Berichten IndustriŽle Eigendom

Uitgever Uitgeverij deLex
Tijdschrift Berichten IndustriŽle Eigendom
Datum 03-06-2011
Aflevering 5
TitelEen pleidooi voor enige demassificatie in het octrooirecht
SamenvattingAnders dan op vele andere gebieden van het recht heeft de houder van een octrooirecht sinds de invoering van het moderne octrooirecht rond de aanvang van de twintigste eeuw in veel gevallen de mogelijkheid om terzake van hetzelfde inbreukmakende product vele partijen aan te spreken. "Massificatie" om met de titel van de bundel te spreken heeft het octrooirecht dus altijd gekend. Anders dan in de Verenigde Staten hebben wij in Nederland en Europa ervoor gekozen om die "massificatie" niet zo ver door te voeren dat ook privť personen kunnen worden aangesproken voor octrooi-inbreuk (bijvoorbeeld omdat zij gebruik maken van een geoctrooieerde methode voor het gereedmaken van voedsel). Niettemin heeft het toenemende belang van innovatie ook in Europa geleid tot een verdere versterking van de positie van de octrooihouder. Hierna zullen wij bijvoorbeeld zien dat de octrooihouder tegenwoordig ook derden kan aanspreken wegens indirecte inbreuk. Kortom een verdere "massificatie".
Auteur(s)W. Hoyng
Pagina150-159
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelU zult niet delen? Biologische mechanismen in de IE
SamenvattingOp 26 oktober 2010 werd Limewire door het federale hof van de VS tot stoppen gedwongen. De service die 50 miljoen peer to peer (P2P) gebruikers per maand bestanden liet delen had op grote schaal de Intellectuele Eigendomswetten overtreden. Hierdoor hadden platenmaatschappijen naar eigen zeggen onherstelbare schade geleden. Limewire zou zich enorm hebben verrijkt aan de piraterij. Voor IE specialisten niet verrassend, want de uitspraak was in lijn met de uitspraak in de Grokster zaak. Het aanmoedigen van het illegaal delen van bestanden is niet toegestaan. Tegelijkertijd is het verbod van Limewire voor de hardcore downloaders een rimpeling in de vijver. Met Bitcomet en bijbehorende torrents gaat het delen van bestanden al sneller dan bij Limewire. Bitcomet is een programma waarmee je bestanden kunt downloaden van het internet en de torrents zijn verzamelingen van bestanden die op de computers van gebruikers staan. Eťn druk op de knop en je hebt binnen een uur alle nummers van bijvoorbeeld Creedence Clearwater Revival op je harde schijf staan. Ondanks de uitspraak van het frederale hof lijkt er dus geen houden aan. Wat is er aan de hand? Zijn mensen massaal tot het dievengilde bekeerd?
Auteur(s)H. Gommer
Pagina160-166
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 15-12-2010, IEF 9292
SamenvattingGeen octrooiinbreuk of slaafse nabootsing nu Duitse moedervennootschap geen handelingen in Nederland verricht; gedeeltelijke proceskostenveroordeling ex art. 1019h Rv.

(Vacu Products / WMF WŁrtembergische Metallwarenfabrik)
AnnotatorA. Tsoutsanis
Pagina167-171
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EU, 12-04-2011, C-235/09, IEF 9546
SamenvattingEU-wijde werking van een door de bevoegde gemeenschapsrechter opgelegd verbod; de rechter van een andere lidstaat, die dit vonnis waaraan een dwangsom is verbonden erkent, moet een soortgelijke dwangmaatregel naar eigen nationaal recht aan het verbod verbinden.

(DHL Express France SAS, voorheen DHL International SA / Chronopost SA)
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 12 april 2011.#DHL Express France SAS tegen Chronopost SA.#Verzoek om een prejudiciele beslissing: Cour de cassation - Frankrijk.#Intellectuele eigendom - Gemeenschapsmerk - Verordening (EG) nr. 40/94 - Artikel 98, lid 1 - Door rechtbank voor gemeenschapsmerk opgelegd verbod op inbreukmakende handelingen - Territoriale werking - Dwangmaatregelen vastgesteld samen met dergelijk verbod - Werking op grondgebied van andere lidstaten dan lidstaat van geadieerde rechter.#Zaak C-235/09.
AnnotatorP.J.M. Steinhauser
Pagina172-178
UitspraakECLI:EU:C:2011:238
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 23-02-2011, IEF 9439
SamenvattingVernietiging EP en NL octrooi m.b.t. 'een werkwijze voor het in het haar vastmaken van een streng haar' (hairextensions); proceskosten conform liquidatietarief, nu de dagvaarding reeds in 2005 is uitgebracht.

(SES Nederland B.V. / X)
Pagina178-179
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Amsterdam, 03-03-2011, IEF 9449
SamenvattingBescherming als handelsnaam en als merk van een samenvoeging van twee beschrijvende woorden.

(Emesa B.V., onder meer h.o.d.n. VakantieVeilingen.nl / Bied & Geniet B.V. c.s.)
Pagina179-179
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank 's-Hertogenbosch, 21-02-2011, IEF 9431
SamenvattingBescherming van het woord minibar voor een horecagelegenheid is mogelijk; geringe beschermingsomvang.

(Brewster Dubois-Raymond MacDonald B.V. / De Minibar B.V.)
Pagina180-180
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof 's-Gravenhage, 22-02-2011, IEF 9478
SamenvattingGeschil over auteursrecht op software; reikwijdte auteursrecht in dienstbetrekking (art. 7 Aw), aanvaarding van 'brede' opdracht.

(X / De Staat der Nederlanden)
Pagina180-180
Artikel aanvragenVia Praktizijn