Notariaat magazine

Uitgever Sdu
Tijdschrift Notariaat magazine
Datum 08-08-2011
Aflevering 7/8
RubriekNieuws
TitelNieuws
CiteertitelNotariaat 2011/7/8, 6
SamenvattingNotariaat moet investeren in toekomst
Het notariaat beleeft een moeilijke tijd waarbij vraag en aanbod niet op elkaar aansluiten. Dat is te lezen in het rapport 'Kwaliteit in zware tijd', dat in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC) is opgesteld. 'Het is dus zaak voor notarissen om hun kantoororganisatie aan te passen, te innoveren en/of zich op andere aspecten van de notariële dienstverlening te profileren', aldus de auteurs.

25.000
Door de verlaging van de overdrachtsbelasting zoeken consumenten veel vaker op internet naar koophuizen. En op kijken volgt vaak kopen. ING verwacht tot 25.000 extra woningverkoop, zo is te lezen in het 'Maandbericht Economie juli 2011'.

Landelijk vacatureaanbod juridische sector stijgt
Het landelijke aanbod van juridische vacatures is in het tweede kwartaal van 2011 met 27 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2010 gestegen. Waar begin dit jaar de vraag naar juridische professionals nog achterbleef, is vanaf april de stijging goed ingezet. Dit blijkt uit een analyse van het landelijke vacatureaanbod door USG Juristen.

Je moet er altijd voor hen zijn
Op vrijdag 1 juli 2011 ontving notaris Leo de Kooning de vergulde gemeentepenning van de burgemeester van Goedereede. De Koning, die op deze datum ook met pensioen ging, kreeg de penning voor zijn grote bijdrage aan de ontwikkeling van de visserijsector in de regio Goeree-Overflakkee en ver daarbuiten. Notariaat Magazine ging te rade bij deze specialist.

Diversiteitsprijzen voor Van Doorne
Het advocaten- en notarissenkantoor Van Doorne heeft afgelopen 29 juni twee internationale diversiteitsprijzen in ontvangst mogen nemen. Het gaat om de Best Firm in the Netherlands/Gender Diversity Initiatives award en de Best National Firm for Women in Business Law award.
Pagina6-7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelSocialmedia
CiteertitelNotariaat 2011/7/8, 7
SamenvattingOnline presentatie levenstestament

Problemen erfgenamen door WOZ-waarde serviceflats

Aanvechten overdrachtsbelasting
Pagina7-7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAmbt
TitelMarktwerking is geen doel op zich; rechtszekerheid wél - Oud-voorzitter KNB Dolf Plaggemars gepromoveerd
CiteertitelNotariaat 2011/7/8, 8
SamenvattingDolf Plaggemars (70) promoveerde in juni op een omvangrijk onderzoek 'Is de notaris de markt meester?'. Daarin pleit Plaggemars, voorheen notaris, voorzitter van de KNB, bestuurslid van BFT en raadsheer-plaatsvervanger in het hof, voor minimumtarieven in het consumentenvastgoed. Overigens is hij wel voor verdere liberalisering binnen het notariaat.
Auteur(s)H. van Wermeskerken
Pagina8-11
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelStelling: De tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting biedt onvoldoende stimulans om de woningmarkt op gang te brengen
CiteertitelNotariaat 2011/7/8, 12
SamenvattingOp 1 juli werd bekendgemaakt dat de overdrachtsbelasting op woningen tijdelijk wordt verlaagd van 6 naar 2 procent. De maatregel loopt met terugwerkende kracht van 15 juni 2011 tot 1 juli 2012. Ongetwijfeld zal hierdoor de woningmarkt enigszins in beweging worden gezet. Maar is het ook voldoende?
Pagina12-13
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOrganisatie en management
TitelDe Turkse klant wordt gefeliciteerd met 'hay1rl1 olsun'
CiteertitelNotariaat 2011/7/8, 14
SamenvattingDe notaris beweegt mee met zijn klantenkring. Dat geldt ook voor de notarispraktijken in de multiculturele omgeving. Er zijn taalbarrières en misverstanden. Maar de notaris kan ook zomaar een uitnodiging krijgen voor een Turkse bruiloft.
Auteur(s)P. Louwerse
Pagina14-15
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWet- en regelgeving
TitelE-Court en de rol van de notaris
CiteertitelNotariaat 2011/7/8, 16
SamenvattingE-Court, een stichting voor alternatieve geschillenbeslechting, voorziet in een procedure om een bindend advies ten uitvoer te leggen via een notariële akte. De meningen zijn verdeeld over de rechtsgeldigheid daarvan. Inmiddels lijkt e-Court de klant van arbitrage op te gaan, waarmee de rol van de notaris verdwijnt. Zijn er andere mogelijkheden?
Auteur(s)H. van Wermeskerken
Pagina16-17
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMens
TitelVan die dingen ...
CiteertitelNotariaat 2011/7/8, 19
SamenvattingOlav Dierckxsens (oud-notaris te Kaatsheuvel): 'Ik heb deze gravure in de jaren tachtig gekocht via de broer van mijn buurman die kunsthandelaar was. (...)
Toen ik stopte, heb ik het cadeau gedaan aan mijn dochter die nu kandidaat-notaris is in Den Haag.

Hebt u ook een beeld, schilderij of ander bijzonder voorwerp dat te maken heeft met het notariaat, mail dan naar nm@knb.nl
Pagina19-19
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelDe Belastingdienst wil het toch leuker maken - Horizontaal Toezicht
CiteertitelNotariaat 2011/7/8, 20
SamenvattingIn het oosten van het land werken drie notariskantoren samen met de belastingdienst op basis van vertrouwen. De Belastingdienst gaat ervan uit dat een aangifte afkomstig van één van deze kantoren klopt, omdat lastige kwesties vooraf worden besproken zodat achteraf minder gecontroleerd hoeft te worden. De nieuwe werkwijze bespaart tijd, de klant weet eerder waar hij aan toe is, en de notaris kan een betere service bieden.
Auteur(s)T. Scheltema
Pagina20-21
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStakeholders
Titel'Onze traditionele functie komt onder druk te staan' - Het gezicht van het Kadaster neemt afscheid
CiteertitelNotariaat 2011/7/8, 22
SamenvattingWim Louwman vertrekt als hoofdbewaarder van het Kadaster. De rechtszekerheid is weer in goede handen, maar Louwman maakt zich zorgen over de toekomst. 'Dit bestuur heeft weinig affiniteit met onze klassieke taak.'
Auteur(s)A. Veilbrief
Pagina22-23
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMens
Titel10 jaar ervaren - 'Het ondernemerschap spreekt me het meest aan' (Richard Verbeek)
CiteertitelNotariaat 2011/7/8, 24
SamenvattingWat me het meest aanspreekt in het vak is het ondernemerschap. Een kant waarvan ik van tevoren niet had gedacht dat die er was. Hoe wil je in de markt staan? Je kan zeggen: "Ik ben de goedkoopste", en op die manier klanten binnenhalen. Maar je moet dan ook bedenken wat het je oplevert. Kan je dan nog wel de service bieden die je wilt? Voor mij is service namelijk heel belangrijk. En daarin is het opbouwen van een relatie met je klant cruciaal. Dat mensen graag met je willen samenwerken en niet met jou tarief. Steeds meer kantoren denken na over hun identiteit en zien dat los van de prijs - gelukkig. Ik ben ook niet voor vaste tarieven. Je moet van je eigen kracht uitgaan. Natuurlijk hangt dat af van het segment waarin je werkt. Bij bestaande bouw is er best wat voor te zeggen. Maar ik geloof niet in prijs als selectiecriterium.
Auteur(s)M. Lindenhovius
Pagina24-25
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelOnrecht als handel: over de overdrachtsbelasting en monumenten
CiteertitelNotariaat 2011/7/8, 27
SamenvattingWat zijn er vandaag veel burgers boos. Ze wantrouwen de gevestigde orde en ieder die aan die orde herinnert. Vooral alles dat doet denken aan 'Den Haag' en aan 'Brussel'. Een globaliserende economie, Europese wetgeving en een gedeeltelijke teloorgang van de oude beschermings- en verzorgingsarrangementen lijken de grootste aanjagers van dat brede gevoel van teleurstelling en van verontwaardiging. De Haagse en Brusselse 'Bureaucraten' op hun fluwelen kussens begrijpen niets van de noden van 'de gewone man'. En dat 'onze belastingcentten' nu ook nog gebruikt worden om die luie Grieken uit de problemen te helpen, is helemaal het toppunt. Dat zullen ze weten, die bureaucraten op hun fluwelen kussens en die aartsluie Grieken. 'I am Dutch, so I am blunt', naar de woorden van minister De Jager. Het zou een mooi statement kunnen zijn van die boze, haast chronisch verontwaardigde landgenoten anno nu.
Auteur(s)G. Lekkerkerker
Pagina27-27
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
Titel'Moeten goedwillende burgers bij de koop op kosten worden gejaagd?' - Verplichte koopakte bij de notaris?
CiteertitelNotariaat 2011/7/8, 29
SamenvattingVoor veel mensen is een blijft een notaris één van die notabelen waarmee je in je leven maar hoogst zelden te maken krijgt. Niet iedereen valt bijvoorbeeld het genoegen te beurt om bij een notaris aan te mogen schuiven om een fikse erfenis te verdelen. Wie echter een huis koopt, vaak één van de belangrijkste financiële beslissingen in iemands leven, ontkomt niet aan een notariële overdracht en de daarbij behorende hypothecaire verplichtingen. Pas bij de daadwerkelijke overdracht blijkt voor niet-ingewijden hoe razend ingewikkeld het kopen van een huis nu eigenlijk is. Goed daarom dat er een juridisch professional zoals de notaris bestaat om partijen te behoeden voor misstappen waarvan niemand de rechtsgevolgen kan overzien. Dit soort overeenkomsten horen in het belang van de betrokken partijen én in het belang van de betrouwbaarheid van de openbare registers transparant en deugdelijk afgehandeld te worden.
Auteur(s)T. Dibi
Pagina29-29
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVragen staat vrij
CiteertitelNotariaat 2011/7/8, 30
SamenvattingElk nummer beantwoordt een panel van in- en externe deskundigen allerlei vragen van (kandidaat-)notarissen. Die kunnen gaan over arbeidsvoorwaarden, verzekeringen, de notariële praktijk of een ander onderwerp. Deze keer zijn de experts:

Brian Bouterse (Medewerker KNB/ECH Helpdesk):
Hoe kan ik de gelden opvragen bij een passeerzaak via ECH (Elektronische Communicatie Hypotheken)?

Jannetta Dorsman (Social media marketeer bij ondernemersresultaat):
Waarom zijn social media voor mij als (kandidaat-)notaris nuttig?

Monique van de Griendt (eigenaar & trainer Dialogue):
Hoe geef ik op een goede wijze feedback aan een collega als ik niet tevreden ben over de onderlinge samenwerking?

Lex Diks (Coördinator kwaliteitszorg, Auditbureau KNB):
Waarom is bij de opzet van de peer reviews gekozen voor een driejaarlijkse cyclus?
Pagina30-31
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
Titel'Een verstandige zet, zo noemde ik het. Maar voldoende is het zeker niet.' - Wie A zegt kan ook premie A zeggen
CiteertitelNotariaat 2011/7/8, 32
SamenvattingDe verlaging van de overdrachtsbelasting is een verstandige zet van het kabinet. Niet alleen wordt deze belasting vaak als oneigenlijk ervaren, het is bovenal een behoorlijke drempel voor mensen die willen verhuizen. Dat is slecht voor de doorstroming op de woningmarkt, slecht voor de woningmarkt zelf en daarmee slecht voor de hele Nederlandse economie. Ik vind het dan ook geen goede gedachte dat het kabinet na een jaar deze verlaging weer zal terugdraaien.
Auteur(s)G. Sarneel
Pagina32-32
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtuitspraken
TitelKamer van Toezicht Arnhem, 03-05-2011, ---
CiteertitelNotariaat 2011/7/8, 36
SamenvattingGeheimhouding over het tot stand komen en de inhoud van een testament. Passeren van testamenten in aanwezigheid van kinderen. Informatie alleen tegen betaling nu er geen opdracht tot boedelbehandeling is gegeven.
Pagina36-36
UitspraakECLI:NL:TNOKARN:2011:YC0617
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtuitspraken
TitelKamer van Toezicht Arnhem, 03-05-2011, ---
CiteertitelNotariaat 2011/7/8, 36
SamenvattingNotaris passeert het testament van iemand van wie later blijkt dat zij alzheimerpatiënt was. Voldoende onderzoek naar diens wilsbekwaamheid?
Pagina36-37
UitspraakECLI:NL:TNOKARN:2011:YC0616
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonalia
TitelPersonalia
CiteertitelNotariaat 2011/7/8, 38
Pagina38-38
Artikel aanvragenVia Praktizijn