Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 12-09-2011
Aflevering 7357
RubriekReacties
TitelRegionale uitvoeringsdiensten hebben geen wettelijke grondslag
CiteertitelGst. 2011, 78
SamenvattingNederland krijgt binnenkort zogenoemde RUD's: regionale uitvoeringsdiensten. Deze diensten gaan zich bezighouden met handhaving, toezicht en de verlening van vergunningen. De bevoegdheid blijft bij gemeente en provincie. In deze regionale uitvoeringsdiensten wordt vooral ambtelijke expertise gebundeld. Gemeenten en provincies werden gestimuleerd om zelf initiatieven te nemen, er is geen wettelijke en dwingende context. Op de valreep dreigt dit 'bottum-up'-proces echter uit de hand te lopen en worden er 'top-down'-interventies voorbereid. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft het verlenen van omgevingsvergunningen een heel ander aanzien gegeven. De Wabo bevat echter geen plicht tot de vorming RUD's. Door de regering en de beide Kamers is heel bewust afgezien van een wettelijke grondslag voor de RUD's, vooral om het proces van onderop niet te verstoren.
Auteur(s)D.J. Elzinga
Pagina417-418
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelTertium non datur - De samenwerkingsschool: een onderwijsconstitutioneel gedrocht?
CiteertitelGst. 2011, 79
SamenvattingAr. 23 Grondwet (Gw), betreffende het onderwijs, gaat uit van een duaal bestel: openbaar versus bijzonder onderwijs. Openbaar onderwijs is overheidsonderwijs en ging tot 1997 uit van een orgaan van een publiekrechtelijke rechtspersoon. Bijzonder onderwijs is het product van privaatrechtelijke organisatievorming, in de regel een stichting of een vereniging.
Bestuursvormen voor openbaar onderwijs waren tot 1997:
- B&W als 'integraal' bestuur;
- de functionele commissie krachtens art. 83 Gemw;
- het krachtens gemeenschappelijke regeling met andere gemeenten ingesteld bevoegd orgaan.

Vanaf 1996 is het mogelijk om het bestuur en de instandhouding van een school op te dragen aan een openbare rechtspersoon of aan een stichting. Achterliggende gedachte van de invoering an deze bestuursvormen vormde de wens om de dubbelrol van de gemeente als toezichthouder op het openbaar onderwijs in de gemeente en bestuurder van openbare scholen op te heffen. Vanaf 1998 is het tevens mogelijk om een zogenoemd samenwerkingsbestuur in het leven te roepen, dat wil zeggen een bestuur dat zowel bijzondere als openbare scholen in stand houdt.
Auteur(s)C.W. Noorlander
Pagina419-430
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State, 08-04-2009, 200803357/1
CiteertitelGst. 2011, 80
SamenvattingSluiting van coffeeshop vanwege verkoop drugs aan buitenlanders. Discriminatie? PrejudiciŽle vragen over vrij verkeer van goederen en diensten aan Hof EU. (Maastricht)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 september 2006 heeft de burgemeester van Maastricht (hierna: de burgemeester) coffeeshop "Easy Going" aan de Hoenderstraat 8 te Maastricht voor de duur van drie maanden gesloten verklaard. Hoger beroep van Rechtbank Maastricht, 1 april 2008, LJN BC8198
AnnotatorL.J.J. Rogier
Pagina431-435
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI0424
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State, 29-06-2011, 200803357/1/H3-A
CiteertitelGst. 2011, 81
SamenvattingWeren van buitenlanders uit coffeeshops niet in strijd met EU-recht, noch met art. 1 Grondwet. Actieve regeling in APV in strijd met de Opiumwet. Regulering via sluitingsbeleid wel mogelijk. (Maastricht)
Samenvatting (Bron)Bij verwijzingsuitspraak van 8 april 2009 in zaak met nr. 200803357/1 (www.raadvanstate.nl; hierna: de verwijzingsuitspraak) heeft de Afdeling in deze zaak het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (thans: het Hof van Justitie van de Europese Unie; hierna: het Hof) verzocht bij wijze van prejudiciŽle beslissing uitspraak te doen op een aantal vragen, de behandeling van de hoger beroepen van Josemans en de burgemeester geschorst tot het Hof uitspraak heeft gedaan en iedere verdere beslissing aangehouden. Voor het procesverloop voorafgaande aan deze uitspraak wordt verwezen naar de verwijzingsuitspraak, die is aangehecht.
AnnotatorL.J.J. Rogier
Pagina435-445
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BQ9684
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State, 27-04-2011, 201008903/1/H3
CiteertitelGst. 2011, 82
SamenvattingLast onder bestuursdwang ter verwijdering van op pad aangebrachte versperring. Doorkruising Wegenwet? Op grond van APV-verbod om 'weg' anders dan overeenkomstig bestemming te gebruiken mag rechthebbende niet worden gedwongen verkeer toe te laten dat valt buiten de reikwijdte van zijn duldplicht ingevolge de Wegenwet (Ubbergen)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 februari 2009 heeft het college [appellant] onder aanzegging van bestuursdwang gelast de versperring die hij heeft geplaatst op de weg gelegen aan de zijde van zijn woning aan de [locatie] te [plaats] (hierna: de versperring, de weg, de woning) te verwijderen en verwijderd te houden.
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina445-449
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BQ2684
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State, 01-06-2011, 201007178/1/H1
CiteertitelGst. 2011, 83
SamenvattingOvergangsrecht Vierde tranche Awb.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 juli 2009 heeft het college [appellant] onder oplegging van een dwangsom gelast het gebruik van een deel van de bedrijfswoning op het perceel [locatie] te Loenen (hierna: het perceel) voor kamerverhuur vůůr 1 november 2009 te beŽindigen en beŽindigd te houden.
AnnotatorM. Maas-Cooymans
Pagina449-454
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BQ6826
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State, 13-07-2011, 201009884/1/H3
CiteertitelGst. 2011, 84
SamenvattingBlowverbod in gemeentelijke verordening in strijd met de Opiumwet. (Amsterdam)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 november 2008 heeft de stadsdeelvoorzitter van het stadsdeel Oud-Zuid (thans: stadsdeel Zuid) het verzoek van [appellant] en anderen van 27 augustus 2008 om de kinderspeelplaats in de Hemonystraat aan te wijzen als gebied waar een softdrugsverbod geldt, afgewezen.
AnnotatorL.J.J. Rogier
Pagina454-456
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BR1425
Artikel aanvragenVia Praktizijn