Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 29-04-2011
Aflevering 6
RubriekActualiteiten
TitelTweede Kamer: Griffierecht koppelen aan financieel belang
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 6, p. 2
SamenvattingHet griffierecht moet worden gekoppeld aan de financiŽle belangen die gemoeid zijn met een juridisch geding. En als partijen procederen om miljoenen euro's, dan zouden ze ook aanzienlijk meer griffierecht moeten betalen. De Tweede Kamer stemde unaniem in met een PvdA-motie waarin een koppeling wordt gelegd tussen de hoogte van het griffierecht en het financieel belang. Hiermee zouden burgers met een laag of middeninkomen ontzien kunnen worden. De griffierechten voor de eenvoudige zaken waarmee zij naar de rechter stappen, zouden dan minder hoeven te stijgen.
Pagina2-2
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelBoetes voor niet-melders Wwft
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 6, p. 2
SamenvattingHet Bureau Financieel Toezicht moet de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) kunnen handhaven door zelf boetes op te leggen en maatregelen te bevelen onder dreiging van een dwangsom. Dat vindt staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie. Daarmee zou het BFT voor het toezicht niet langer afhankelijk zijn van langdurige en inefficiŽnte tuchtrechtelijke procedures. Maar in de advocatuur zal de nieuwe toezichthouder de nieuwe bevoegdheden krijgen.
Pagina2-2
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelHervorming opleiding neemt kritiek op vrijstellingen niet weg
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 6, p. 2
SamenvattingHet College van Afgevaardigden gaf op 1 april groen licht aan de Algemene Raad om de aanbevelingen van de opleidingscommissie-Kortmann uit te werken. Maar het vrijstellingenbeleid voor de Law Firm School, dat de belangrijkste aanleiding was voor het instellen van de commissie-Kortmann, werd in die vergadering ook weer aan de orde gesteld, door de Haagse Fractie. De voorstellen van de commissie hebben het verzet niet weggenomen. In juni praat het college verder.
Pagina2-2
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelGeen import uitspraken
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 6, p. 3
SamenvattingDe Tweede Kamer is niet blij met een Europees voorstel om uitspraken van rechters uit andere EU-landen ook in Nederland geldig te maken. De Kamer vreest dat Nederlanders zo slachtoffer kunnen worden van rechters in het buitenland die ondeugdelijke of corrupte uitspraken doen, zo meldde de NOS op 6 april.
Pagina3-3
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelClaim tegen Orde afgewezen
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 6, p. 3
SamenvattingDe landelijke Orde is niet aansprakelijk voor de schade die een Belgisch bedrijf heeft geleden door misbruik van de Stichting Derdengelden van een advocatenkantoor in Purmerend. Het Gerechtshof Den Haag besliste afgelopen dinsdag dat de eiser het oorzakelijke verband tussen de schade en het mogelijk gebrekkige toezicht van de Orde op de stichting niet aannemelijk heeft gemaakt.
Pagina3-3
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVan de deken
TitelGeleende macht: voor wat hoort wat
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 6, p. 3
SamenvattingEen verzameling is maar een verzameling, totdat het geheel meer is dan de som der delen. Dan loont het plots om erbij te horen. Dat geldt voor een uurwerk, een vlucht spreeuwen, een bijenzwerm en een apenrots. En dat geldt ook voor de verzameling van mensen die wij 'staat' noemen. Die voorziet in de behoefte van een optimale verdediging tegen een gemeenschappelijke vijand, van het jagen in teamverband en het scheppen van collectieve voorzieningen zoals gemeenschappelijke weiden, spoorwegnetten en academisch onderwijs.
Auteur(s)J. Loorbach
Pagina3-3
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
Titel'Vraag herziening nu hondengeurproef definitief het strafrecht uit is'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 6, p. 4
SamenvattingVerleden week maandag kreeg prof. dr. J.E.R. Prijters eindelijk te horen dat de geuridentificatieproeven met honden, waartegen hij acht jaar lang met aangiftes en allerlei andere middelen heeft gestreden, definitief niet meer zullen worden gebruikt. Het College van procureurs-generaal schreef de oud-hoogleraar dat de geursorteerproeven niet alleen '(onmiskenbaar mede als gevolg van uw aangiftes) de facto niet meer uitgevoerd worden', maar dat er ook 'is besloten tot een sepot onvoldoende bewijs (02)'. Het college bedankte hem voor zijn 'blijvend kritische beschouwing'.
Auteur(s)L. Hesselink
Pagina4-4
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
Titel'Wetsvoorstel advocaat bij politieverhoor strookt niet met EHRM'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 6, p. 5
SamenvattingHet onlangs ter consultatie rondgestuurde wetsvoorstel dat rechtsbijstand tijdens het politieverhoor moet regelen strookt niet met jurisprudentie van het EHRM. Dat stelt hoogleraar Strafprocesrecht Taru Spronken. 'Het informatierecht van verdachten is beter geregeld- dat is duidelijk een verbetering.' Maar verder geldt het recht op bijstand tijdens het verhoor alleen voor verdachten van misdrijven waar gevangenisstraf van zes jaar of meer op staat. Dat is volgens Spronken bedenkelijk. 'Straatsburg koppelt het recht op bijstand niet aan de ernst van het feit, maar aan de vrijheidsbeneming. Dat kan ook bij feiten waar minder dan zes jaar op staat.' En beperking van het consult voorafgaand aan het verhoor tot een half uur is 'arbitrair', meent ze. 'Dat is bedacht in het kader van het experiment Raadsman bij het politieverhoor, maar allang door Salduz ingehaald. Het Franse Hooggerechtshof achtte een vergelijkbare regeling onlangs in strijd met het EVRM.'
Auteur(s)T. Scheltema
Pagina5-5
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelBuruma in de Hoge Raad? Liever niet
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 6, p. 5
SamenvattingBuruma heeft de GŲtterdšmmerung van de PVV over zich afgeroepen. De Andrť Rieu van de Nijmeegse strafrechtfaculteit hanteert een kritisch pennetje over de PVV en dat is onverteerbaar. Vooral Buruma's opmerking dat uitspraken van Wilders een echo lijken van de Italiaanse dictator Benito Mussolini deed pijn. Toen de Hoge Raad Buruma's voordracht als nieuwe opperrechter aan de Tweede Kamer stuurde, nam de PVV wraak. De fractie eiste een hoofdelijke stemming en de misantrope Wilders stemde met zijn Bierkellerkšmpfer blanco. Buruma zou 'veel te politiek' zijn en bovendien banden met 'linkse radicalen' hebben onderhouden.
Auteur(s)H. Veenendaal
Pagina5-5
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelAgenda
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 6, p. 6
Pagina6-6
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelJetzt geht's los!
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 6, p. 7
SamenvattingVoor de meeste wintersportfanaten is het skiseizoen voorbij. Maar voor Stephan Wijnkamp, Nederlands advocaat in Oostenrijk en specialist in ski- en bergsportrecht, is het sluiten van de pistes het startsignaal voor zijn seizoen.
Auteur(s)M. Maathuis
Pagina7-7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelKoopt continentale waar...
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 6, p. 9
SamenvattingEuropese advocaten en notarissen verliezen omzet aan Angelsaksische collega's omdat het civil law systeem de reputatie heeft rigide en ouderwets te zijn. Een Frans-Duitse As van advocaten en andere juristen heeft een marketingoffensief geopend. Een achterhoedegevecht?
Auteur(s)L. van Almelo
Pagina9-9
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelEn de verkeersgegevens dan?
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 6, p. 11
SamenvattingOp 15 mei treedt de Verordening op de nummerherkenning in werking en moet iedere advocaat de telefoonnummers die hij gebruikt voor cliŽntenoverleg doorgeven aan de Orde. Dan wordt de inhoud van de telefoongesprekken met die nummers niet getapt - maar wat gebeurt er met de verkeersgegevens?
Auteur(s)A. Veilbrief
Pagina11-11
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelOog in oog met echte helden. Advocaten voor advocaten bestaat 25 jaar
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 6, p. 12
Samenvatting'Een volwassen organisatie,' 'zeer geslaagd,' 'Willem (Van Manen, red.) zou trots op jullie zijn. Zo goed hadden wij het destijds niet voor elkaar,' en: 'erg indrukwekkend om oog in oog te staan met een Ťcht moedige man, een echte advocaat.'
Het kwart-eeuwsfeestje, jubileumseminar, van de Stichting Advocaten voor Advocaten twee weken geleden bij Nauta in Amsterdam was een succes. Voorzitter Phon Van den Biesen en directeur Adrie Van de Streek zijn tevreden. Van de Streek: 'We hebben internationaal veel aandacht gegenereerd voor het werk van Alec Muchadehama, de winnaar van de eerste Lawyers for Lawyers Award. Dat is essentieel. Deze prijs moet hem namelijk bescherming gaan bieden.'
Auteur(s)T. Scheltema
Pagina12-12
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelVerankering van mensenrechten is afhankelijk van politieke wil. VN-rapporteur Gabriela Knaul
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 6, p. 13
SamenvattingZe is pas 38, en in sommige ogen een lichtgewicht voor de zware post van Speciaal Rapporteur aan de VN Mensenrechtenraad over de onafhankelijkheid van rechters en advocaten. Ze verhult haar onervarenheid niet, maar put er juist kracht uit, zegt de Braziliaanse Gabriela Knaul.
Auteur(s)T. Scheltema
Pagina13-13
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInterview
Titel'Voor advocaten is privacy een vakgebied met een rijke toekomst'. Privacyhoeder Jacob Kohnstamm
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 6, p. 14
SamenvattingJacob Kohnstamm weigerde in 1971 medewerking aan de laatste volkstelling - en is sinds 2004 voorzitter van het College bescherming persoonsgegevens (CBP). Hij heeft goed nieuws voor de advocatuur: 'Het CBP creŽert een markt door niet meer te adviseren, maar te handhaven.'
Auteur(s)T. Sillevis Smitt
Pagina14-18
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelWat moet een advocaat van privacyrecht weten?
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 6, p. 20
SamenvattingWerknemersgegevens in de data room, het screenen van het e-mailverkeer of het tappen van telefoongesprekken: in talloze situaties worden er persoonsgegevens verwerkt. In de gereedschapskist van de advocaat kunnen de basisbeginselen van het privacyrecht niet meer ontbreken.
Auteur(s)F. van der Jagt , E.P.M. Thole
Pagina20-24
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRecensie
TitelRudie Kagie, Privacy; hoe Nederland verandert in een controlestaat
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 6, p. 27
Auteur(s)B. Kocken
Pagina27-28
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelAdvocaten en WO II. Omissies bij Orde-gedenktekens voor omgekomen advocaten in WO II
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 6, p. 30
SamenvattingOnvolledige gedenkplaten, foute vermeldingen, helemaal geen gedenkplaat omdat die te duur was of omdat die niet in een monument zou passen - bij het oprichten van gedenktekens voor omgekomen advocaten ging er veel mis. En veel klopt er nog altijd niet. Rechtshistoricus Joggli Meihuizen zocht het uit, nu 4 mei weer nadert.
Auteur(s)J. Meihuizen
Pagina30-35
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelKroniek Aansprakelijkheidsrecht 2010
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 6, p. 36
SamenvattingIn vervolg op de kroniek 2009 (Advocatenblad 2010-16) worden hier de belangrijkste uitspraken van de Hoge Raad in 2010 besproken. Met name op het gebied van verjaring was het een druk jaar.
Auteur(s)L. Couvret , G.J. de Jager , M. Koevoets , A. Reznitchenko
Pagina36-45
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEven opfrissen
TitelExecutie niet betwiste nakosten
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 6, p. 47
SamenvattingSinds 2005 gaf een kostenveroordeling geen titel meer voor de executie van het nasalaris - op 9 maart 2010 is dit weer veranderd.
Auteur(s)R. Groen
Pagina47-47
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKantoorartikelen
TitelAdvocaat op gympen
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 6, p. 48
SamenvattingMarktontwikkelingen dwingen advocaten na te denken over hun profilering en onderscheidend vermogen. Welke keuzes kunnen ze daarin maken? Merkingenieurs Ilan Roos en Wiemer Snijders verkennen de mogelijkheden.
Auteur(s)I. Roos , W. Snijders
Pagina48-49
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelEen man een man...
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 6, p. 49
Samenvatting'Pacta sunt servanda,' weet de jurist. De Nederlandse variant 'een man een man, een woord, een woord' betekent volgens de toelichting van de taalkundige Frederik August Stoett (1863-1936): 'Zoo waarlijk als een man in den besten zin van het woord een man is van eer, zoo is ook zijn woord te vertrouwen.' Voor advocaten zou dit allemaal gesneden koek moeten zijn: welke advocaat heeft nooit in een conclusie of brief een beroep gedaan op de bindendheid van mondelinge overeenkomsten?
Auteur(s)D. Stuyling de Lange
Pagina49-49
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTransfers
TitelWie, wat, waar?
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 6, p. 51
SamenvattingWie vertrok, wie stopte en wie begon voor zichzelf? Bent u zelf onlangs van kantoor gewisseld of eigen baas geworden? Mail ons kort uw verhaal of meld u aan via redactie@advocatenorde.nl.
Pagina51-52
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken geschillencommissie
TitelGeschillencommissie Advocatuur, 07-08-2008, AdV07-0139B
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 6, p. 53
SamenvattingDrastische matiging declaratie.
AnnotatorL. Hamer
Pagina53-54
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRaad van Discipline Amsterdam, 07-06-2010, ---
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 6, p. 55
SamenvattingKlacht tegen nv.
AnnotatorH. Jak
Pagina55-55
UitspraakECLI:NL:TADRAMS:2010:YA0669
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRaad van Discipline 's-Gravenhage, 12-04-2010, ---
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 6, p. 55
SamenvattingBezit kinderporno.
Pagina55-56
UitspraakECLI:NL:TADRSGR:2010:YA0499
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRaad van Discipline 's-Gravenhage, 15-03-2010, R.3320/09.152
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 6, p. 56
SamenvattingMisdragen als toehoorder.
Pagina56-56
Artikel aanvragenVia Praktizijn