Berichten Industriƫle Eigendom

Uitgever Uitgeverij deLex
Tijdschrift Berichten Industriƫle Eigendom
Datum 31-08-2011
Aflevering 7/8
RubriekArtikelen
TitelEen jaar Nederlandse octrooirechtspraak (mei 2010-mei 2011)
SamenvattingDe afgelopen 12 maanden in cijfers
Het afgelopen jaar (periode mei 2010 t/m mei 2011) was een drukke periode voor de Haagse octrooirechters en -raadsheren. De rechtbank heeft circa 40 inhoudelijke octrooiuitspraken gewezen (kortgedingvonnissen en bodemvonnissen bij elkaar opgeteld), zonder de ex-parte beslissingen uit die periode. Ex-parte beslissingen geven de Haagse rechters overigens niet alleen als 'Haagse' rechters, maar - naar verluidt naar aanleiding van afspraken gemaakt tijdens het Landelijk Overleg Voorzitters Civiele Sectoren (LOVC) - in octrooizaken in voorkomend geval ook als rechter-plaatsvervanger van andere arrondissementen (zie bij. de geruchtmakende ex parte beslissing over de inbeslagname van PS3-consoles van de 'Bredase' rechtbank in LG/Sony, later herroepen door de Haagse voorzienigenrechter). De in het niet-Haagse arrondissement aangezochte rechter kan overigens natuurlijk ook altijd nog zelf beslissen op ex-parte verzoeken.
van die 40 inhoudelijke rechtbankbeslissingen zijn er 16 in kort geding gewezen en 24 in een bodemprocedure. Die cijfers en verhouding komen ongeveer overeen met de cijfers van de voorafgaande 12 maanden.
Auteur(s)M. van Gardingen
Pagina214-219
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelInventiviteit, de stand van zaken rond de "probleem en oplossing aanpak" - Problem and Solution Approach; PSA
SamenvattingUitvindingshoogte is een van de inhoudelijke vereisten voor geldig octrooi. De tekst van Art 6 ROW is genoegzaam bekend: niettemin hier het citaat:

"Een uitvinding wordt als het resultaat van uitvinderswerkzaamheid aangemerkt, indien zij voor een deskundige niet op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van techniek." (vgl art 56 EOV).

Hoewel uitvindingshoogte de essentie van de uitvinding betreft is het een lastig begrip. Om hier een structuur in aan te brengen is het nu gebruikelijk in vrijwel alle bij het EOV aangesloten landen, om de zogenaamde 'problem and solution approach" toe te passen (hierna ook afgekort als PSA).
Auteur(s)J. den Hartog
Pagina220-231
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Merkenrecht
TitelHof van Justitie EU, 05-07-2011, C-263/09 P
SamenvattingHet Gerecht is bevoegd een volledige wettigheidstoetsing te verrichten met betrekking tot de wijze waarop het BHIM de gegevens heeft beoordeeld die door de verzoeker zijn overgelegd ten bewijze van de inhoud van de nationale wetgeving waarvan hij de bescherming inroept. Het Hof is in hogere voorziening bevoegd om te onderzoeken of het Gerecht fouten heeft begaan bij zijn vaststellingen over de nationale wetgeving.

(het Gerecht is bevoegd tot volledige wettigheidtoetsing van beslissingen van BHIM; uitleg van "recht op de naam" in art. 53 lid 2 GMVo).


(Edwin Co. Ltd / BHIM-Elio Fiorucci)
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 5 juli 2011. # Edwin Co. Ltd tegen Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM). # Hogere voorziening - Gemeenschapsmerk - Verordening (EG) nr. 40/94 - Artikel 52, lid 2, sub a - Gemeenschapswoordmerk ELIO FIORUCCI - Vordering tot nietigverklaring op grond van recht op naam volgens nationaal recht - Toetsing door Hof van uitlegging en toepassing van nationaal recht door Gerecht - Bevoegdheid van Gerecht om beslissing van kamer van beroep te herzien - Grenzen. # Zaak C-263/09 P.
AnnotatorP.J.M. Steinhauser
Pagina232-237
UitspraakECLI:EU:C:2011:452
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak - Merkenrecht
TitelRechtbank Assen, 18-05-2011, 73367 / HA ZA 09-409; 86435 / HA ZA 11-309; 86436 HA ZA 11/310 en 86437 HA ZA 11-311
SamenvattingScapino heeft originele en counterfeit schoenen verhandeld, voorzien van verschillende Converse merken. Converse spreekt haar wegens merkinbreuk aan. Daartoe stelt Converse, samengevat weergegeven, dat zij het recht heeft om de handel in producten te verbieden waarop zonder haar toestemming Converse merken zijn aangebracht. Converse stelt verder dat ook wanneer niet alle door Scapino verhandelde Converse schoenen counterfeit exemplaren betreffen, er toch sprak eis van een inbreuk op haar merkrechten, omdat het verhandelen van Converse schoenen in de discount winkels van Scapino ernstig schadelijk is voor de exclusiviteit van de Converse merken.

(verhandeling van counterfeit schoenen op de Europese markt door de merkhouder geautoriseerd, als gevolg waarvan de merkbescherming voor die schoenen is uitgeput).

(Converse / Scapino)
Samenvatting (Bron)Merkenrecht. Converse zoekt vergeefs bescherming tegen een inbreuk op haar merkenrecht. Scapino heeft weliswaar counterfeit Converse schoenen verhandeld, maar omdat die schoenen voor verkoop op de Europese markt door Converse zijn geautoriseerd, is de merkbescherming voor die schoenen uitgeput.
AnnotatorP.A.C.E. van der Kooij
Pagina237-242
UitspraakECLI:NL:RBASS:2011:BQ4868
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak in het kort - Merkenrecht
TitelRechtbank 's-Hertogenbosch, 25-05-2011, ---
SamenvattingGeen merk- en handelsnaamgebruik door enkele doorklikmogelijkheid van de ene naar de andere website waarop merk en handelsnaam voorkomen.

(Melano / Tang)
Pagina242-242
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak in het kort - Merkenrecht
TitelRechtbank Amsterdam, 25-05-2011, ---
SamenvattingTweekleurige pillen met opdruk.

(Sandoz BV / Nycomed GmbH)
Pagina243-243
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak in het kort - Handelsnaamrecht
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 19-04-2011, HD 200.004.817
SamenvattingOutdoor en Kampeerspecialist V.O.V. (dwangsomperikelen).

(Auto-Campingsport Deurne B.V. / (X.) Outdoor en Kampeerspecialist V.O.F.)
Samenvatting (Bron)Verjaring dwangsom? Art. 611g Rv; Executiegeschil handelsnaam
Pagina244-244
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2011:BQ4732
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak in het kort - Reclamerecht
TitelHof van Justitie EU, 12-05-2011, ---
SamenvattingUitleg richtlijn oneerlijke handelspraktijken in verband met vermelding van alleen de vanafprijs in reclame reisbureau.

(Konsumentenombudsman / Ving Sverige AB)
Pagina244-244
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak in het kort - Reclamerecht
TitelHof 's-Gravenhage, 17-05-2011, ---
SamenvattingVergelijkende reclame; doelgroep, onvoldoende steekproef, mededeling omtrent (crossmediaal) bereik onzorgvuldig; geen verwarringwekkende domeinnaam).

(Architectenweb B.V. / SDU Uitgevers B.V.)
Pagina245-245
Artikel aanvragenVia Praktizijn