Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie

Uitgever Sdu
Tijdschrift Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie
Datum 03-08-2011
Aflevering 6895
TitelHet fideicommis: over de rechtsposities van de bezwaarde en de verwachter en het aanvaarden van een voorwaardelijke erfstelling (II, slot)
CiteertitelWPNR 6895/607
SamenvattingMede naar aanleiding vanhet rv-programma Radar van 1 maart 2010zien veel 'tweetrapstestamenten' het licht. In het tweede deel van dit artikel worden de gevolgen voor de praktijk behandeld.
Auteur(s)R.E. Brinkman
Pagina607-613
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe Groninger akte: een lust of een last?
CiteertitelWPNR 6895/613
SamenvattingHet notariaat heeft zich de Groninger akte in de loop der jaren eigen gemaakt, maar is het geen gewoonte artikel geworden? In dit artikel wordt ingegaan op civiele aandachtspunten bij het gebruik van een Groninger akte.
Auteur(s)R.A. Bol
Pagina613-622
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReactie
TitelOverdracht onder voorwaarde van faillissement (in beginsel) niet paulianeus
CiteertitelWPNR 6895/623
SamenvattingDe overdracht onder voorwaarde van faillissement valt, anders dan Keukens en Wibier menen, niet onder het bereik van de faillissementspauliana door het opnemen van die voorwaarde.
Auteur(s)B. Winters
Pagina623-625
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNaschrift
TitelNaschrift
CiteertitelWPNR 6895/626
SamenvattingIn zijn reactie bestrijd mr. B. Winters ons standpunt dat aan een overdracht onder voorwaarde van faillietverklaring van de vervreemder een buitengewoon hoog paulianarisico is verbonden. Zien wij het goed, dan spitst ons verschil van inzicht vooral toe tot de invulling van het benadelingsvereiste en het wetenschapsvereiste.
Auteur(s)W.M.T. Keukens , R.M. Wibier
Pagina626-627
Artikel aanvragenVia Praktizijn