AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 23-10-2004
Aflevering 39
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 29-06-2004, 44774/98
CiteertitelAB 2004/338
SamenvattingHoofddoekverbod; uitsluiting van examens en onderwijs; vrijheid van godsdienst; scheiding van kerk en staat; margin of appreciation.

EVRM art. 8, 9, 10, 14; EVRM art. 2 eerste protocol.
Partijen: Leyla Sahin en Turkije.
Samenvatting (Bron)Preliminary objection dismissed (non-exhaustion of domestic remedies);No violation of Art. 9;No separate issue under Art. 8, 10, 14, P1-2
AnnotatorB.P. Vermeulen
Pagina1745-1763
UitspraakECLI:CE:ECHR:2004:0629JUD004477498
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 28-11-2003, 38193
CiteertitelAB 2004/339
SamenvattingDoor de bestuurlijke boete te vernietigen op een niet-aangevoerde grond, is het Hof buiten de grenzen van de rechtsstrijd getreden.

Awb art. 8:69 lid 1 en 8:77; Algemene Wet Rijksbelastingen art. 28a lid 2 en 67c.
Samenvatting (Bron)Nr. 38.193 28 november 2003 WM gewezen op het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van FinanciŽn tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 5 maart 2002, nr. BK-99/30845, betreffende na te melden aan X te Z opgelegde naheffingsaanslag in de omzetbelasting en de daarbij gegeven boetebeschikking. 1. Naheffingsaanslag, beschikking, bezwaar en geding voor het Hof...
AnnotatorR.J.G.M. Widdershoven
Pagina1763-1767
UitspraakECLI:NL:HR:2003:AN9071
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 02-06-2004, 200307786/1
CiteertitelAB 2004/340
SamenvattingDoor te beoordelen of door de Staatssecretaris voldoende is onderzocht of appellant als werkgever ter zake van het beboetbare feit verwijt treft, terwijl dit punt niet door appellant is aangevoerd, is de rechtbank buiten de omvang van het geschil getreden.

Awb art. 8:69 lid 1; Arbeidsomstandighedenwet 1998 art. 16, 33; Wet Raad van State art. 44 lid 1 onder b; Arbeidsomstandighedenbesluit art. 7.33 en 9.9c; Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 juni 2002 heeft appellant (hierna: de Staatssecretaris) krachtens de Arbeidsomstandighedenwet 1998 (hierna: de Arbowet) aan [wederpartij], thans [wederpartij A] een bestuurlijke boete opgelegd in verband met een arbeidsongeval op de [locatie] te [plaats].
AnnotatorR.J.G.M. Widdershoven
Pagina1767-1770
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AP0354
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 22-09-2004, 200401716/1
CiteertitelAB 2004/341
SamenvattingAdresgegevens.

Samenvatting (Bron)Bij brief van 27 mei 2003 heeft het hoofd afdeling Publiekszaken van de gemeente Heerenveen appellant beweerdelijk namens het college van burgemeester en wethouders van Heerenveen (hierna: het college) meegedeeld dat is besloten het in de gemeentelijke basisadministratie geregistreerde adres van appellant per 29 april 2003 te wijzigen in wegens emigratie naar het land Onbekend (VOW).
AnnotatorI. Sewandono
Pagina1770-1772
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR2535
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 13-08-2003, 200206675/1
CiteertitelAB 2004/342
SamenvattingFinanciŽle uitvoerbaarheid bestemmingsplan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 februari 2002 heeft de gemeenteraad van Rotterdam, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 februari 2002, het bestemmingsplan "2e herziening bestemmingsplan Oud Mathenesse (Blok 2.07)" vastgesteld.
AnnotatorF.A.G. Groothuijse , R. Ortlep
Pagina1772-1774
UitspraakECLI:NL:RVS:2003:AI0997
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 11-08-2004, 200307474/1
CiteertitelAB 2004/343
SamenvattingHerziening en verzet; financiŽle uitvoerbaarheid bestemmingsplan in relatie tot het EG-rechtelijke verbod van staatssteun; ambsthalve aanvulling van rechtsgronden; aansprakelijkheid rechterlijk optreden.
Samenvatting (Bron)Bij uitspraak van 13 augustus 2003, in zaak no. 200206675, heeft de Afdeling het beroep van verzoeker destijds appellant - ongegrond verklaard. Deze uitspraak is aangehecht.
AnnotatorR. Ortlep , F.A.G. Groothuijse
Pagina1774-1780
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ6616
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 03-09-2003, 200205257/1
CiteertitelAB 2004/344
SamenvattingEigenaar, niet zijnde bewoner, van naastgelegen pand is belanghebbende bij verlening vergunning ingevolge Monumentenwet.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 september 2000 heeft het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam (hierna: het college) op grond van artikel 11 van de Monumentenwet 1988 vergunning verleend aan [vergunninghouder] voor het wijzigen van het gebouw [locatie] te [plaats].
AnnotatorA.A.J. de Gier
Pagina1780-1782
UitspraakECLI:NL:RVS:2003:AI1759
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 11-08-2004, 200400391/1
CiteertitelAB 2004/345
SamenvattingDirecte betrokkenheid van appellant bij ruilverkaveling en bij plan van toedeling leidt ertoe dat hij belanghebbende is bij besluit inzake verlenen toestemming ex art. 70 en 71 Landinrichtingswet.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 april 2000 heeft de Landinrichtingscommissie voor de ruilverkaveling Sint-Oedenrode (hierna: de landinrichtingscommissie) aan [partij] tot 1 januari 2003, de datum van de kavelovergang, toestemming verleend als bedoeld in de artikelen 70 en 71 van de Landinrichtingswet voor de inrichting en het hebben van een tijdelijk zanddepot op zijn perceel, kadastraal bekend Sint-Oedenrode, sectie [] nummer [] (hierna: het perceel), onder de voorwaarde dat het perceel op 1 januari 2003 in de staat van de eerste schatting wordt opgeleverd.
AnnotatorA.A.J. de Gier
Pagina1782-1785
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ6623
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 15-06-2004, AWB 03/747 en 03/748
CiteertitelAB 2004/346
SamenvattingTuchtrechtspraak; raad van tucht: rechterlijke onpartijdigheid; geen wraking; CBB: rechterlijke toetsing bij CBB in volle omvang; gedrags- en beroepsregels: horen appellant?; vooroverleg?
Samenvatting (Bron)20010 Wet op de Registeraccountants Raad van tucht Amsterdam
AnnotatorJ.H. van der Veen
Pagina1785-1788
UitspraakECLI:NL:CBB:2004:AQ5382
Artikel aanvragenVia Praktizijn