Praktisch Bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Praktisch Bestuursrecht
Datum 25-07-2011
Aflevering 5
RubriekArtikelen - Subsidies
TitelAfbouw van subsidies vanwege bezuinigingen. Geoorloofd?
CiteertitelPB 2011/5, 4
SamenvattingSinds het ontstaan van de economische crisis staat bezuinigen weer hoog op de politieke agenda. Deze bezuinigingen zullen deels intern door de overheid moeten worden doorgevoerd, maar ook burgers zullen dit voelen. Het verlagen, dan wel beëindigen van subsidies komt hierbij in beeld. De Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) biedt hiertoe een aantal instrumenten dat centraal staat in deze bijdrage.
Auteur(s)K.J. Rouffa
Pagina4-9
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen - Schadeclaims
TitelBehoorlijk omgaan met schadeclaims
CiteertitelPB 2011/5, 10
SamenvattingIn een tweetal recente rapporten is de Nationale ombudsman ingegaan op de wijze waarop overheden omgaan met schadeclaims. De Nationale ombudsman vindt het belangrijk dat de overheid bij de behandeling van schadeclaims niet alleen naar de juridische kant van de schadeclaim kijkt, maar ook kijkt hoe op een behoorlijke wijze kan worden omgegaan met schadeclaims. Ter bevordering van de behoorlijke afhandeling van schadeclaims heeft de Nationale ombudsman een Schadevergoedingswijzer samengesteld waarin de belangrijkste spelregels voor het behoorlijk omgaan met schadeclaims zijn opgenomen. In deze bijdrage wordt voor een aantal van deze spelregels onderzocht in hoeverre deze toepasbaar zijn in de dagelijkse schadevergoedingspraktijk.
Auteur(s)M.M.P.G. Meyer , A.M.M. Peters
Pagina10-16
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 08-06-2011, 201009143/1/R1
CiteertitelPB 2011/5, 17
SamenvattingBelanghebbende.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 juni 2010 heeft de raad het bestemmingsplan "Broekgraaf" en het gelijknamige exploitatieplan vastgesteld.
AnnotatorJ. Heijsman
Pagina17-17
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BQ7480
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 01-06-2011, 201009971/1/H1
CiteertitelPB 2011/5, 17
SamenvattingVerzending per fax.
Samenvatting (Bron)Bij faxbericht van 16 september 2009, heeft [appellant], bezwaar gemaakt tegen het uitblijven van een besluit op een verzoek om handhaving.
AnnotatorA.A.M. Peters
Pagina17-18
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BQ6794
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Handhaving
TitelRechtbank Arnhem, 31-05-2011, 10/3291
CiteertitelPB 2011/5, 18
SamenvattingBegunstigingstermijn.
Samenvatting (Bron)Last onder dwangsom. Verlaging toegangsweg of rivierbedcompensatie. Begunstigingstermijn. Vergoeding proceskosten in bezwaar bij verlenging begunstigingstermijn?
AnnotatorJ. Heijsman
Pagina18-18
UitspraakECLI:NL:RBARN:2011:BQ6707
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 27-04-2011, 201008162/1/H2
CiteertitelPB 2011/5, 19
SamenvattingBezwaartermijn.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 augustus 2008 heeft het college een verzoek van Cash Beheer en [appellant sub 2] om vergoeding van schade afgewezen.
AnnotatorM.J. Tunnissen
Pagina19-19
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BQ2613
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 01-06-2011, 201011172/1/R2
CiteertitelPB 2011/5, 19
SamenvattingRelativiteit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 september 2010 heeft de raad het bestemmingsplan "Tholen Noord" vastgesteld.
AnnotatorJ. Heijsman
Pagina19-20
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BQ6838
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 01-06-2011, 201100460/1/R1
CiteertitelPB 2011/5, 20
SamenvattingMachtiging.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 oktober 2010, nummer 6n, heeft de raad het bestemmingsplan "Helpman" vastgesteld.
AnnotatorA.A.M. Peters
Pagina20-21
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BQ6796
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bezwaar en beroep
TitelLiteratuur
CiteertitelPB 2011/5, 21
SamenvattingLegaliteit als middel tot een doel (NJB 3 juni 2011, afl. 22, p. 1432-1436)
Pagina21-21
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Varia
TitelRaad van State, 18-05-2011, 201001203/1/H2
CiteertitelPB 2011/5, 21
SamenvattingNadeelcompensatie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 mei 2005 heeft het college een verzoek van [appellante] om nadeelcompensatie afgewezen.
AnnotatorM.M.P.G. Meijer
Pagina21-22
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BQ4893
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Varia
TitelLiteratuur
CiteertitelPB 2011/5, 22
SamenvattingDe codificatie van het égalité-beginsel: een paard van Troje in de Awb? (NJB 27 mei 2011, afl. 21, p. 1374-1382)
Pagina22-22
Artikel aanvragenVia Praktizijn