Markt & Mededinging

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Markt & Mededinging
Datum 11-05-2011
Aflevering 2
RubriekRedactioneel
TitelBespiegelingen over mededinging toen en nu
CiteertitelM&M 2011, pag. 41
SamenvattingEen bijzonder perspectief op een interessant tijdperk uit de Europese geschiedenis biedt de grote voorjaarsexpositie 'Venetiaanse en Vlaamse Meesters' in het Bozar, het Brusselse Paleis voor Schone Kunsten. In het Europa zonder grenzen van de 15e/16e eeuw waren Antwerpen en VenetiŽ, met omliggende gebieden, uitzonderlijk rijke centra van handel, haute finance en cultuur. De twee grootste havensteden stonden in intensief contact met elkaar. Zowel locale als van elders (AziŽ, Engeland) aangevoerde producten werden verhandeld. Men reisde veel, beroepsmatig of voor lering en vermaak.
Auteur(s) Redactie
Pagina41-44
LinkVolledige tekst artikel (openaccessadvocate.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelKroniek concentratiecontrole 2010
CiteertitelM&M 2011, pag. 45
SamenvattingIn dit artikel wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste besluiten en informele zienswijzen van de NMa in 2010 op het gebied van concentratiecontrole. Het jaar 2010 wordt onder meer gekenmerkt door het voornmen van de politiek om een fusieverbod voor zorgverzekeraars en zorgaanbieders in te voeren, een boete voor de Staat wegens het niet tijdig melden van een concentratie, de vergunningsplichtige concentratie tussen zorgverzekeraar DSW en het Vlietland Ziekenhuis, de ingetrokken melding van de overname door KPN van T for telecom en de goedgekeurde concentratie tussen Veolia - CDC - Transdev waardoor Veolia en Connexion niet langer concurrenten van elkaar zullen zijn.
Auteur(s)M.J. Plomp
Pagina45-57
LinkVolledige tekst artikel (openaccessadvocate.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelKroniek civiele rechtspraak mededingingsrecht 2010
CiteertitelM&M 2011, pag. 58
SamenvattingEvenals vorig jaar worden in deze kroniek de door Nederlandse civiele rechters gewezen uitspraken waarin het Nederlandse en/of Europese mededingingsrecht aan de orde kwam, besproken. Daarbij zijn, net als in de kroniek over 2009, ook enkele fiscale uitspraken meegenomen. In aanvulling daarop hebben wij tevens een kort overzich opgenomen van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van schadevergoedingsacties.
Auteur(s)M.G. Bredenoord-Spoek , J.S. Kortmann
Pagina58-70
LinkVolledige tekst artikel (openaccessadvocate.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelKroniek Nederlands mededingingsrecht 2010 - Regelgeving, mededingingsafspraken, machtsposities en procedurele aangegelegenheden
CiteertitelM&M 2011, pag. 71
SamenvattingDe NMa heeft ook in 2010 niet stilgezeten. Zij heeft in twaalf zaken boetes opgelegd voor ruim Ä 137 miljoen aan in totaal drieŽndertig ondernemingen. Dit jaar gaf ook de eerste - in totaal acht - boetes aan natuurlijke personen te zien. De berichtgeving vanuit de NMa duidt erop dat deze trend van persoonlijke boetes zal worden doorgezet. Dit geldt met name voor de zorg, waar de focus van de NMa al jaren op ligt.
Auteur(s)C.T. Dekker , E. Belhadj , E. Hameleers
Pagina71-87
LinkVolledige tekst artikel (nysingh.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignalering
TitelPrivate handhaving: collectief verhaal
CiteertitelM&M 2011, pag. 91
SamenvattingAl jaren is op communautair niveau de discussie gaande over de modaliteiten van private handhaving van het mededingingsrecht in de nationale rechtssystemen. Concrete resultaten zijn niet geboekt. De weg naar een Europees instumentarium voor collectief verhaal is grillig. In het redactioneel van eind 2009 (M&M 2009/5) is bericht over een ontwerprichtlijnvoorstel over schadeverhaal bij mededingingsinbreuken.Dit voorstel volgde op een groenboek respectievelijk een witboek over dit onderwerp - geflankeerd door een veelheid aan documenten zoals impactstudies. Inmiddels weten we dat het ontwerpvoorstel nooit is ingediend onder meer vanwege de overlap met een ander Commissievoorstel dat betrekking had op collectief verhaal door consumenten. Ook het voorstel voor een collectief consumentenverhaal is daarna overigens van tafel verdwenen.
Auteur(s)T.R. Ottervanger
Pagina91-92
LinkVolledige tekst artikel (openaccessadvocate.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn