Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 05-08-2011
Aflevering 10/11
RubriekActualiteiten
TitelActualiteiten
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 10/11, p. 2
SamenvattingVan de redactie - In de zomer van 2011

Eigen bijdrage omhoog

Ook advocaat Breivik moet er zijn voor zijn cliŽnt

Citaat - 'Uw advocaat te duur? Deze maand kunt u hem bij het groot vuil zetten.'

Zegveld blikt vooruit

Cursuswijzer VSO/PO

'Maak de rechter niet kwaad'
Pagina2-5
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelSchaf legitieme portie af
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 10/11, p. 5
SamenvattingIn de rechtspraktijk komt men nu en dan taboes tegen. Enig tijd geleden werd ik geconfronteerd met de erfrechtelijke vraagstelling of het wenselijk is om gehandicapte kinderen te onterven. De casus betrof een gezin met twee kinderen. Een zoon, Lodewijk, en een dochter, Maaike, die een ernstige meervoudige handicap heeft. De ouders wilden in geval van hun overlijden een bescheiden erfenis aan beide kinderen nalaten zonder dat dit tot groot financieel nadeel voor Maaike zou leiden. De juridische oplossing is relatief eenvoudig. Onterf Maaike.
Auteur(s)H. Veenendaal
Pagina5-5
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
Titel'Laten we over 100 jaar nog steeds toegang tot het recht hebben' - Orde viert 200 jaar moderne advocatuur
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 10/11, p. 4
SamenvattingIn delen van het voormalige keizerrijk van Napoleon Bonaparte werd deze zomer stilgestaan bij 200 jaar moderne advocatuur. De herdenking van de Nederlandse Orde werd opgeluisterd door de kroonprins. Om te vieren dat Napoleon in zijn hele keizerrijk de advocatuur op een nieuwe leest Schoeide, hadden de Belgen tientallen collega's uit binnen- en buitenland uitgenodigd en waren er in Parijs drie dagen lang activiteiten georganiseerd, met als hoogtepunt een diner voor tienduizend advocaten, politici, journalisten en anderen die de balie een warm hart toedragen.
Auteur(s)G.J. Pulles
Pagina4-4
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVan de deken
TitelHoed af voor BOPZ-advocaat
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 10/11, p. 3
SamenvattingIn het voetspoor van een Rotterdamse rechter maakte ik onlangs een dagje mee uit zijn BOPZ-praktijk. Op zo'n dag beslist hij op zo ongeveer tien OM-vorderingen tot gedwongen opname op grond van een psychiatrische stoornis plus de daarvoor veroorzaakte onmogelijkheid om het op eigen houtje 'buiten' te rooien, met risico voor eigen of andermans lijf of goed. De Rotterdamse rechtbank doet jaarlijks zo'n 2000 van deze zaken. GeŽxtrapoleerd betekent dat voor Nederland ruim 20.000 zaken. Daar zitten verlengingen tussen en 'recidives', maar het blijft een ontmoedigend aantal personen dat er zo slecht aan toe is dat hun behandelaars een gedwongen opname nodig vinden en de officier dat inzicht deelt.
Auteur(s)J. Loorbach
Pagina3-3
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelTeeven vs. Docters van Leeuwen
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 10/11, p. 6
SamenvattingWat staat er met het toezichtsvoorstel van Teeven precies op het spel, op voor de advocaat cruciale punten als onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid?
Auteur(s)T. Sillevis Smitt
Pagina6-6
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelIntussen op het Binnenhof ... ... wordt ook de tuchtrechtspraak anders opgezet
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 10/11, p. 7
SamenvattingIn het toezichtsvoorstel van Staatssecretaris Teeven wordt ook de tuchtrechtspraak op de korrel genomen. Zo wordt de voorprocedure bij de lokale deken geschrapt. Alle nu nog bij de deken ingediende klachten, dus ook de circa 60% die door de deken in der minne worden opgelost, komen dan pardoes bij de raden van discipline. Krijgt een raad van discipline nu 400 klachten per jaar, worden dat er straks 1000. Die zijn dan ook nog veel bewerkelijker; het vooronderzoek (doorgaans klacht, verweer, repliek, dupliek, vaak ook nog een informatief en/of bemiddelend gesprek) door de deken heeft immers niet plaatsgevonden. Docters van Leeuwen wilde het dekenonderzoek dan ook handhaven.
Auteur(s)M. Verburgh
Pagina7-7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelDe resultaatgerelateerde beloning is terug
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 10/11, p. 7
SamenvattingDe Algemene Raad heeft het College van Afgevaardigden in juni een voorstel voorgelegd om bij wijze van experiment toch dienstverlening toe te laten op basis van resultaatgerelateerde beloning.
Auteur(s)J.P. Nepveu
Pagina7-7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelNicaragua/VS: na 25 jaar nog steeds maatgevend
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 10/11, p. 8
SamenvattingOp 27 juni 1986 verklaarde het Internationaal Gerechtshof de Verenigde Staten schuldig aan illegale inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van Nicaragua. Advocaat Paul Reichner trad op voor Nicaragua. Een kwarteeuw later blikt hij terug tijdens een seminar in het Vredespaleis.
Auteur(s)T. Scheltema
Pagina8-8
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelFysieke aanwezigheid advocaat bij verhoor vereist
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 10/11, p. 8
SamenvattingIn een langverwachte uitspraak heeft het EHRM bepaald dat verklaringen van bewijs, verkregen tijdens een verhoor zonder de fysieke aanwezigheid van een advocaat, ontoelaatbaar zijn.
Pagina8-8
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelOpenbaar Ministerie spoort letselschade-expert aan - Zaak-Vereniging Martijn
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 10/11, p. 9
SamenvattingLetselschade-expert Yme Drost, is door het OM aangespoord om tegen pedofielenvereniging Martijn zo snel mogelijk zijn art. 12-Sv-verzoek te doen. Drost: 'Het is onbegrijpelijk dat het OM het besloten deel van de website niet heeft onderzocht.'
Auteur(s)H. Jak
Pagina9-9
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelGewijzigde Beslagsyllabus
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 10/11, p. 10
SamenvattingDe aanzienlijke wijzigingen in de nieuwe versie van de beslagsyllabus (inwerkingtreding 1 juli 2011) leiden vooral tot meer aandacht voor de positie en belangen van de beslagene.
Auteur(s)M. Meijsen
Pagina10-10
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
Titel'Niet bevreesd, wel bewust van kwetsbaarheid' - Pestman in Phnom Penh
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 10/11, p. 11
SamenvattingMichiel Pestman is met zijn gezin gearriveerd in Cambodja. Daar begint in september het strafproces tegen zijn cliŽnt Nuon Chea, 'Broeder nummer 2' van het beruchte Rode Khmer regime. Pestman zal voor dit blad een dagboek bijhouden.
Auteur(s)T. Sillevis Smitt
Pagina11-12
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelCentrale stichting derdengelden: 'onontkoombaar'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 10/11, p. 12
SamenvattingDe stichtingen derdengelden lijken hun langste tijd te hebben gehad. De Algemene Raad (AR) bepleit het oprichten van een centrale stichting voor het beheer van derdengelden. Daarmee komt hij tegemoet aan de wens van de dekens om de huidige regeling af te schaffen en wordt tegelijk een aanbeveling opgevolgd uit het advies van Docters van Leeuwen.
Auteur(s)J.P. Nepveu
Pagina12-12
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelRechter kent Europees recht wel
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 10/11, p. 13
Samenvatting'De Nederlandse rechter beheerst het Europese recht onvoldoende.'
'Nou ja, het is de laatste jaren wel wat verbeterd. Maar nog steeds weet hij er te weinig raad mee.'
Auteur(s)M. Knapen
Pagina13-13
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelIBA dreigt Syrische Orde - Advocaten voor advocaten
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 10/11, p. 14
SamenvattingDe Syrische Orde van Advocaten moet zichzelf dringend hervormen, wil zij haar huidige status in de internationale juridische gemeenschap behouden.
Pagina14-14
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
Titel'Bedrijven met goede man-vrouw-verhouding zijn succesvoller' - Eerste Legal Women Summer Session
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 10/11, p. 15
SamenvattingDe top van de advocatuur bestaat voornamelijk nog uit mannen. Vrouwen staan in de rij, maar volgens een expert zullen zij hun houding moeten bijstellen. 'Mannen bieden niet vrijwillig hun stoel aan.
Auteur(s)H. Jak
Pagina15-16
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
Titel'Voorstel massaschade behelst meer' - DSB-curatoren
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 10/11, p. 16
SamenvattingMassavordering bij faillissement sneller afhandelen,' kopte het ministerie van Justitie op 14 juli jl. boven een persbericht. Daarin werd een wetsvoorstel aangekondigd dat wel speciaal leek te zijn geschreven om de afwikkeling van massaclaims in het DSB-faillissement te vergemakkelijken. Maar zo ligt het niet, vertellen DSB-bank curatoren Rutger Schimmelpenninck en Ben KnŁppe.
Auteur(s)T. Sillevis Smitt
Pagina16-16
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelBerusting in Akzo-uitspraak
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 10/11, p. 16
SamenvattingDe Algemene Raad (AR) berust in de gevolgen van de Akzo-uitspraak voor advocaten in dienstbetrekking. Dat kwam eind juni tijdens het College van Afgevaardigden aan de orde.
Pagina16-16
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVakantie
TitelAdvocaten in ruststand
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 10/11, p. 18
SamenvattingEindelijk even weg van toga, dossiers en kantoor. Advocaten vertellen over hun vakantieplannen deze zomer.
Pagina18-21
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReacties
TitelAdvo-coaches? Knuffelmentaliteit!
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 10/11, p. 22
SamenvattingEind juni verschenen in verschillende media berichten over allochtonen in de advocatuur, naar aanleiding van een persbericht van de Orde van Advocaten. Dit percentage blijkt extreem laat te zijn (1,5 procent) en niet representatief voor hun aandeel in de samenleving. Interessant nieuws van de Orde - alsof dat niet al jaren bekend is. Debat zou hieraan zijn het beeld dat bij allochtone studenten (lees ook: juristen) zou leven omtrent de samenstelling van de advocatuur en het idee dat zij hebben over de te verwachten werkdruk. In negatieve zin zou je kunnen concluderen dat hiermee wordt gesuggereerd dat deze groep juristen weinig op heeft met hard werken en dat het mogelijk bij hen schort aan aanpassingsvermogen. Naar mijn mening slaat de Orde daarmee de plank mis.
Auteur(s)A. El Khannaji
Pagina22-22
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVakantie
TitelZomers leesvoer
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 10/11, p. 23
Samenvatting'Zoveel te lezen en zo weinig tijd', ook tijdens de vakantie. Gelukkig heeft Martijn Rijkers van de Leidse vestiging van de juridische boekhandel Jonbloed een Boeken Top 5 samengesteld.
Auteur(s)M. Maathuis
Pagina23-23
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInterview
Titel'Advocaten hebben een blinde vlek voor wat er achter het conflict leeft' - Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 10/11, p. 25
SamenvattingIn een derde van de klachten van rechtshulpverleners die de Nationale ombudsman bereiken is een advocaat betrokken. Als die meer zou kijken naar kwesties die achter het juridische conflict spelen, dan zou veel klachten eerder kunnen worden opgelost, vermoedt Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer.
Pagina25-27
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInterview
Titel'Ik ben voor een grimmiger Orde' - Jan Suyver, algemeen secretaris van de Orde, na tien jaar met pensioen
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 10/11, p. 28
SamenvattingOrdebestuurders roemen hem als steun en toeverlaat, als intelligente sparring partner als voortreffelijk formulerende jurist. Omdat hij bij zijn afscheid ťťn keer achter de schermen vandaan wil komen, krijgt hij nu de vloer: wat is zijn visie op zijn rol en de relatie met politiek Den Haag?
Auteur(s)L. Hesselink
Pagina28-30
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKleine kantoren
TitelHard knokken voor de kleintjes
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 10/11, p. 31
SamenvattingAdvocaten van kleine kantoren en eenpitters moeten alle zeilen bijzetten om hun positie op de veranderende markt te behouden. Dit was eind juni te horen tijdens de Kleine Kantoren Dag 2011.
Auteur(s)S. Droogleever Fortuyn
Pagina31-32
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelMaak omvang cassatieberoep duidelijk - Cassatie in strafzaken
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 10/11, p. 33
SamenvattingBij cassatieberoep kan een partiŽle vrijspraak worden verspeeld, in geval van terugverwijzing na een geslaagd cassatieberoep. Dit kan worden voorkomen door duidelijk te maken waartegen men cassatieberoep instelt en waartegen juist niet.
Auteur(s)J.S. Nan
Pagina33-33
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelKroniek Bestuursprocesrecht * kroniek 2009-2010
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 10/11, p. 34
SamenvattingIn het bestuursprocesrecht wordt het beeld van stroperige procedures een beetje opgefrist als gevolg van toegenomen mogelijkheden voor een neiging van de bestuursrechter tot finale geschillenbeslechting. Ook valt op een verdere verfijning van de rechtspraak inzake schadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn.
Auteur(s)J.C. Binnerts , M.F.A. Dankbaar
Pagina34-41
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekProcederen
TitelGriffierecht maatschap is dat van een rechtspersoon - Hoge Raad hakt knoop door
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 10/11, p. 42
SamenvattingDe Hoge Raad besliste onlangs dat de maatschap het griffierecht van een rechtspersoon moet betalen. Niet onbelangrijk, ook omdat in dagvaardingen het juiste griffierecht voor de gedaagde partij moet worden gemeld. De oplossing bevredigt Herman Loonstein niet.
Auteur(s)H. Loonstein
Pagina42-43
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRecensie
TitelDe keizer en de advocaten. Tweehonderd Jaar moderne advocatuur, onder redactie van Floris Bannier en Robert Sanders (Sdu Uitgevers)
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 10/11, p. 45
Auteur(s)G.J. Pulles
Pagina45-45
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWerken in het buitenland
TitelVerlost van Britse omslachtigheid
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 10/11, p. 47
SamenvattingSimon Dack is scheikunde, Engelse barrister en EU-advocaat bij Hoyng Monegier in Amsterdam. En inmiddels zo geworteld in Nederland dat hij geen pruik meer draagt in de rechtszaal.
Auteur(s)A. Italianer
Pagina47-48
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEven opfrissen
TitelWie bewijst dat het wit was?
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 10/11, p. 49
SamenvattingRecente jurisprudentie over de bewijslastverdeling bij de herkomst van contante gelden in witwaszaken heeft de eis uit art. 420bis Sr ernstig uitgehold.
Auteur(s)P. America , M.R. Paardekooper
Pagina49-49
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTransfers
TitelWie, wat, waar?
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 10/11, p. 51
SamenvattingWie vertrok, wie stopte en wie begon voor zichzelf? Bent u zelf onlangs van kantoor gewisseld of eigen baas geworden? Mail ons kort uw verhaal of meld u aan via redactie@advocatenorde.nl.
Pagina51-53
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken geschillencommissie
TitelArbitraal vonnis, 02-12-2010, ADV10-0083B
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 10/11, p. 54
SamenvattingGeen afspraak over declareren na eventuele weigering van toevoeging; vordering advocaat niet toewijsbaar.
Pagina54-54
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelRaad van Discipline Leeuwarden, 28-01-2011, ---
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 10/11, p. 55
SamenvattingEen advocaat mag uitsluitend voor beide partijen in echtscheidingsprocedure optreden als hij uiterst zorgvuldig te werk gaat en ervoor zorgt dat beide partijen de inhoud van een regeling begrijpen en wnsen.
Pagina55-55
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelRaad van Discipline 's-Gravenhage, 23-08-2010, ---
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 10/11, p. 55
SamenvattingTraag en onzorgvuldig handelen; geen schadevergoeding, ook niet als bijzondere voorwaarde.
Pagina55-56
UitspraakECLI:NL:TADRSGR:2010:YA1065
Artikel aanvragenVia Praktizijn