Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 02-09-2011
Aflevering 12
RubriekActualiteiten
TitelActualiteiten
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 12, p. 2
SamenvattingVan Beijing tot Den haag - Van de redactie

'Inburgeringsplicht erdoorheen gedramd'

'Mijn man heeft een horecapand moeten verkopen om de advocaat te kunnen betalen' - Citaat

Advocaat uit de boekwinkel

BŲhler nieuwe hoogleraar Advocatuur

FinanciŽle crisis remt M&A-avonturen
Pagina2-5
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVan de deken
TitelMonopolie op het Plein
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 12, p. 3
SamenvattingRechtspraak is een dienst die door de overheid wordt aangeboden in de vorm van een relatief monopolie. Relatief omdat partijen zich contractueel aan overheidsrechtspraak kunnen onttrekken. Monopolie omdat, behoudens die uitzondering, het tot the very essence van de overheidstaak behoort erin te voorzien dat burgers zich niet met eigen richting hoeven te behelpen. Precies daarvoor is eigenlijk toch de Staat verzonnen? Een public good: de verschaffing van deugdelijke rechtspraak is een onvervreemdbare en daarom ook terecht constitutioneel voorziene overheidstaak.
Auteur(s)J. Loorbach
Pagina3-3
Artikel aanvragenVia Praktizijn
Titel'Ga niet sjoemelen met het systeem' - Fraude met toevoegingen in Groningen
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 12, p. 7
SamenvattingFraude met aantal toevoegingen? 'Het komt voor, maar binnen redelijke marges.'
Auteur(s)T. Scheltema
Pagina7-7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
Titel'Advocaten onderschatten het belang van feiten'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 12, p. 9
Samenvatting'Advocaten storten zich te snel op het juridische', zegt Ruth de Bock. Ze promoveerde op de feitenvaststelling in civiele zaken.
Auteur(s)M. Knapen
Pagina9-10
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelAgenda
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 12, p. 10
SamenvattingOmgangsvormen tussen politici en rechters
Bestaan er omgangsvormen tussen politici en rechters?

Criteria voor strafbaarstelling
Op 1 september 1886 trad het Wetboek van Strafrecht in werking; in de 125 jaar sindsdien is de discussie wat onder het strafrecht zou moeten vallen, regelmatig gevoerd.

Symposium Recht & ICT
Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Bachelor/Master opleiding Recht en ICT wordt op 16 september het symposium Recht & ICT: Law in the information society georganiseerd.

Bijeenkomst gezelschap voor Internationaal Strafrecht
Tijdens de bijeenkomst op 21 september van 19.00 - 21.00 uur in Kantoren Stichthage (boven Den Haag CS, Koningin Julianaplein 100) verzorgt Jannemieke Ouwerkerk (Universiteit van Tilburg) de lezing De toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning in de Nederlandse strafrechtspraktijk.

Rechten van het kind
Hoe zijn nieuwe kunstmatige voorplantingstechnieken te beoordelen in het licht van artikel 7 IVRK?

Oude Jaarcongres
Op vrijdag 23 september vindt het Jaarcongres van de Nederlandse Orde van Advocaten plaats in het Chassť Theater te Breda.
Pagina10-10
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelAdvocate: Kennis in plaats van claim
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 12, p. 11
SamenvattingDe 86 studenten van Hogeschool Inholland die een volgens de Onderwijsinspectie 'onwaardig' diploma haalden dienen toch geen schadeclaim in. Eerder werd dit nog overwogen. De gedupeerden wordt nu een bijspijkerprogramma aangeboden waardoor hun diploma toch hbo-waardig is, zegt de pas aantreden voorzitter Sebastiaan Hameleers van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO).
Pagina11-11
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLogboek
TitelMichiel Pestman vanuit Cambodja
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 12, p. 11
SamenvattingHet is negentien kilometer van mijn huis naar de veredelde militaire barakken waar het Rode Khmer-tribunaal gevestigd is. Ik heb een fiets gekocht en stort mij iedere ochtend, enigszins bevreesd, in het verkeer van Phnom Penh.
Pagina11-11
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelContouren Nieuwe Stagiaire Opleiding zichtbaar
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 12, p. 12
Samenvatting'Kom tot een nieuwe stagiaireopleiding van uitstekende kwaliteit, met inachtneming van de aanbevelingen van Kortmann.' Hoe voert projectleider Nieuwe Stagiaire Opleiding Tim van der Rijken deze opdracht uit?
Auteur(s)M. Maathuis
Pagina12-12
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelAl Maleh: 'Als je een kat in een hoek drijft, zal hij je krabben' - Advocaten voor advocaten
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 12, p. 13
SamenvattingDe Syrische advocaat en Oud-rechter Haitham Al Maleh probeert in het buitenland steun te vinden voor sancties tegen president Assad.
Auteur(s)T. Scheltema
Pagina13-13
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelPrivacy EPD ook bij private doorstart in geding
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 12, p. 13
SamenvattingHet elektronisch patiŽntendossier (EPD) maakt mogelijk een private doorstart. Een halfjaar geleden stemde de Eerste Kamer, met het oog op de privacy van de patiŽnt, nog unaniem tegen dit plan. Vijf artsen- en apothekersorganisaties proberen de jarenlange investeringen van zo'n 300 miljoen euro echter nieuw leven in te blazen.
Pagina13-13
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReacties
TitelMeer ruggengraat
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 12, p. 14
SamenvattingIn het laatste Advocatenblad staat een interview met scheidend algemeen secretaris Suyver, die pleit voor 'een grimmiger Orde'. Vol goede moed begon ik aan het artikel, in de veronderstelling dat hij bedoelde dat de Orde voortaan principiŽler stelling moet nemen tegen de steeds verdergaande aantasting van de toegang tot het recht op een advocaat. Maar nee, de Orde moet vooral nog grimmiger worden ten opzichte van de advocatuur zelf, zo stelt hij. De overheidsfunctie van de Orde moet volgens Suyver nog sterker naar voren komen.
Auteur(s)C. de Koning
Pagina14-14
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOmslagartikel
TitelChinese havenmeesters - meer China desks bij Rotterdamse kantoren
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 12, p. 17
SamenvattingMet de ingebruikneming van de Tweede Maasvlakte in 2013 wordt de Rotterdamse haven twintig procent groter. Chinese bedrijven, met Rotterdamse advocatenkantoren in hun kielzog, bereiden zich voor op de volgende grote sprong voorwaarts.
Auteur(s)M. Maathuis
Pagina17-19
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGriffierechten
Titel'NEEN!' tegen wetsontwerp - Kostendekkende griffierechten
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 12, p. 20
SamenvattingWat zou de invoering van de kostendekkende griffierechten betekenen? We vroegen het enkele rechtzoekenden. Advocaten gaan ervoor de barricaden op.
Auteur(s)S. Droogleever Fortuyn
Pagina20-21
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGriffierechten
TitelRechtsontwikkeling dreigt te worden afgeremd - Kostendekkende griffierechten en civiele cassatie
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 12, p. 23
SamenvattingVelen schreven al tegen het plan om de griffierechten 'kostendekkend' te maken. Maar over de civiele cassatie is nog weinig gezegd, terwijl het plan de rechtsvormende taak van de Hoge Raad in gevaar brengt.
Auteur(s)D. de Knijff
Pagina23-24
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCassatie
TitelEen nieuwe verordening voor betere cassaties
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 12, p. 25
SamenvattingHet Haagse monopolie verdwijnt en er komen kwaliteitseisen voor civiele cassatieadvocaten. En dat alles misschien al per 1 januari aanstaande.
Auteur(s)J. Suyver
Pagina25-27
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelKroniek Burgerlijk procesrecht * kroniek 2010 - Deel I
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 12, p. 30
SamenvattingDeze kroniek bevat een selectie van uitspraken die in 2010 zijn gewezen en van oudere uitspraken die niet in vorige kronieken zijn vermeld. Daarnaast is een overzicht opgenomen van relevante in 2010 in werking getreden wet- en andere regelgeving op BPR-gebied. In deze kroniek worden specifieke ontwikkelingen in de wijze van procederen in cassatie buiten beschouwing gelaten.
Auteur(s)R. Hendrikse
Pagina30-40
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelToekomst van strafrecht in Europa is ermee gediend - Ontwerprichtlijn voor recht van verdacht op raadsman
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 12, p. 43
SamenvattingDe ontwerprichtlijn van de Europese Commissie voor het recht van de verdachte op een raadsman gaat veel verder dan het Nederlandse wetsvoorstel voor bijstand tijdens het politieverhoor. Nu moet een politici nog duidelijk worden gemaakt dat het voorstel alle steun verdient.
Auteur(s)H. Jahae
Pagina43-44
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelWanneer is een advocaat een advocaat?
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 12, p. 45
SamenvattingDe balie van het Akzo-arrest aangrijpen om te bepalen aan welke eigenschappen een advocaat moet voldoen om aanspraak te kunnen maken op alle rechters en plichten van een advocaat.
Auteur(s)J. van Aken
Pagina45-45
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEven opfrissen
TitelWat is ook alweer wijsheid bij betwiste declaraties?
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 12, p. 47
SamenvattingBij declaratiegeschillen zijn er diverse wegen te bewandelen met elk hun eigen specifieke problematiek. Het goede nieuws: ze leiden allemaal naar Rome.
Auteur(s)M. Padberg
Pagina47-47
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKantoorartikelen
Titel'Bij veranderingen moet er een belletje gaan rinkelen'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 12, p. 48
SamenvattingBeroepsaansprakelijkheidsverzekering is misschien niet het meest luchtige onderwerp. Maar wie ook straks zorgeloos praktijk wil voeren, kan niet zonder iets van kennis, zegt beroepsaansprakelijkheidsdeskundige Anne-Marie van Leeuwen.
Auteur(s)M. Maathuis
Pagina48-49
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelOedipus Rex
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 12, p. 49
SamenvattingHet verhaal van Oedipus is bekend: een prins wordt meteen na zijn geboorte in het bos achtergelaten om te sterven, omdat voorspeld is dat hij zijn vader zal doden en met zijn moeder zal trouwen. Hij overleeft echter en de voorspelling komt alsnog uit. Dankzij Sigmund Freud (1856-1939) is dit verhaal extra bekend geworden. Hij meende dat (bijna) ieder jongetje met zijn moeder wil trouwen en daarom de strijd aangaat met zijn vader.
Auteur(s)D. Stuyling de Lange
Pagina49-49
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTransfers
TitelWie, wat, waar?
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 12, p. 51
SamenvattingWie vertrok, wie stopte en wie begon voor zichzelf? Bent u zelf onlangs van kantoor gewisseld of eigen baas geworden? Mail ons kort uw verhaal of meld u aan via redactie@advocatenorde.nl.
Pagina51-52
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken geschillencommissie
TitelArbitraal vonnis, 01-10-2010, ADV 10-0056B
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 12, p. 53
SamenvattingBerekeningsfout advocaat; matiging declaratie.
Pagina53-53
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelRaad van Discipline Arnhem, 17-01-2011, ---
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 12, p. 55
SamenvattingOntoelaatbare druk om cliŽnt tot betaling declaraties te bewegen.
Pagina55-55
UitspraakECLI:NL:TADRARN:2011:YA1347
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelHof van Discipline, 10-09-2010, ---
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 12, p. 55
SamenvattingOnvolkomen schriftelijke bevestiging (financiŽle) afspraken.
Pagina55-56
UitspraakECLI:NL:TADRSGR:2009:YA0492
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelRaad van Discipline 's-Hertogenbosch, 10-01-2011, ---
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2011, nr. 12, p. 56
SamenvattingBewoordingen in het kader van gevoerde procedures niet onnodig grievend.
Pagina56-56
UitspraakECLI:NL:TADRSHE:2011:YA1332
Artikel aanvragenVia Praktizijn