Tijdschrift voor Gezondheidsrecht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Tijdschrift voor Gezondheidsrecht
Datum 21-07-2011
Aflevering 5
RubriekRedactioneel
TitelPatiŽntgegevens veilig bij IGZ?
CiteertitelTvGR 2011, p. 371
SamenvattingDe IGZ kan niet meer worden gedwongen door zorginstellingen verstrekte patiŽntgegevens openbaar te maken. Deze conclusie wordt als nel getrokken bij vluchtige lezing van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak in de zaak Gelderse Roos.
Auteur(s)A.C. Hendriks
Pagina371-371
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelGoed bestuur in de Wet cliŽntenrechten zorg
CiteertitelTvGR 2011, p. 372
SamenvattingIn de zorg heeft zich de laatste jaren een aantal incidenten voorgedaan zoals in het Radboud ziekenhuis, het Twenteborg ziekenhuis, de IJsselmeerziekenhuizen en het Diaconessenhuis in Meppel. Onderzoeken naar de oorzaken hiervan hebben aan het licht gebracht dat het bestuur en het interne toezicht tekort zijn geschoten. Om ervoor te zorgen dat bestuurders en toezichthouder van zorgaanbieders hun verantwoordelijkheid beter kunnen waarmaken worden in het voorstel van de Wet cliŽntenrecht zorg (Wcz) hun bevoegdheden en verantwoordelijkheden uitgebreid en nader ingevuld.
Auteur(s)A.G.H. Klaassen
Pagina372-388
LinkVolledige tekst artikel (Erasmus Universiteit Rotterdam)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet wetsvoorsel Wet aanvulling instrumenten bekostiging WMG - Over nieuwe beheers- en verdeelmodellen en onverklaarbare inkomensverschillen
CiteertitelTvGR 2011, p. 389
SamenvattingIn het op 1 juni 2010 ingediende voorstel tot wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet aanvulling instrumenten bekostiging WMG (AibWMG), is instrumentarium ontwikkeld voor macrobudgettaire beheersing van de kosten van medisch specialisten zowel in vrij beroep als in dienstverband in de ziekenhuizen en in de zelfstandige behandelcentra.
Auteur(s)M.E. Gelpke , W.I. Koelewijn
Pagina389-404
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekForum
TitelDe ondraaglijke duisternis van het blokkeringsrecht
CiteertitelTvGR 2011, p. 405
SamenvattingZou onze wetgever zich destijds gerealiseerd hebben, dat hij de (juridische) praktijk met een probleem opzadelde, toen hij het blokkeringsrecht ontwierp? Vermoedelijk niet. Wie de parlementaire geschiedenis van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) beziet - er zijn leukere dingen - komt tot de conclusie, dat aan de totstandkoming van het blokkeringsrecht weinig woorden zijn besteed, nog in de toelichting bij het wetsvoorstel noch in de reacties van het parlement.
Auteur(s)E.J.C. de Jong
Pagina405-412
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKroniek rechtspraak Wet Bopz
CiteertitelTvGR 2011, p. 413
SamenvattingDe vorige Kroniek rechtspraak Wet Bopz is verschenen in TvGR 2010, nummer 4, en besloeg de periode april 2008 tot februari 2010. Voor deze nieuwe kroniek zijn de belangrijkste rechterlijke uitspraken geselecteerd die zijn gepubliceerd in de periode februari 2010 tot mei 2011. De indeling sluit grotendeels aan bij die van de vorige kroniek, met dien verstande dat deze keer geen paragraaf is opgenomen over wetswijzigingen en de wetsvoorstellen ter vervanging van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz).
Auteur(s)V.E.T. DŲrenberg
Pagina413-426
LinkVolledige tekst artikel (vu.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuursrecht
TitelRaad van State, 27-04-2011, ---
CiteertitelTvGR 2011, p. 427
SamenvattingWob-verzoek; suÔcideverslag; belang IGZ; controle en toezicht; bescherming persoonlijke levenssfeer na overlijden.
Pagina427-432
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Civiel recht
TitelRechtbank Rotterdam, 29-09-2010, ---
CiteertitelTvGR 2011, p. 432
SamenvattingVordering op ziekenhuis tot verstrekking van NAW-gegevens van ongevalslachtoffers; strijd met geheimhoudingsplicht ex art. 7:457 BW; strijd met Wbp.
AnnotatorT.A.M. van den Ende
Pagina432-442
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Civiel recht
TitelRechtbank Assen, 23-02-2011, ---
CiteertitelTvGR 2011, p. 442
SamenvattingAansprakelijkheid ziekenhuis; behandelfout; doorbetaling loon arbeidsongeschikte werkneemster: stelplicht, geen omkering bewijslast.
Pagina442-446
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Tuchtrecht BIG
TitelCentraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, 19-04-2011, ---
CiteertitelTvGR 2011, p. 446
SamenvattingOntvankelijkheid; directeur patiŽntenzorg; KNO-arts; aansprakelijkheid arts in een bestuurlijke functie; verantwoordelijkheid zoekraken dossier.
Pagina446-451
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Tuchtrecht BIG
TitelCentraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, 26-04-2011, ---
CiteertitelTvGR 2011, p. 451
SamenvattingBeŽindigen behandelingsovereenkomst naar aanleiding van incident; geen overleg huisarts met patiŽnt; aantekening reden beŽindiging in medisch dossier; incident onvoldoende om gewichtige redenen voor beŽindiging behandelingsovereenkomst aan te nemen; aanleiding om gesprek met patiŽnt aan te geven; toepassen wederhoor voorafgaand aan aantekening: klacht deels gegrond.
Pagina451-454
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSamenvattingen
TitelSamenvattingen
CiteertitelTvGR 2011, p. 455
Pagina455-455
Artikel aanvragenVia Praktizijn