European Human Rights Cases

Uitgever Sdu
Tijdschrift European Human Rights Cases
Datum 03-05-2011
Aflevering 5
TitelHof van Justitie EU, 01-03-2011, C-236/09
CiteertitelEHRC 2011/64
SamenvattingDiscriminatieverbod. Gelijke behandeling van vrouwen en mannen. Toegang tot en aanbod van goederen en diensten. Verzekeringspremies en -uitkeringen. ActuariŽle factoren. Inachtneming van sekse als factor in beoordeling van de verzekeren risico. Uitzondering zonder tijdsbeperking. Ongeldigheid.

(Belgische Verbruikersunie Test-Aankoop VZW, Yann van Vugt en Charles Basselier / Ministerraad)
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 1 maart 2011.#Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL en anderen tegen Conseil des ministres.#Verzoek om een prejudiciele beslissing: Cour constitutionnelle - Belgie.#Prejudiciele verwijzing - Grondrechten - Discriminatiebestrijding - Gelijke behandeling van vrouwen en mannen - Toegang tot en aanbod van goederen en diensten - Verzekeringspremies en -uitkeringen - Actuariele factoren - Inachtneming van sekse als factor in beoordeling van te verzekeren risico - Particuliere levensverzekeringsovereenkomsten - Richtlijn 2004/113/EG - Artikel 5, lid 2 - Uitzondering zonder tijdsbeperking - Handvest van grondrechten van Europese Unie - Artikelen 21 en 23 - Ongeldigheid.#Zaak C-236/09.
AnnotatorY. Thiery
Pagina745-755
UitspraakECLI:EU:C:2011:100
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EU, 08-03-2011, C-34/09
CiteertitelEHRC 2011/65
SamenvattingEuropees burgerschap. Kinderen. Nationaliteit. Verblijfsrecht. Recht op arbeid.

(Gerardo Ruiz Zambrano / Rijksdienst voor Ambtenarenvoorziening (RVA))
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 8 maart 2011. # Gerardo Ruiz Zambrano tegen Office national de l'emploi (ONEm). # Verzoek om een prejudiciele beslissing: tribunal du travail de Bruxelles - Belgie. # Burgerschap van Unie - Artikel 20 VWEU - Toekenning van verblijfsrecht op grond van Unierecht aan minderjarig kind op grondgebied van lidstaat waarvan dit kind nationaliteit heeft ongeacht eerdere uitoefening van zijn recht op vrij verkeer op grondgebied van lidstaten - Toekenning, in dezelfde omstandigheden, van afgeleid verblijfsrecht aan bloedverwant in opgaande lijn, staatsburger van derde staat, die minderjarig kind ten laste heeft - Gevolgen van verblijfsrecht van minderjarig kind voor voorwaarden inzake arbeidsrecht waaraan moet worden voldaan door bloedverwant in opgaande lijn van deze minderjarige, staatsburger van derde staat. # Zaak C-34/09.
AnnotatorJ.R. Groen
Pagina755-760
UitspraakECLI:EU:C:2011:124
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 21-12-2010, 28189/04, 28192/04
CiteertitelEHRC 2011/66
SamenvattingVrijheidsontneming. Minderjarige. Opvoeding. Verdenking strafbaar feit. Slachtoffer. Locus standi.

(Ichin e.a. / OekraÔne)
Samenvatting (Bron)Preliminary objection dismissed (victim);Remainder inadmissible;Violation of Art. 5-1;Non-pecuniary damage - award
AnnotatorJ. van der Velde
Pagina760-766
UitspraakECLI:CE:ECHR:2010:1221JUD002818904
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 13-01-2011, 397/07, 2322/07
CiteertitelEHRC 2011/67
SamenvattingVrijheid van meningsuiting. Smaad. Publiek debat over abortus. Persoonlijkheidsrechten.

(Hoffer en Annen / Duitsland)
Samenvatting (Bron)Remainder inadmissible;No violation of Article 10 - Freedom of expression -{General} (Article 10-1 - Freedom of expression);Violation of Article 6 - Right to a fair trial (Article 6 - Constitutional proceedings;Article 6-1 - Reasonable time);Non-pecuniary damage - award
AnnotatorM. van Noorloos
Pagina766-771
UitspraakECLI:CE:ECHR:2011:0113JUD000039707
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 18-01-2011, 2555/03
CiteertitelEHRC 2011/68
SamenvattingStaatsimmuniteit. Recht op toegang tot de rechter. Uitputting van rechtsmiddelen. Dubbele klacht.

(Guadagnino / ItaliŽ en Frankrijk)
Samenvatting (Bron)Preliminary objection allowed (exhaustion of domestic remedies);Preliminary objections dismissed (six-month period, ratione materiae);Violation of Art. 6-1 (Italy);Remainder inadmissible (France);Damage - award
AnnotatorL. van Bochove
Pagina771-781
UitspraakECLI:CE:ECHR:2011:0118JUD000255503
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 18-01-2011, 39401/04
CiteertitelEHRC 2011/69
SamenvattingVrijheid van meningsuiting. Foto's van publieke figuren. 'Chilling effect' van 'success fess'. Indirecte horizontale werking EVRM. Conflicten tussen mensenrechten. Proportionaliteit.

(Mgn Limited / het Verenigd Koninkrijk)
Samenvatting (Bron)No violation of Article 10 - Freedom of expression -{General} (Article 10-1 - Freedom of expression);Violation of Article 10 - Freedom of expression -{General} (Article 10-1 - Freedom of expression);Just satisfaction reserved
AnnotatorS. Smet , D. Voorhoof
Pagina781-806
UitspraakECLI:CE:ECHR:2011:0118JUD003940104
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 25-01-2011, 38427/05
CiteertitelEHRC 2011/70
SamenvattingVerbod onmenselijke behandeling. Onvrijwillig meeroken met medegedetineerden.

(Elefteriadis / RoemeniŽ)
Samenvatting (Bron)Remainder inadmissible;Violation of Art. 3 (substantive aspect);Non-pecuniary damage - award
AnnotatorG. de Jong
Pagina806-812
UitspraakECLI:CE:ECHR:2011:0125JUD003842705
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 03-02-2011, 375345/03
CiteertitelEHRC 2011/71
SamenvattingVrijheidsontneming. Alcohol. Dronkenschap. Ontnuchteringscentrum.

(Kharin / Rusland)
AnnotatorJ. van der Velde
Pagina812-822
UitspraakECLI:CE:ECHR:2011:0203JUD037534503
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 17-02-2011, 12884/03
CiteertitelEHRC 2011/72
SamenvattingVrijheid van godsdienst. Verplichte vermelding geloof op loonbelastingformulier.

(Wasmuth / Duitsland)
Samenvatting (Bron)No violation of Art. 9;No violation of Art. 8;Remainder inadmissible
Pagina822-832
UitspraakECLI:CE:ECHR:2011:0217JUD001288403
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 17-02-2011, 11369/04
CiteertitelEHRC 2011/73
SamenvattingPrivacy. Naamrecht. Geen schending art. 8 door wijziging van voornaam niet toe te staan.

(Golemanova / Bulgarije)
Samenvatting (Bron)No violation of Art. 8
AnnotatorL. Peroni
Pagina832-840
UitspraakECLI:CE:ECHR:2011:0217JUD001136904
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 22-02-2011, 24329/02
CiteertitelEHRC 2011/74
SamenvattingRecht op leven. Geweld tegen Roma. Gebruik van vuurwapens bij arrestatie. Ontoereikende geweldsinstructie. Disproportioneel gebruik van vuurwapens. Onvoldoende onderzoek. Recht op een effectief rechtsmiddel. Discriminatieverbod. Vernederende behandeling.

(Soare e.a. / RoemeniŽ)
Samenvatting (Bron)Violation of Art. 2 (substantive aspect);Violation of Art. 2 (procedural aspect);Violation of Art. 13+2;No violation of Art. 14+2 and 14+3;Violation of Art. 3 (substantive aspect);Remainder inadmissible;Pecuniary and non-pecuniary damage - award
AnnotatorJ. Mackic
Pagina840-872
UitspraakECLI:CE:ECHR:2011:0222JUD002432902
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 22-03-2011, 26036/08
CiteertitelEHRC 2011/75
SamenvattingVerlofstelsel voor hger beroep in strafzaken. Eerlijk proces.

(Lalmahomed / Nederland)
AnnotatorTh.A. de Roos
Pagina873-879
UitspraakECLI:CE:ECHR:2011:0322JUD002603608
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 23-11-2010, 28326/09
CiteertitelEHRC 2011/76
SamenvattingVerbod van onmenselijke en vernederende behandeling. Bescherming veiligheid schoolkinderen. Geen onmenselijke en vernederende behandeling of schending van fysieke en geestelijke integriteit. 'Margin of legitimate police discretion 'bij operationele beslissingen.

(P.F. en E.F. / Verenigd Koninkrijk)
AnnotatorL.J.J. Rogier
Pagina879-886
UitspraakECLI:CE:ECHR:2010:1123JUD002832609
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 14-12-2010, 24880/05
CiteertitelEHRC 2011/77
SamenvattingGeen wezenlijk nadeel. Recht op een eerlijk proces.

(Holub / TsjechiŽ)
AnnotatorJ. van der Velde
Pagina886-894
UitspraakECLI:CE:ECHR:2010:1214JUD002488005
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 18-01-2011, 34586/10
CiteertitelEHRC 2011/78
SamenvattingUitputting van nationale rechtsmiddelen. Effectief rechtsmiddel. Discretionaire bevoegdheid. Zesmaandentermijn.

(Tucka (No. 1) / Verenigd Koningkrijk)
AnnotatorJ. van der Velde
Pagina894-897
UitspraakECLI:CE:ECHR:2011:0118JUD003458610
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 25-01-2011, 56978/09
CiteertitelEHRC 2011/79
SamenvattingVrijheid van meningsuiting voor gevangenen. Conflictsituaties. Symbolen/emblemen.

(Donaldson / Verenigd Koninkrijk)
AnnotatorM. van Noorloos
Pagina897-905
UitspraakECLI:CE:ECHR:2011:0125JUD005697809
Artikel aanvragenVia Praktizijn