VNG magazine

Uitgever Sdu
Tijdschrift VNG magazine
Datum 18-07-2011
Aflevering 14
RubriekNieuws
TitelNieuws
SamenvattingGeen uitkering voor spookburgers

Greenpeace slaat alarm onkruidbestrijdingsmiddel

'Gemeenten moeten lokale omroepen echt betalen'

Werving en selectie wethouders schiet tekort
Pagina4-5
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCommentaar
TitelPrettig ambitieus
SamenvattingDe minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz, heeft onlangs haar voornemens kenbaar gemaakt om knellende regels, tegenstrijdige wetgeving, rigide wetten en vooral de enorme hoeveelheid regels op het brede ruimtelijke, fysieke werkterrein aan te pakken. Alle Nederlandse gemeenten lopen daar dagelijks tegenaan. Zo kent Utrecht 4200 uitvoeringsbesluiten om het nieuwe Centrumgebeid in de steigers te zetten en wordt een landelijke gemeente als Overbetuwe geconfronteerd met mileucirkels rond agrarische bedrijven en spuitzones rond boomgaarden.
Auteur(s)K.J. de Vet
Pagina5-5
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAangehaald
TitelAangehaald
Pagina6-6
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNieuws
TitelNieuws
SamenvattingBuurbewoners stemmen gedrag op elkaar af

Opstelten wijst gefaseerde invoering nationale politie af

Klara krijgt voorrang

Scherpe keuzes woningbouw in steden
Pagina6-7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNieuws
TitelOmstreden vluchtelingenstatus brengt burgemeesters in geweer - 'Schokkende rechteloosheid'
SamenvattingBurgemeesters uit achttien gemeenten hebben minister Gerd Leers voor Immigratie en Asiel opgeroepen de vertrekprocedure voor Afghaanse vluchtelingen met een zogenoemde 1F-status (verdacht van oorlogsmisdaden) te staken. Zij verkeren in een 'volstrekt rechteloze' situatie.
Auteur(s)R. van Houten
Pagina9-9
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTrend
TitelEn Sinterklaas en n koffiepot - Gemeenten pakken de regie van de kindcentra
SamenvattingKindcentra. Dat woord zal de komende tijd nog vaak voorkomen in gemeentelijke beleidsnota's. Waren het een jaar of vijf geleden de brede scholen die hoop op de agenda stonden, nu is het tijd voor de volgende stap: een volledige integratie van basisonderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.
Auteur(s)L. Mudde
Pagina10-11
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBrieven
TitelBrieven
Samenvatting(Reacties op brief van Erica van As, fractievoorzitter CU in Langedijk, over verhuisplicht wethouders (VNG Magazine 13, 24 juni ))
Prima werk ook zonder verhuisplicht (Wilbert Willems, GroenLinks wethouder Breda)

'Niet van deze tijd' (Evert Jan Kruijswijk Jansen, raadsgriffier Veenendaal)
Pagina12-12
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTopic
TitelStrengere Winkelsluitingswet 'onwerkbaar'
SamenvattingOp zondagmiddag nog even je 'vergeten' boodschappen doen bij de supermarkt? Het lijkt zo eenvoudig, maar het kan lang niet overal. Consumenten morren, supermarkten gaan gebukt onder concurrentie en gemeenten zitten met duivels dilemma's. De onmogelijkheden van een strengere Winkelsluitingswet kwamen onlangs weer aan de oppervlakte in Veendam.
Auteur(s)I. Crul
Pagina13-13
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCasus
TitelVaarwel stadsregio, welkom metropoolregio
SamenvattingHet kabinet doekt de stadsregio's op. De Stadsregio Rotterdam en het Stadsgewest Haaglanden en Rotterdam vrezen verlies van de voordelen. Hun alternatief: de metropoolregio waarin beide regio's' samenwerken. Minister Piet Hein Donner van BZK vinden ze vooralsnog aan hun zijde.
Auteur(s)P. Louwerse
Pagina14-15
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOmslagverhaal
TitelGlobalisering vraagt om expertise en specialisatie - 'De economie is geen lokale aangelegenheid meer'
SamenvattingGemeenten krijgen steeds meer te maken met internationaal opererende ondernemingen voor wie Nederlandse lokale belangen geen prioriteit hebben. Hoe kunnen ze desondanks bedrijven binnen de gemeentegrenzen houden? Het advies uit Oss (Organon), Sittard-Geleen (NedCar) en Noordwijk (ESTEC): ga op zoek naar een thema of specialisatie waarmee je je economisch kunt onderscheiden.
Auteur(s)L. Mudde , M. Muskee
Pagina16-20
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInternet Lokaal
TitelInternet Lokaal
SamenvattingSociale vraagstukken

Volg de ICT-projecten

Inzicht in de jeugd

Basisregistraties

Burgerjaarverslag op YouTube
Auteur(s)M. Westenbroek
Pagina21-21
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerschenen
TitelDuizend jaar openbaar bestuur in Nederland, Van patrimoniaal bestuur naar waarborgstaat, Pieter Wagenaar, Toon Kerkhoff en Mark Rutgers (red.)
Auteur(s)R. van Daal
Pagina23-23
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonalia
TitelPersonalia
Pagina24-24
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
Pagina25-25
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVNG-nieuws
Titel'Het is overdreven om te spreken van een tegemoetkoming' - Ralph Pans en de brief van Donner over het Bestuursakkoord
SamenvattingHet Bestuursakkoord is niet van tafel. Ook het kabinet wil doorgaan met de eerder gemaakt afspraken. Dat blijkt uit de brief die minister Donner van BZK op 5 juli stuurde aan de VNG. Maar het kabinet wil de eerder teruggedraaide korting van honderd miljoen euro op de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD's) nu toch doorvoeren. Dit geld wordt gereserveerd voor onvoorziene ontwikkelingen in de sociale werkvoorziening. Ook de vierhonderd miljoen voor het herstructureringsfonds blijft beschikbaar. Is dit een tegemoetkoming aan de gemeenten? Of een sigaar uit eigen doos?
Pagina26-26
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVNG-nieuws
TitelVNG Nieuws
SamenvattingLeges heffen over WOB-verzoek mag

Van zorg naar participatie

Thuiszorg in actie bij de VNG
Pagina27-27
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVNG-nieuws
Titel'Een omslag van een formidabele dimensie' - Wat betekent de bezuiniging op het UWV voor de werkpleinen
SamenvattingHet UWV Werkbedrijf met afscheid nemen van de helft van zijn personeel. De organisatie trekt zich terug uit tweederde van de ruim honderd werkpleinen. Wat betekent dat voor de werkpleinen? En wat betekent de decentralisatie van Jeugdzorg. AWBZ en de Wet werken naar vermogen voor de samenwerking op de werkpleinen? 'Het is een omslag van een formidabele dimensie', zegt voorzitter Ren Paas van Divosa.
Pagina28-29
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVNG-nieuws
TitelVNG Nieuws
SamenvattingEindspurt vr nieuwe wetgeving ingaat

'Nu nadenken over het samenhangend verbinden van taken'
Pagina28-29
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVNG-nieuws
TitelUit de commissies
SamenvattingDe commissie Bestuur en Veiligheid besprak op 30 juni onder meer het wetsvoorstel voor een nationale politie.

Het College van Arbeidszaken sprak op 29 juni over het pensioendossier.
Pagina27-27
Artikel aanvragenVia Praktizijn