen' betreft. Het algemene deel van het bestuursrecht kan hiervan nog veel leren. Ook andere bijzondere rechtsterreinen, zoals het milieurecht en andere delen van het economisch bestuursrecht, kunnen bovendien hun voordeel doen met de ontwikkelingen op het gebied van het telecommunicatierecht.
Auteur(s)F. van Ommeren , J. Wolswinkel
Pagina93-93
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetenschap
TitelDe onduidelijke verhouding tussen vrijheid van meningsuiting en discriminatie: een analyse van de groepsbelediging en het haatzaaien
CiteertitelMediaforum 2011-4, p. 94-104
SamenvattingDe strafbaarstelling van groepsbelediging en haatzaaien vormt een beperking van de vrijheid van meningsuiting. het is echter niet zeker waar precies de grens loopt tussen controversiŽle bijdragen aan het maatschappelijk debat en strafbare uitlatingen. Dat blijkt onder meer uit het verschil van opvatting tussen het OM en het Hof Amsterdam in casu Wilders. Dit artikel concentreert zich op de vraag waarom het zo moeilijk is de genoemde strafbepalingen eenduidig uit te leggen. Een van de conclusies is dat de wetgever meer helderheid zou moeten scheppen.
Auteur(s)E. Janssen , A. Nieuwenhuis
Pagina94-104
LinkVolledige tekst (handle.net)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraktijk
TitelYouTube en de Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten
CiteertitelMediaforum 2011-4, p. 105-113
SamenvattingNaast de duidelijkheid dat ook televisie via het internet wordt gereguleerd, heeft de Audiovisuele Mediadiensten Richtlijn ook onduidelijkheid opgeleverd. Want welke audiovisuele diensten die via het internet worden aangeboden vallen nu precies onder de richtlijn? Valt een videowebsite als YouTube ook onder de reikwijdte? Dit is de vraag die in deze bijdrage centraal staat. Om deze vraag te kunnen beantwoorden zal worden nagegaan wat de specifieke kenmerken van een dienst als YouTube zijn en wat de reikwijdte van de AVMD Richtlijn is.
Auteur(s)J. Verweij
Pagina105-113
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 25-01-2011, 56975/09
CiteertitelMediaforum 2011-4, p. 114-114
SamenvattingArt. 10 EVRM. Embleem. Gevangenis.

(Donaldson / Verenigd Koninkrijk)
Pagina114-114
UitspraakECLI:CE:ECHR:2011:0125JUD005697509
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 01-02-2011, 16853/05
CiteertitelMediaforum 2011-4, p. 114-114
SamenvattingArt. 10 EVRM. Uitlating lid politieke partij. Koerdische zaak.

(Faruk Temel / Turkije)
Samenvatting (Bron)Violation of Art. 10;Violation of Art. 6-1;Violation of Art. 6-3-c
Pagina114-114
UitspraakECLI:CE:ECHR:2011:0201JUD001685305
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 08-02-2011, 24874/04
CiteertitelMediaforum 2011-4, p. 114-114
SamenvattingArt. 10 EVRM. Inbeslagname boeken.

(‹nsal ÷ztŁrk / Turkije)
Samenvatting (Bron)Violation of Art. 10
Pagina114-114
UitspraakECLI:CE:ECHR:2011:0208JUD002487404
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 15-02-2011, 41959/02
CiteertitelMediaforum 2011-4, p. 114-114
SamenvattingArt. 10 EVRM. Publicatie. Propagenda.

(Camyar en Berktas / Turkije)
Samenvatting (Bron)Remainder inadmissible;Violation of Art. 10;Violation of Art. 6-1;Pecuniary damage - claim dismissed;Non-pecuniary damage - award
Pagina114-114
UitspraakECLI:CE:ECHR:2011:0215JUD004195902
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelHof van Justitie EU, 17-02-2011, C-16/10
CiteertitelMediaforum 2011-4, p. 114-114
SamenvattingPrejudiciŽle vragen. Universeledienstrichtlijn.

(The Number en Conduit / Ofcom en BT)
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Derde kamer) van 17 februari 2011. # The Number Ltd en Conduit Enterprises Ltd tegen Office of Communications en British Telecommunications plc. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Verenigd Koninkrijk. # Harmonisatie van wetgevingen - Telecommunicatie - Netwerken en diensten - Richtlijn 2002/22/EG - Aanwijzen van ondernemingen voor verrichten van universele dienst - Oplegging van specifieke verplichtingen aan aangewezen onderneming - Telefooninlichtingendienst en telefoongids. # Zaak C-16/10.
Pagina114-114
UitspraakECLI:EU:C:2011:92
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelHof van Justitie EU, 17-02-2011, C-52/09
CiteertitelMediaforum 2011-4, p. 114-114
SamenvattingArt. 102 VWEU. Art. 82 EG. Telecommunicatie.

(Konkurrensverket / TeliaSonera Sverige AB)
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 17 februari 2011. # Konkurrensverket tegen TeliaSonera Sverige AB. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Stockholms tingsratt - Zweden. # Prejudiciele verwijzing - Artikel 102 VWEU - Misbruik van machtspositie - Door telecommunicatieonderneming toegepaste prijzen - ADSL-diensten op intermediair niveau -Breedbandtoegangsdiensten voor eindgebruikers - Uitholling van marges van concurrenten of prijssqueeze. # Zaak C-52/09.
Pagina114-114
UitspraakECLI:EU:C:2011:83
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelHof van Justitie EU, 17-02-2011, T-385/07, T-55/08 en T68/08
CiteertitelMediaforum 2011-4, p. 114-114
SamenvattingTZG-Richtlijn. Exclusieve uitzending. Voetbaltoernooi.

(FIFA en UEVA / Europese Commissie)
Pagina114-114
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelGerecht van Eerste Aanleg van de Europese Gemeenschappen, 17-02-2011, T-385/07, T-55/08 en T68/08
CiteertitelMediaforum 2011-4, p. 114-114
SamenvattingArt. 3 bis Televisie-richtlijn. Art. 43, 49 en 86 EG. Uitzendrechten. Voetbal.

(FIFA en UEVA / Europese Commissie)
Pagina114-114
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelGem. Hof Nederlandse Antillen en Aruba, 18-01-2011, ---
CiteertitelMediaforum 2011-4, p. 114-115
SamenvattingPerspublicatie. Eer en goede naam. ImmateriŽle schadevergoeding.

(Advocaat X / Diario)
Samenvatting (Bron)Arubaanse zaak. In krant heeft artikel gestaan waarin stond te lezen dat [appellant] volmachtfraude heeft gepleegd en daarvoor gevangenisstraf had gekregen. Hof kwalificeert de publicatie als onrechtmatig. De krant heeft vrijwillig een rectificatie geplaatst. [appellant] vordert schadevergoeding en krijgt Afl. 3.000,- toegewezen.
Pagina114-115
UitspraakECLI:NL:OGHACMB:2011:BP6516
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelGerechtshof Amsterdam, 08-02-2011, 200.053.272/01
CiteertitelMediaforum 2011-4, p. 115-115
SamenvattingOnrechtmatige uitingen gemeente. Schade.

(Citadel Den Helder / Gemeente Den Helder)
Samenvatting (Bron)Gemeente heeft onrechtmatig besluit genomen jegens cafť De Citadel, maar er is onvoldoende aannemelijk gemaakt dat daaruit meer schade is voortgevloeid voor De Citadel, dan al is vergoed door de gemeente. Geen onrechtmatige uitlatingen burgemeester in de pers.
Pagina115-115
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2011:BP6475
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelGerechtshof Amsterdam, 08-02-2011, 200.052.554/01
CiteertitelMediaforum 2011-4, p. 115-115
SamenvattingRadio-uitzending. Bericht luisteraar. Eigen nieuwsgaring.

(X c.s. / Radio Nederland Wereldomroep)
Samenvatting (Bron)In het radioprogramma "Onderweg" wordt een bericht van een luisteraar voorgelezen, waarin gezegd wordt dat zes chauffeurs bij een bedrijf op straat zijn gekomen. Het hof acht de uitzending te goeder trouw gedaan en niet onrechtmatig, ook niet als de mededeling onwaar is.
Pagina115-115
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2011:BP5403
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 01-02-2011, HD 200.012.693
CiteertitelMediaforum 2011-4, p. 115-115
SamenvattingWebsite. Onrechtmatige publicatie. Wbp.

(Stichting Documentatie- en informatiecentrum De stelling / X)
Samenvatting (Bron)Toetsing of openbaarmaking op website onrechtmatig is, (mede) aan de hand van de Wet bescherming persoonsgegevens.
AnnotatorQ.R. Kroes
Pagina115-115
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2011:BP3921
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRechtbank Alkmaar, 28-01-2011, B9 9372
CiteertitelMediaforum 2011-4, p. 115-115
SamenvattingMisleidende reclame. Oneerlijke concurrentie.

(Stichting Wij Willen Zon / Met De Zon c.s.)
Pagina115-115
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRechtbank Amsterdam, 06-10-2010, 464662 / HA ZA 10-2316
CiteertitelMediaforum 2011-4, p. 115-115
SamenvattingArt. 10 EVRM. Televisieuitzending. Persoonlijke levenssfeer.

(A / RTL Nederland, Blue Circle c.s.)
Samenvatting (Bron)portretrecht Vordering tot o.a. het staken van elke openbaarmaking, verveelvoudiging en verspreiding van het portret van eiser alsmede van een aflevering van een tv-programma van RTL, delen daarvan of beelden daaruit. Vordering worden gedeeltelijk toegewezen. Artikelen 223 Rv en 21 Auteurswet.
Pagina115-115
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2010:BP6075
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRechtbank Amsterdam, 03-02-2011, 480977 / KG ZA 11-103 Pee/BB
CiteertitelMediaforum 2011-4, p. 115-115
SamenvattingArt. 10 EVRM. Column. Publicatieverbod. Rectificatie.

(X c.s. / De Telegraaf)
Samenvatting (Bron)De voorzieningenrechter is van oordeel dat de publicatie die door gedaagde in de vorm van een column op de website van de Telegraaf heeft gestaan jegens eisers onrechtmatig is omdat daarin een grievend beeld van de echtgenote wordt geschetst waarvoor geen grondslag is te vinden in de door gedaagde als feiten aangevoerde beweringen.
Pagina115-115
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2011:BP5180
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRechtbank Amsterdam, 10-02-2011, 479566 / KG ZA 11-9 WT/MB
CiteertitelMediaforum 2011-4, p. 115-115
SamenvattingExecutiegeschil. Filmpje dronken studente. Openbaarmaking.

(GS Media / Studente)
Samenvatting (Bron)Verbod om dwangsommen te executeren. De voorzieningenrechter oordeelt in kort geding dat GS (GeenStijl) Media een eerder kort geding vonnis (over het van haar websites verwijderen van een filmpje waarop en studente te zien en te horen is die onder invloed van alcohol verkeert) in voldoende mate heeft nageleefd.
Pagina115-115
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2011:BP3926
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRechtbank Amsterdam, 18-02-2011, 480980 / KG ZA 11-105 WT/MV
CiteertitelMediaforum 2011-4, p. 115-115
SamenvattingArt. 6:194a BW. Vergelijkende reclame. Tabel.

(Binckbank / Lyncx)
Samenvatting (Bron)Vergelijkende reclame. Dat Lynx in een tabel op haar website waarin zij de tarieven van verschillende banken vergelijkt niet vermeldt dat Binckbank en Alex onder bepaalde omstandigheden kortingen hanteren, wordt voorshands misleidend (en dus onrechtmatig) geacht.
Pagina115-115
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2011:BP5170
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRechtbank Amsterdam, 28-02-2011, 483904 / KG ZA 11-327 Pee/PV
CiteertitelMediaforum 2011-4, p. 115-116
SamenvattingArt. 2.1 Mw. Televisieverkiezingsdebat.

(Partij voor de Dieren / Nederlandse Omroepstichting (NOS))
Samenvatting (Bron)De voorzieningenrechter wijst het verzoek van de Partij voor de Dieren om te mogen deelnemen aan het televisiedebat van dinsdag 1 maart af. De rechtbank is van oordeel dat het op grond van haar journalistieke vrijheid in beginsel aan de NOS is om te bepalen op welke manier en met deelname van wie zij het verkiezingsdebat op 1 maart wenst te organiseren.
Pagina115-116
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2011:BP6121
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRechtbank Amsterdam, 02-03-2011, 457918 / HA ZA 10-1449
CiteertitelMediaforum 2011-4, p. 116-116
SamenvattingArt. 6:194 BW. Misleidende reclame. Beleggingsbrochure.

(Stichting Hulp Gedupeerden / BV X c.s.)
Samenvatting (Bron)prospectusplicht, informatieverstrekking zorgplicht beleggingsonderneming misleidende reclame
Pagina116-116
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2011:BP6838
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRechtbank Arnhem, 26-01-2011, 207783
CiteertitelMediaforum 2011-4, p. 116-116
SamenvattingArt. 10 EVRM. Eer en goede naam. Tv-uitzending.

(X / Y)
Samenvatting (Bron)De vraag die in dit kort geding centraal staat, is of gedn.conv./eis.reconv. onrechtmatig handelen jegens eis.conv./verw.reconv. door in de periode na de televisie-uitzending van 4 januari 2009 steeds weer terugkerende berichten/uitlatingen over eis.conv./verw.reconv. op de diverse websites, hyves en weblogs te plaatsen en berichten naar media zoals kranten te sturen en anderen de gelegenheid te geven hierop te reageren
Pagina116-116
UitspraakECLI:NL:RBARN:2011:BP5117
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRechtbank Arnhem, 31-01-2011, 210712
CiteertitelMediaforum 2011-4, p. 116-116
SamenvattingArt. 10 EVRM. Weblog vader. Bezwaar moeder.

(X / Y)
Samenvatting (Bron)Is het bijhouden van een weblog door de vader over zijn minderjarige kind onrechtmatig jegens het kind. Botsende grondrechten? Uitgangspunt hierbij is dat de vordering van eiseres in beginsel een beperking inhoudt van het in artikel 10 lid 1 EVRM neergelegde grondrecht van gedaagde op vrijheid van meningsuiting. Een dergelijk recht kan slechts worden beperkt indien dit bij de wet is voorzien en noodzakelijk is in een democratische samenleving, bijvoorbeeld ter bescherming van de goede naam en de rechten van anderen (artikel 10 lid 2 EVRM). Van een beperking die bij de wet is voorzien is sprake, wanneer de uitlatingen op de weblog van gedaagde een zodanige inbreuk maken op het recht op privacy van de minderjarige dat die als onrechtmatig kunnen worden aangemerkt in de zin van artikel 6:162 BW. Voor het antwoord op de vraag welk recht - het recht op vrije meningsuiting of het recht op privacy - in dit geval zwaarder weegt, moeten de wederzijdse belangen worden afgewogen. Welk van deze belangen, die in beginsel gelijkwaardig zijn, de doorslag behoort te geven, hangt af van de concrete omstandigheden van het geval. Ten slotte spelen nog een rol de vraag of de uitlatingen die worden gedaan op waarheid berusten en de manier waarop die uitlatingen worden gedaan.
Pagina116-116
UitspraakECLI:NL:RBARN:2011:BP5304
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 02-02-2011, 349720 / HA ZA 09-3472
CiteertitelMediaforum 2011-4, p. 116-116
SamenvattingArt. 10 lid 2 EVRM. Uitzending. Journalistieke bronbescherming.

(TROS / Pretium Telecom)
Samenvatting (Bron)Geschil inzake televisieuitzendingen en internetforum van Tros Radar over Pretium Telecom. Eisvermeerdering Pretium Telecom wordt toegestaan. Vordering Pretium Telecom tot voorlopige voorziening met betrekking tot internetforum wordt afgewezen. Vordering Pretium Telecom tot verstrekking van een afschrift van het ruwe beeld- en geluidsmateriaal verkregen met een verborgen camera in een callcenter wordt toegewezen.
Pagina116-116
UitspraakECLI:NL:RBSGR:2011:BP4605
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 25-02-2011, 386712 / KG ZA 11-137
CiteertitelMediaforum 2011-4, p. 116-116
SamenvattingArt. 10 lid 2 EVRM. Uitzending. Journalistieke bronbescherming.

(TROS / Pretium Telecom)
Samenvatting (Bron)Kort geding. Executiegeschil. In een televisie-uitzending van een consumentenprogramma zijn beelden vertoond die met een verborgen camera zijn opgenomen van een cursus bij een (destijds) voor gedaagde wervend callcenter. Het recht op journalistieke bronbescherming valt onder de bescherming van artikel 10 EVRM en biedt tevens voor de vrijheid van meningsuiting in een democratische samenleving een belangrijke waarborg. Op het onderhavige bevel tot afgifte van ruw beeld- en geluidmateriaal is artikel 10 EVRM van toepassing. Het bevel tot afgifte betekent dan ook onmiskenbaar een inmenging in de uitoefening van de vrijheid van meningsuiting als bedoeld in het eerste lid van artikel 10 EVRM. Of deze beperking geoorloofd is, moet worden bezien aan de hand van de criteria van het tweede lid van artikel 10 EVRM, zoals uitgelegd door het EHRM. De rechtbank heeft in het vonnis van 2 februari 2011 geoordeeld dat de verstrekking van de volledige opnamen geen schending inhoudt van artikel 10 EVRM op grond van de overweging dat de publieke functie van de journalistiek niet in het gedrang komt wanneer de reporter zich niet kan beroepen op het belang van bescherming van een bron als bedoeld in het Goodwin-arrest. Daarmee heeft de rechtbank kennelijk willen zeggen dat het gevraagde rechterlijke bevel tot afgifte geen inmenging vormt in de uitoefening van de journalistieke vrijheid, zodat artikel 10 EVRM niet kan zijn geschonden. De rechtbank heeft aldus niet zichtbaar getoetst aan de criteria van het tweede lid van het verdragsartikel. Het moet er daarom voor worden gehouden dat deze toetsing achterwege is gebleven. De voorzieningenrechter ziet dit als een kennelijke juridische misslag. De vordering van eiseres wordt toegewezen.
Pagina116-116
UitspraakECLI:NL:RBSGR:2011:BP5790
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRechtbank Roermond, 02-03-2011, 04/160773-10
CiteertitelMediaforum 2011-4, p. 116-116
SamenvattingArt. 285 Sr. Bedreiging advocaat.
Samenvatting (Bron)Pleitnota met onbetamelijke uitlatingen voorgedragen tijdens openbare zitting toch niet voldoende ruchtbaarheid.
Pagina116-116
UitspraakECLI:NL:RBROE:2011:BP6585
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRechtbank Rotterdam, 02-02-2011, 246773 / HA ZA 05-2728
CiteertitelMediaforum 2011-4, p. 116-116
SamenvattingArt. 10 EVRM. Merkenrecht. Klaagsite.

(Man Truck & Bus c.s. / NHG Trans International c.s.)
Samenvatting (Bron)Merkinbreuk door gebruik van merk op "klaagwebsite" ? Vrijheid van meningsuiting. Verbeuren van dwangsommen op grond van eerdere veroordelingen in kort geding.
Pagina116-116
UitspraakECLI:NL:RBROT:2011:BP6241
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRechtbank Utrecht, 02-02-2011, 279488 / HA ZA 09-2920
CiteertitelMediaforum 2011-4, p. 116-116
SamenvattingArt. 10 EVRM. Advocaat. Corporate stalking.

(X c.s. / Y en Z)
Samenvatting (Bron)Bepaalde uitlatingen van gedaagden worden onrechtmatig geacht. Geen voorschot op de gevorderde schadevergoeding omdat onvoldoende is onderbouwd dat schade is geleden. Vorderingen tegen paranormaal psychologisch adviseur afgewezen. Het enkele feit dat zij de door haar ingeschakelde advocaat dingen heeft verteld over eiser leidt niet reeds tot aansprakelijkheid. Vorderingen tegen eisers afgewezen ondanks verstekverlening, omdat de vorderingen de rechtbank ongegrond voorkomen.
Pagina116-116
UitspraakECLI:NL:RBUTR:2011:BP2898
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelRaad van State, 19-01-2011, 201004998/1/H3
CiteertitelMediaforum 2011-4, p. 116-116
SamenvattingArt. 10 EVRM. Inlichtingenrecht. Wob.

(De Linkse Kerk / College B&W Gemeente Leiden)
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 14 november 2008 en 28 november 2008 heeft het college een verzoek van De Linkse Kerk om openbaarmaking van informatie inzake de voorgenomen overdracht van de panden Hooglandse Kerkgracht 4 en Koppenhinksteeg 2-8 te Leiden (hierna: de panden) aan Woningstichting Ons Doel, deels afgewezen.
AnnotatorA.W. Hins
Pagina116-116
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BP1315
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDocumentatie - Rechtspraak
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 20-12-2010, AWB 10/1256
CiteertitelMediaforum 2011-4, p. 116-116
SamenvattingAanbesteding van vaste telefoondiensten. WLR-tarieven. Bekendmakingsverplichting.

(Koninklijke KPN c.s. / OPTA)
Samenvatting (Bron)Telecommunicatiewet
AnnotatorP. Burger
Pagina116-116
UitspraakECLI:NL:CBB:2010:BO7997
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHof 's-Hertogenbosch, 01-02-2011, ---
CiteertitelMediaforum 2011-4, p. 117-121
Samenvatting(SDI De Stelling / X)
AnnotatorQ. Kroes
Pagina117-121
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State, 19-01-2011, 201004998/1/H3
CiteertitelMediaforum 2011-4, p. 121-125
Samenvatting(Stichting Ontmoetingsruimte De Linkse Kerk / B&W Leiden)
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 14 november 2008 en 28 november 2008 heeft het college een verzoek van De Linkse Kerk om openbaarmaking van informatie inzake de voorgenomen overdracht van de panden Hooglandse Kerkgracht 4 en Koppenhinksteeg 2-8 te Leiden (hierna: de panden) aan Woningstichting Ons Doel, deels afgewezen.
AnnotatorW. Hins
Pagina121-125
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BP1315
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 20-12-2010, ---
CiteertitelMediaforum 2011-4, p. 125-128
Samenvatting(KPN / OPTA)
Pagina125-128
Artikel aanvragenVia Praktizijn