Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht
Datum 15-10-2004
Aflevering 10
TitelKiezen voor groei
CiteertitelSR 2004, 70
Auteur(s)A. Baris
Pagina329-330
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelTaai ongerief: de verzwijging van medische beperkingen
CiteertitelSR 2004, 71
SamenvattingDoor de uitbreiding van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte naar 104 weken is het belang van de werkgever om te weten of een potentiële werknemer medisch gezien geschikt is voor de aangeboden functie, nog meer toegenomen. Hoe komt de werkgever aan deze informatie en welke belemmeringen vloeien voort uit de WMK en de WGB h/cz? In hoeverre is een sollicitant verplicht zijn werkgever te informeren over zijn medische beperkingen? In deze bijdrage staat de auteur uitgebreid stil bij de vraag hoe de belangen van de werkgever en werknemer in dit kader tegen elkaar moeten worden afgewogen.
Auteur(s)D.J.B de Wolff
Pagina331-339
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelBeroepsziekten, verjaring en fondsvorming
CiteertitelSR 2004, 72
SamenvattingDe verjaringstermijn voor personenschade is gewijzigd. Met ingang van 1 februari 2004 gaat de verjaringstermijn van vijf jaar voor het slachtoffer namelijk pas lopen wanneer hij (redelijkerwijs) bekend is (behoort te zijn) met zijn schade en de daarvoor aansprakelijke persoon. Oude gevallen vallen echter door het slachtofferonvriendelijke overgangsrecht buiten de boot. In deze bijdrage gaat de auteur in op deze wetswijziging en de jurisprudentie van de Hoge Raad over de verjaringssystematiek van personenschade. Hij besteedt verder uitgebreid aandacht aan het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) en de vangnetregeling tegemoetkoming asbestslachtoffers (TAS).
Auteur(s)M.H. Kop
Pagina340-346
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 23-04-2004, C02/328HR
CiteertitelSR, 2004, 73
SamenvattingZwangerschapsverlof; samenloop- en vakantie in het onderwijs; recht op vakantie. RpbO art. I-C2 lid 1; BW art. 7:646; Richtlijn nr. 76/207/EEG art. 5 lid 1; Richtlijn nr. 92/85/EEG art. 11 punt 2 onderdeel a.
Samenvatting (Bron)23 april 2004 Eerste Kamer Nr. C02/328HR JMH/AT Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: [Eiseres], wonende te [woonplaats], EISERES tot cassatie, advocaat: mr. K. Aantjes, t e g e n VERENIGING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK VOORTGEZET ONDERWIJS IN APELDOORN EN OMGEVING, gevestigd te Apeldoorn, VERWEERSTER in cassatie, advocaat: aanvankelijk mr. A.G. Castermans, thans mr. M.J.C. Jehee. 1. Het geding in feitelijke instanties...
Pagina347-349
UitspraakECLI:NL:HR:2004:AO2780
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Amsterdam, 15-04-2004, 238/2003 OK
CiteertitelSR 2004, 74
SamenvattingAdviesrecht; toerekening besluitvorming binnen een concern; informatierecht.

AnnotatorL.C.J. Sprengers
Pagina350-352
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Amsterdam, 18-05-2004, 87/2004 OK
CiteertitelSR 2004, 75
SamenvattingEnquêterecht; vakbond.

AnnotatorR.H. van het Kaar
Pagina352-355
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelAfkoop prepensioen
CiteertitelSR 2004, 76
Auteur(s)W.P.M. Thijssen
Pagina355-357
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 23-04-2004, C02/328HR
CiteertitelSR 2004, 73
SamenvattingZwangerschapsverlof; samenloop- en vakantie in het onderwijs; recht op vakantie
Samenvatting (Bron)23 april 2004 Eerste Kamer Nr. C02/328HR JMH/AT Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: [Eiseres], wonende te [woonplaats], EISERES tot cassatie, advocaat: mr. K. Aantjes, t e g e n VERENIGING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK VOORTGEZET ONDERWIJS IN APELDOORN EN OMGEVING, gevestigd te Apeldoorn, VERWEERSTER in cassatie, advocaat: aanvankelijk mr. A.G. Castermans, thans mr. M.J.C. Jehee. 1. Het geding in feitelijke instanties...
AnnotatorM.S.A. Vegter
Pagina347-349
UitspraakECLI:NL:HR:2004:AO2780
Artikel aanvragenVia Praktizijn