Juridische Berichten voor het Notariaat

Uitgever Sdu
Tijdschrift Juridische Berichten voor het Notariaat
Datum 06-06-2011
Aflevering 6
TitelRecente rechtspraak met betrekking tot appartementsrecht
CiteertitelJBN 2011, nr. 33
SamenvattingMedio 2008 verscheen de vijftiende druk van Asser 'Zakenrecht', waarvan het door de auteur bewerkte hoofdstuk 'Appartementsrecht' deel uitmaakt. Sedertdien verscheen er interessante jurisprudentie op dit onderdee, waarvan hier een selectie.
Auteur(s)A.A. van Velten
Pagina3-5
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelNogmaals: veilingvoorwaarden en artikel 518 Rv
CiteertitelJBN 2011, nr. 34
SamenvattingDe veilconditiŽn bedoeld in artikel 517 Rv moeten ten minste acht dagen voor verkoop toegezonden worden aan de belanghebbenden genoemd in bedoelde wetsbepaling. In een uitspraak van 9 maart 2011 (LJN BP7084) van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam wordt de vraag beantwoord of die termijn een fatale termijn is. De voorzieningenrechter beantwoordt ook een andere vraag, namelijk of veilingvoorwaarden die opnieuw zijn vastgesteld nadat de voorzieningenrechter op de voet van artikel 518 Rv een nieuwe dag en uur had vastgesteld weer moeten worden toegezonden.
Auteur(s)H. Loonstein
Pagina7-8
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHet begin van de verzettermijn van schuldeisers bij een grensoverschrijdende fusie
CiteertitelJBN 2011, nr. 35
SamenvattingBij een grensoverschrijdende juridische fusie (hierna aan te duiden als: GOF) hebben de schuldeisers van de Nederlandse fuserende vennootschappen gedurende ťťn maand het recht zich te verzetten tegen de voorgenomen GOF, net als bij een nationale juridische fusie. De vraag is echter wanneer die verzettermijn bij een GOF aanvangt.
Auteur(s)E.R. Roelofs
Pagina8-10
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe Wet inrichting landelijk gebied, herverkaveling en artikel 15.1.q en s WBR
CiteertitelJBN 2011, nr. 36
SamenvattingIn een bespreking van een aantal aspecten van de Wet inrichting landelijk gebied (Wilg) behandelt de auteur de onderdelen landinrichting, inrichntingsplan en herverkaveling. In het kader van de herverkaveling wordt tevens aandacht besteed aan de problematiek van de tienjaarstermijn in de vrijstelling van overdrachtsbelasting voor cultuurgrond en natuurgrond in geval deze grond binnen bedoelde termijn in een herverkaveling wordt betrokken. De auteur bepleit opname in het ruilplan en in de ruilakte van een voorziening ten behoeve van de eigenaar en ten laste van de verkrijger in de vorm van een voortzettingsbeding met kettingbeding en kwalitatieve verplichting, zoals gebruikelijk bij een reguliere vrijwillige vervreemding van de onroerende zaak.
Auteur(s)B.F. Preller
Pagina12-14
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelPloum/Smeets en Geelen II: klachtplicht en uitleg 'in staat van-clausule'
CiteertitelJBN 2011, nr. 37
SamenvattingDe klachttermijn waarbinnen de koper de gekochte zaak moet onderzoeken wordt beÔnvloed door de mededelingen die de verkoper heeft gedaan. Een taalkundige uitleg van een 'in staat-van-clausule' leidt tot de conclusie dat geen sprake is van een exoneratiebeding.
Auteur(s)C.G. Breedveld-de Voogd
Pagina16-19
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVerklaring van geen bezwaar definitief afgeschaft met ingang van 1 juli 2011
CiteertitelJBN 2011, nr. 38
SamenvattingHoewel de Eerste Kamer vorig jaar al had ingestemd met het wetsvoorstel waarin onder meer de verklaring van geen bezwaar bij een NV/BV wordt afgeschaft (31948), is het thans definitief dat het wetsvoorstel met ingang van 1 juli 2011 in werking zal treden.

Stb. 2011, 180 en 194 (Notafax 2011, nr. 102).
Pagina19-19
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNotafax
TitelNotafax
CiteertitelJBN 2011, nr. 39
SamenvattingIn deze rubriek wordt opgenomen hetgeen op notarieelrechtelijk gebied (m.u.v. fiscaal recht) door Notafax is bericht, maar (nog) niet in JBN is besproken. Bijbehorende trefwoorden zijn in het register opgenomen. De nummers voor de berichten corresponderen met dat van het desbetreffende bericht in Notafax.
Pagina20-20
Artikel aanvragenVia Praktizijn